Definition of бирок – Kyrgyz explanatory dictionary

birok

бирок (original spelling)

Dürbölöñ Zaman

Bulardı men mezgil faktoru bardıgın öz-öz orduna koyup, ötköndün tarıhına, sanjıra-sanatına, kaçandır bir mertebe bolgon ulamıştarga, tigil je bul insanga, okuyaga alakası bar ofitsialduu je jekeçe pikirlerge, baalarga özünün özgörtüütüzötüüsün kiyire algan tañ kalarlıktay, kay birde köñül-jüzgö karalbagan birok dayıma kayra janbas jana eñ jogorku darajada zarurat maanide körüngön kasieti bar tarizde aytıp jatam.

Birok anın teskerisinçe da boluşu ıktımal — urpaktar baykalbagan je bolboso közü bar kezinde barktalbagan originalduu zalkar talanttı kapıstan açıp alışı mümkün.

Birok kep orolu bul jönündö emes.

Kep «Abay» üçiltiginin tarıhıylıgı, masştabduulugu jana epikaluulugu jönündö gana bolup jatkan jok, munun baarı ansız da belgilüü iş, birok özgöçö köñül buruuga tatıgan nerse mında turat: romandın başkı kaarmanı Abay Kunanbaev — bizdin kündögü realisttik adabiyattın eñ uluu, eñ zalkar obrazdarının biri katarı köz aldıbızga tartılat, al emi unikalduulugu, kaytalangıstıgı bolso jazuuçu özünö raketa sımal kosmostu közdöy jol salıp, Abaydı anın tübölüktüü orbitasına alıp çıkkandıgında; anı keñiri taanıluunun orbitasına alıp çıguu menen jazuuçu eki birdey açılış jasap, eki birdey mildettin ötölünö çıgat — Auezov Abaydın insandık küçün biyikke kötörüp dañazalasa, Abay öz kezeginde oyçul akın katarı kazak elin biyikke kötörüp dañazalayt.

Birok oşol ötköndün içindegi jakşılık jagı, el-jurt eñsesin kötörüp padışanın koloniyalık zombuluguna kalayık-kalktın stihiyalık tolkundoosu, öz işterinin durustuguna közdörü jetip, erkindikke umtulup, adam ruhunun uşunçalık mol kubatın taanıtıp, zorduk-zombulukka karşı turuu — tañgaluuga bolo turgan nerse jana biz Auezov menen birge oşol on altınçı jılkı okuyanın dañkın dañazalaybız da kaygırabız.

Birok ezelki adet boyunça eki jaktı birdey almaksalmak jep köngön neme jüktün bir gana jagın kanaat kılıp otura albayt da.

Kırgızdardın salttık jürüm-turum madaniyatı

Sotsialdık jaktan jogoru turgan adam kedey katmardan kız ala algan, birok özünön tömön turgan adamga çanda gana uçurda kızın bergen [148: 15-b.

Buga çeyinki izildöölördün jana bizdin etnografiyalık talaa materialdarıbızdın negizinde kız ala kaçuunun sebepteri katarı tömöndögülördü körsötüügö bolot: kız makul, birok kızdın ata-enesi bul nikege karşı bolso [90: 101-b.

Birok, bul salt Kırgızstandın tündük aymagındagı uruularda birdey deñgeelde saktalgan emes.

Birok murunku ubakta bul uruuda da jeti ata ötmöyünçö kız alışpagan salt bolgon [55: 12-b.

Birok, azırkı ubakta andan da jakın, al tursun ekinçi atadan ele üylönüp jatışat.

Bul üçün «sen zañdı buzup jatasıñ» degen söz menen uyatkarışat, birok, nikeni buzuşpayt je jazalaşpayt.

Ajımurat

Birok akçaga kızıkpaganın, Ajımurattı sıylagandıgı üçün kızmat kıların ayttı.

Eldardın dagı jegisi keldi ele, birok murşidinin kiyin bolo bergenin körüp, dastorkondon narı jıldı da, Ajımuratka kumgan menen ilegen alıp keldi.

Birok al mından oñtoysuzdangan jok, kayra kubanıp oturdu.

Birok bul küzöt küzöt dele emes ele.

— Anıñ ıras, birok aylañ kança.

— Bay degendey bay emespiz, birok turmuşubuz tüzük bolçu.

Ata Konuş

Birok azır “Gülbübü, Gülnar” attuunun baarı ele Gulya bolup algan.

“Ayılga barıp, uyumdu satsam, birok anı kim alat, ayılda dele azır akça tabış kıyın, men anı satkıça eki-üç kün ötüp ketet, akçanı şaardan izdeş kerek.

Birok, kiyinki jolkusunda Azat malın oydoguday satıp, köñülü tolup, ayılın közdöy jönömök bolgondo büt akçasın tarttırıp jiberdi.

“Eje, toktoçu, katuu ketpeñizçi, joktun tübü ele jok bolbostur, jok dele bar boloor,” – dep Ayjamal açuuga aldırgan kaynejesin toktotkusu keldi, birok buttarı şiltenbey uyup kalgan sımal turgan ordunan kozgolo albay, tili kürmöögö kelbey, tek gana közdörünön ısık jaştar bet ıldıy salaalap agıp jattı.

Birok da, kançalık alaksıyın dep araket kılbasın, aldırıp iygen üyü takır esinen ketpes boldu.

Birok, şaarda kayakka jaşaysıñ.

Şumduktuu İdalgo Don Kihot Lamançskiy

Birok XV jana XVI kılımdarda, koroldun biyligi küçögön kezde, dvoryandardın bul tobu bara-bara koroldun armiyasının karapayım kızmatçılarına şaardık törölörgö jana koroldun ak saraylarındagı mayda-çüydö kızmatkerlerge aylanıp ketişken.

Birok romandın avtoru tarıhıy çındık jönündö oylop da koygon emes.

Birok, negizgi iş— rıtsardık naamdı aluunun tuura jolu ele.

Birok, rıtsar özünün soguşta tüşürüp algan oljosunun belgilüü bir bölügün berip jana da sıylıktardı tartuu kılıp turgan.

Birok, baykuş atasının toluk işenimine kirip algan korol Rodrigo Kavanın abiyirin ketirip koyöt.

Rodrigo alarga karşı çıgat, birok taşı-talkan bolot da, özü soguşta kurman bolot.

Manas - Sayakbay Karalaev

Birok kepti baştaardan obolu mifologiyanın tarıhına kayrılıp, tarıhtın tsztslbögön köçtsndö ar bir el oozeki çıgarmaçılıgın jara-tıp, kılım karıtkan kazınasın ukumdan-tukumga kaltırıp, öntskttsrtsp kelgeni tuurasındagı talkuunu btsgtsnkts forumda kötörgönts oturganıbızdı esiñizderge salıp kettstsnts aşık körböñtszdör.

Sayakbay Karalaev kırgız eline attın kaşkasınday taa-nımal ekenin bilçtsbtsz, birok bul jolku körgöntsm delebemdi kozgop tol-kundatpay koygon jok.

X X kılımdın tınçı jok sansız ktsndörtsndö dele köp nersege jetişip, köp nerseni jaratsa bolmok, birok «Manas» eposuna okşogon kaytalangıs tslgtslördts, uluu şedevrdi jaratuuga mtsmktsn emes.

Bulardın eñ kenjesi Jakıp Altayga aydalıp barıp ken kazıp, kırk tsyltsts kırgız-dın turmuş şartı oñolup ketet, birok Jakıp balaluu bolboyt.

Manas kırgızdardı Talaska köçtsrtsp kelip, Koşoy menen koñşu konup, birok ata-sına naarazılanıp öz aldınça Anjıyan tarapka ketip, babadıykan menen ortok egin aydap, noyguttun kanı Karaçadan Akkula tulpardı satıp alat.

Birok Manastın stsrtsnön korkkon kandar Kıtayga jortuul jasaylı dep keldik ele, - dep kayra taysaldaşat.

Umay bala

Birok alar appak karga orol­ gon arça-badaldan başka eç nerseni körö alışkan jok.

Akıltay Teñir atanı körgön jok, birok Umay enenin aytuusu boyun­ ça Umay bala Akıltaydı Umalaydın eñ kooz jerlerin körgözüp, uçuuçu altın kilem menen sayakattatıp çıguuga da jiberdi.

Birok booruna kısıp bir neçe münöt koe berbeİ boso­ godo oturup, közünün jaşın köl kılıp ünsüz ıİlap jattı.

Birok uşul eki kündö degi emne boluşu mümkün ele.

«Çın ele, anı kaçan çakır­ sam, - dep oİlodu Akıltaİ, birok anı Sulayman Rısbaev 'Bir.

Birok oşondon beri öz akılına toluk kele elek.

Karamoldonun Küülörü

Birok menin dalalat-araketimden az natıyja çıgıp attı.

Birok birööñ Balbay Alaguşovka bergenbiz deşti.

7 Birok eldik köz karaşta keyipker jañı belgiler menen koşumçalanat.

Birok Gambar-Baba «Jerjarıl.

Dutar Gambar -babaga çeyin ele bolgon, birok birinçi dutardı Gambar tapkan deşet.

Birok murunkuday ele dutar dep eç nerse çıgara albayt.

Kabusname

Birok, Tajikstanda okuu jaylardın programmasına kirgizilip, majbur okutulgan çıgarma.

Birok, alardın sanaluusu gana kılımdardı karıtıp, eldik kitep boluu vaziypasına, je azırkı til menen aytkanda, "bestseller" boluuga tatıgan.

Birok, mazmun-maanisi oşol ele.

Tüp nuskası saktalgan emes, birok jañı pers tilindegi redaktsiyada çıkkan "Ravzat-al-ukul" ("Akılmandık bagı") kitebi bar.

Paygambar, anı Alla özü alkasın, aytkanday: Allanın kasietteri jönündö oylongula, birok anın maani-mañızın oylonbogula.

Çınıgı jalgız kudayluuluk - bul senin jürögüñdö payda bolgondun baarı Kuday emes ekenin, birok, Kuday anın baarın jaratuuçu, aga teñ jana okşoş eç nerse joktugun taanuu jana bilüü.

Ayta bar menin kebimdi...

Kaysı-bir oyçul çulusunan aytkan deşet, a çınında jartı tokoççoluk tıyın añdıp, künü tüşkön Oş bazarın kotoloptegerektegen ar bir ekinçi kişinin oozunan kündö ugat al sözdü, vagondorgo tirelip-şıkalıp, kuday aytkan şıbagasın izdemekke tuş-tarapka tentip baratkandardan ugat al sözdü, oşolordun oy uçugun uladı: - Jarıkçılıkka jarataarın jaratıp koyup, birok teñ jaratpay, birinen-birin kem jaratıp, birine-birin tepsetip, jer tübünö talaalata tentitip koygon, kara janın kakşatıp koygon kuday.

Sol kaptalına kıñkayıp, şımının oñ çöntögünön kadimki bışkan kirpiçtin jarımınçalık kelgen koltelefonun (“NOKIA” degen jazuusu bar birok) suurup çıktı da kimdirbiröönün nomurun estey albay kabagın tüyüp, karmalap turup KGB.

Eki münöttük abanın tolugu menen jazdırıp alganbı, Turar Ataev kol telefonun tajabay eki münöttön aşıra karmasa, gimn eki münöttön aşıra oynodu, birok telefondun kulagı açılıp, eesi joop bergen jok.

Taanış terekter ele, birok negedir söñgöktörü kıyşaygansıp, kölökösü tetiri köründü.

Çoktoy balbıldagan ottoru baykala elek, birok vokzaldagı kıymıl közgö bir ese jıluu köründü, bir ese kımguut köründü.

Ayıldın aktivderindey keyiptenet, birok jaşı aktiv kuragınan uluu.

Deputattar emnege çırdaşa ketişti? (video)

Birok deputattar özdörü kabıl algan mıyzamga uşul normanı kirgizip alışkan.

Ölködö işsiz jürgöndördün sanı 106 miñge çukul (video)

Birok emnegedir jarmankege iş izdep kelgenderdin köpçülügü üzünö ılayıktuu jumuş taba albay ketip jatıştı.

Türkiyadagı köçmöndör oyundarı: Kök-Börü tay kazansız ötöt (video)

Birok bul sunuştu başka ölkölör koldoboy, meldeş kökpar erejesi menen oynolo turgan boldu.

Öz kızına ıdık körsötkön ata (video)

Birok okuya bolgon ayıldın turgundarı buga işenbey jatışat.

Jañılıktar​ / 07.05.21 / Keçki çıgarılış — 21.30 (video)

Birok anın formatı özgörtülgöndüktön, sanitardık şarttar buzulbayt.

Ştab: Kırgızstanda koronavirustun jayılışı toktodu dep aytuu erte

Adistin belgileşinçe, çet jaktan kelip jatkandar azaydı, epidemiyaga karşı iş-araketter körülüp jatat, özgöçö abal kirgizildi, arı-beri kattoogo tıyuu salındı, birok, oşentse da “bul infektsiyanı jeñdik dep aytuu erte”.

Kan tapşırgan donorlor deerlik on ese azaydı

Plazmanın zapası jetiştüü, birok eritrotsitterge muktajdık bar.

Jañı toñdurulgan plazma toluk bar, birok eritrotsitter, albette, murdagıdan az», - dedi al.

Jañılıktar / 16.09.20 / Keçki çıgarılış — 21.30 (video)

Birok militsiya alar kaydan kelgenin jana kanday kılmışka barışmak, açıktagan jok.

Boronbaeva: Koronavirus menen pnevmoniyanın oor türünö karşı darı-darmek jetişsiz

Birok ayrım darılardın jetişsizdigi dagı ele baykalıp jatkanın Mildettüü meditsinalık kamsızdandıruu fondunun törayımı Elnura Boronbaeva 6-avgusttagı brifingde bildirdi.

Add meaning, image or audio
KyrgyzRussian
союз но, однако, тем не менее.