урезонить – 俄语-哈萨克语 词典 – 其他词典中的 урезонить
俄语arrow-right-bold-outline哈萨克语 学习 俄语

俄语-哈萨克语 词典上 урезонить 的定义

урезонить
229142 最常见的单词
俄语arrow-right-bold-outline吉尔吉斯 open-in-new
сов. кого, разг. акыл айтып тил алдыруу, эпке келтирүү, эпке көндүрүү.
message-reply
俄语arrow-right-bold-outline巴什基尔 open-in-new
ышандырыу
message-reply
俄语arrow-right-bold-outline鞑靼人 open-in-new
сов. кого-что, [разговорное слово] күндерү, ышандыру, ризалату (төшендереп, аңлатып, дәлилләп)
message-reply
俄语arrow-right-bold-outline阿尔泰山 open-in-new
сов. кого-что; разг. кезем токтодып ийер (токтодып ий-); урезонить непослушного мальчика сöс укпас уулчакты кезем токтодып ийер
message-reply