shahrikazan.ru
News from the media of a non-democratic state - Russian Federation

Zölfirä Şäydullina: "Artistlar Firzär abıynıñ cırın alırga çirat tora, ä miña buşlay birä"

Cırçı Zölfirä Şäydullina Firzär Mortazinnıñ yübiley kontsertında cırlarga planlaştırmagan bulmagan.

Source: shahrikazan.ru
Media: shahrikazan.ru - Russian Federation
shahrikazan.ru
News from the media of a non-democratic state - Russian Federation