toxtamni bikar qilmaq, tilxetni bikar qilmaq, ehdinamini bikar qilmaq, kélishimni bikar qilmaq – 维吾尔族-阿夫沙尔 词典 – 其他词典中的 toxtamni bikar qilmaq, tilxetni bikar qilmaq, ehdinamini bikar qilmaq, kélishimni bikar qilmaq

维吾尔族-阿夫沙尔 字典中的“toxtamni bikar qilmaq, tilxetni bikar qilmaq, ehdinamini bikar qilmaq, kélishimni bikar qilmaq”

维吾尔族arrow-right-bold-outline中文 open-in-new
解约 jiě yuē
message-reply
italki