Latin
Süzlärneñ gomumi sanı 3621
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1849
11.2 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
20.4 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
26.9 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
ads place
ﭼﯩﻘﯩﺸﻤﺎﻗﺘﺎ ﺋﯩﺪﻯ .ﺷﯘ ﺳﻪﯞﻩﺑﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﺘﺎ ﺩﯨﻴﯩﻠﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﻳﯧﺰﯨﻼﺭﺩﯨﻤﯘ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻳﯩﻠﺪﯨﻼ ﻳﻪﺭ ﺑﺎﮬﺎﺳﻰ
ﮬﻪﺳﺴﯩﻠﻪﭖ ﺋﺎﺷﺘﻰ .ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﻛﯚﭘﺮﻩﻙ ﻳﻪﺭﻧﻰ ﺋﯩﮕﻪﻟﻠﯩﮕﻪﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﻣﺪﯨﻠﯩﻜﺘﻪ ﺋﺎﻣﯩﺘﻰ ﻛﯧﻠﯩﭗ

ﺗﻮﻳﯘﻗﺴﯩﺰﻻ ﺑﺎﻱ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﻳﯧﺰﯨﺪﺍ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺗﻮﻳﯘﻗﺴﯩﺰ ﺑﺎﻳﻼﺭ ﻛﯚﭘﻪﻳﮕﻪﻧﺴﯩﺮﻯ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯖﻤﯘ
ﻛﯚﺯﻯ ﻗﯩﺰﺍﺭﻏﯩﻠﻰ ﺗﻮﺭﺩﻯ .
ﺋﺎﺑﻼﻳﻪﻛﭙﺎﻳﻨﯩﯔ ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﻣﯧﮫﻤﺎﻧﺪﺍﺭﭼﯩﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻤﯘ ﺑﯩﺮ ﺳﻪﯞﻩﺏ ﺑﺎﺭ .ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﻣﻪﮬﻪﻟﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻍ
ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﺎﺷﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺗﺎﺷﻠﯩﻘﻨﻰ ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﻣﻪﻛﭽﻰ .
ﺑﯘ ﺗﺎﺷﻠﯩﻖ ﻣﻪﮬﻪﻟﻠﯩﻨﯩﯔ ﭼﯧﺘﯩﺪﻩ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻳﯩﻠﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﯘﻳﺎﻥ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺗﺎﺷﻠﯩﻨﯩﭗ
ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ .ﻛﯩﻴﯩﻨﭽﻪ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻣﯘﺷﯘ ﻣﻪﮬﻪﻟﻠﯩﻚ ﮬﺎﺷﯩﻢ ﻛﯚﭼﻪﺕ ﻗﻮﻳﯘﭖ ،ﻗﻮﺭﺷﺎﭖ ﻗﻮﻳﻐﺎﻧﯩﺪﻯ .ﻳﻪﻧﻪ
ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻳﯩﻠﻼﺭﺩﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﻧﯩﯖﻤﯘ ﭘﯘﻟﻐﺎ ﻳﺎﺭﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﻦ ﺳﻪﺯﮔﻪﻥ ﺋﺎﺑﻼ ﻳﻪﻛﭙﺎﻱ ﺗﯧﺰﺩﯨﻦ
ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻜﻪ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻨﻰ ﻣﯧﮫﻤﺎﻧﻐﺎ ﭼﺎﻗﯩﺮﺩﻯ .ﮬﻪ ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﯨﻼ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﻰ ﺋﻮﯕﻐﺎ ﺗﺎﺭﺗﺘﻰ
..ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻜﻪ
ﺷﯘ ﻛﯜﻥ ﺋﯚﺗﯜﭖ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﯘﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﺨﺎﻧﯩﺴﯩﻐﺎ ﺑﺎﺭﺩﻯ .ﻗﺎﺩﯨﺮ ﺑﯘﻗﺎ ﺋﯘﻧﻰ
ﻗﯩﺰﻏﯩﻦ ﻛﯜﺗﯩﯟﺍﻟﺪﻯ .
ــــ ﺧﻮﺵ ﺋﺎﺑﻼ ﺋﺎﻛﺎ ،ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯩﺸﯩﯖﯩﺰ ﺑﺎﺭ - ،ﻗﺎﺩﯨﺮ ﺑﯘﻗﺎ ﮔﻪﭘﻨﻰ ﺋﯘﺩﯗﻟﻼ ﻗﯩﻠﺪﻯ .
ـــ ﺑﺎﺷﻘﯩﻤﯘ ﺋﯩﺶ ﻳﻮﻕ ﺑﺎﺷﻠﯩﻖ ﺋﯘﻛﺎﻡ ،ﺷﯘ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﯩﺪﯨﻦ ﺳﯩﺰﺩﯨﻦ ﮬﺎﻝ ﺳﻮﺭﺍﭖ ﻛﯩﺮﯨﺸﯩﻢ .
ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﻛﯚﻧﯜﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﺗﯘﺭﺍﻣﺴﯩﺰ ؟
ـــ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ ﺋﻪﻣﺪﻯ ،ﻛﻮﻧﯩﻼﺭ »:ﺋﺎﻛﺎﯓ ﻛﯩﻤﻨﻰ ﺋﺎﻟﺴﺎ ،ﻳﻪﯕﮕﻪﯓ ﺷﯘ «
ﺩﻩﭘﺘﯩﻜﻪﻥ .ﻳﻮﻗﯩﺮﻯ
«ﺩﻩﭘﺘﯩﻜﻪﻥ
ﺭﻩﮬﺒﻪﺭﻟﯩﻚ ﻣﺎﯕﺎ ﺋﯧﺸﯩﻨﯩﭗ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺋﻪﯞﻩﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻛﯚﻧﻤﻪﻱ ﺋﺎﻣﺎﻝ ﻗﺎﻧﭽﻪ -.
ﻗﺎﺩﯨﺮ ﺑﯘﻗﺎ ﮬﯧﺠﯩﻴﯩﭗ
-.ﻗﺎﺩﯨﺮ
ﻗﻮﻳﺪﻯ .
ـــ ﺷﯘ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ! ﻗﺎﺭﯨﺴﺎﻣﻤﯘ ﻛﯚﻧﯜﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪﻩﻛﻼ ﺗﯘﺭﯨﺴﯩﺰ .ﻣﺎﻧﺎ ﺳﯩﺰ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﻳﯧﺰﯨﺪﯨﻤﯘ ﻛﯚﭖ
ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﺶ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﮬﺎﺯﯨﺮ ﮬﻪﻣﻤﯩﻨﯩﯔ ﺋﯧﻐﯩﺰﯨﺪﺍ ﺳﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﮔﻪﭘﻠﯩﺮﻯ ﺋﯘﻛﺎﻡ ...
ــــ ﮬﻪﻱ ﻳﺎﻗﻪﺕ ﺋﺎﺑﻼ ﺋﺎﻛﺎ ،ﻣﻪﻥ ﺗﯧﺨﻰ ﻳﯧﯖﯩﻼ ﻛﻪﻟﺪﯨﻢ .ﺋﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻜﻤﯘ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﻐﯘﺩﻩﻙ ﺑﻮﻟﻤﯩﺪﯨﻤﻐﯘ ؟
ﺑﺎﺷﻠﯩﻖ ﺋﺎﺑﻼﻧﯩﯔ ﮔﻪﭘﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺧﯘﺷﺨﯘﻳﻠﯘﻕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯜﻟﯜﭖ ﻗﻮﻳﺪﻯ .ـــ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﻤﯩﺴﯩﻠﻪ ﺋﯘﻛﺎﻡ ،ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻳﯩﻠﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﯘﻳﺎﻥ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻼﺭ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﻣﯩﮕﻪﻥ ﻧﻪﺳﯩﻠﻠﯩﻚ
ﺑﯘﻗﯩﻨﻰ ﺳﯩﺰ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﺩﯨﯖﯩﺰ ،ﺋﺎﯕﻠﯩﺴﺎﻡ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﻤﯘ ﻳﯧﯖﯩﻼﭖ ﺳﺎﻟﻤﺎﻗﭽﻰ

ﺑﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺳﯩﺰ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﯩﻼ ﺑﻮﻟﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ .
ﺑﻮﻟﯘﭘﺴﯩﺰ ..ﺑﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
ﻗﺎﺩﯨﺮ ﺑﯘﻗﯩﻨﯩﯔ ﻛﻪﻳﭙﯩﻴﺎﺗﻰ ﺑﯩﺮﺩﯨﻨﻼ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﻟﺪﻯ .ﺋﯘ ﺑﯩﺮ ﺗﺎﻝ ﺗﺎﻣﺎﻛﺎ ﺗﯘﺗﺎﺷﺘﯘﺭﺩﻯ .ﺋﺎﺑﻼ ﻳﻪﻛﭙﺎﻳﻐﺎ
ﺑﯩﺮ ﺗﺎﻝ ﺗﯘﺗﯩﯟﯨﺪﻯ ﺋﯘ :
ـــ \ﻣﻪﻥ ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯜﮔﻪﻧﻤﻪﭘﺘﯩﻜﻪﻧﻤﻪﻥ -،
ﺩﻩﭖ ﺋﺎﻟﻤﯩﺪﻯ .
ﺩﻩﭖـــ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﺸﻤﯘ ﻳﻮﻕ ﺋﯘﻛﺎﻡ ﺷﯘ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﯩﺪﯨﻦ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﻳﻮﻗﻼﭖ ،ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﯩﺪﯨﻦ ﻳﻪﯕﮕﯩﯖﯩﺰ ﻛﻪﭼﺘﻪ
ﻧﺎﺭﯨﻦ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﭽﻰ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺷﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﺋﺎﻻﻳﯩﺘﻪ ﻥ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ .
» ﻧﺎﺭﯨﻦ «
ﺩﯦﮕﻪﻥ ﮔﻪﭘﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼﭖ ﻗﺎﺩﯨﺮ ﺑﯘﻗﯩﻨﯩﯔ ﺑﯧﺸﻰ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﻟﺪﻯ .ﺩﯦﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ﺋﯘ ﺗﺎﻣﺎﻗﻼﺭ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ
«ﺩﯦﮕﻪﻥ
ﻧﺎﺭﯨﻨﻐﺎ ﺑﻪﻛﻤﯘﺋﺎﻣﺮﺍﻕ .ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﮔﻮﺷﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭼﻮﭘﯩﻨﻰ ﺗﻪﯓ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﺘﻪ ﺋﺎﺭﻻﺷﺘﯘﺭﯗﭖ ﻳﯧﻴﯩﺸﻨﻰ ﺑﻪﻛﻤﯘ
ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﻩﺗﺘﻰ .
ﻛﻪﭼﺘﻪ ﺋﯘ ﺋﺎﺑﻼ ﻳﻪﻛﭙﺎﻳﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﺪﻯ .ﺋﻮﺧﺸﯩﺘﯩﭗ ﺋﯧﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ﻧﺎﺭﯨﺪﯨﻦ ﺗﻮﻳﻐﯩﭽﻪ ﻳﯩﺪﻯ .ﭘﺎﺭﺍﯓ
ﺋﺎﺭﻟﯩﻘﯩﺪﺍ ﺋﺎﺑﻼ ﻳﻪﻛﭙﺎﻱ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﮬﯧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯩﺸﯩﻨﻰ ﭘﯘﺭﯨﺘﯩﭗ ﺋﯚﺗﺘﻰ .
ـــ ﺑﯘ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﯩﺶ ﺋﯩﺪﻯ ﺋﺎﺑﻼﺋﺎﻛﺎ - ،ﺩﯦﺪﻯ ﻗﺎﺩﯨﺮ ﺑﯘﻗﺎ ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ ﺋﯩﻴﺘﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗﭖ - ،ﺑﻮﻟﺪﻯ
ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺋﯚﺯﻩﻡ ﺗﻮﻏﯘﺭﻻﻳﻤﻪﻥ .
ـــ ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺋﯘﻛﺎﻡ ﺋﯘ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﮬﺎﺯﯨﺮ ﮬﺎﺷﯩﻢ ﺋﯩﮕﯩﺪﺍﺭﭼﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ .ﺑﯘ ﺋﯩﺶ ﺗﻪﺳﻜﻪ ﺗﻮﺧﺘﺎﻣﺪﯨﻜﯩﻦ

ﺋﺎﺑﻼ ﻳﻪﻛﭙﺎﻱ ﺋﯘﻧﻰ ﭼﯧﻜﯩﭗ ﺑﺎﻗﺘﻰ .
ﺋﺎﺑﻼـــ ﺳﯩﯩﻠﻰ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ﺑﻮﻟﺴﯩﻼ ،ﻳﻪﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﮬﯚﻛﯜﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ،ﻗﺎﭼﺎﻥ ،ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯘﺳﯘﻟﺪﺍ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺸﻨﻰ
ﺑﯩﺰ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪﻳﻤﯩﺰ .
ﺑﯩﺮﮬﻪﭘﺘﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻳﯧﺰﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻛﯩﺸﻰ ﮬﯧﻠﯩﻘﻰ ﺗﺎﺷﻠﯩﻘﻘﺎ ﻛﯧﻠﯩﺸﺘﻰ .ﺋﯘﻻﺭ ﮬﺎﺷﯩﻢ
ﺗﻮﺳﺎﭖ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﺗﻮﺳﺎﻗﻼﺭﻧﻰ ﺑﯘﺯﯗﭖ ﺗﺎﺷﻠﯩﺪﻯ .ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻥ ﮬﺎﺷﯩﻢ ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﮔﻪ
ﻳﯩﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ .ﺑﯩﺮﺍﻕ ﮬﻪﺭ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺳﯚﺯﻟﯩﺸﯩﭙﻤﯘ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﮔﻪﭖ ﻳﯧﮕﯜﺯﻩﻟﻤﯩﺪﻯ .
ـــ ﺑﯘ ﺗﻪﺷﻜﯩﻠﻨﯩﯔ ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﻰ -،
ﺩﯦﺪﻯ ﻳﺎﺵ ﺑﯩﺮﻛﺎﺩﯨﺮ - ،ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺳﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺩﯦﺪﻯﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺗﻪﺷﻜﯩﻠﯩﻤﯘ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺋﯩﮕﯩﺪﺍﺭﭼﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﺴﺎﯓ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗﺩﻩﭘﻤﯘ ﺗﯩﻠﺨﻪﺕ ﻛﻪﺳﻤﯩﮕﻪﻥ .

ﮬﺎﺷﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﺎ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﺋﻪﻣﺪﯨﻼ ﺋﺎﻳﻨﯩﻐﺎ ﻛﯚﭼﻪﺗﻠﻪﺭ ﻗﻮﻣﯘﺭﯗﻟﯘﭖ ﺗﺎﺷﻼﻧﻐﺎﻧﺪﺍ
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﻰ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻳﯩﺮﯨﻢ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﺳﻪﺯﮔﯜﺭ ﺩﺍﺩﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﮬﺎﻟﯩﺘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺷﯘ ﻛﯜﻧﻰ ﮬﺎﺷﯩﻢ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﯧﻐﯩﺰﻣﯘ ﮔﻪﭖ ﻗﯩﻠﻤﯩﺪﻯ .
ـــ ﻳﻮﻗﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﻪﺭﺯ ﻗﯩﻼﻳﻠﻰ ﺩﺍﺩﺍ؟ -ﺋﻪﺗﯩﺴﻰ ﺳﻪﺯﮔﯜﺭ ﺩﺍﺩﯨﺴﯩﻐﺎ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ - ،
ﻧﻪﭼﭽﻪ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﯩﻦ
ﻧﻪﭼﭽﻪﺑﯘﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﻪﺟﺮﯨﯖﯩﺰ ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺑﯩﻜﺎﺭ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﯩﺘﻪﻣﺪﯗ؟
ـــ ﺑﻮﻟﺪﻯ ﻗﻮﻱ ﺑﺎﻻﻡ ،ﺑﯘﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮬﻪﺭﮔﯩﺰ ﺗﻪﯓ ﺑﻮﻟﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺑﯩﺰﮔﯩﻤﯘ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﺎﺗﯩﻐﯩﻨﻰ
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺋﯘ ﻳﻪﺭﺑﯩﺰﮔﯩﻤﯘ ﺋﯘﻧﭽﻪ ﻻﺯﯨﻢ ﺋﻪﻣﻪﺱ .
ﺑﺎﺭﺩﯗﺭ ..ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻛﯜﻥ ﺋﯚﺗﯜﭖ ﺋﺎﺑﻼ ﻳﻪﻛﭙﺎﻱ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪﻳﻠﻪﻳﻨﻰ ﺑﺎﺷﻼﭖ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﮬﯧﻠﯩﻘﻰ ﺗﺎﺷﻼﻧﺪﯗﻕ
ﻳﻪﺭﻧﻰ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﺷﯩﺪﻯ .ﺋﯩﭽﯩﻨﻰ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻦ ﺗﯜﺯﻟﻪﭖ ﻛﯚﭼﻪﺕ ﻗﻮﻳﺪﻯ .ﮬﺎﺷﯩﻢ ﺋﺎﻛﺎ ﺑﯘ
ﺋﯩﺸﻼﺭﻏﺎﻗﺎﺭﺍﭖ ﺑﯩﺮﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺋﺎﺭﺗﯘﻗﭽﻪ ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺋﺎﺯﺍﺭﯨﭽﯩﻠﯩﻘﻰ ﭼﯩﻘﯩﺸﯩﺪﯨﻦ
ﺋﻪﻧﺴﯩﺮﻩﭖ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺩﯦﻤﯩﺪﻯ .

›‹ 7
ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ ﺑﯘﻳﺎﻥ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﺵ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ﺑﯘ ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ
ﻧﻪﯞﺭﯛﺯﻧﻰ ﻛﯜﺗﯩﯟﯨﻠﯩﺶ ﻳﯜﺯﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ﺧﺎﺭﺍﻛﺘﯩﺮﻟﯩﻚ »
ﺋﻮﻧﯟﯨﺮﺳﺎﻝ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺕ« ﺗﻪﺷﻜﯩﻠﻠﯩﮕﻪﻥ
»ﺋﻮﻧﯟﯨﺮﺳﺎﻝ
ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺗﯜﺭﻟﯩﺮﯨﻤﯘ ﻛﯚﭖ ﺋﯩﺪﻯ .ﮬﻪﺭ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺳﯩﻨﯩﭙﻼﺭ ﺑﯘ ﻗﯩﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﮬﻪﺭﻗﺎﻳﺴﻰ ﺗﯜﺭﻟﻪﺭ
ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻘﻨﻰ ﺑﺎﺷﻠﯩﯟﻩﺗﻜﻪﻧﯩﺪﻯ .ﺳﻪﺯﮔﯜﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺳﯩﻨﯩﭙﯩﻤﯘ ﺋﯚﺯ ﻧﯚﯞﯨﺘﯩﺪﻩ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﺘﺎ
..ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ
ﺋﯜﭺ ﻛﯜﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍﺳﯩﻨﯩﭗ ﻣﯘﺩﯨﺮﻯ ﺭﺍﺑﯩﻴﻪﻡ ﻣﯘﺋﻪﻟﻠﯩﻢ ﺳﯩﻨﯩﭙﻘﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ .
ـــ ﺳﺎﯞﺍﻗﺪﺍﺷﻼﺭ - ،
ﺩﯦﺪﻯ ﺭﺍﺑﯩﻴﻪﻡ ﻣﯘﺋﻪﻟﻠﯩﻢ ﻣﯘﻻﻳﯩﻢ ﺋﺎﯞﺍﺯﺩﺍ - ،ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﻧﻪﯞﺭﯗﺯﻧﻰ
ﺩﯦﺪﻯﻛﯜﺗﯩﯟﯨﻠﯩﺶ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﯩﺘﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﻤﯩﺰﺩﯨﻜﻰ -21
ﭼﯩﺴﻼ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﻟﻤﻪﻛﭽﻰ .ﺑﯘ ﻗﯩﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ
ﭼﯩﺴﻼﺧﺎﺭﺍﻛﺘﯩﺮﻟﯩﻚ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺕ ﺗﯜﺭﻟﯩﺮﻯ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﯩﺮﯨﻠﯩﺪﯗ .ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﺷﯘ ﻗﯩﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺗﯜﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ
ﺗﯧﺰﯨﻤﻠﯩﻜﻰ .ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﯨﻠﯩﻜﻰ ﺑﺎﺭ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯘ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺘﯩﻤﯩﻠﯩﻖ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﭘﯘﺭﺳﻪﺕ .

ﺭﺍﺑﯩﻴﻪﻡ ﻣﯘﺋﻪﻟﻠﯩﻢ ﺗﯧﺰﯨﻤﻠﯩﻜﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﺩﻯ .ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﺍ ﺳﯩﻨﯩﭙﻼﺭ ﺋﺎﺭﺍ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﻪﻧﺌﻪﺕ ﻧﻮﻣﯘﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ
ﺳﯩﺮﺕ ﻛﯚﭖ ﺧﯩﻞ ﺗﻪﻧﺘﻪﺭﺑﯩﻴﻪ ﺗﯜﺭﻟﯩﺮﯨﻤﯘ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ .
ﺑﻪﺱ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﯩﻜﯩﺮ ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﺘﯘﺭﺩﻯ .ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺗﯜﺭﮔﻪ ﻛﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋﻪﯓ ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻖ
ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ﺑﻪﺱ –
–ﺑﻪﺱ
ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺸﺘﻰ .ﺗﻪﻧﺘﻪﺭﺑﯩﻴﻪ ﺗﯜﺭﻟﯩﺮﯨﺪﻩ ﺋﺎﺭﻣﺎﻧﻨﯩﯔ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻤﯩﺴﻰ ﻣﻮﮬﯩﻢ ﺭﻭﻝ ﺋﻮﻳﻨﯩﺪﻯ .ﺑﯘ
ﻗﯩﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺳﻪﺯﮔﯜﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻪﺧﺘﯩﻨﯘﺭ ﻧﻮﺭﯗﺯ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﻧﻪﺳﯩﺮ ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪﻧﺪﻯ .
ﺳﻪﺯﮔﯜﺭﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻪﺧﺘﯩﻨﯘﺭ ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺧﻮﺷﺎﻟﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻮﺷﯘﻟﺪﻯ .ﺷﯘ ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﭖ ﺋﯘﻻﺭ
ﺩﻩﺭﺳﺘﯩﻦ ﻛﯩﻴﯩﻨﻜﻰ ﺑﻮﺵ ﯞﺍﻗﯩﺘﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ ﭼﯜﺷﯜﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ .
ﺳﯩﺰ ﻳﯧﺰﯨﯔ.
ﺩﯦﺪﻯ ﺳﻪﺯﮔﯜﺭ ﺑﻪﺧﺘﯩﻨﯘﺭﻏﺎ - ،
ـــ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﻪﻟﻪﻡ ﻛﯜﭼﯩﯖﯩﺰ ﻣﺎﯕﺎ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ -،
ﺳﯩﺰﺩﯦﺪﻯﻣﻪﻥ ﺳﯩﺰ ﻳﺎﺯﻏﺎﻥ ﺋﻪﺳﻪﺭﻧﻰ ﺋﻮﻗﯘﺳﺎﻡ ﺩﻩﻳﻤﻪﻥ .
ﺑﻪﺧﺘﯩﻨﯘﺭ ﮬﻮﭘﭙﯩﺪﻩ ﻗﯩﺰﯨﺮﯨﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﺳﻪﺯﮔﯜﺭﻣﯘ ﺋﻮﻳﻼﺷﻤﺎﻳﻼ ﺩﻩﭖ ﺳﺎﻟﻐﺎﻥ ﮔﯩﭙﯩﺪﯨﻦ ﺧﯩﺠﯩﻞ ﺑﻮﻟﺪﻯ .
ـــ ﻣﯧﻨﻰ ﺋﺎﺭﺗﯘﻗﭽﻪ ﻣﺎﺧﺘﯩﯟﻩﺗﺘﯩﯖﯩﺰ ﺳﻪﺯﮔﯜﺭ .ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﻪ ﺗﺎﻻﻧﯩﺖ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﮕﯩﯖﯩﺰﻧﻰ
ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺑﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺗﻮﻻ ﻣﯧﻨﻰ ﺯﺍﯕﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻤﺎﯓ .
ﺯﺍﯕﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﯩﻢ ﺋﻪﻣﻪﺱ .
ﺳﻪﺯﮔﯜﺭ ﻗﯩﺰﯨﺮﯨﭗ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﺳﯚﺯﻟﯩﺪﻯ- ،
ـــ ﻳﺎﻗﻪﻱ- ،
ﺯﺍﯕﻠﯩﻖﺳﻪﺯﮔﯜﺭــ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﻳﺎﺯﺍﻳﻠﻰ .
ﺋﯘﻻﺭ ﻣﺎﺗﯩﺮﻳﺎﻝ ﺗﻮﭘﻼﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ﻗﯩﺮﺍﺋﻪﺗﺨﺎﻧﯩﺴﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﺸﺘﻰ .ﺳﻪﺯﮔﯜﺭ ﻛﯩﺘﺎﭘﻼﺭ
ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﻧﻪﯞﺭﯗﺯﻏﺎ ﺋﺎﺋﯩﺖ ﻣﺎﺗﯩﺮﻳﺎﻝ ﺋﯩﺰﺩﯨﻤﻪﻛﺘﻪ .ﺑﻪﺧﺘﯩﻨﯘﺭ ﺋﯘ ﺳﯘﻧﻐﺎﻥ ﻣﺎﺗﯩﺮﻳﺎﻟﻼﺭ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻖ
ﻣﻪﺯﻣﯘﻥ ﺋﯩﺰﺩﯨﻤﻪﻛﺘﻪ ﺋﯩﺪﻯ .
ﺑﻪﺧﺘﯩﻨﯘﺭ ﺋﯚﺯﯨﻤﯘ ﺑﯩﻠﻤﯩﮕﻪﻥ ﮬﺎﻟﺪﺍ ﺳﻪﺯﮔﯜﺭﮔﻪ ﺗﯧﻜﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻗﻮﻳﺪﻯ .ﻧﯧﻤﯩﺸﻘﯩﺪﯗﺭ ﺋﯘ ﮬﻪﺭ ﻗﯩﺘﯩﻢ
ﺳﻪﺯﮔﯜﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺑﻮﻟﺴﯩﻼ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﻪﺭﻛﯩﻦ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺘﺘﻰ .ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﻳﯩﻠﻠﯩﻘﻘﺎ
ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﯘﻳﺎﻥ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﮬﻪ ﺩﯦﺴﯩﻼ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﭘﺎﺭﺍﯕﻠﯩﺸﺎﺗﺘﻰ .ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻜﻪ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺑﯩﺮﯨﭗ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﻗﺎﻳﺘﺎﺗﺘﻰ .ﺋﺎﺭﻣﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﮬﯧﻠﯩﻘﯩﺪﻩﻙ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﺍ
ﺩﺍﺩﯨﻠﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﻏﺎ ﭼﯩﻘﺎﺗﺘﻰ .ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﮔﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ﺋﯘ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ﺧﯩﺠﯩﻠﻠﯩﻖ ﮬﯧﺲ

ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﻗﯩﺰ ﺳﺎﯞﺍﻗﺪﺍﺷﻠﯩﺮﻯ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ »:
ﺳﻪﺯﮔﯜﺭ ﺋﯩﻜﻜﯩﯖﻼﺭ
»ﺳﻪﺯﮔﯜﺭ
ﺋﺎﻟﺘﯘﻥ ﺋﯜﺯﯛﻛﻜﻪ ﻳﺎﻗﯘﺕ ﺳﺎﻟﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﻣﺎﺱ ﻛﯩﻠﯩﺴﯩﻠﻪﺭ«
ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﺑﯘﻳﺎﻥ ﺋﯘ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺋﯧﮫﺘﯩﻴﺎﺗﭽﺎﻥ
«ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﯨﻦ
ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺗﯧﺨﻰ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﻰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ،ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻼﺭﻏﺎ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪﻥ ﺗﯧﺨﻰ ﺑﺎﻟﺪﯗﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ
ﺳﻪﯞﺯﯨﺪﯨﻦ ﺧﻪﯞﻩﺭ ﻳﻮﻕ ،ﮔﯘﺭﯗﭺ ﺩﻩﻡ ﻳﯧﮕﻪﻧﺪﻩﻙ«
ﺋﻮﻳﻠﯩﺪﻯ .ﺗﯘﺭﯗﭘﻼ »:
ﺋﻮﻳﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﻮﻳﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺧﯩﺠﯩﻠﻤﯘ
«ﺋﻮﻳﻠﯩﻐﺎﻥ
»ﺳﻪﯞﺯﯨﺪﯨﻦ
ﺑﻮﻟﺪﻯ .
ﻣﯘﺷﯘ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩﻩ ﺳﯩﻨﯩﭗ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻤﯘ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﻛﯚﺭﯛﻟﯜﺷﻜﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ .ﺳﺎﯞﺍﻗﺪﺍﺷﻼﺭ
ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﺑﯩﺮ –
ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺳﯩﺮﺗﯘﺗﺎﺗﺘﻰ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ ﻗﯩﺘﯩﻢ ﺳﯩﻨﯩﭙﺘﺎ ﺑﻮﻟﯘﭖ
–ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻦ
ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺶ ﺑﻪﺧﺘﯩﻨﯘﺭﻧﻰ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺳﻪﮔﻪﻛﻠﻪﺷﺘﯘﺭﯗﭖ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﯘﻧﺪﻩﭖ
ﻗﺎﻟﺪﻯ .
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺳﯩﻨﯩﭙﯩﺪﺍ ﺋﻪﺳﻘﻪﺭ ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﻚ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﺷﻮﺥ ﺑﯩﺮ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ .ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﺪﻯ ﺗﻮﻟﯘﻕ
ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﭖ ،ﺋﯘ ﺳﯩﻨﯩﭙﺘﯩﻜﻰ ﺭﻩﻳﮫﺎﻥ ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﻚ ﻗﯩﺰ ﺳﺎﯞﺍﻗﺪﯨﺸﯩﻨﯩﯔ ﻛﻪﻳﻨﯩﮕﻪ
ﻛﯩﺮﯨﯟﺍﻟﺪﻯ .ﺭﻩﻳﮫﺎﻥ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻗﯩﭽﯩﭙﻼ ﻳﯜﺭﻩﺗﺘﻰ .ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺋﻪﺳﻘﻪﺭ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺯﺍﺩﯨﻼ ﺋﺎﺭﺍﻡ ﺑﻪﺭﻣﯩﺪﻯ .ﮬﻪ
ﺩﯦﺴﯩﻼ ﺧﻪﺕ ﻳﯧﺰﯨﭗ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﺍﻣﯩﻨﻰ ﺑﯘﺯﺩﻯ .
ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺘﯩﻢ ﺋﯘ ﺭﻩﻳﮫﺎﻧﻐﺎ ﺑﯩﺮ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﺧﻪﺕ ﻳﺎﺯﺩﻯ .ﺧﻪﺗﻨﻰ ﺭﻩﻳﮫﺎﻧﻨﯩﯔ ﺳﻮﻣﻜﯩﺴﯩﻐﺎ ﺳﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﺪﻯ
ﺋﻪﺗﯩﺴﻰ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺳﺎﺋﻪﺗﻠﯩﻚ ﺩﻩﺭﺱ ﺗﺎﺭﯨﺦ ﺩﻩﺭﯨﺴﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺗﺎﺭﯨﺦ ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﺴﻰ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﯩﻜﻰ
ﺋﯘﺯﯗﻥ ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺗﺎﺭﯨﺦ ﺩﻩﺭﺳﻰ ﺑﯩﺮﯨﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ،ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﺧﻮﺵ –
ﭼﺎﻗﭽﺎﻕ ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﻰ ﺋﯩﺪﻯ .ﺩﻩﺭﺱ
–ﭼﺎﻗﭽﺎﻕ
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯ ﻛﻪﺳﭙﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯨﻐﯩﻨﻰ ﻳﻮﻕ ﺋﯩﺪﻯ .
ﺳﯚﺯﻟﯩﺴﻪ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯧﻐﯩﺰﯨﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍﭘﻼ ﻗﺎﻻﺗﺘﻰ..ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺷﯘ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﻰ ﺳﯩﻨﯩﭙﻘﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻳﻮﻗﻠﯩﻤﺎ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺑﯩﺮﭼﺎﻏﺪﺍ ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﻰ ﺩﻩﺭﺱ ﺳﯚﺯﻟﻪﭖ
ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺗﻮﻳﯘﻗﺴﯩﺰﻻ ﺩﻭﺳﻜﯩﻐﺎ :
» ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﻪﺳﻘﻪﺭ ﺋﯩﺸﯩﻖ ﺋﻮﺗﯩﻐﺎ ﻣﯘﭘﺘﯩﻼ ﺑﻮﻟﯘﭘﺘﯘ« ﺩﻩﭖ ﻳﻮﻏﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﯧﺰﯨﭗ ﻗﻮﻳﺪﻯ
ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﻪﺳﻘﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﭘﺎﺭﺍﻗﻘﯩﺪﻩ ﻛﯜﻟﯜﭖ
ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﺩﻩﺳﻠﻪﭖ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯩﺶ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻱ ﻗﺎﻟﺪﻯ..ﻛﯩﻴﯩﻦ
ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﺋﻪﺳﻘﻪﺭﺑﯧﺸﯩﻨﻰ ﭘﺎﺭﺗﯩﻨﻰ ﺋﺎﺳﺘﯩﻐﺎ ﻳﻮﺷﯘﺭﺩﻯ .ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﻰ ﺭﻩﻳﮫﺎﻧﻐﺎ ﻗﺎﺭﯨﯟﯨﺪﻯ ﺋﯘﻣﯘ ﻧﻮﻣﯘﺱ

ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﭘﻜﯩﺪﻩﻙ ﻗﯩﺰﯨﺮﯨﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ .
ﺋﻪﺳﻠﻰ ﺋﻪﺳﻘﻪﺭ ﮬﯧﻠﯩﻘﻰ ﺧﻪﺗﻨﻰ ﺭﻩﻳﮫﺎﻧﻨﯩﯔ ﺳﻮﻣﻜﯩﺴﯩﻐﺎ ﺳﺎﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﺧﻪﺕ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗﻕ ﺩﻩﭘﺘﻪﺭﻧﯩﯔ
ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﻐﺎ ﻗﯩﺴﺘﯘﺭﯗﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺭﻩﻳﮫﺎﻥ ﺑﯘﻧﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﻼ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗﻗﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻐﺎ
ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﻏﺎﻧﯩﺪﻯ .
ﺑﯘ ﺋﯩﺶ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﻪ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﻛﯜﻟﻜﻪ ﭘﻪﻳﺪﺍﻗﯩﻠﺪﻯ» .
ﺋﻮﺗﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﭘﺎﺧﺘﯩﻨﻰ ﻳﻮﺷﯘﺭﻏﯩﻠﻰ
»ﺋﻮﺗﻨﯩﯔ
ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪﻩﻙ« ﺋﻪﺳﻘﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﯩﻖ ﺋﻮﺗﯩﻨﯩﯔ ﺳﯩﺮﻯ ﺗﯩﺰﻻ ﻳﯧﺸﯩﻠﺪﻯ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺭﻩﻳﮫﺎﻥ
ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﻪ ﺑﯧﺸﯩﻨﻰ ﻛﯚﺗﯜﺭﻩﻟﻤﻪﺱ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ .ﺭﻩﻳﮫﺎﻥ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﯜﻥ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻜﻪ ﻛﻪﻟﻤﯩﺪﻯ .ﺋﯘ
ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻗﯩﻠﺴﯩﻤﯘ ﺋﯘﺳﻪﯞﻩﺑﯩﻨﻰ ﺩﯦﻤﯩﺪﻯ .ﺷﯘﻧﭽﻪ
ﺋﻮﻗﯘﻣﺎﺳﻠﯩﻘﻨﻰ ﻗﺎﺭﺍﺭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﯩﺪﻯ .ﺋﺎﺗﺎ –
–ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ
ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻮﻗﯘﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﻗﯩﺰﯨﻨﯩﯔ ﻧﯧﻤﻪ ﺳﻪﯞﻩﭘﺘﯩﻦ ﭼﯩﻜﯩﻨﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻟﻤﻪﻱ ﺗﯩﺖ –
ﺗﯩﺖ
–ﺗﯩﺖ
ﺑﻮﻟﯩﺸﺎﺗﺘﻰ .ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺳﯩﻨﯩﭗ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﯩﭽﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﺳﻠﻰ ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﺳﻪﯞﻩﺑﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ
ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻜﻪ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﺗﻮﭘﯩﻼﯓ ﭼﯩﻘﺎﺭﺩﻯ .ﺑﯩﭽﺎﺭﻩ ﺋﻪﺳﻘﻪﺭ ﺋﯩﺸﯩﻘﻠﯩﻖ ﺩﻩﺭﺩﯨﻨﻰ ﺭﺍﺳﺎ ﺗﺎﺭﺗﯩﯟﺍﻟﺪﻯ
..ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻜﻪ
ﺷﯘ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺧﯩﻴﺎﻟﯩﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺑﻪﺧﺘﯩﻨﯘﺭ ﻛﯚﺯﯨﻨﻰ ﺳﻪﺯﮔﯜﺭﺩﯨﻦ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻗﯩﭽﯩﭗ ﻛﯩﺘﺎﭘﻘﺎ ﻗﺎﺭﯨﺪﻯ .ﺑﯩﺮﺍﻕ
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺧﯩﻴﺎﻟﻰ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻛﻪﺗﺘﻰ .
ﺳﻪﻧﻪﻡ «
ﻏﯩﺮﯨﭗ -
ـــ ﻗﺎﺭﺍﯓ ،ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﻰ ﺳﯚﺯﻟﯩﮕﻪﻥ »
ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﻰ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺑﺎﺭﺋﯩﻜﻪﻥ -.ﺳﻪﺯﮔﯜﺭ
«ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﻰ
ﺳﻪﻧﻪﻡ»ﻏﯩﺮﯨﭗ
ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺘﺎﭘﻨﻰ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﭖ ﻛﻪﻟﺪﻯ .
ــ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﺪﻩ ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﻰ ﺳﯚﺯﻟﯩﮕﻪﻧﺪﻩ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺗﻪﺳﯩﺮﻟﻪﻧﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ .ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺋﻮﻗﯘﭖ ﭼﯩﻘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺑﻮﻟﺪﯗﻡ .
ــ ﺳﯩﺰ ﺋﻮﻗﯘﭖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻣﻪﻧﻤﯘ ﺋﻮﻗﯘﭖ ﺑﺎﻗﺎﻱ .
ـــ

ﺳﯩﺰﺋﻮﻗﯘﭖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻣﻪﻥ ﺋﻮﻗﯘﻱ .
ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺳﯩﺰ ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﻗﯘﯞﯨﻠﯩﯔ ..ﺳﯩﺰﺋﻮﻗﯘﭖ

ـــ ﻳﺎﻕ ،ﺳﯩﺰ ﺑﺎﺷﺘﺎ ﺗﺎﭘﺘﯩﯖﯩﺰ ﺷﯘﯕﺎ ﺳﯩﺰ ﺋﻮﻗﯘﯓ .
ــ ﺭﺍﺳﺘﯩﻨﻼ ﯞﯨﺘﻨﺎﻣﻠﯩﻘﺘﻪ ﺳﯩﺰ

.

ﺳﻪﺯﮔﯜﺭ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﻪﮬﻪﻟﻠﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻧﺎﻣﯩﻨﻰ ﺗﯩﻠﻐﺎ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺳﺎﻟﻐﯩﻨﯩﺪﯨﻦ ﺧﯩﺠﯩﻞ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﺑﻪﺧﺘﯩﻨﯘﺭﻣﯘ

ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﺎﺷﻘﯩﭽﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻗﻮﻳﺪﻯ .
ﺳﻪﺯﮔﯜﺭ ﻳﯧﺰﯨﭗ ﻛﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺑﻪﺧﺘﯩﻨﯘﺭ
ﺷﯘ ﻛﯘﻧﻰ ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﻣﺎﺗﯩﺮﻳﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﺗﺎﭘﺘﻰ ..ﺳﻪﺯﮔﯜﺭ
ﺗﯜﺯﯨﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﻰ .
ﺷﯘﯕﺎ ﺳﯩﺰ ﺑﯜﮔﯜﻧﭽﻪ ﺋﻮﻗﯘﭖ
ـــ ﻣﻪﻥ ﻛﻪﭼﺘﻪ ﺑﯘﻧﻰ ﻳﺎﺯﺳﺎﻡ ﻛﯩﺘﺎﭘﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻐﺎ ﭘﯘﺭﺳﻪﺕ ﻳﻮﻕ ..ﺷﯘﯕﺎ
ﺗﯘﺭﯗﯓ .
ﺩﻩ» ،
ﻛﻪﭼﺘﻪ ﺑﻪﺧﺘﯩﻨﯘﺭ ﻣﯘﺯﺍﻛﯩﺮﯨﺴﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﯘﭘﻼ ،ﻛﺎﺭﯨﯟﺍﺗﻘﺎ ﭼﯩﻘﺘﻰ –
ﻏﯩﺮﯨﭗ
»ﻏﯩﺮﯨﭗ
–ﺩﻩ،
ﺳﻪﻧﻪﻡ«

ﻧﻰ ﺋﻮﻗﯘﺷﻨﻰ ﺑﺎﺷﻠﯩﯟﻩﺗﺘﻰ
«ﻧﻰ
–ﺳﻪﻧﻪﻡ
ﯞﻩﻗﻪﻟﯩﻚ ﺭﺍﯞﺍﺟﻼﻧﻐﺎﻧﺴﯩﺮﻯ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﻪﻟﺒﻰ ﺩﺍﯞﺍﻟﻐﯘﭼﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ .ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﺳﻪﻧﻪﻣﻨﯩﯔ ﻏﯩﺮﯨﭙﻨﻰ
ﺋﯘﺯﺍﺗﻘﺎﻥ ﭼﺎﻏﺪﯨﻜﻰ ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﭖ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪﻳﺎﺵ ﺋﺎﻟﺪﻯ .ﺷﺎﮬﻨﯩﯔ ﯞﻩﺩﯨﺴﯩﮕﻪ ﯞﺍﭘﺎ ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ ،
ﺳﻪﻧﻪﻣﻨﻰ ،ﻏﯩﺮﯨﭙﻘﺎ ﺑﻪﺭﻣﻪﺳﻠﯩﻚ ﻧﯩﻴﯩﺘﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﻳﯩﺮﯨﮕﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ﺷﺎﮬﻨﻰ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﻗﺎﺭﻏﯩﺪﻯ .ﺋﯘ
ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﮬﯧﺴﺴﯩﻴﺎﺕ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﻛﯩﺘﺎﭘﻨﻰ ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﺋﻮﻗﯘﭖ ﺗﯜﮔﻪﺗﺘﻰ .
ﺋﻪﺗﯩﺴﻰ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻜﻪ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺪﺍ ﺋﯘ ﻛﯩﺘﺎﭘﻨﻰ ﺳﻪﺯﮔﯜﺭﮔﻪ ﺑﻪﺭﺩﻯ .ﻛﯩﺘﺎﭘﻨﻰ ﺑﯩﺮﯨﯟﺍﺗﻘﺎﻧﺪﺍ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﻠﯩﺮﻯ
ﺗﯩﺘﺮﻩﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﭼﯜﺷﺘﯩﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﯘﻻﺭ ﻧﻪﯞﺭﯗﺯﻟﯘﻕ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﺋﺎﺗﯩﻐﺎﻥ ﺋﻪﺳﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺗﯜﺯﯛﺗﯘﭖ
ﺭﺍﺑﯩﻴﻪﻡ ﻣﯘﺋﻪﻟﻠﯩﻤﮕﻪ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﺩﻯ .
ﺑﯜﮔﯜﻥ ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ﺋﯩﭽﻰ ﻧﻪﯞﺭﯗﺯ ﺷﺎﺩﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ﺗﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺗﻪﻧﺘﻪﺭﺑﯩﻴﻪ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﯩﺪﺍ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﻮﺭﯗﻧﻐﺎ
ﻳﻮﻏﺎﻥ ﺩﺍﺵ ﻗﺎﺯﺍﻥ ﺋﯩﺴﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﻰ ﻧﻪﯞﺯﯗﺭﻟﯘﻕ ﺋﺎﺵ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻤﺎﻗﺘﺎ.
ﺗﻪﻧﺘﻪﺭﺑﯩﻴﻪ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﯩﻨﯩﯔ ﺟﻪﻧﯘﭖ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﮕﻪ ،ﺑﯜﻛﻜﯩﺪﻩ ﺩﻩﺭﻩﺧﻠﯩﻚ ﺋﺎﺳﺘﯩﻐﺎ ﻳﺎﺳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺳﻪﮬﻨﯩﺪﻩ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺕ
ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻘﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻗﺘﺎ .
ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭ ﺋﯚﺯ ﺳﯩﻨﯩﭙﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺭﻩﺗﻠﯩﻚ ﺗﯩﺰﯨﻠﯩﺸﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﺷﻘﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .
ﺭﯨﻴﺎﺳﻪﺗﭽﻰ ﺑﯘ ﻗﯩﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﻧﻪﯞﺭﯗﺯﻟﯘﻕ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺟﺎﻛﺎﺭﻟﯩﺪﻯ .
ــ ﺗﯚﯞﻩﻧﺪﻩ ﺑﯩﺰ ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ﻣﯘﺩﯨﺮﻯ ﺷﺎﯞﻛﻪﺕ ﻣﯘﺋﻪﻟﻠﯩﻤﻨﻰ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺕ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﺳﯚﺯ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯩﺮﯨﺸﻜﻪ
ﺗﻪﻛﻠﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ .

ﮔﯘﻟﺪﯨﺮﺍﺱ ﺋﺎﻟﻘﯩﺶ ﺳﺎﺩﺍﺳﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﻴﻦ ﻣﯘﺩﯨﺮﻯ ،ﭘﺎﻛﺎﺭ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ﻣﯘﺩﯨﺮﻯ ﺷﺎﯞﻛﻪﺕ
ﺳﻪﮬﻨﯩﮕﻪ ﭼﯩﻘﺘﻰ .
ﺋﯘﺳﺘﺎﺯﻻﺭ ،ﺳﯚﻳﯜﻣﻠﯜﻙ
ﺋﺎﻧﯩﻼﺭ ،ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﻰ –
ــــ ﺋﻪﺳﺴﺎﻻﻣﯘ ﺋﻪﻟﻪﻳﻜﯘﻡ ﻗﻪﺩﯨﺮﻟﯩﻚ ﺋﺎﺗﺎ –
–ﺋﯘﺳﺘﺎﺯﻻﺭ
–ﺋﺎﻧﯩﻼﺭ
ﺳﺎﯞﺍﻗﺪﺍﺷﻼﺭ ،ﮬﻪﺭ ﺳﺎﮬﻪﺩﯨﻦ ﻣﻪﻛﺘﯩﯟﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﻧﻪﯞﺭﯗﺯ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﺘﯩﮕﻪ ﻗﺎﺗﻨﯩﺸﯩﺸﻰ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﯧﺰﯨﺰ ﻣﯧﮫﻤﺎﻧﻼﺭ ،
ﻗﯘﺗﻠﯘﻕ ﻗﻪﺩﯨﻤﯩﯖﻼﺭﻏﺎ ﻣﻪﺭﮬﺎﺑﺎ .
ﻗﯩﺰﻏﯩﻦ ﺋﺎﻟﻘﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﯘ ﺳﯚﺯﯨﻨﻰ ﺩﺍﯞﺍﻣﻼﺷﺘﯘﺭﺩﻯ .
ـــ ﻧﻮﺭﯗﺯ – ﺑﺎﮬﺎﺭ ﺑﺎﻳﺮﯨﻤﻰ ،ﺋﯘﺯﺍﻕ ﺋﯚﺗﻤﯜﺷﺘﯩﻜﻰ ﺋﺎﻏﯘﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﺧﻪﻟﻘﯩﻤﯩﺰ
ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺋﯩﺰﭼﯩﻞ ﺩﺍﯞﺍﻣﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﻪﻧﺌﻪﻧﯩﯟﻯ ﺑﺎﻳﺮﺍﻡ .ﺋﺎﺗﺎ – ﺑﻮﯞﯨﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺑﺎﮬﺎﺭﺩﺍ ﺋﻮﺕ -
ﮔﯩﻴﺎﮬﻨﯩﯔ ﻳﺎﺷﻨﺎﺵ ﮬﺎﺩﯨﺴﯩﺴﯩﻨﻰ ،ﺋﻮﺗﺨﯘﺭ ﮬﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻮﺭﭼﯘﺵ ﺩﻩﯞﺭﯨﻨﻰ ،ﺷﯘﻧﯩﯖﺪﻩﻙ ﮬﻪﺭ ﻳﯩﻠﻰ
ﻳﯘﻟﺘﯘﺯﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﻮﺭﻧﯩﻨﻰ ﻛﯜﺯﯨﺘﯩﺶ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ،ﻗﯘﻳﺎﺷﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺩﻩﯞﺭﯨﻨﻰ ﮬﯧﺴﺎﺑﻼﭖ ﻳﯩﻞ ﺑﯧﺸﯩﻨﻰ
ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﮕﻪﻥ .ﻗﯘﻳﺎﺷﻨﯩﯔ ﮬﻪﻣﻪﻝ ﺑﯘﺭﭼﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﮔﻪﻥ ﯞﺍﻗﺘﯩﻨﻰ ﻳﯩﻞ ﺑﯧﺸﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ .ﺩﻩﺳﻠﻪﭘﺘﻪ
‹‹
ﻛﯜﻥ ﺗﯘﻏﺪﻯ
‹‹ ﻳﺎﻛﻰ ››
ﻳﯩﻞ ﺑﯧﺸﻰ
ﻳﯧﯖﻰ ﻳﯩﻠﻨﻰ ››
ﺩﻩﭖ ﺋﺎﺗﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ -10 ،ﺋﻪﺳﯩﺮﻟﻪﺭﺩﯨﻦ
‹‹ﺩﻩﭖ
ﺗﯘﻏﺪﻯ‹‹
››ﻛﯜﻥ
ﺑﯧﺸﻰ‹‹
››ﻳﯩﻞ
‹‹ ﺩﻩﭖ
ﻧﻮﺭﯗﺯ
ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﺋﯩﺮﺍﻧﻠﯩﻘﻼﺭﻧﯩﯔ ›› ﻧﻮﺭﯗﺯ ‹‹ ﺳﯚﺯﯨﻨﻰ ﻗﯘﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺑﺎﮬﺎﺭ ﺑﺎﻳﺮﯨﻤﯩﻨﻰ ››
ﻧﻮﺭﯗﺯ‹‹
››ﻧﻮﺭﯗﺯ
ﻳﯧﯖﻰ
‹‹ ﻧﯩﯔ ﺗﯜﭖ ﻣﻪﻧﯩﺴﻰ ››
ﻧﻪﯞ
‹‹ ﻳﻪﻧﻰ ››
ﻧﻮ
‹‹ ﺩﯨﻜﻰ ››
ﻧﻮﺭﯗﺯ
ﺋﺎﺗﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ›› .
‹‹،
ﻳﯧﯖﻰ‹‹
››ﻳﯧﯖﻰ
ﻧﻪﯞ‹‹
››ﻧﻪﯞ
ﻧﻮ‹‹
››ﻧﻮ
ﻧﻮﺭﯗﺯ‹‹
››ﻧﻮﺭﯗﺯ
ﺭﯗﺯ
‹‹ ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﻜﺘﯘﺭ›› .
ﺋﯧﺮﯨﻎ
››
‹‹ ﻧﯩﯔ ﻣﻪﻧﯩﺴﻰ ﺋﺎﭘﺘﺎﭖ ﻳﻪﻧﻰ ﻗﯘﻳﺎﺵ ﺗﯘﻏﯘﻟﯘﭖ ﭘﺎﺗﻘﯘﭼﻪ ﻳﻮﺭﯗﻕ
ﺭﯗﺯ‹‹
››ﺭﯗﺯ
ﺋﯧﺮﯨﻎ‹‹
››ﺋﯧﺮﯨﻎ
ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﭼﺎﻍ ،ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﻜﺘﯘﺭ .ﺩﯦﻤﻪﻙ ،ﻧﻮﺭﯗﺯ ﻳﯧﯖﻰ ﻛﯜﻥ ،ﻗﯘﻳﺎﺵ ﻳﯧﯖﯩﯟﺍﺷﺘﯩﻦ
ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎﻥ ﻳﻪﻧﻰ ﻳﺎﺷﺎﺭﻏﺎﻥ ﻛﯜﻥ ،ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭﻩﺕ .
ﻛﯜﻧﯩﻨﻰ ﻧﻪﯞﺭﯗﺯﻧﻰ ﻛﯜﺗﯩﯟﯨﻠﯩﺶ ﻛﯜﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯩﻜﯩﺘﯩﻠﮕﻪﻥ .ﺑﯘﻛﯜﻥ ،
ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ -21
ﺑﯩﺰﺩﻩ ﮬﻪﺭﻳﯩﻠﻰ -3
ﻛﯜﻧﯩﻨﻰﺋﺎﻳﻨﯩﯔﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻠﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺶ ﻛﯜﻧﻰ ...
ﻛﯜﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯜﻥ ﺗﻪﯕﻠﻪﺷﻜﻪﻥ ﻛﯜﻥ ..ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻜﻰ
ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ﻣﯘﺩﯨﺮﻯ ﺳﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪﺍ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ :
ﻧﻮﺭﯗﺯ -ﺋﻪﻧﺌﻪﻧﯩﯟﻯ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺑﺎﻳﺮﺍﻡ ،ﺋﻪﻣﮕﻪﻙ ﺑﺎﻳﺮﯨﻤﻰ ،ﺩﻭﺳﺘﻠﯘﻕ ،ﺋﯩﻨﺎﻗﻠﯩﻖ ﺑﺎﻳﺮﯨﻤﻰ،
ﺳﺎﯞﺍﺑﻠﯩﻖ ﺑﺎﻳﺮﯨﻤﻰ ،ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﻖ ﺑﺎﻳﺮﯨﻤﻰ ،ﺷﺎﺩﻟﯩﻖ ﺑﺎﻳﺮﯨﻤﯩﺪﯗﺭ .ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﻤﯩﺰﻛﻰ ،ﺧﻪﻟﻘﯩﻤﯩﺰ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯩﻨﺎﻗﻠﯩﻖ

ﯞﻩ ﺯﺍﻣﺎﻧﯩﯟﻯ ﺋﺎﯕﻨﻰ ﺗﻪﺭﻏﯩﭗ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﮬﯧﻜﻤﻪﺕ ﯞﻩ ﺳﻪﻧﺌﻪﺕ ﭼﯧﭽﻪﻛﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯧﺰﻩﭖ ،ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ
ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﺘﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻧﺎﺩﯨﺮ ﺟﺎﮬﺎﻧﻨﺎﻣﻪﺳﻰ ﯞﻩ ﺋﯩﭙﺘﯩﺨﺎﺭﻟﯩﻖ ﻗﺎﻣﯘﺳﯩﻐﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪﯗﺭﻏﯘﺳﻰ .ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪﺍ ﻣﻪﻥ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ
ﻳﯧﯖﻰ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻠﺪﺍ ﻳﻪﻧﯩﻤﯘ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﭗ
ﻣﯧﮫﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﻗﯘﺗﻠﯘﻕ ﺑﺎﻳﺮﯨﻤﯩﻨﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺘﯩﻢ ﺗﻪﺑﺮﯨﻜﻠﻪﻳﻤﻪﻥ ..ﻳﯧﯖﻰ
ﺋﯚﺯ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﻧﻪﺗﯩﺠﻪ ﻗﺎﺯﯨﻨﯩﺸﯩﻨﻰ ،ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﯟﻯ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﯩﻨﯩﯔ ﺧﻮﺷﺎﻟﻠﯩﻖ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺋﯚﺗﯜﺷﯩﻨﻰ ،
ﺳﺎﯞﺍﻗﺪﺍﺷﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﻗﯩﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﻧﻮﻣﯘﺭﻻﺭﺩﺍ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺭﻭﻟﯩﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺟﺎﺭﻯ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﯗﭖ ،
ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺸﯩﮕﻪ ﺗﯧﻠﻪﻛﺪﺍﺷﻤﻪﻥ .
ﻣﯘﺩﯨﺮﻧﯩﯔ ﺳﯚﺯﯨﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺕ ﺭﻩﺳﻤﯩﻲ ﺑﺎﺷﻼﻧﺪﻯ .ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯩﻨﯩﭙﻼﺭﻧﯩﯔ
ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻐﺎﻥ ﻧﻮﻣﯘﺭﻟﯩﺮﯨﺩﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻐﺎﻥ ﻧﻮﻣﯘﺭﻻﺭ ﻗﻮﻳﯘﻟﺪﻯ .ﺳﻪﺯﮔﯜﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻪﺧﺘﯩﻨﯘﺭﻧﯩﯔ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻐﺎﻥ
ﺋﻪﺳﯩﺮﻯ ﺋﻮﻗﯘﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﻣﻪﻳﺪﺍﻥ ﺗﯧﻤﺘﺎﺳﻠﯩﻘﻘﺎ ﺗﻮﻟﺪﻯ .ﻳﯧﻨﯩﯔ ﻣﯘﺯﯨﻜﯩﻐﺎ ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﺘﯘﺭﯗﭖ ،ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ
ﮬﯧﺴﺴﯩﻴﺎﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﻗﯘﻟﻐﺎﻥ ﺋﻪﺳﻪﺭ ﮬﻪﻣﻤﯩﻨﻰ ﻗﺎﻳﯩﻞ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﯞﺍﻗﯩﺘﻘﯩﭽﻪ ﺋﺎﻟﻘﯩﺶ
ﻳﺎﯕﺮﯨﺪﻯ .
ﺳﻪﻧﺌﻪﺕ ﻣﯘﺳﺎﺑﯩﻘﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺗﻪﻧﺘﻪﺭﺑﯩﻴﻪ ﺗﯜﺭﻟﯩﺮﻯ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﻟﺪﻯ .ﻗﯩﺰ –
ﺋﻮﻏﯘﻟﻼﺭﻧﯔ ﺟﯜﭖ
–ﺋﻮﻏﯘﻟﻼﺭﻧﯔ
ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﭘﯘﺕ ﭼﯩﮕﯩﭗ ﻳﯜﮔﺮﻩﺵ ﻣﯘﺳﺎﺑﯩﻘﯩﯩﺴﯩﮕﻪ ﻗﺎﺗﻨﯩﺸﯩﻐﺎﻥ ﺋﻮﻏﯘﻝ ﺳﺎﯞﺍﻗﺪﯨﺸﻰ ﺋﺎﺭﻏﺎﻣﭽﺎ ﺗﺎﺭﺗﯩﺶ
ﺑﯩﺮﺍﻕ ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﻮﻳﻰ ﺳﻪﻝ
ﺗﯜﺭﯨﺪﻩ ﭘﯘﺗﯩﻨﻰ ﻗﺎﻳﺮﯨﯟﺍﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻮﺭﻧﯩﻐﺎ ﺳﻪﺯﮔﯜﺭ ﭼﯜﺷﺘﻰ..ﺑﯩﺮﺍﻕ
ﺋﯧﮕﯩﺰ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ﺳﺎﯞﺍﻗﺪﺍﺷﻠﺮﯨﻨﯩﯔ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﻟﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻪﺧﺘﯩﻨﯘﺭ ﺳﻪﺯﮔﯜﺭﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﻣﯘﺳﺎﺑﯩﻘﯩﮕﻪ
ﭼﯜﺷﺘﻰ .
ﻣﯘﺳﺎﺑﯩﻘﻪ ﺑﺎﺷﻼﻧﺪﻯ .ﺳﻪﺯﮔﯜﺭ ﻧﯩﯔ ﺋﻮﯓ ﭘﯘﺗﻰ ﺑﻪﺧﺘﯩﻨﯘﺭﻧﯩﯔ ﺳﻮﻝ ﭘﯘﺗﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻮﺷﯘﭖ
ﺗﯧﯖﯩﻠﺪﻯ .ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﻣﯘﺳﺎﺑﯩﻘﯩﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻘﻨﻰ ﭘﯜﺗﺘﯜﺭﺩﻯ .ﺭﯨﭙﯩﺮ ﺑﺎﺷﻼﺵ ﺑﯘﻳﺮﯨﻘﯩﻨﻰ
ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻣﯘﺳﺎﺑﯩﻘﯩﺪﺍﺷﻼﺭ ﭘﻪﻟﻠﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺗﺎﻗﻼﭖ ﻳﯜﮔﺮﻩﺷﻜﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ .ﺳﻪﺯﮔﯜﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺑﻪﺧﺘﯩﻨﯘﺭ ﮬﻪ ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﯨﻼ ﻣﺎﺳﻠﯩﺸﺎﻟﻤﺎﻱ ﻗﺎﻟﺪﻯ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯘﻧﻰ ﻣﻪﺷﯩﻖ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﭼﻘﺎ
ﻗﻪﺩﻩﻣﻨﻰ ﺗﻪﯓ ﺋﺎﻻﻟﻤﺎﻱ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻗﻪﺩﻩﻡ ﺋﺎﻟﻤﺎﻳﻼ ﻳﯧﻘﯩﻠﯩﺸﺘﻰ .ﺷﯘ ﻳﯧﻘﯩﻠﯩﺸﺘﺎ ﺑﻪﺧﺘﯩﻨﯘﺭ ﺳﻪﺯﮔﯜﺭﻧﯩﯔ
ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﯩﻼ ﻳﯧﻘﯩﻠﺪﻯ .

ــ ﯞﺍﻳﺠﺎﻥ - ،ﺑﻪﺧﺘﯩﻨﯘﺭ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺗﻮﯞﻻﭖ ﺳﺎﻟﺪﻯ .ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﯩﭽﻪ ﺳﺎﯞﺍﻗﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻐﺎ ﻳﯜﮔﺮﻩﭖ
ﻛﯩﺮﯨﺸﺘﻰ .ﺋﯘﻻﺭ ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﭘﯘﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﯧﯖﯩﻘﺘﯩﻦ ﺑﻮﺷﯩﺘﯩﺸﻨﻰ .ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺑﻪﺧﺘﯩﻨﯘﺭ ﺑﯩﺮ ﻗﻪﺩﻩﻡ
ﻣﯧﯖﯩﭙﻼ ﻳﻪﻧﻪ ﻳﯩﻘﯩﻠﺪﻯ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘﯘﺗﻰ ﺋﻮﺷﯘﻗﺘﯩﻦ ﻗﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﯩﺪﻯ .
ﺷﯘ ﻗﯩﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺳﯩﻨﯩﭙﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺗﯜﺭﺩﻩ ﻧﻪﺗﯩﺠﻪ ﺋﺎﻟﺪﻯ .ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﺳﻪﺯﮔﯜﺭ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻪﺧﺘﯩﻨﯘﺭﻧﯩﯔ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻥ ﺋﻪﺳﯩﺮﻯ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﻩ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﻘﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﺘﻰ .ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺑﻪﺧﺘﯩﻨﯘﺭ ﺷﯘ ﻳﺎﺗﻘﺎﻧﭽﻪ
ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻱ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﯩﺪﺍ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﻯ .

›‹8
ﻳﯧﻘﯩﻨﺪﯨﻦ ﺑﯘﻳﺎﻥ ،ﺳﻪﺯﮔﯜﺭ ﺑﺎﺷﻘﯩﭽﯩﻼﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ .ﺋﯚﻳﺪﯨﻤﯘ،ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﯩﻤﯘ ﺑﻪﺧﺘﯩﻨﯘﺭ ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺧﯩﻴﺎﻟﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﻤﯩﺪﻯ .ﺧﯩﻴﺎﻝ ﯞﻩ ﺗﻪﺷﯟﯨﺸﻠﻪﺭ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﺎﺯﺍﺑﻼﻳﺘﺘﻰ .
ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻳﻼﻳﺘﺘﻰ ﺋﯘ -،
ــ ﺗﻮﯞﯞﺍ- ،
ﻧﯧﻤﯩﺸﻘﺎ ﮬﻪ ﺩﯦﺴﯩﻼ ﺑﻪﺧﺘﯩﻨﯘﺭ ﻛﺎﻟﻼﻣﻐﺎ
ﻣﻪﻥ ﻧﯧﻤﻪ ﺑﻮﻟﺪﯗﻡ ..ﻧﯧﻤﯩﺸﻘﺎ
ﻣﻪﻥﺩﻩﭖﻛﯩﺮﯨﯟﺍﻟﯩﺪﯗ .ﺋﯘ ﺑﺎﺭ ﭼﺎﻏﻼﺭﺩﺍ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺋﯩﺪﻯ .
ﭼﯜﺷﺘﯩﻦ ﻛﯩﻴﯩﻨﻠﯩﻚ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭﻯ ﻣﯘﺯﺍﻛﯩﺮﻩ ﯞﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﺳﻪﺯﮔﯜﺭ ﺳﯩﻨﯩﭙﺘﺎ ﻣﯘﺯﺍﻛﯩﺮﻩ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﻤﺎﻱ
ﺳﯩﺮﺗﻘﺎ ﭼﯩﻘﺘﻰ .
ﺋﯘ ﺋﺎﺳﺘﺎ ﻣﯧﯖﯩﭗ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﻟﻤﯩﻠﯩﻖ ﺑﺎﻗﻘﺎ ﻛﯩﺮﺩﻯ .ﺑﺎﻍ ﮬﻪﺭﺧﯩﻞ ﺭﻩﯕﺪﻩ
ﺋﯧﭽﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﺎﻟﻤﺎ ﭼﯩﭽﻪﻛﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭗ ﮔﯜﺯﻩﻝ ﺗﯘﺳﻜﻪ ﻛﯩﺮﮔﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﻰ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ
ﻣﻪﮬﻠﯩﻴﺎ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ .ﺳﻪﺯﮔﯜﺭ ﺋﺎﻟﻤﺎ ﻗﯩﺮﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﺎﻗﯩﻼﭖ ﺑﻪﺧﺘﯩﻨﯘﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺩﻩﺭﺱ ﺗﻪﻛﺮﺍﺭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺟﺎﻳﻐﺎ
ﺑﻪﺧﺘﯩﻨﯘﺭ ﮬﺎﺯﯨﺮﻻ ﻳﯜﮔﺮﯛﭖ ﻛﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ،
ﻛﻪﻟﺪﻯ .ﻧﯧﻤﯩﺸﻘﯩﺪﯗﺭ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﯩﻼ ﺑﻮﻟﺪﻯ..ﺑﻪﺧﺘﯩﻨﯘﺭ
ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ »:
ﻗﯧﻨﻰ ﻣﯘﺳﺎﺑﯩﻘﯩﻠﯩﺸﯩﭗ ﺑﺎﻗﺎﻳﻠﻰ ،ﻛﯩﻢ ﺗﯚﺕ ﻗﯘﻻﻗﻨﻰ ﺑﺎﻟﺪﯗﺭ ﺗﺎﭘﺎﻟﯩﺴﺎ ﺑﯘ ﻗﯩﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﺋﯩﻤﺘﯩﮫﺎﻧﺪﺍ
»ﻗﯧﻨﻰ
ﺩﻩﻳﺪﯨﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯘﻳﺎﻕ –
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ«
ﺑﯘﻳﺎﻗﻘﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻗﻮﻳﺪﻯ .
–ﺑﯘﻳﺎﻗﻘﺎ
«ﺩﻩﻳﺪﯨﻐﺎﻧﺪﻩﻙ
ﺳﻪﺯﮔﯜﺭ ﺧﯩﻴﺎﻟﻼﺭ ﻗﺎﻳﻨﯩﻤﯩﻐﺎ ﻏﻪﺭﻕ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﺴﯩﺰ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﺎﻥ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯩﻨﯩﻐﺎ ﺋﻪﺳﻘﻪﺭ

ﻛﻪﻟﺪﻯ .ﺋﯘ ﮔﻪﭖ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﻼ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﺪﺍ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺩﻯ .
ـــ ﻣﯘﺷﯘ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩﻩ ﺳﺎﯕﺎ ﺯﺍﺩﻯ ﻧﯧﻤﻪ ﺑﻮﻟﺪﻯ ؟ -ﺋﻪﺳﻘﻪﺭ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﺎﺭﯨﺪﻯ- ،
ﺧﯘﺩﺩﯨﻲ ﺭﻭﮬﻰ ﭼﯩﻘﯩﭗ
ﺧﯘﺩﺩﯨﻲﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﺎﺩﻩﻣﺪﻩﻛﻼ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﭘﺴﻪﻧﻐﯘ؟ ﺋﯚﻳﺪﻩ ﺑﯩﺮﻩﺭ ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪﯗ؟
ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺋﯘﻧﺪﯨﻤﯩﺪﻯ .
ﺳﻪﺯﮔﯜﺭ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻗﻮﻳﺪﻯ..ﻟﯩﻜﯩﻦ
ـــ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ﭘﻪﺭﯨﺰﯨﻢ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯗ ،ﺑﻪﻙ ﻛﯚﺭﮔﯜﯓ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯩﺮﯨﭗ ﻳﻮﻗﻼﭖ ﻛﻪﻟﺴﻪﯓ
ﺑﻮﻟﻤﺎﻣﺪﯗ؟
ﺳﻪﺯﮔﯜﺭ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﺴﯩﺰ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻗﻮﻳﺪﻯ .ﺋﻪﺳﻘﻪﺭ ﺷﯘﻧﺪﯨﻼ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺳﯩﻨﭽﯩﻼﭖ
ﺗﯚﯞﻩﻥ ﭘﯘﻻﯕﻼﺗﺘﻰ .
ﻗﺎﺭﯨﺪﻯ .ﺋﯘ ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺧﯩﻴﺎﻟﭽﺎﻥ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﺪﺍ ﻳﻮﻗﯩﺮﻯ –
–ﺗﯚﯞﻩﻥ
ـــ

ﺋﺎﺩﺍﺵ ﺳﺎﻗﺘﯘ؟ -ﺋﻪﺳﻘﻪﺭ ﺟﯩﺪﺩﯨﻠﻪﺷﻜﻪﻧﺪﻩﻙ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ .

ــ ﺑﻮﻟﺪﻯ ﺋﻪﻧﺴﯩﺮﯨﻤﻪ ﺋﺎﺩﺍﺵ ،ﻣﺎﯕﺎ ﮬﯧﭽﻨﯩﻤﻪ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﻰ ﻳﻮﻕ .
ـــ ﻗﺎﺭﯨﺴﺎﻡ ﻣﯘﺷﯘ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ ﺑﯘﻳﺎﻥ ﺑﺎﺷﻘﯩﭽﯩﻼ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺪﯨﯔ .ﺑﺎﻳﺎﻣﻤﯘ ﺳﯩﻨﯩﭙﺘﯩﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ
ﺷﯘﯕﺎ ﻛﻪﻳﻨﯩﯖﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ
ﻛﯩﺘﯩﯟﺍﺗﯩﺴﻪﻥ .ﻛﻪﻳﻨﯩﯖﺪﯨﻦ ﻗﺎﺭﯨﺴﺎﻡ ﻣﯘﺷﯘ ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ ﺋﯚﺗﯜﭖ ﻛﻪﺗﺘﯩﯔ..ﺷﯘﯕﺎ
ﺋﯩﺪﯨﻢ .
ـــ ﺳﻪﻝ ﻣﯩﺠﻪﺯﯨﻢ ﻳﻮﻕ - ،ﺳﻪﺯﮔﯜﺭ ﺩﻩﺭﮬﺎﻟﻼ ﺑﯩﺮ ﺑﺎﮬﺎﻧﻪ ﺋﻮﻳﻼﭖ ﭼﯩﻘﺘﻰ- ،
ﺷﯘﯕﺎ ﺋﺎﺯﺭﺍﻕ ﺷﺎﻣﺎﻟﺪﺍﭖ
ﺷﯘﯕﺎﻛﯩﺮﻩﻱ ﺩﻩﭖ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ .
ـــ ﻣﻪﻧﺪﯨﻦ ﻳﻮﺷﯘﺭﻣﯩﺴﺎﯕﻤﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ﺋﺎﺩﺍﺵ ،ﺳﯩﯧﻨﯩﯔ ﻧﯧﻤﯩﺸﻜﻪ ﺷﺎﻣﺎﻟﺪﺍﺷﻘﺎ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﯖﻨﻰ ﺋﻮﺑﺪﺍﻥ
ﺑﯩﻠﯩﻤﻪﻥ .ﺑﯩﻠﯩﺴﻪﻧﻐﯘ ! ﺑﯘ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﻪ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻣﯘﺗﻪﺧﻪﺳﺴﻰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻤﻨﻰ .
ﺋﻪﺳﻘﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﺑﯩﺮ ﺟﯜﻣﻠﻪ ﺳﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼﭖ ﺳﻪﺯﮔﯜﺭ ﺑﯧﺸﯩﻨﻰ ﻛﯚﺗﯜﺭﺩﻯ .ﺧﯘﺩﺩﯨﻲ ﺋﻪﺳﻘﻪﺭ
ﺋﯩﭽﯩﻜﻰ ﺳﯩﺮﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﮬﯚﭘﭙﯩﺪﻩ ﻗﯩﺰﯨﺮﯨﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ .
ـــ ﻣﺎﻧﺎ ،ﻣﺎﻧﺎ ،ﺩﯦﻤﯩﺪﯨﻤﻤﯘ ؟ -ﺋﻪﺳﻘﻪﺭ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺭﻩﺳﻤﻰ ﻳﯧﭙﯩﺸﺘﻰ - ،ﻗﺎﺭﺍ ﻗﯩﺰﯨﺮﯨﭗ
ﺑﯩﻠﺴﻪﻡ –
ﺑﯩﻠﻤﯩﺴﻪﻡ ﺋﺎﺷﯘ ﯞﯨﺘﻨﺎﻣﻠﯩﻖ ﺟﯩﻨﺘﻪﻛﻨﻰ ﺳﯧﻐﯩﻧﻐﺎﻥ ﮔﻪﭖ .
–ﺑﯩﻠﻤﯩﺴﻪﻡ
ﻛﻪﺗﻜﯩﻨﯩﯖﮕﻪ ..ﺑﯩﻠﺴﻪﻡ
ــــ

ﯞﺍﻱ ﺋﺎﺩﺍﺵ ،ﻧﯧﻤﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺩﻩﭖ ﻛﻪﺗﺘﯩﯔ .ﺳﻪﻧﻤﯘ-
-ﺯﻩﺯﻩ ،ﮔﻪﭘﻨﻰ ﻧﻪﮔﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﯩﯔ ﺋﻪﻣﺪﻯ

ـــ ﺑﻮﻟﺪﻯ ﺋﯧﻐﯩﺰﯨﯔ ﻳﻮﺷﯘﺭﻏﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ،ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﻨﻰ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﯨﻼﭖ ﺗﯘﺭﯗﭘﺘﯘ .ﺑﯘﻣﯘ
ﻳﻮﺷﯘﺭﻏﯩﺪﻩﻙ ﺋﯩﺸﻤﯘ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﺑﯩﺰﻣﯘ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﻳﯩﻠﻠﯩﻘﻘﺎ ﭼﯩﻘﺘﯘﻕ .ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ﺧﺎﻟﯩﻲ
ﺑﯩﺮﯨﯖﻼﺭﻏﺎ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﻣﺎﺱ ﻛﯩﻠﯩﺴﯩﻠﻪﺭ ؟
ﺋﻪﺳﻠﯩﺪﯨﻨﻤﯩﻐﯘ ﺋﯩﻜﻜﯩﯖﻼﺭ ﺑﯩﺮ –
–ﺑﯩﺮﯨﯖﻼﺭﻏﺎ
ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﻤﯩﺰ ..ﺋﻪﺳﻠﯩﺪﯨﻨﻤﯩﻐﯘ
ﺳﻪﺯﮔﯜﺭ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮔﻪﭘﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﺎﺭﺗﯘﻗﭽﻪ ﺋﯩﻨﻜﺎﺱ ﺑﯩﻠﺪﯗﺭﻣﻪﻱ ﻛﯜﻟﯜﭘﻼ ﻗﻮﻳﺪﻯ .
ـــ ﺋﯘﻟﯘﺷﻜﯜﻥ ﺳﯩﻨﯩﭙﺘﯩﻜﻰ ﻗﯩﺰﻻﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﻰ ﺑﻪﺧﺘﯩﻨﯘﺭﻧﻰ ﻳﻮﻗﻼﭖ ﺑﯩﺮﯨﭙﺘﯘ .ﺑﻪﺧﺘﯩﻨﯘﺭ ﮔﻪﭖ
ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺳﯩﻨﯩﭙﺘﯩﻜﻰ ﺷﯘﻧﭽﻪ ﺋﻮﻏﯘﻟﻼﺭ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ ﺳﯩﯩﻨﻰ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﻩ ﺳﻮﺭﺍﭘﺘﯘ .
ـــ ﻧﯧﻤﻪ ﺩﻩﭖ ؟ -
ﺋﯩﺘﺘﯩﻜﻼ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ ﺳﻪﺯﮔﯜﺭ
ﺋﯩﺘﺘﯩﻜﻼﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺋﯘﭼﯘﺭ ﺑﻪﺭﺳﻪﻡ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺍﻟﻤﺎﻳﻼ
ـــ ﻣﺎﻧﺎ ﻗﺎﺭﺍ ،ﺗﯧﺨﻰ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺩﻩﭖ ﻛﻪﺗﻜﯩﻨﯩﯖﻨﻰ ..ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ
ﻗﺎﻟﺪﯨﯔ .ﻧﯧﻤﻪ ﺩﻩﭖ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ ،ﺳﻪﺯﮔﯜﺭ ﺳﯩﻨﯩﭗ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﺑﯩﺮﻩﺭ ﻗﯩﺘﯩﻤﻤﯘ ﻳﻮﻗﻼﭖ ﻗﻮﻳﻤﯩﺪﻯ ﺩﻩﭖ
ﺑﻮﻟﻤﺎﻣﺪﯗ؟
ـــ ﻣﻪﻧﻤﯘ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻮﻳﻠﯩﻐﺎﻥ .ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺷﯘ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮﯨﺸﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﯩﺪﯨﻢ .ﺋﺎﺗﺎ-
ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﺧﺎﺗﺎ
ﺋﺎﻧﯩﺴﻰﭼﯜﺷﯜﻧﯜﭖ ﻗﺎﻻﺭﻣﯘ ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻳﻼﭖ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ .
ـــ ﺳﻪﻥ ﺑﻪﻛﻤﯘ ﭼﻮﯕﻘﯘﺭ ﺋﻮﻳﻼﭖ ﻛﯩﺘﯩﭙﺴﻪﻥ ﺋﺎﺩﺍﺵ .ﻣﻪﺧﺴﯘﻣﻜﺎﻣﻤﯘ ﺑﻪﻙ ﺋﯧﺴﯩﻞ ﺋﺎﺩﻩﻡ.
ﻣﻪﮬﻪﻟﻠﯩﺪﯨﻜﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﭘﻪﻗﻪﺗﻼ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺩﺍﺩﺍﻣﺪﯨﻦ ﺋﺎﯕﻠﯩﺴﺎﻡ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺗﯧﮕﻰ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﻟﯩﻚ ﺋﻪﻣﻪﺳﻜﻪﻥ.
ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﭘﻪﺭﻗﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻜﻪﻥ – .ﺋﻪﺳﻘﻪﺭ ﺳﻪﻝ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ -،ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﻣﻪﻥ ﺳﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺑﺎﺭﺍﻱ .
ــ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻼﻳﻠﻰ - ،ﺳﻪﺯﮔﯜﺭﻣﯘ ﺗﯩﺰﻻ ﻗﻮﺷﯘﻟﺪﻯ .
ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﺷﻪﻣﺒﻪ ﻛﯜﻧﯩﺪﻩ ﺋﯘﻻﺭ ﺑﻪﺧﺘﯩﻨﯘﺭﻧﻰ ﻳﻮﻗﻼﭖ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﺪﻯ .
ﺳﻪﺯﮔﯜﺭ ﮔﻪﺭﭼﻪ ﻣﯘﺷﯘ ﻳﯧﺰﺍ ﺗﻪﯞﻩﺳﯩﺪﻩ ﭼﻮﯓ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺑﯘ ﺗﻪﺭﻩﭘﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﻧﭽﻪ
ﺋﯚﺗﯜﭖ ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ﺑﻪﺧﺘﯩﻨﯘﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﻨﯩﻤﯘ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺘﺘﻰ .ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻪﺳﻘﻪﺭ ﻳﻮﻝ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ .
ـــ ﻗﯩﺰﻧﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭ ،ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺋﯚﻳﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻱ ﻳﯜﺭ .ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﺳﯩﯧﻨﯩﯖﺪﻩﻙ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺷﯩﻘﻨﻰ
ﺗﺎﭘﻤﺎﻕ ﺗﻪﺱ ﺟﯘﻣﯘ؟

ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ ﺋﺎﯕﻼﭖ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﺑﺎﺷﻘﯩﭽﻪ ﺋﻮﻳﻼﭖ ﻗﺎﻟﻤﯩﺴﯘﻥ ﻳﻪﻧﻪ .
ــ ﺋﺎﺩﺍﺵ ،ﺗﻮﻻ ﺋﺎﺷﯩﻖ ﺩﻩﯞﻩﺭﻣﻪ..ﺋﻪﮔﻪﺭ
ــــ ﻳﺎﺋﺎﻟﻼ ﺋﺎﻏﯩﻨﻪﻡ ،ﻧﻪﭼﭽﻪ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﯩﻦ ﺑﯘﻳﺎﻥ ﻣﯘﺷﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﺎﺯﺍﺑﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻤﯘ ﺋﯧﭽﯩﯖﮕﻪ ﺳﯩﻐﺪﯗﺭﯗﭖ
ﮬﻪ !
ﻳﯜﺭﮔﻪﻧﺴﻪﻥ –
–ﮬﻪ
ﺋﻪﺭﯞﺍﮬﻼﺭ ﻣﻪﮬﻪﻟﻠﯩﺴﻰ«
ﺋﯘﻻﺭ ﭘﺎﺭﺍﯓ ﺳﯧﻠﯩﺸﻘﺎﭺ »
ﮔﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﻯ .ﺑﺎﺷﺘﺎ ﺩﯨﻴﯩﻠﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﮬﯧﻠﯩﻘﻰ
«ﮔﻪ
»ﺋﻪﺭﯞﺍﮬﻼﺭ
ﻗﻪﺑﺮﻩ ﻛﯚﭼﯜﺭﯛﺵ ﮬﻪﺭﯨﻜﯩﺘﻰ«
»
ﺩﻩ ،ﺑﯘ ﻣﻪﮬﻪﻟﻠﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭ ﻗﻪﺑﺮﯨﺴﺘﺎﻧﻠﯩﻘﻘﺎ ﻳﯩﻘﯩﻦ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﻗﻮﻻﻳﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ
«ﺩﻩ
»ﻗﻪﺑﺮﻩ
ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﻧﻮﺭﻏﯘﻥ ﺋﯩﮕﯩﺴﯩﺰ ﻗﻪﺑﺮﯨﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯩﮕﻪﻟﻠﯩﮕﻪﻥ ،ﻛﯧﭽﯩﺪﻩ ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ
ﯞﺍﻛﺎﻟﻪﺗﻪﻥ ﻛﯚﭼﯜﺭﯛﭖ «
ﺑﺎﺭﻻﺭﻧﯩﯖﻤﯘ ﻗﻪﺑﺮﯨﺴﯩﻨﻰ »
ﺑﯩﺮﯨﭗ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﭘﯘﻝ ﺗﺎﭘﻘﺎﻧﻼﺭ ﺋﯩﺪﻯ .ﺑﯩﺮﺍﻕ ،ﺷﯘ
«ﺑﯩﺮﯨﭗ
»ﯞﺍﻛﺎﻟﻪﺗﻪﻥ
ﭘﯘﻝ ﻳﺎﺭﺍﺷﻤﯩﺪﯨﻤﯘ ﺷﯘﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺑﯘ ﻣﻪﮬﻪﻟﻠﯩﺪﻩ ﭘﯘﻝ ﺳﻪﯞﻩﺑﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﻳﻰ ﺑﯘﺯﯗﻟﻐﺎﻥ ،ﺋﯘﺭﯗﺵ

ﺟﯩﺪﻩﻝ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﻠﻪﺭ ﻛﯚﭘﻪﻳﺪﻯ .ﻣﻪﮬﻪﻟﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﻮﺭﯞﺍﻥ ﻗﯩﻠﯩﻦ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺑﯩﺮﻯ ﻳﯧﯖﻰ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎﻥ
–ﺟﯩﺪﻩﻝ
ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺭﯨﺴﺘﯘﺭﺍﻧﺪﺍ ﭼﺎﻱ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﭖ ﺑﻪﺭﺩﻯ .ﺋﻪﻟﯟﻩﺗﺘﻪ ،ﺷﯘ ﻗﯩﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺗﺘﻪ ﭘﯘﻟﻨﻰ ﻛﯚﭖ
ﺗﺎﭘﻘﺎﭼﻘﺎ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﺪﻯ ،ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﺎﻱ ﺋﯚﺗﯜﭖ ،ﺑﯩﺮ ﺯﯗﻛﺎﻣﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﺎﮬﺎﻧﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯘ
ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﺗﯧﺨﻰ ﺋﻪﻣﺪﯨﻼ ﻛﯚﺯ ﺋﯧﭽﯩﭗ ،ﮬﺎﻳﺎﺗﻨﯩﯔ ﮬﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﻟﻪﺯﺯﯨﺘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﻣﯩﮕﻪﻥ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺑﯚﺷﯜﻛﺘﯩﻼ ﺋﯘ
ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﺳﻪﭘﻪﺭ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﻣﻪﮬﻪﻟﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳﯧﺸﻰ ﺋﺎﺗﻤﯩﺸﻠﻪﺭﮔﻪ ﺗﺎﻗﯩﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮﯨﻤﯘ ﺷﯘ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺑﯩﺮ
ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺋﺎﻳﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ »
ﺋﺎﻳﻨﯩﭗ« ﺋﯚﻳﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﺋﺎﯕﻠﯩﺴﺎﻕ ،ﺷﻪﮬﻪﺭﺩﻩ ﺑﯩﺮﺗﯘﻝ ﺧﻮﺗﯘﻥ
»ﺋﺎﻳﻨﯩﭗ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮬﺎﻳﺎﺗﻨﯩﯔ ﭘﻪﻳﺰﯨﻨﻰ ﺳﯜﺭﯛﭖ ﻳﯜﺭﻩﺭﻣﯩﺶ ....
ﻣﻪﮬﻪﻟﻠﻪ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﻣﯘﺷﯘ ﻣﻪﺧﺴﯘﻡ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﻼ ﺷﯘ ﻗﯩﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺗﺘﯩﻦ ﺧﺎﻟﯩﻲ .ﻣﻪﺧﺴﯘﻡ ﺋﺎﺗﺎ

ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﻪﺑﺮﯨﺴﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﻯ ﺑﺎﺵ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻳﯚﺗﻜﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﯘ ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ
–ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ
ﭼﯩﻘﻤﯩﺪﻯ .ﺋﯘ ﻣﻪﮬﻪﻟﻠﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﮬﻪﻳﺮﺍﻥ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ .ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﯚﺯ ﻣﻪﮬﻪﻟﻠﯩﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ
ﻗﺎﻳﺴﯩﺪﯗﺭ ﺑﯩﺮﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﯧﭽﯩﺴﻰ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻛﻮﻻﭖ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﻗﻪﺑﺮﯨﻠﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﻣﯧﻴﺘﻼﺭﻧﻰ
ﺋﻮﻏﯘﺭﻻﭖ ،ﺋﯚﺯ ﺗﻪﯞﻩﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳﯚﺗﻜﯜﻟﯜﭖ ﺑﻮﻟﯘﻧﻐﺎﻥ ﻗﻪﺑﺮﯨﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﻪﻛﯩﺮﯨﯟﺍﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ،ﺋﻪﺗﯩﺴﻰ ﮬﯧﻠﯩﻘﻰ
ﻣﻪﺧﺴﯘﺱ ﻳﯚﺗﻜﻪﻟﮕﻪﻥ ﻣﯧﻴﯩﺘﻼﺭﻧﻰ ﺗﯧﺰﯨﻤﻼﯞﺍﺗﻘﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺗﯧﺰﯨﻤﻼ ﺋﺎﻟﺪﯗﺭﯗﭖ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻥ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺩﻩﭘﻨﻪ
ﻗﯩﻠﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼﭖ ﻧﻮﻣﯘﺱ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﯩﺘﻪﺗﺘﻰ .ﺩﺍﺩﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﻣﯧﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﻳﯩﺘﺘﯘﺭﯗﭖ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮﻯ

ﺗﺎﺱ ﻗﺎﻟﺪﻯ ﺳﺎﺭﺍﯓ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﻐﯩﻠﻰ .ﺑﯘ ﺋﯩﺶ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻳﯧﺰﯨﻨﻰ ﺳﺎﺭﺍﺳﯩﻤﯩﮕﻪ ﺳﯧﻠﯩﯟﻩﺗﻜﻪﻧﯩﺪﻯ .
ﻗﻪﺑﺮﻩ ﻛﯚﭼﯜﺭﯛﺵ ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﭗ ﺑﯩﺮ ﮬﻪﭘﺘﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﭼﺎﻏﻼﺭ ﺋﯩﺪﻯ .ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﺗﯚﯞﻩﻧﻜﻰ ﻣﻪﮬﻪﻟﻠﯩﺪﯨﻜﻰ
ﺗﯘﻗﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﻪﺑﺮﯨﺴﯩﻨﻰ
ﺋﺎﯞﯗﺕ ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﻚ ﺑﯩﺮﻩﻳﻠﻪﻥ ﺋﯚﺯ ﺋﯘﺭﯗﻕ –
–ﺗﯘﻗﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ
ﻧﯚﯞﻩﺕ ﺩﺍﺩﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﻪﺑﺮﯨﺴﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ﻛﻮﻻﭖ ﺋﺎﺯ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﺑﻪﻙ ﻛﻪﭺ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ.
ﻳﯚﺗﻜﯩﺪﻯ..ﻧﯚﯞﻩﺕ
ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘ ﺗﻮﺧﺘﯩﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘﭖ ،ﺋﻪﺗﯩﺴﻰ ﻳﯚﺗﻜﯩﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﺋﯘ ﺋﻪﺗﯩﺴﻰ ﺩﺍﺩﯨﺴﯩﻨﯩﯔ
ﻗﻪﺑﺮﯨﺴﯩﻨﻰ ﺋﯧﭽﯩﭗ ،ﻗﺎﺭﯨﺴﺎ ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ ﻳﻮﻕ .ﺑﯘ ﺋﯩﺸﺘﯩﻦ ﻗﻮﺭﻗﯘﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﺎﯞﯗﺕ ﺋﯩﭻ ﻳﻪﺭﻟﯩﻜﻨﻰ
ﺷﯘﻧﭽﻪ ﺋﺎﻗﺘﯘﺭﯗﭘﻤﯘ ﺩﺍﺩﯨﺴﯩﻨﻰ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﻧﯧﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻱ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﯞﯗﺗﻨﯩﯔ ﺑﯧﺸﻰ ﻗﯩﻴﯩﭗ ﺷﯘ
ﻳﻪﺭﮔﯩﻼ ﻳﯩﻘﯩﻠﯩﭗ ﭼﯜﺷﯩﺪﯗ .ﺑﯘ ﮔﻪﭖ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺗﯩﺰﻻ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻳﯧﺰﯨﻐﺎ ﭘﯘﺭﻛﻪﺗﺘﻰ .ﺑﻪﺯﯨﻠﻪﺭ »:ﺋﺎﯞﯗﺗﻨﯩﯔ
ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ ﺭﻭﮬﻘﺎ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﺑﯘ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﻳﯧﻨﯩﭗ ﻛﻪﭘﺘﯘ«
ﺩﯦﺴﻪ ،ﺑﻪﺯﯨﻠﻪﺭ » ﺋﺎﯞﯗﺕ ﻛﻮﻻﭖ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ
«ﺩﯦﺴﻪ
ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯩﺘﯩﭙﺘﯘ«
ﺩﯦﻴﺸﯩﭗ ﻳﯜﺭﯛﺷﺘﻰ .ﺗﯘﮔﻪﭖ ﻛﻪﺗﻜﯩﻨﯩﮕﻪ ﺷﯘﻧﭽﻪ ﻳﯩﻠﻼﺭﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،
«ﺩﯦﻴﺸﯩﭗ
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﻧﯧﻤﯩﺸﻘﯩﺪﯗﺭ ﺑﯘ ﯞﻩﮬﯩﻤﯩﮕﻪ ﺋﯧﻐﯩﺰﯨﺪﺍ ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﻪﻱ ﺩﯦﺴﯩﻤﯘ ،ﻛﯚﯕﻠﯩﺪﻩ ﺋﺎﻟﻠﯩﻘﺎﻧﺪﺍﻗﺘﯘﺭ ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭽﻼﺭﺩﺍ
ﺋﻪﺭﯞﺍﮬﻼﺭ ﻣﻪﮬﻪﻟﻠﯩﺴﻰ «
ﻳﯜﺭﺩﻯ .ﻛﯩﻴﯩﻦ »
ﺩﯦﻜﻰ ﺑﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﯧﭽﯩﺴﻰ ﻣﯧﻴﯩﭗ ﺋﻮﻏﯘﺭﻟﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯘ
«ﺩﯦﻜﻰ
»ﺋﻪﺭﯞﺍﮬﻼﺭ
ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﯩﯔ ﺳﯩﺮﻯ ﺋﯧﭽﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .
ﺳﻪﺯﮔﯜﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﺳﻘﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺋﯚﻳﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﯜﭖ ،ﺩﺍﺭﯞﺍﺯﯨﺴﻰ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﺎﺳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ
ﻗﻮﺭﯗﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﻛﻪﻟﺪﻯ .
ــ ﻛﻪﻟﺪﯗﻕ -،
ﺩﯦﺪﻯ ﺋﻪﺳﻘﻪﺭ .
ﺩﯦﺪﻯﺋﯘﻻﺭ ﮬﻮﻳﻠﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﺩﻯ .ﺷﯘ ﺋﺎﺭﯨﺪﺍ ﺋﯚﻳﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ .ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﻗﻘﺎ ﺋﯘ ﺑﻪﺧﺘﯩﻨﯘﺭﻧﯩﯔ
ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﺪﻩﻙ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ .
ـــ ﺋﻪﺳﺴﺎﻻﻣﯘ ﺋﻪﻟﻪﻳﻜﯘﻡ - ،ﺋﻪﺳﻘﻪﺭ ﺩﺍﺩﯨﻠﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﺎﻻﻡ ﻗﯩﻠﺪﻯ – .ﺑﯩﺰ ﺑﻪﺧﺘﯩﻨﯘﺭﻧﻰ ﻳﻮﻗﻼﭖ
ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﯗﻕ .
ــ ﻗﯧﻨﻰ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻢ ،ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﯖﻼﺭ - ،ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺋﯩﭽﻜﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺗﻮﯞﻟﯩﺪﻯ - ،ﺑﻪﺧﺘﯩﻨﯘﺭ ،ﻗﯩﺰﯨﻢ ،
ﺋﻮﻏﯘﻝ ﺳﺎﯞﺍﻗﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﯖﯩﺰ ﻛﻪﭘﺘﯘ .

ﺋﻮﻏﯘﻝ ﺳﺎﯞﺍﻗﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﯖﯩﺰ «
ﮔﯜﻟﺴﯜﻡ »
ﺩﻩﭖ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﻩ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﺗﯩﭗ ﻗﻮﻳﺪﻯ .ﺳﻪﺯﮔﯜﺭ»ﺍ ﺑﻪﺧﺘﯩﻨﯘﺭﺳﻪﻝ
«ﺩﻩﭖ
»ﺋﻮﻏﯘﻝ
ﺑﯩﺌﻪﭖ ﮬﺎﻟﺪﺍ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﯩﺮﻩﻙ«
ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻳﻠﯩﺪﻯ .
«ﺩﻩﭖ
ﺋﯘﻻﺭ ﮔﯜﻟﺴﯜﻣﻨﯩﯔ ﻳﻮﻝ ﺑﺎﺷﻠﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ .

›‹ 9
ﻛﯜﻧﻠﻪﺭ –
ﻛﻪﻳﻨﯩﻨﻰ ﻗﻮﻏﻼﭖ ﺋﯚﺗﯜﭖ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﻳﺎﺯ ﻛﯜﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ .ﺑﻪﺧﺘﯩﻨﯘﺭﻣﯘ
–ﻛﻪﻳﻨﯩﻨﻰ
ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻜﻪ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﻗﻪﺩﻩﻡ ﻗﻮﻳﺪﻯ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺳﺎﻗﯩﻴﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﯩﻨﯩﺪﯨﻦ ﺳﻪﺯﮔﯜﺭﺑﻪﻛﻼ ﺧﻮﺷﺎﻝ
ﺋﯩﺪﻯ .
ﮬﯧﻠﯩﻘﻰ ﻗﯩﺘﯩﻢ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﺑﺎﺭﻏﺎﻥ ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﯘ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺗﻮﺷﻘﯘﺯﯗﺷﻘﺎ
ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﺘﯘﺭ ﺑﯩﺮ ﻣﺎﺗﯩﺮﻳﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﺎﮬﺎﻧﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﯩﺘﯩﻢ ﺑﯩﺮﯨﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ.
ﺑﯘ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﺪﺍ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﻪﺧﺘﯩﻨﯘﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﻰ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻗﻮﻳﯘﻗﻼﺷﺘﻰ .
ﭼﯜﺷﺘﯩﻦ ﻛﯩﻴﯩﻨﻠﯩﻚ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭﻯ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺕ ﯞﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ﻗﯩﺮﺍﺋﻪﺗﺨﺎﻧﯩﺴﯩﻐﺎ
ﻛﯧﺮﯨﺸﺘﻰ .ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﻛﯩﺮﻩﻛﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﺎﺗﯩﺮﻳﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ،
ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﻤﯩﻠﯩﻖ ﺑﯧﻐﯩﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﺸﺘﻰ .
ﺋﯘﻻﺭﺑﺎﻍ ﺋﯩﭽﯩﻨﻰ ﺋﺎﺭﯨﻼﭖ ﺧﺎﻟﯩﻲ ﺑﯩﺮ ﺟﺎﻳﻨﻰ ﺗﺎﻟﻼﭖ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﺷﺘﻰ .ﺑﯘﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩﻩ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻨﯩﯔ ﺑﯘ
ﺑﯧﻐﻰ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﺗﯜﺳﻜﻪ ﻛﯩﺮﮔﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺩﻩﺭﺳﺘﯩﻦ ﭼﯜﺷﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻨﻼ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﮔﻪ
ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺩﻩﺭﺱ ﺗﻪﻛﺮﺍﺭﻻﻳﺘﺘﻰ .
ـــ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﯖﯩﺰﺩﯨﻦ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﺧﻮﺷﺎﻝ ﺑﻮﻟﺪﯗﻡ - ،
ﺳﻪﺯﮔﯜﺭ ﻧﯧﻤﯩﺸﻘﯩﺪﯗﺭ
ﺳﻪﺯﮔﯜﺭﺳﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﺎﻱ ﻗﺎﻟﺪﻯ .
ﺑﻪﺧﺘﯩﻨﯘﺭ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯚﻣﯜﺩﻟﯩﻚ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﺭﯨﺪﻯ .ﻣﯘﺷﯘ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩﻩ ﺋﯘﻧﯩﯖﻤﯘ ﻛﯚﯕﻠﻰ ﺧﻮﺵ
ﺋﯩﺪﻯ .ﺳﻪﺯﮔﯜﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻻﻳﯩﺘﻪﻥ ﻳﻮﻗﻠﯩﺸﻰ ،ﺋﯘ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﯚﺗﯜﻟﮕﻪﻥ ﺩﻩﺭﺳﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﻮﮬﯩﻢ

ﺗﻪﺭﻩﭘﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﻪﻛﺮﺍﺭ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﯩﺪﻩ ﺳﻪﺯﮔﯜﺭﮔﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﯘﮬﺎﺑﺒﯩﺘﯩﻨﻰ
ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺋﯘﻟﻐﺎﻳﺘﯩﯟﻩﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .
ـــ ﻣﻪﻧﻤﯘ ﺋﯚﻳﺪﻩ ﺑﻪﻛﻼ ﺯﯨﺮﯨﻜﺘﯩﻢ - ،ﺑﻪﺧﺘﯩﻨﯘﺭ ﻳﯩﺮﺍﻗﻼﺭﻏﺎ ﺗﯧﻜﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ -،ﺷﯘ ﺩﻩﺭﺳﺘﯩﻦ
ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻗﺎﻻﺭﻣﻪﻧﻤﯘ ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻳﻠﯩﺪﯨﻢ .
ــ

ﺑﯘﻧﯩﻼ ﺋﻮﻳﻠﯩﻤﯩﻐﺎﻧﺴﯩﺰ ؟
ﺑﻪﺧﺘﯩﻨﯘﺭ ﮬﻮﭘﭙﯩﺪﻩ ﻗﯩﺰﯨﺮﯨﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﺋﯘ ﺳﻪﺯﮔﯜﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﯨﻴﺎﻟﻤﺎﻱ ﻳﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺋﻮﺕ-
ﭼﯚﭘﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﯘﻟﯘﺷﻘﺎ
-ﭼﯚﭘﻠﻪﺭﻧﻰ

ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ .
ـــ ﺑﻪﺧﺘﯩﻨﯘﺭ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺑﯩﺮ ﮔﻪﭖ ﻗﯩﻠﺴﺎﻡ ﺧﺎﭘﺎ ﺑﻮﻻﺭﺳﯩﺰﻣﯘ؟ -ﺳﻪﺯﮔﯜﺭ ﺋﺎﺳﺘﺎ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ ﺩﻩﭖ
ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﺎﺭﯨﺪﻯ .
ــ ﻗﯩﻨﻰ ﺩﻩﭖ ﺑﯩﻘﯩﯔ؟ ﺋﺎﯞﯞﺍﻝ ﺳﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﺋﺎﯕﻼﭖ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻧﯧﻤﻪ ﺩﻩﻱ؟ -ﺑﻪﺧﺘﯩﻨﯘﺭﻧﯩﯔ ﻳﯜﺭﯨﻜﻰ
ﺗﻮﻳﯘﻗﺴﯩﺰ ﺩﯗﭘﯜﻟﺪﻩﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ .
ﻳﯩﻠﭽﻪﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ .ﺑﯘ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﺪﺍ ﺑﯩﺰﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯚﺗﺘﯘﻕ .
ـــ ﺷﯘ ،ﺑﯩﺰ ﺳﺎﯞﺍﻗﺪﺍﺵ ﺑﻮﻟﻐﯩﻠﻰ 55ﻳﯩﻠﭽﻪﺑﻮﻟﯘﭖ
ﺑﯘﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯚﺗﺴﻪﻙ ﺩﯨﻤﻪﻛﭽﯩﻤﻪﻥ -.ﺳﻪﺯﮔﯜﺭ ﮬﻮﺩﯗﻗﯘﭖ ﻛﯩﺘﯩﭗ ﻛﯚﯕﻠﯩﺪﯨﻜﻰ
ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﺳﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﺎﻟﻤﯩﺪﻯ .
ـــ

ﺑﯩﺰ ﺋﻪﺳﻠﯩﺪﯨﻨﻼ ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻤﯘ؟ ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﯩﻤﯘ ﮔﻪﭖ ﻛﯩﺘﻪﻣﺪﯗ ﺳﻪﺯﮔﯜﺭ ؟

ـــ ﻣﻪﻥ ﺩﻩﻳﻤﻪﻥ ﺑﻪﺧﺘﯩﻨﯘﺭ
ــ

...

ﻗﯩﻨﻰ ﺩﻩﯓ؟

ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﯩﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘﭖ ﺋﻮﻗﯘﭖ ﭼﯩﻘﻘﺘﯩﯖﯩﺰﻣﯘ؟
ﺳﻪﻧﻪﻡ «
ﻏﯩﺮﯨﭗ –
ــــ ﻣﻪﻥ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ »
«ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﯩﻨﻰ
–ﺳﻪﻧﻪﻡ
»ﻏﯩﺮﯨﭗ
ﺳﻪﺯﮔﯜﺭ ﻧﯧﻤﯩﺸﻘﯩﺪﯗﺭ ﻳﯜﺭﯨﻜﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﻪﭖ ﺑﯩﺮﻩﻟﻤﻪﻳﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ .
ـــ ﺋﻮﻗﯘﭖ ﭼﯩﻘﺘﯩﻢ .ﻏﯩﺮﯨﭗ-
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﻪﻧﻪﻣﻨﯩﯔ ﻣﯘﮬﺎﺑﺒﻪﺕ ﺳﻪﺭﮔﯜﺯﻩﺷﺘﯩﺴﻰ ﻣﺎﯕﺎ ﺑﻪﻛﻤﯘ ﺗﻪﺳﯩﺮ
ﺑﯩﻠﻪﻥﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺗﻮﯞﯞﺍ ﺩﻩﻳﻤﻪﻥ ،ﺑﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﺋﺎﺗﺎ –
ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺗﺎﭘﻘﺎﻥ
–ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ
ﭘﯘﻟﻰ ،ﻳﯜﺯ ﺋﺎﺑﺮﯗﻳﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﻟﭽﻪﻡ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﻳﺎﺷﻼﺭﻧﯩﯔ ﻣﯘﮬﺎﺑﺒﺘﯩﮕﻪ ﺋﯚﻟﭽﻪﻡ ﻗﻮﻳﯩﺪﯗ .ﻏﯩﺮﯨﭗ


ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﻪﻧﻪﻣﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﭘﺎﻙ ﻣﯘﮬﺎﺑﺒﯩﺘﯩﻨﻰ ﻗﻮﻏﺪﺍﺵ ﻳﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﺶ ﺋﯩﺰﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﺴﺎﻣﻼ
–ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻗﺎﻳﯩﻞ ﺑﻮﻟﻤﺎﻱ ﺗﯘﺭﺍﻟﻤﺎﻳﻤﻪﻥ .
ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺋﻪﻣﻪﺱ
ـــ ﻣﻪﻧﻤﯘ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻮﻳﻼﻳﻤﻪﻥ .ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﻣﯘﮬﺎﺑﺒﻪﺕ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﺘﯘﺭ ﻣﺎﻝ –
–ﺩﯗﻧﻴﺎ
،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻳﯜﺭﻩﻛﻨﯩﯔ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭﻯ ﻗﻮﺷﯘﻟﯩﺸﻰ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﺎﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﯩﻠﯩﺪﯗ .
ـــ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻧﯧﻤﯩﺸﻘﯩﺪﯗﺭ ﻗﯩﺰﯨﺮﯨﭗ ﮬﺎﺯﯨﺮﻣﯘ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﺷﯩﻘﻼﺭ ﺑﺎﺭﻣﯩﺪﯗ؟ -ﺑﻪﺧﺘﯩﻨﯘﺭ ﮔﯧﭙﯩﻨﻰ ﺩﻩﭖ
ﻛﻪﺗﺘﻰ .
ــــ ﺳﯩﺰﺗﯧﺨﯩﭽﻪ ﭼﯘﺷﻪﻧﻤﻪﻱ ﻳﯜﺭﻩﻣﺴﯩﺰ ؟ ﺋﯩﺰﺩﯨﺴﯩﯖﯩﺰ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﯖﯩﺰﺩﯨﻼ ﻏﯩﺮﯨﭙﺘﻪﻙ ﻳﯩﮕﯩﺘﻠﻪﺭ ﺑﺎﺭ
ﮬﺎﺯﯨﺮﻣﯘ؟
ـــ ﻣﻪﻥ ﺋﻪﺟﻪﭖ ﻛﯚﺭﻩﻟﻤﯩﺪﯨﻤﺎ؟ -ﺑﻪﺧﺘﯩﻨﯘﺭ ﺑﯧﺸﯩﻨﻰ ﺋﺎﺳﺘﺎﺗﯚﯞﻩﻥ ﻗﯩﻠﺪﻯ .
ـــ ﺑﯩﻠﺴﯩﯖﯩﺰ ،ﺳﯩﺰ ﺋﺎﻏﺮﯨﭗ ﻳﺎﺗﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﯘﻳﺎﻥ ﻣﯩﻨﯩﯖﻤﯘ ﻛﯚﯕﻠﯜﻡ ﺳﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﯓ ﺋﺎﻏﺮﯨﺪﻯ .ﺳﯩﺰ
ﻛﻪﻟﮕﯩﭽﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﺭﻟﯩﻘﺘﺎ ﺩﻩﺭﺳﺘﯩﻨﻤﯘ ﭼﯩﻜﯩﻨﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﯩﻢ .ﺷﯘﺳﯩﺰﻧﯩﻼ ﺋﻮﻳﻼﭖ ....
ـــ ﭘﺎﮪ ،ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺩﻩﺭﺳﺘﯩﻦ ﭼﯩﻜﯩﻨﮕﻪﻧﻠﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﻣﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯚﺭﯨﺴﯩﺰﮔﻪﻧﺪﻩ؟
ـــ ﻳﺎﻗﻪﻱ ،ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﯩﻨﯩﻢ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺳﯩﺰﻧﻰ ﺗﻮﻻ ﺋﻮﻳﻼﭖ !
ﺑﻪﺧﺘﯩﻨﯘﺭ ﺋﺎﺭﺗﯘﻗﭽﻪ ﮔﻪﭖ ﻗﯩﻠﻤﯩﺪﻯ .ﺋﯚﺯﻯ ﺋﯘﺯﯗﻧﺪﯨﻦ ﺑﯘﻳﺎﻥ ﻏﺎﻳﯩﯟﻯ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﻳﯜﺭﮔﻪﻥ
ﺋﺎﺩﯨﻤﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺋﯩﺰﮬﺎﺭ ﻗﯩﻠﯟﺍﺗﺴﺎ ﺋﯘ ﻳﻪﻧﻪ ﻧﯧﻤﯩﻤﯘ ﺩﯨﻴﻪﻟﯩﺴﯘﻥ؟ ﺋﯘ ﻣﯘﺷﯘ ﻛﯜﻧﻨﻰ ﻗﺎﭼﺎﻧﺪﯨﻦ
ﺑﯘﻳﺎﻥ ﻛﯜﺗﻜﻪﻥ –
ﮬﻪ !
–ﮬﻪ
ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﻳﯩﻠﻠﯩﻘﻘﺎ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﯘﻳﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺋﻮﻏﯘﻝ ﺳﺎﯞﺍﻗﺪﯨﺸﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻛﯚﯕﯜﻝ
ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯘ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ
ﺋﯩﺰﮬﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯜﻟﮕﯜﺭﺩﻯ .ﺋﻪﻟﯟﻩﺗﺘﻪ ،ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﺳﻪﺯﮔﯜﺭ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯗ..ﺋﻪﮔﻪﺭ
ﺋﺎﺯﺍﺑﻠﯩﻨﺎﺭ ! ﻳﺎﻛﻰ ﺑﯩﺮﺍﻗﻼ ﯞﺍﺯ ﻛﯧﭽﯩﺸﯩﻤﯘﻣﻮﻣﻜﯩﻦ .ﺷﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺋﺎﺭﻣﺎﻥ ﮬﺎﺯﯨﺮﻣﯘ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﻪﻳﻨﯩﺪﻩ .
ﺑﻪﺧﺘﯩﻨﯘﺭ ﺋﺎﻏﺮﯨﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﯘﻳﺎﻥ ﺋﯘﻣﯘ ﺑﯩﺮ ﺑﺎﮬﺎﻧﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﯩﻐﺎ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺘﯩﻢ ﺑﯩﺮﯨﭗ
ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺑﻪﺧﺘﯩﻨﯘﺭ
ﻳﻮﻗﻼﭖ ﻛﻪﻟﺪﻯ .ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ ﻗﯩﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﻳﯧﯖﻰ ﻳﯩﻠﺪﺍ ﺋﯘ ﺑﻪﺧﺘﯩﻨﯘﺭﻏﺎ ﺳﻮﯞﻏﺎ ﺗﻪﻗﺪﯨﻢ ﻗﯩﻠﺪﻯ..ﺑﯩﺮﺍﻕ
ﺑﯘﻧﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﻤﯩﺪﻯ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﻮﺭﻧﯩﻐﺎ ﺳﻪﺯﮔﯜﺭﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺋﯘ ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ

ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ .ﺷﯘ ﻛﯜﻧﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﯩﺴﯩﻼ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯜﻟﮕﯩﺴﻰ ﻛﯩﻠﯩﺪﯗ .
ﻳﯧﯖﻰ ﻳﯩﻞ ﻛﯧﻠﯩﭗ ،ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺑﯩﺮ-
ﺑﻪﺯﯨﻠﻪﺭ
ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺳﻮﯞﻏﺎ ﺑﯩﺮﯨﺶ ﻣﻮﺩﺍﺑﻮﻟﺪﻯ..ﺑﻪﺯﯨﻠﻪﺭ
ﺑﯩﺮﯨﮕﻪﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻼﺭﻏﺎ ﺳﻮﯞﻏﺎ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﺴﺎ ،ﺑﻪﺯﯨﻠﻪﺭ ﺳﺎﯞﺍﻗﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ،ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﯩﺪﻩ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺗﯘﺗﻘﺎﻥ
ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺳﻮﯞﻏﺎ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﺪﻯ .ﺑﻪﺧﺘﯩﻨﯘﺭﻣﯘ ﻳﯩﻘﯩﻦ ﺩﻭﺳﺘﻰ ﺭﻩﻳﮫﺎﻧﻐﺎ ﺋﺎﺗﺎﭖ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﻗﻮﻧﭽﺎﻗﺘﯩﻦ
ﺑﯩﺮﻧﻰ ،ﺳﻪﺯﮔﯜﺭﮔﻪ ﭘﯘﻝ ﻗﺎﭘﭽﯘﻗﻰ ﺋﺎﻟﺪﻯ .ﺷﯘ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﯘ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻜﻪ ﺑﺎﻟﺪﯗﺭﻻ ﻛﻪﻟﺪﻯ .ﺋﯘ ﺭﻩﻳﮫﺎﻧﻨﯩﯔ
ﺳﻮﯞﻏﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﻪﺭﺩﻯ .ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺳﻪﺯﮔﯜﺭﮔﻪ ﺋﺎﺗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺳﻮﯞﻏﯩﺴﯩﻨﻰ ﺳﻮﻣﻜﯩﺴﯩﻐﺎ ﺗﯧﻘﯩﭗ ﻗﻮﻳﺪﻯ.
ﺋﯘ ﺑﯘﻧﻰ ﺳﻪﺯﮔﯜﺭﮔﻪ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮﯨﺸﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﯩﺪﻯ » .ﺋﯘ ﻧﯧﻤﻪ ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻳﻼﭖ ﻗﺎﻻﺭ -،
ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻳﻼﺗﺘﻰ ﺋﯘ ،
ﺩﻩﭖﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﻧﯧﻤﻪ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﻪﺗﭽﯩﻠﯩﻚ ،ﻧﯧﻤﯩﺸﻘﯩﻤﯘ ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻤﻪﻥ« ﺋﯘ ﺷﯘ ﺧﯩﻴﺎﻟﻼﺭ
ﺋﻪﮔﻪﺭﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺳﺎﺋﻪﺗﻠﯩﻚ ﺩﻩﺭﺳﻨﻰ ﺗﻮﺷﻘﯘﺯﺩﻯ .ﺷﯘ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﺪﺍ ﺋﯘ ﭘﺎﺭﺗﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻗﻪﺩﻩﻣﻤﯘ
ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻤﯩﺪﻯ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﺴﯩﻼ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮬﯧﻠﯩﻘﻰ ﺳﻮﯞﻏﯩﺴﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﻗﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ،
ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﯘﻧﻰ ﺯﺍﯕﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﺗﯘﻳﯘﻟﺪﻯ .
ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺳﺎﺋﻪﺗﻠﯩﻚ ﺩﻩﺭﺱ ﯞﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺗﻪﺭﯨﺘﻰ ﻗﯩﺴﺘﺎﭖ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺍﻟﻤﺎﻳﻼ ﻗﺎﻟﺪﻯ.
ﺋﻪﺗﯩﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﺑﯘﻳﺎﻥ ﮬﺎﺟﻪﺗﺨﺎﻧﯩﻐﯩﻤﯘ ﭼﯩﻘﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ﺑﯩﺌﺎﺭﺍﻡ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ .ﺋﯘ ﮬﻪﺩﻩﭖ ﺋﯘﻳﺎﻕ

ﺑﯧﺸﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮﺩﻩﻡ ﭘﺎﺭﺗﯩﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﻳﺎﺗﺎﺗﺘﻰ ،ﻗﻮﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻮﺭﺳﯩﻘﯩﻨﻰ ﭼﯩﯔ
ﺑﯘﻳﺎﻗﻘﺎ ﺗﻮﻟﻐﯩﻨﺎﺗﺘﻰ..ﺑﯧﺸﯩﻨﻰ
–ﺑﯘﻳﺎﻗﻘﺎ
ﺑﯩﺴﯩﯟﺍﻟﺪﻯ .ﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪﯨﻼ ﭘﺎﺭﺗﯩﺪﯨﺸﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﻪﻳﭙﯩﻴﺎﺗﯩﻨﯩﯔ ﺗﺎﺯﺍ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﺳﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﮬﯧﺲ
ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﻧﯧﻤﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺳﻮﺭﯨﯟﯨﺪﻯ ﺑﻪﺧﺘﯩﻨﯘﺭ ﺋﺎﺭﺗﯘﻗﭽﻪ ﮔﻪﭖ ﻗﯩﻠﻤﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﯩﭽﻪﺳﺎﯞﺍﻗﺪﯨﺸﻰ
ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻐﺎ ﺋﻪﮬﯟﺍﻝ ﺋﯩﻨﻜﺎﺱ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺋﯘﻗﻮﺗﻘﯘﭼﯩﺴﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻳﯩﻨﯩﻐﺎ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﻧﯧﻤﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ
ﺩﯦﺪﻯ ﺩﻩ،
ﺑﯧﺸﯩﻢ ﺋﺎﻏﯩﺮﯨﭗ ﻛﯩﺘﯩﭗ ﺑﺎﺭﯨﺪﯗ،ﺳﯩﺮﺗﻘﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯩﺮﻩﻱ«
ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ .ﺑﻪﺧﺘﯩﻨﯘﺭ »
«ﺩﯦﺪﻯ
»ﺑﯧﺸﯩﻢ
ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺭﻭﺧﺴﯩﺘﯩﻨﻰ ﻛﯜﺗﻤﻪﻳﻼ ﺳﻮﻣﻜﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺳﯩﺮﺗﻘﺎ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﺎﺗﺘﻰ .
Sez Uygur ädäbiyättän 1 tekst ukıdıgız.
Çirattagı - Uy - 85 - 4
 • Büleklär
 • Uy - 85 - 1
  Süzlärneñ gomumi sanı 3720
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1837
  11.6 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  20.5 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  26.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Uy - 85 - 2
  Süzlärneñ gomumi sanı 3575
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1835
  12.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  21.1 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  27.2 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Uy - 85 - 3
  Süzlärneñ gomumi sanı 3621
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1849
  11.2 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  20.4 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  26.9 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Uy - 85 - 4
  Süzlärneñ gomumi sanı 3658
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1641
  13.1 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  22.8 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  28.3 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Uy - 85 - 5
  Süzlärneñ gomumi sanı 3661
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1624
  12.7 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  20.5 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  27.2 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.