Mal kiräkmi

Mal kiräkmi, dan kiräkmi, —
Can kiräk, cannan[1] kiräk;
Şan kiräkmi, san kiräkmi,—
Yar kiräk, visal[2] kiräk!

Kol kiräkmi, tol kiräkmi,
Kız kiräkmi,— naz kiräk;
Tän kiräkmi, kan kiräkmi,
Süz kiräkmi, — saz kiräk!

Ezlädem dä ezlädem, bik
Küp zamannar ezlädem;
Tapmasam da ezlädem,
Hiçber ömetne özmädem!..

Äy huri, kayda mäqaneñ,
İlham it, kaydan tabıym?
Açmasañ garzeñ näqabeñ[3],
Min sine kaydan tanıym?!

________________
[1] Cannan — can azıgı.
[2] Visal — çın mähäbbät.
[3] Garzets näqabeñ — kiñ pärdäñne, täräzäñne.