Latin

Розстріляне Відродження - 08

Total number of words is 4215
Total number of unique words is 2360
21.5 of words are in the 2000 most common words
32.8 of words are in the 5000 most common words
39.9 of words are in the 8000 most common words
Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
По живущу воду в глибокі неба, Вони розійшлись, і ніхто не вернувся, Тільки гроби їх світліють на темряві. Уже ж бо і я не в початку цвітіння, Уже й мені не великий час красувати. Тепер жовтію, далі зчервонію, А тоді умру, і стане тихо в світі. Вернися ж додому, не шукай пусто, Милої дружини не сподійся оживити». — Сонце замовкло — і все засмутилось. Мужні грози похилили голови, Веселцй дощ зронив свою лійку, Лінивий сніг зідхнув і зажмурив очі, А невідущі веселки збилися на галяві, Як рій наполоханих голубок.
1934
З нвдрукованої книжки ME ДОБІР. Передрук з журналу «Арка» (Мюнхен, 1947, ч. 4, стор. 12).
 
Павло Филипович
1891-1937
Видатний діяч доби Розстріляного відродження, із групи «неоклясиків», блискучий знавець літератур — української, західньоевропейської, російської, бездоганний перекладач французької і латинської поезії, оригінальний поет, педагог і критик; дав свій непроминальний вклад в загальний процес модернізації української поезії і літературознавства. Заплатив за все своє добре своїм і своєї дружини життям у розквіті сил.
Народився 20 серпня (ст. стилю) 1891 року в селі Кайтанівці Звенигородського повіту на Київщині, де його батько Петро був священиком. Однаково обдарований, як і працьовитий — учився блискуче і здобув досконалу освіту: після чотирьох кляс гімназії в м. Златополі переміг у трудному конкурсі на вступ до елітарної Колегії Павла Ґалаґана, що провадилась за зразком ліпших англійських каледжів. Тут полюбив літературу і досконало опанував французьку мову. З таким самим успіхом закінчив 1915 року історично-філологічний факультет Київського університету, при якому був залишений як професорський стипендіят для підготовки до професури. З 1920 до дня арешту в серпні 1935 безперервно працював професором у Київському університеті, де викладав переважно історію новітньої української літератури; дав цінну працю — З НОВІТНЬОГО УКРАЇНСЬКОГО ПИСЬМЕНСТВА (Київ, 1929). Одночасно був першорядним співробітником Української Академії Наук, про що свідчать зокрема редаговані ним два збірники ШЕВЧЕНКО І ЙОГО ДОБА (Київ, 1925), що відкрили нову добу в шевченкознавстві, а також ряд передмов до блискуче редагованих ним творів Івана Франка, Лесі Українки, Ольги Кобилянської, О. Олеся. У групі «неоклясиків» Филипович був другим після Зерова відважним полемістом у • літературній битві 1920-х років проти «пролет-культівських» і партійних вульгаризаторів і насильників над культурним процесом.
Писати вірші почав ще в Колегії Павла Галагана. З 1910 року друкується в петербурзьких і московських журналах («Вестник Европы», «Заветы», «Жатва») і київському «Куранты». В 1917 році, захоплений хвилею революційного відродження
України, переходить виключно на українську мову, друкуючи критичні статті в редагованому М. Зеровим «Книгарі». В 1919 році з'являються його перші поезії в альманаху українських символістів «Музагет» (ч. 1-3). Його друкований поетичний доробок нечисленний, але глибокий і рафінований — це дві збірки поезій: ЗЕМЛЯ І ВІТЕР (Київ, в-во «Слово», 1922, 46 стор.) та ПРОСТІР (Київ, в-во «Слово», 1925, 56 стор.). Ці книжки з додатком не включених до них поезій, друкованих того часу по журналах, були перевидані в одному томі на Заході під заголовком ПОЕЗІЇ (Мюнхен, Український Вільний Університет, 1957, 153 стор.). З цього видання взяті і наші передруки.
Филипович був занадто змістовною, активною і глибокою людиною, щоб бути поетом лише одного готового «ізму». Лише в юності стартував він із сутінок почувань і настроїв символізму, таких типових для європейської і російської поезії по-чатку нашого століття, його дух мужнів і усамостійнювався серед «шаленого вітру і кривавих днів» революції і його поезія набирала дедалі більше ясности і скристалізованости, синтезуючи збагачені модернізмом поетичні засоби з клясичними і навіть пісенно-фолькльорними. Він наче кував у собі дух ґетівського активного пізнання, філософського збалянсування суперечностей індивідуального і загального, життя і смерти, руїни і будови, минулого і майбутнього — у вічному світлі од-ности універсуму. Це не був легкий шлях, але героїчний прорив крізь озвіріння і механічне самовідчуження людини до пев-ности, що «врятує вроду і себе людина, життя зросте над попелом руїн». Все ж там і тут виринає в тканині його поезії безперервна чорна нитка тривожного передчуття; це був без-похибний інстинкт «гострозорого мужнього покоління», що бачило свою долю і все ж ішло назустріч їй, опановане «безмежжям праці», що прилучала до безсмертя.
Натурально, що такий будівничий і речник українського відродження в роки терору був заарештований (серпень 1935), засуджений закритим судом (весна 1936) на 10 років, висланий в концтабір на Соловки, де його мучила непосильна фізична праця, недоживлення, розлука із дружиною і Києвом. Наприкінці 1937 року його вивезли на материк, була чутка, що йому додали до його ще невідбутих 10 років нові десять років концтабору. То був час масових розстрілів у концтаборах, і в тому часі загубилася остання вістка про Филиповича. Його дружина після арешту Филиповича від горя збожеволіла, хотіла вимагати від НКВД, щоб вислали і її до чоловіка на Соловки. НКВД одначе задовольнило її бажання лише наполовину — заарештувало і вислало на 5 років до концтаборів у Караганду.
Дивись, дивись: безмежні перелоги І хмар насуплених погроза в далині. Приносить вітер виклики тривоги — Шалений вітер і криваві дні.
Не перший рік, як позникали боги, Остались люди та мерці одні. Жують і плачуть: дайте бо підмоги, Заснуть спокійно дайте у труні.
Я чую жаль. Мене турбує звада, Та марний біль перемогла відрада, Бо у минулім не кохаюсь я, Бо не розстанусь з мрією моєю: Став чоловік над чорною ріллею, Як небо, гордий, сильний, як земля.
ЗЕМЛЯ І ВІТЕР. Київ, «Слово», 1922.
Єдина воля володіє світом, Веде в майбутнє нас єдиний шлях, Ми умремо з єдиним заповітом В непереможних і міцних серцях.
Врятує вроду і себе людина, Життя зросте над попелом руїн, — Велика мрія, мудра і єдина, Недаром дзвонить у всесвітній дзвін.
Віки летять, а в неозорім морі Єдине сонце для землі горить, І всі колись з'єднаються в просторі — Людина, звір, і квітка, і блакить.
ЗЕМЛЯ І ВІТЕР. Київ, 1922.
На поталу камінним кригам, На глуху наругу вітрам, На зневагу звірам, що плигом Проминуть і квітку, і храм.
Оддаю і тривожну душу, І холодний спокій думок, І вартую, надіюсь, мушу Виглядати, чи йде Пророк.
Над землею сонце червоне Залива промінням блакить, — Поруч серце чуже холодне, Умира, не може любить.
І на всій безмежній країні Ні один ще Лазар не встав. Тільки ночі чорні та сині Десь пливуть понад морем трав.
ЗЕМЛЯ І ВІТЕР. Київ, 1922.
Заклинаю вітер і хмари, Заклинаю, земле, тебе! І бринять найміцніші чари — Заклинаю сонце сліпе.
Пролетіли огненні бджоли Між зелених полів людських. Заклинаю вас, тихі доли, Не пускайте до себе їх!
А глухі снігові градини, Смілий вітре, хоч ти розвій, — Хай живуть і квіти й рослини У країні бідній моїй!
Ясний світе, степе без краю, Срібна пісне роси й трави, Вас кохаю, вас заклинаю, Хочу бути таким, як ви!..
ЗЕМЛЯ І ВІТЕР. Київ, 1922.
/ на сторожі коло їх Поставлю слово...
Т. Шевченко
Не хижі заклики пожеж, Не безнадійний рев гармати, — В поля майбутнього зайшла ти, Минулу радість в них знайдеш.
Де жебраки? Уже людині Земля готує вічний дар, —
І сонце — золотий кобзар — Збудило гори і долини.
І трави ждуть отар, і жде Дніпро пташок — човнів веселих, Ще мить — у місті і у селах Життя розквітне, загуде, А давнє слово на сторожі, Напівзабуте слово те, Як пишне дерево, зросте У дні співучі і погожі.
ЗЕМЛЯ І ВІТЕР. Київ, 1922.
Я — робітник в майстерні власних слів, Та всі слова я віддаю усім, Будую душі, викликаю гнів, Любов і волю вводжу в кожний дім.
Надхнення, втіху чую і тоді, Коли учусь у давнього митця, Але безжурні, горді, молоді Лише майбутнім дихають серця.
З старої бронзи зброю владних слів Переливаю радо на вогні. Під невгамовним подихом вітрів Безмежна праця, переможні дні!
ЗЕМЛЯ І ВІТЕР. Київ, 1922.
Як страшно!.. Людське серце До краю обідніло.
П. Тичина
Коли летять, як сиві зграї, Такі скупі і сірі дні, Коли сама земля вмирає, І в небі не горять огні, —
Коли кругом старці й каліки, І обідніло серце вкрай, Забудь і ти, забудь навіки Мій біль і горе, і одчай, І те, що всі мої надії, Любов і пристрасть, і хвали Лиш тягарем чужої мрії Для тебе, ніжної, були.
Минеться все, уже минає. Змінився я, і ти не та. Над нами вічність пролітає Шляхи безкраї заміта.
І я уже не маю сили Тебе забути, відійти. Я чую тільки голос милий, Я бачу світ, бо в світі — ти.
ЗЕМЛЯ І ВІТЕР. Київ, 1922.
Білявий день втомився і притих, Із глибини блакитного спокою
Прямує сонце тихою ходою
До роздоріжжя вечорів смутних.
Не довгий час спиняється у них, Поломеніє пізньою красою, Немов на обрій зводить за собою Примари мрій криваво-золотих.
І дня нема. Та променисто-ніжний На ясне небо, на простір надсніжний Розлився світ і не пускає тьми;
Лиш місяць срібний тихше і смутніше Ті ж візерунки темно-сині пише На білих шатах пишної зими.
ЗЕМЛЯ І ВІТЕР. Київ, 1922.
Минула ніч тривожно і безславно. І скрізь степи і всюди вороги. Коли ж ти вийдеш, ніжна Ярославно, На темний вал одчаю і жаги?
Невпинний вітер мече гострі стріли, Високе сонце п'яну спеку ллє. А я не бачу, де ті руки милі, Що захистить могли б життя моє.
Лише Кончак дочку свою вродливу Причарувати бранця намовля, І чорну пристрасть, вільну і зрадливу, В чужих піснях вже почуваю я.
1922
ПРОСТІР. Вірші. Київ, в-во «Слово», 1925.
*
Кому не мріялось, що є незнана Муза — Прекрасна дівчина, привітна і струнка, Яка в минулому з'являтися уміла Поетам радости і вроди, і любови, І навіть дудочку приносила тоненьку, І награвала їм пісні сама.
Усім здавалося, що втіху безтурботну Вони знаходили, можливо — у гаю, А, може, іноді над струменем прозорим, Де сонце іскриться, і де сміється місяць, І очерет без вітру шепотить.
Не вірте мрійникам, не слухайте померлих! Борвієм, пристрастю і згагою степів, Тугою темною і буйними дощами Життя несеться над усіми нами І вимагає ладу і пісень.
І прокидається мелодія щаслива
На дні тривожної і тоскної душі, І сам здивуєшся, почувши власний витвір, —
І хтось впевнятиме, і ти йому повіриш, Що це Незнана пестила тебе!
1922
ПРОСТІР. Вірші. Київ, 1925.
Закликав червень чарівну теплінь У тихий сад і у поля безкраї, І синя квітка не дзвенить: дінь-дінь, Коли бджола її крилом торкає.
Лиш ніжний келех нахиляє їй І тягнеться, як пролетить метелик, І кожна мушка — радісний носій Дарунка квітів ясних і веселих.
Навчись і ти, коли прийде твій день, Віддать усім прозорий мед любови, Приваблюючи фарбами пісень Мандрівників далеких, випадкових.
І непомітно передай вікам Оті пилини сховані насіння. Смерть не мине, і ти загинеш сам, Та безліч раз зійдуть твої насіння.
1922
ПРОСТІР. Вірші. Київ, 1925.
Жовтих плям тривожне коло, Слів байдужих кайдани. Може, сонце прохололо, А як ні, то поверни
Не ясні дарунки травня, Не троянди, не вогонь — (Буйна радість — радість давня, — Мов пісок з сухих долонь)
Поверни оті прозорі Молодого серця дні, Спів і працю у просторі, Гук возів у далині, І у вирій перші шуми, І озер безхмару дань, Золоті човни задуми, Легкоплинний час розстань.
1923
ПРОСТІР. Вірші. Київ, 1925.
МОНОМАХ
Дивився з вежі На темний бір. Там слід ведмежий І вовчий зір.
Там бродять тури
Удалині, А дуб похмурий
Ковтає дні.
Дививсь і зброю Стиснув хутчій, Соколів двоє Враз на плечі.
Бичача шия, Мов камінь, крик. Не Візантія, — До степу звик.
Залізна шкіра, Серце тверде — На роги звіра не попаде. О Мономаше!
Ти не навчай, Що щастя наше — Покора й рай.
Зійдуть на попіл Бліді ченці, А спис і сокіл В твоїй руці!
Гримить відвага На всі віки — Той крик варяга, Той стиск руки!
1923
«Червоний шлях», 1923, ч. 4-6, стор. 8. ПРОСТІР. Вірші. Київ, 1925.
* * *
Хилиться сумно і гнівно Соняшний день в далині. Там молода Бондарівна Мертва лежить у труні.
Сходяться хмари чубаті, Стогне юрба і гуде: Годі тобі панувати, Власнику темних людей!
Чорне шепочеться жито, Стукає вітер в вікно: Меду-вина ще не пито, Буде, ой буде вино!..
1924
ПРОСТІР. Вірші. Київ, 1925.
*
* *
І десь надійшло наостанку Холодне і темне: прощай! Минаю будинок Держбанку, Мене обминає одчай.
Даремне змагання — схилиться, Впевнять: помилилася ти. Замріяне слово, мов птицю, Спіймали в повітрі дроти.
Нікуди не може летіти Примара сліпої журби, — Сміється і сонце, і вітер, І голос залізний доби.
1924
ПРОСТІР. Вірші. Київ, 1925.
* * *
Місяця срібний дзюб Там, в далині, вгорі. Місто — камінний куб, Сум і сон — ліхтарі.
Зовсім звичайна річ, І не помітив я — Помандрувала ніч В чорні, німі поля.
Зовсім звичайне все — Стіл і папір, книжки.
Хвиля (чия?) несе Тихі мої думки.
Зникла стеля, стіни — Мов не було ніде. Десь ідуть чабани, Серце шляхів — тверде.
Чую твій перший крик, Пращуре, крик землі, — Ти у печерах звик Слухать намови злі.
Темним мовив: моє — Жінка, табун, стріла. Онде твій син встає, Бачить сонце й орла.
Перша думка летить У неозорий світ, Перша пісня дзвенить, В пісні — соняшний міт.
Всюди літа орел, Сонце горить для всіх, Із золотих джерел Ллється радість і сміх.
Може, й не син, а внук, Може, не внук, а всі, — Сходять зерна наук В гімнах ясній красі.
Слово росте, живе Квітка мала і дуб. Півень співа, й пливе Місяця срібний дзюб.
Думка росте, немов Башту дме Вавилон.
Пристрасть, ніжність, любов, Мрійника мудрий сон...
1924
ПРОСТІР. Київ, 1925; передрук із зб. ПОЕЗІЇ. Мюнхен, 1957, crop. 77-78.
* * *
Візьмеш у жменю сонного насіння І не пізнаєш власної руки, — Най синій день, най у землі коріння, Жіночий сміх і соняшні книжки!
Я не люблю самотнього зідхання — Нащо давать далеким зорям звіт? Не долетить ні перша, ні остання З моїх думок у невідомий світ.
Це ти така і тепла, і принадна, І над тобою все гудуть дроти. Розстеле ніч свої похмурі рядна, І знову не одзеленієш ти.
Надії мрійні і смутне квиління Загублено у передранній млі, А гострозоре, мужнє покоління Уже росте на молодій землі.
1925
ПРОСТІР. Вірші. Київ, 1925.
ЕПІТАФІЯ НЕОКЛЯСИКОВІ
Не Райн, не Волга, не Дніпро, не Висла Його сховає вічности ріка. Прощай — неоклясичну руку стисла Після Европ досвідчена рука.
Десь Дорошкевич з ним вітався кисло, Не раз скубла десниця Десняка. Кінець! Мечем Дамокловим нависла Сувора резолюція ЦК.
Дарма, що він, у піджаку старому, Пив скромний чай, приходячи додому, І жив працьовником з юнацьких літ, —
Он муза аж здригнулась, як почула, Що ті переклади з Гомера і Катулла Відродять капіталістичний світ.
16. IX. 1926
Юрій Клен. СПОГАДИ ПРО НЕОКЛЯ-СИКІВ. Мюнхен, 1947, стор. 23. Ця «епітафія» являє відгук на резолюції червневого пленуму ЦК КП(б)У, коли першим секретарем був Лазар Каганович. В резолюції говорилося про прагнення неоклясиків «спрямувати економіку України на шлях капіталістичного розвитку, тримати курс на зв'язок з буржуазною Европою».
Слова «неоклясичну руку стисла після Европ досвідчена рука» — про О. Досвітнього, що відвідував тоді Західню Европу і що виступив у журналі «Вапліте» на захист неоклясиків. О. Дорошкевич — літературознавець і В. Десняк — марксист-критик виступали тоді проти неоклясиків за лінію партії, обидва були заарештовані і заслані в 30-х роках.
 
Тодосій Осьмачка
1895-1962
Осьмачці випало одно з найориґінальніших і глибших обдаровань літератури Розстріляного відродження, а разом із ним і дивовижно виключна доля. Він чи не єдиний із плеяди найвизначніших «двадцятників» не піддався ані ідеологічним приманкам, ані терористичному тискові чужого тоталітарного ладу-володаря і, пройшовши найбільші поліційні тортури, врятувався фізично, вийшов під час Другої світової війни на еміграцію і тут договорив те, що не міг — чи не встиг сказати дома, та дав великий поетичний звіт за трагедію молодого відродження народу.
Родився Осьмачка 3 травня 1895 року в селі Куцівка на Черкащині в родині сільського робітника Степана, який працював у маєтку відомого поміщика Терещенка, а потім самотужки здобув собі фах і славу ліпшого в своїй окрузі лікаря тварин. З великого гурту своїх дітей батько спромігся дати середню освіту лише найстаршому синові — Тодосію, який потім завершив її уже сам. Замолоду Осьмачка вчителював у народних школах. Під час світової війни за свою поему «Думи салдата» був відданий під військово-політичний суд. Революція врятувала його, відкривши нові можливості. В 1920 році нарком освіти Гринько призначив його інструктором підготовки робітників освіти на Кременчуччині. Здається, з кінця того ж року і по 1923 Осьмачка учиться в Київському Інституті Народної Освіти (як тоді звався університет). Тут разом з студентськими роками почалася його участь у літературному житті. Спершу він був членом очолюваної Миколою Зеровим Асоціяції Письменників (АСПИС), а потім — організованої Валеріяном Підмогильним Ланки, до якої належали також Марія Галич, Григорій Косинка (найближчий товариш Осьмачки, що був розстріляний 15 грудня 1934), Євген Плужник та Борис Антоненко-Давидович. Всі вони, може за винятком Марії Галич, були репресовані в 30-х роках.
Осьмачка почав писати рано — друкуватися пізно. Перший його вірш був надрукований того самого року, що й його перша збірка — КРУЧА (Київ, в-во «Слово», 1922, 32 стор.). Де-бют зразу поставив Осьмачку в перший ряд тодішньої поезії, а дальші дві збірки поезій — СКИТСЬКІ ОГНІ (Харків, ДВУ, 1925, 96 стор.) та КЛЕКІТ (Київ, 1929) — остаточно закріпили за ним першорядну позицію. Стиль його поезії вражає цілковитою оригінальністю і незалежністю. Це модернізм, але базований не на революційному розриві з попередниками, а, навпаки, — він виходить із найглибших основ української поетичної тра-дицп — народної пісні і казки, «Слова о полку Ігоревім», козацьких ліро-епічних дум та з Шевченка, якого Осьмачка ставить вище всіх поетів світу. Якимсь незбагненним чином його гігантська метафора і многозначний символістичний образ, несамовита експресіоністична напруга внутрішніх сил, романтична туга за омісцевленням і воднораз за динамічним проривом в універсум — поєднуються з розлогістю епосу і прозорим замкненим у собі ліричним малюнком, Три Осьмаччині книжки справдили прогноз Сергія Ефремова, який писав 1923 року про автора КРУЧІ, як «одну з найнадійніших сил» серед тодішнього літературного молодняку. Але ж вони і відрізали поетові всякі надії на те, щоб жити і творити далі. Бо від першого свого друкованого рядка і до останнього він є одержимий трагедією затоплення українського відродження. Після Шевченка він вище ніж хто підняв у поезії могутній і трагічний образ українського селянства, що було найбільшою рушійною силою революції і найбільшою жерт-вою московської тоталітарної контрреволюції. Цій трагедії він дав космічні виміри. Звертаючись до всесвіту, він повертається назад із страшною підозрою моральної порожнечі людства й універсуму. І тоді розгортає в його поезії свої чорні крила відчай забутої Богом в порожньому просторі країни і людини. У цьому ніби екзистенціялістичному мотиві самотности і зали-шености людини на її власні сили і рішення нема нічого спільного із значно пізнішою Сартровою «засудженістю на свободу». Осьмачка був «засуджений» не на свободу власного вибору, а на один-єдиний шлях безкомпромісового спроти-ву і погибелі задля правди відродження свого народу. Він добровільно прийняв цей присуд, як свою невідкличну долю.
1929 року на Україні почався масовий соціяльний і національний терор: примусова колективізація і ліквідація селянства, як стану, загальне нищення української культури. І в тому ж році Осьмачка друкує вірш «Деспотам», що кінчається словами: «Нехай у лапах вашої гордині в безодню тріпає земля, на бій із вами виступить однині душа знеможена моя». Після цього він устигає видати лише свій переклад Шекспірового «Макбета» (ДВУ, 1930) — англійську мову він узявся вивчати ще
1927. Партійна критика обклеїла Осьмачку всіма ярликами і лайками, що були в її арсеналі. «Ворог народу», «бандит» — поет міг чекати тільки арешту і розстрілу. Десь у ті часи Ось-мачка написав поему, сюжетом якої послужив йому факт загибелі ватажка українських повстанців в 1917—21 pp. на його ж таки рідній Черкащині. Поклав її в пляшку і закопав у землю. Побачила вона — «Дума про Зінька Самгородського» — світ аж під час Другої світової війни в четвертій книжці його поезій СУЧАСНИКАМ (Краків-Львів, Українське видавництво, 1943). Арешти, депортація, розстріли доповнились організованим голодом.
Тим часом терор ріс лявиною, обертаючись в геноцид цілого народу. Жертви числились мільйонами. Гинула також тотально вся культурно-творча верхівка нації. Осьмачка пробирається на Поділля з наміром перейти нелегально кордон у Польщу. Його заарештували (1932?) і відправили під конвоєм аж у Свердловськ, але він по дорозі тікає назад на Поділля з тим самим наміром. Знову арешт і цим разом тюрма Бутирки в Москві та обвинувачення в шпигунстві на користь чужої держави. В чеканні цілком гарантованої кулі в потилицю Осьмачка робить своє «останнє рішення» — боротися далі, але не засобом сили, а засобом «слабости» — він симулює божевілля. Засіб «слабости» вимагає найбільшої сили. Чи вистачило її в Осьмачки? В усякім разі він переміг чекістів і його перевели в психіятричну лікарню в Київ, тоді як його товариша Косинку розстріляли, а інших домучили на каторзі. Усю моторошність тієї ситуації Осьмачка 25 літ пізніше змалював у незвичайній повісті РОТОНДА ДУШОГУБЦІВ (видана в Канаді 1956, 365 стор.). Друга світова війна застала Осьмачку в Кирилівській психіятричній лікарні у Києві. Нова руїна Києва дала свободу Осьмачці, і 1943 року він уже у Львові видає свою четверту книжку СУЧАСНИКАМ. 1944 року в Криниці він пише повість СТАРШИЙ БОЯРИН (Новий Ульм, в-во «Прометей», 1946, 116 стор.) — перша його книга, де нема пекла і де його талант дав зливу райдужного світла, гармонії, фантастики, нагадуючи чимсь Гоголя в його українських повістях. Але це був єдиний відпочинок, що його дозволив собі поет. 1945 року він уже закінчує велику поему ПОЕТ (видана в Німеччині, 1947, 154 стор.,^ включена в новій редакції в його збірку ІЗ-ПІД СВІТУ, Нью-Йорк, Українська Вільна Академія Наук, 1954, 317 стор.). Осьмачка вертається назад у «прокляті роки», в пекло і відтворює в поемі гігантський круг української трагедії та велетенський образ самітньої в просторі людини. Далі йде в тому ж напрямі повість ПЛАН ДО ДВОРУ (Торонто, Канада, в-во
Українсько-Канадійського Легіону, 1951, 184 стор.), а потім уже згадана вище РОТОНДА ДУШОГУБЦІВ. Трьома повістями своїми Осьмачка утвердив себе як найсильнішого українського белетриста нашого часу.
Це правда, що в поезії і прозі Осьмачки — відчувається темний і до хаосу розбурханий океан відчаю і ненависти. Але в основі її основ лежить любов, героїчне почуття вічної правди і краси народу. І хто уважно перечитує його твори, той не може не відчути, що цю творчість і її автора породила велика сила молодого відродження.
ПЛУГАТАР
(Уривок)
Стане до плуга народ-хлібороб, як море стояло в киреї із чорного мулу коло билець колиски його; угородить леміш іржавого плуга у ребра землі по граді л ь... розверне одвірки просторів півночі та півдня і, в пелену вічности зорями вдзвонену, землю світами в руках понесе за чепіги старі! і хай правда росте під залізом твоїм, як під серцем у неньки дитина!
КРУЧА. Київ, в-во «Слово», 1922; передрук із кн. Сергія Єфремова ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО ПИСЬМЕНСТВА. Київ-Ляйпціґ, 1919 (1923), стор. 376.
КОЛІСНИЦЯ
(Уривки)
Церкви Божі
в кришталеві дні погожі, молоділи та біліли.
На майданах — роздоріжжі
любо святами пишались, людом радісним і ясним, мов колоссям наливались.
Щось велике, необоре, мов сторуке наше горе, прошуміло по Вкраїні на незримій колісниці. Села небо засмалили пожарами і розхрістались риданням. Як на дощ ворони крячуть, за Батиєм хижо
плачуть, у долинах клюють очі, мертві очі парубочі... Од пожеж у видні ночі
люди тінями блукають, над руїнами ридають, їм лисиці та собаки із ярів одповідають.
КРУЧА. Київ, в-во «Слово», 1922. Записано із уст автора, за його пам'яттю.
РЕГІТ
Море Середземне шумить, хвилями дзвонить в боки пірамід африканських, хлюпають ріки криваві в долинах віків
У круті костяні береги із людей...
І чую крізь гомін стихій над тілами рабів
свист батогів...
Берегами женуть кислооких, немитих і голих;
падають, гинуть, як мухи під зиму, в долинах Єгипту, Еллади та Риму
й середніх віків...
Свист батогів!..
З їх посвистом хижим єднаються в пісню
і наші пожежі, і ревища, й дим, і чади, як брязкіт кадила та ладан у церкві...
Свистять батоги, кліпає сонце, і бризкає кров аж у стелю світів;
із крапель кривавих зростають зірки, а зорі на небі, як в полі волошки, зривають поети
і в'яжуть вінки
на білії чола коханкам своїм.
Філософи мудрі моря піднімають
у чашах ґранітних на гори під сонце
і ріки сплітають у косу землі, а правди не знайдуть...
Кров бризкає в небо і зорі цвітуть...
Гей, земле!
диявольський регіт твій чую
у шумі мільйонів плянет
в мільйонах віків, і хочеться плюнуть з одчаю
тобі, земле, мамо, щоб випекти пляму, пустелю, на спині твоїй, як вічне тавро арештантське, і димом пропасти в безодні часу!
КРУЧА. Київ, в-во «Слово», 1922; ІЗ-ПІД СВІТУ. Поетичні твори. Нью-Йорк, Українська Вільна Академія Наук у США, 1954, стор. 293-294.
НА ІГОРЕВІМ ПОЛІ
Ой у полі та стернистому, на старому Деревлянському, явори стоять, гойдаються, ще й вітрами умиваються.
Там Сварог схиливсь над стернями, вкутав голову туманами
і ворушить тихо віями, мов лісами в білім інеї.
Тихо віями він скочує
сльози, тугою розтоплені, що лишаються озерами
у долинах серед зелені
та й курять до сонця водами
в ранки білі, теплі, травневі.
Сварог каже тихим голосом, а садки скрізь задимилися
у цвіту густім, вишневому, і вишневим цвітом всипались, наче ріки, вуса богові: — «Явори тверді, кряжистії, ви сучками попробивані, мов стрільчастими перунами, прокажіте мені сурмами, хто голосить ото селами? Ваші сурми наготовлені, із ярів крутих змуровані, на степах моїх простягнені!» Явори мовчать, гойдаються, а стерня шепоче шелестом: Половецькі орди їхали степами, ловили списами зорі вечорами; половецькі орди їхали лісами, сонце повтикали злотними стрілками: Сонце покотилось з могил до криниці й заюшило кров'ю хустку молодиці... Не з відрами стала вона під вербою — дитину вмивала гострою водою: — «Погойдніться, верби, понад берегами, розетупіться села з білими хатами, я несу дитину на чорні майдани, хай зозулі сизі кують над дворами... На чотири бори насунули хмари, й ними блискавиці ножі сполоскали; брязнули зірниці і на сході в полі, а в диму, тумані, заіржали коні; блиснули носами круки на могилах, під крила сховавши знижені долини, й вилискує місяць у птахів на крилах і капає з крил їх на яр та на ниви...
А муж мій поїхав волочити, знаю, аж на Сян від коней копита лунають... І горе, горе серцю і людському зору, страшно мовить слово у світ, як у нору: вдарили гармати московські з-за Дону та й шлях перебили, в землю увалили, повбивали коні, дружину прибили, йому темні брови присипали пилом, а борона впала Богові докором, зубком учепившись в небосхил над бором, та й висить на небі на північ зубками, розгойдана люто сніжними вітрами, від яких аж зуби довгі розпеклися й на небі зірками рясно зайнялися...
А вже ж, як ревнули з Дарниці гармати, іншії московські і в другую пору, то кинули мужа на простір проклятий, на зубки вогненні, височенно вгору, —
та й висить на небі ратай з бороною
над землею й морем, ранами роздертий, кров'ю заливає Північ з Колимою
і на чорний Захід тінь кладе від смерти...»
На голі майдани вийшла молодиця й, поставивши сина там у кривавиці, з мукою гукнула: «Ллє кров без упину, не покинь закляту, розп'яту Країну!..»
Тихий шепіт зник над стернями. а Сварог ворушить віями, мов лісами в білім інеї;
тими віями він скочує сльози, тугою розтоплені, стають сльози ті озерами у долинах серед зелені та й димлять до сонця водами в ранки білі, теплі, травневі...
А з голих майданів кричить молодиця, до віків Трояна, бо ще всім не досить!.. Від борони небо кров'ю червониться кров'ю Північ червоно заносить!..
СКИТСЬКІ ВОГНІ. Поезії. Харків, ДВУ, 1925; ІЗ-ПІД СВІТУ. Нью-Йорк, Українська Вільна Академія Наук у СІЛА, 1954, стор. 284-286.
ГОЛОТА
(Уривки)
Моя голото, моя доле! Чого на тебе завше грім, Чого не квітне тобі поле Із теплих водами дощів? Збиваєш нігті об могили І заливаєш кров'ю степ...
У мисці борщ пісний, холодний
Жадібно діти дістають, Із ложок, звісно, як голодні, На дране пузо собі ллють.
You have read 1 text from Ukrainian literature.
Next - Розстріляне Відродження - 09
 • Parts
 • Розстріляне Відродження - 01
  Total number of words is 3614
  Total number of unique words is 2143
  21.0 of words are in the 2000 most common words
  31.8 of words are in the 5000 most common words
  37.5 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Розстріляне Відродження - 02
  Total number of words is 4059
  Total number of unique words is 1953
  26.1 of words are in the 2000 most common words
  38.3 of words are in the 5000 most common words
  44.2 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Розстріляне Відродження - 03
  Total number of words is 4307
  Total number of unique words is 2341
  22.9 of words are in the 2000 most common words
  33.8 of words are in the 5000 most common words
  39.4 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Розстріляне Відродження - 04
  Total number of words is 4153
  Total number of unique words is 2393
  20.2 of words are in the 2000 most common words
  30.5 of words are in the 5000 most common words
  37.3 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Розстріляне Відродження - 05
  Total number of words is 3980
  Total number of unique words is 2371
  19.2 of words are in the 2000 most common words
  30.3 of words are in the 5000 most common words
  36.3 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Розстріляне Відродження - 06
  Total number of words is 3949
  Total number of unique words is 2150
  23.4 of words are in the 2000 most common words
  34.7 of words are in the 5000 most common words
  41.0 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Розстріляне Відродження - 07
  Total number of words is 4114
  Total number of unique words is 2202
  25.4 of words are in the 2000 most common words
  37.4 of words are in the 5000 most common words
  43.4 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Розстріляне Відродження - 08
  Total number of words is 4215
  Total number of unique words is 2360
  21.5 of words are in the 2000 most common words
  32.8 of words are in the 5000 most common words
  39.9 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Розстріляне Відродження - 09
  Total number of words is 3979
  Total number of unique words is 2251
  22.7 of words are in the 2000 most common words
  34.4 of words are in the 5000 most common words
  40.4 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Розстріляне Відродження - 10
  Total number of words is 4178
  Total number of unique words is 2322
  22.4 of words are in the 2000 most common words
  33.5 of words are in the 5000 most common words
  39.9 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Розстріляне Відродження - 11
  Total number of words is 3885
  Total number of unique words is 2281
  21.0 of words are in the 2000 most common words
  30.5 of words are in the 5000 most common words
  36.7 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Розстріляне Відродження - 12
  Total number of words is 4238
  Total number of unique words is 2575
  15.6 of words are in the 2000 most common words
  25.0 of words are in the 5000 most common words
  30.5 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Розстріляне Відродження - 13
  Total number of words is 4293
  Total number of unique words is 2461
  21.0 of words are in the 2000 most common words
  31.5 of words are in the 5000 most common words
  38.3 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Розстріляне Відродження - 14
  Total number of words is 4043
  Total number of unique words is 2237
  20.7 of words are in the 2000 most common words
  31.8 of words are in the 5000 most common words
  38.5 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Розстріляне Відродження - 15
  Total number of words is 3977
  Total number of unique words is 2183
  20.1 of words are in the 2000 most common words
  30.8 of words are in the 5000 most common words
  36.2 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Розстріляне Відродження - 16
  Total number of words is 4374
  Total number of unique words is 2050
  26.1 of words are in the 2000 most common words
  36.7 of words are in the 5000 most common words
  43.4 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Розстріляне Відродження - 17
  Total number of words is 4293
  Total number of unique words is 2085
  26.0 of words are in the 2000 most common words
  37.4 of words are in the 5000 most common words
  44.1 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Розстріляне Відродження - 18
  Total number of words is 4287
  Total number of unique words is 2376
  23.6 of words are in the 2000 most common words
  34.2 of words are in the 5000 most common words
  40.6 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Розстріляне Відродження - 19
  Total number of words is 4426
  Total number of unique words is 2236
  25.7 of words are in the 2000 most common words
  36.6 of words are in the 5000 most common words
  42.6 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Розстріляне Відродження - 20
  Total number of words is 4192
  Total number of unique words is 2201
  25.4 of words are in the 2000 most common words
  35.8 of words are in the 5000 most common words
  42.6 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Розстріляне Відродження - 21
  Total number of words is 4324
  Total number of unique words is 2087
  28.0 of words are in the 2000 most common words
  38.1 of words are in the 5000 most common words
  43.4 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Розстріляне Відродження - 22
  Total number of words is 4242
  Total number of unique words is 2096
  24.4 of words are in the 2000 most common words
  35.1 of words are in the 5000 most common words
  40.8 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Розстріляне Відродження - 23
  Total number of words is 3908
  Total number of unique words is 2000
  25.5 of words are in the 2000 most common words
  36.2 of words are in the 5000 most common words
  41.9 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Розстріляне Відродження - 24
  Total number of words is 4113
  Total number of unique words is 2331
  20.9 of words are in the 2000 most common words
  31.5 of words are in the 5000 most common words
  37.3 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Розстріляне Відродження - 25
  Total number of words is 4219
  Total number of unique words is 2276
  27.6 of words are in the 2000 most common words
  38.6 of words are in the 5000 most common words
  45.3 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Розстріляне Відродження - 26
  Total number of words is 4272
  Total number of unique words is 2239
  24.1 of words are in the 2000 most common words
  34.7 of words are in the 5000 most common words
  41.3 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Розстріляне Відродження - 27
  Total number of words is 4409
  Total number of unique words is 2167
  25.6 of words are in the 2000 most common words
  36.5 of words are in the 5000 most common words
  42.0 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Розстріляне Відродження - 28
  Total number of words is 4200
  Total number of unique words is 2074
  24.2 of words are in the 2000 most common words
  34.6 of words are in the 5000 most common words
  40.8 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Розстріляне Відродження - 29
  Total number of words is 4206
  Total number of unique words is 2270
  22.2 of words are in the 2000 most common words
  32.3 of words are in the 5000 most common words
  38.1 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Розстріляне Відродження - 30
  Total number of words is 4006
  Total number of unique words is 1679
  28.3 of words are in the 2000 most common words
  39.5 of words are in the 5000 most common words
  45.6 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Розстріляне Відродження - 31
  Total number of words is 4170
  Total number of unique words is 1644
  31.0 of words are in the 2000 most common words
  40.1 of words are in the 5000 most common words
  45.3 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Розстріляне Відродження - 32
  Total number of words is 4061
  Total number of unique words is 1770
  26.6 of words are in the 2000 most common words
  36.9 of words are in the 5000 most common words
  42.8 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Розстріляне Відродження - 33
  Total number of words is 3977
  Total number of unique words is 1736
  27.6 of words are in the 2000 most common words
  38.1 of words are in the 5000 most common words
  43.7 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Розстріляне Відродження - 34
  Total number of words is 4157
  Total number of unique words is 2174
  24.2 of words are in the 2000 most common words
  34.6 of words are in the 5000 most common words
  41.7 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Розстріляне Відродження - 35
  Total number of words is 4187
  Total number of unique words is 1999
  23.2 of words are in the 2000 most common words
  31.7 of words are in the 5000 most common words
  36.8 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Розстріляне Відродження - 36
  Total number of words is 4197
  Total number of unique words is 1977
  22.9 of words are in the 2000 most common words
  31.3 of words are in the 5000 most common words
  37.0 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Розстріляне Відродження - 37
  Total number of words is 4225
  Total number of unique words is 2337
  21.3 of words are in the 2000 most common words
  29.3 of words are in the 5000 most common words
  35.7 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Розстріляне Відродження - 38
  Total number of words is 4101
  Total number of unique words is 2138
  24.1 of words are in the 2000 most common words
  33.8 of words are in the 5000 most common words
  39.8 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Розстріляне Відродження - 39
  Total number of words is 3921
  Total number of unique words is 2183
  19.0 of words are in the 2000 most common words
  28.8 of words are in the 5000 most common words
  35.0 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Розстріляне Відродження - 40
  Total number of words is 3919
  Total number of unique words is 2224
  18.4 of words are in the 2000 most common words
  28.1 of words are in the 5000 most common words
  32.9 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Розстріляне Відродження - 41
  Total number of words is 4003
  Total number of unique words is 2085
  20.1 of words are in the 2000 most common words
  28.6 of words are in the 5000 most common words
  34.4 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Розстріляне Відродження - 42
  Total number of words is 3916
  Total number of unique words is 2145
  20.3 of words are in the 2000 most common words
  28.6 of words are in the 5000 most common words
  33.6 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Розстріляне Відродження - 43
  Total number of words is 3919
  Total number of unique words is 2222
  20.6 of words are in the 2000 most common words
  29.8 of words are in the 5000 most common words
  35.0 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Розстріляне Відродження - 44
  Total number of words is 3954
  Total number of unique words is 2162
  19.2 of words are in the 2000 most common words
  27.8 of words are in the 5000 most common words
  33.4 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Розстріляне Відродження - 45
  Total number of words is 4051
  Total number of unique words is 2383
  18.6 of words are in the 2000 most common words
  27.4 of words are in the 5000 most common words
  33.3 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Розстріляне Відродження - 46
  Total number of words is 310
  Total number of unique words is 249
  25.5 of words are in the 2000 most common words
  38.0 of words are in the 5000 most common words
  41.5 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.