Latin
Süzlärneñ gomumi sanı 3640
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1607
11.8 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
20.4 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
26.4 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
ads place
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ .ﺋﯘﻻﺭ ﺋﻮﻏﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺷﯩﻤﺎﻟﯩﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﻳﻪﻧﻪ ﻟﻴﺎﯞﺩﯗﯓ ﺳﯩﻴﺎﻧﭙﯩﻠﯩﺮﻯ ﺩەﭘﻤﯘ ﺋﺎﺗﺎﻟﻐﺎﻥ .ﺷﯘ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ
ﺋﻮﻏﺎﻧﻼﺭ ﻻﯞﺧﺎ ﺩەﺭﻳﺎﺳﻰ ﯞە ﻫﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺧﯧﺒﯩﻲ ﺋﯚﻟﻜﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺷﯩﻤﺎﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ﻧﻪﻧﻴﺎﯓ ﺩەﺭﻳﺎﺳﯩﻨﯩﯔ ﺷﻪﺭﻗﯩﺪە ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺍﻗﻼﺷﻘﺎﻥ.
ﻧﻪﻧﻴﺎﯓ ﺩەﺭﻳﺎﺳﯩﻨﯩﯔ ﻏﻪﺭﺑﯩﻲ ﺟﻪﻧﯘﺑﻰ ﻫﯘﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﭼﺎﺭﯞﯨﭽﯩﻠﯩﻖ ﺭﺍﻳﻮﻧﻰ ﺋﯩﺪﻯ .ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳﻼﻧﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﺷﯩﻤﺎﻟﯩﻲ
ﻫﯘﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺳﻮﻝ ﺋﯩﺠﯩﺰﺧﺎﻧﻨﯩﯔ ﭼﺎﺭﯞﯨﭽﯩﻠﯩﻖ ﺭﺍﻳﻮﻧﻰ ﺷﯩﺮﺍﻣﯘﺭەﻥ ﺩەﺭﻳﺎﺳﯩﻨﯩﯔ ﻏﻪﺭﺑﯩﺪە ،ﻳﻪﻧﻰ ﻫﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺋﯩﭽﻜﻰ
ﻣﻮﯕﻐﯘﻟﺪﯨﻜﻰ ﺷﯩﻠﯩﻨﻐﻮﻝ ﺋﺎﻳﻤﯩﻘﻰ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺑﯘ ﺭﺍﻳﻮﻥ ﺧﻪﻥ ﺳﯘﻻﻟﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻟﻴﺎﯞﺩﯗﯓ ﺋﺎﻳﻤﯩﻘﯩﻐﺎ )ﻫﺎﺯﯨﺮﻗﻰ
ﻟﻴﺎﯞﻧﯩﯖﺪﯨﻜﻰ ﻟﻴﺎﯞﻳﺎﯓ ﺷﻪﻫﯩﺮﻯ( ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ﻫﻪﻡ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻞ ﺑﯘﺭﯗﻥ )ﻣﯩﻼﺩﯨﻴﻪ ­48ﻳﯩﻠﻰ( ﺟﻪﻧﯘﺑﯩﻲ ﻫﯘﻧﻼﺭ ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ
ﺧﻪﻥ ﺳﯘﻻﻟﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﻪﻝ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺑﯘ ﻳﻪﺭﻧﻰ ﺳﻮﻝ ﺋﯩﺠﯩﺰﺧﺎﻥ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﻏﺎﻥ .ﺑﯘﻧﻰ ﺧﻪﻥ ﺳﯘﻻﻟﯩﺴﻰ ﭘﯩﺸﺸﯩﻖ ﺑﯩﻠﮕﻪﭼﻜﻪ،
ﭘﻴﻪﻥ ﺧﯥ ﺋﻪﻝ ﺑﻮﻟﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﺟﻪﻱ ﺭﯗﯓ ﺋﯘﻧﻰ ﺳﻮﻝ ﺋﯩﺠﯩﺰﺧﺎﻧﻐﺎ ﻫﯘﺟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﻪﯞەﺗﯩﭗ ﺋﻪﻝ ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﯩﻜﻰ
ﺳﻪﻣﯩﻤﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯛﺷﻜﻪ ﺑﯘﻳﺮﯨﻐﺎﻥ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺟﻪﻱ ﺭﯗﯓ ﺳﻮﻝ ﺋﯩﺠﯩﺰﺧﺎﻧﻨﯩﯔ ﭼﺎﺭﯞﯨﭽﯩﻠﯩﻖ ﺭﺍﻳﻮﻧﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﯩﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ،
ﭘﻴﻪﻥ ﺧﯧﻐﺎ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﻫﺎﻟﺪﺍ ﻫﯘﺟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻧﯩﺸﺎﻧﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮەﻟﻤﯩﮕﻪﻥ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ.
ﻫﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺋﯩﭽﻜﻰ ﻣﻮﯕﻐﯘﻟﻨﯩﯔ ﺷﯩﻠﯩﻨﻐﻮﻝ ﺋﺎﻳﻤﯩﻘﻰ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﻰ ﻣﯩﻼﺩﯨﻴﯩﺪﯨﻦ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ­58ﻳﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﻯ­ﻛﻪﻳﻨﯩﺪە
ﻫﯘﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺷﻪﺭﻗﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﯘﺵ ﺧﺎﻧﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯗﺷﯩﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﻳﯜﺯ ﻧﻪﭼﭽﻪﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﺶ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯘ ﺳﻮﻝ
ﺋﯩﺠﯩﺰﺧﺎﻧﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯗﺷﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﻳﻼﻧﻐﺎﻥ
.11ﮔﯜﺭەﻥ ﺋﻮﻧﺌﻮﺕ ﺧﺎﻧﻨﯩﯔ ﭼﺎﺭﯞﯨﭽﯩﻠﯩﻖ ﺭﺍﻳﻮﻧﻰ ﻫﺎﺯﯨﺮﻗﻰ
ﻣﻮﯕﻐﯘﻟﯩﻴﻪ ﺧﻪﻟﻖ ﺟﯘﻣﻬﯘﺭﯨﻴﯩﺘﻰ ﺗﻪﯞەﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﺎﻧﺪﺍﻝ
ﭼﯚﻟﻠﯜﻛﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
»ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﺧﻪﻧﻨﺎﻣﻪ .ﺟﻪﻧﯘﺑﻰ ﻫﯘﻧﻼﺭ ﻫﻪﻗﻘﯩﺪە ﻗﯩﺴﺴﻪ« ﺩە ،ﻣﯩﯖﺪﯨﻨﯩﯔ ﻳﯘﯕﭙﯩﯔ ­16ﻳﯩﻠﻰ )ﻣﯩﻼﺩﯨﻴﻪ
­73ﻳﯩﻠﻰ(ﺟﻪﻧﯘﺑﯩﻲ ﻫﯘﻥ ﺗﻪﯕﺮﯨﻘﯘﺗﻰ ﺳﻮﻝ ﻗﻮﻝ ﺑﯩﻠﯩﻚ ﺧﺎﻥ ﺷﯩﻨﻨﻰ ﺋﻮﺭﺩﺍ ﻣﯩﺮﺍﻗﯘﻟﻰ ﺟﻪﻱ ﺭﯗﯓ ﯞە ﯞﯗﺗﺎﯓ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﻮﻓﺎﯓ
ﺋﺎﻳﻤﯩﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﮔﺎﯞﭼﯚ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺟﯜﻳﯥ ﺗﯧﻐﯩﺪﺍ ﮔﯜﺭەﻥ ﺋﻮﻧﺌﻮﺕ ﺧﺎﻧﯩﻐﺎ ﻫﯘﺟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﻪﯞەﺗﺘﻰ ،ﮔﯜﺭەﻥ
ﺋﻮﻧﺌﻮﺕ ﺧﺎﻥ ﺧﻪﻥ ﻟﻪﺷﻜﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼﭖ ،ﻗﯘﻣﻠﯘﻗﺘﯩﻦ ﻗﯧﭽﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ ،ﺩەﭖ ﺧﺎﺗﯩﺮﯨﻠﻪﻧﮕﻪﻥ.
ﺟﯘﻳﯥ ﺗﯧﻐﻰ ﻗﻪﺩﯨﻤﻜﻰ ﮔﺎﯞﭼﯚ ﻗﻪﻟﺌﻪﺳﯩﻨﯩﯔ ﻏﻪﺭﺑﯩﻲ ﺷﯩﻤﺎﻟﯩﺪﯨﻦ ﻣﯩﯔ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﻢ ﻳﯩﺮﺍﻗﺘﺎ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﻫﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﻣﻮﯕﻐﯘﻟﯩﻴﻪ
­ ­ 73ﺑﻪﺕ


ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭ ﻛﯘﻟﯘﺑﻰ
ﺧﻪﻟﻖ ﺟﯘﻣﻬﯘﺭﯨﻴﯩﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﺎﻧﺪﺍﻝ ﭼﯚﻟﻠﯜﻛﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﺪﺍ .ﻏﻪﺭﺑﯩﻲ ﺧﻪﻥ ﺳﯘﻻﻟﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﯘﻳﺎﻥ ﺑﯘ ﺗﺎﻍ ﺩﺍﺋﯩﻢ
ﺷﯩﻤﺎﻟﻐﺎ ﻳﯜﺭﯛﺵ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻜﻰ ﺋﯚﺗﻪﺭ ﻳﻮﻝ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ .ﺟﻪﻱ ﺭﯗﯓ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭﻧﯩﯔ ﮔﺎﯞﭼﯚﺩﯨﻦ ﺟﯘﻳﯥ ﺗﯧﻐﯩﻐﺎ ﻫﯘﺟﯘﻡ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﮔﯜﺭەﻥ ﺋﻮﻧﺌﻮﺕ ﺧﺎﻧﻨﯩﯔ ﭼﺎﺭﯞﯨﭽﯩﻠﯩﻖ ﺭﺍﻳﻮﻧﯩﻨﯩﯔ ﻣﺎﻧﺪﺍﻝ ﭼﯚﻟﻠﯜﻛﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﺪﺍ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻰ
ﺋﯧﻨﯩﻖ .ﮔﯜﺭەﻥ ﺋﻮﻧﺌﻮﺕ ﺧﺎﻧﻨﯩﯔ ﻗﻮﯞﻣﯩﻨﻰ ﺑﺎﺷﻼﭖ ﻗﯘﻣﻠﯘﻗﺘﯩﻦ ﺋﯚﺗﯜﭖ ﺷﯩﻤﺎﻟﻐﺎ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺋﻪﺳﻠﯩﺪە ﻣﺎﻧﺪﺍﻝ ﭼﯚﻟﻠﯜﻛﯩﻨﯩﯔ ﺟﻪﻧﯘﺑﯩﺪﺍ ﭼﺎﺭﯞﯨﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ،ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺧﻪﻥ ﻟﻪﺷﻜﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﯘﭖ ﻗﯘﻣﻠﯘﻗﻨﯩﯔ
ﺷﯩﻤﺎﻟﯩﻐﺎ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﯟﯦﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺋﯜﭺ ﻳﯩﻞ ﺋﯚﺗﯜﭖ ﺟﺎﯕﺪﯨﻨﯩﯔ ﺟﻴﻪﻧﭽﻴﯘ ­1ﻳﯩﻠﯩﻐﺎ )ﻣﯩﻼﺩﯨﻴﻪ ­76ﻳﯩﻠﻰ(
ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ،ﮔﯜﺭەﻥ ﺋﻮﻧﺌﻮﺕ ﺧﺎﻥ ﻗﻮﯞﻣﯩﻨﻰ ﺑﺎﺷﻼﭖ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻦ ﺟﯘﻳﯥ ﺗﯧﻐﯩﻐﺎ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﺘﻰ .ﺟﻪﻧﯘﺑﯩﻲ ﻫﯘﻥ ﺗﻪﯕﺮﯨﻘﯘﺗﻰ
ﺑﯘﻧﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻳﯧﻨﯩﯔ ﭼﻪﯞەﻧﺪﺍﺯﻻﺭﻧﻰ ﭼﯧﮕﺮﺍ ﺋﺎﻳﻤﺎﻕ ﻟﻪﺷﻜﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ﯞە ﺋﻮﻏﺎﻥ ﻟﻪﺷﻜﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ
ﻗﻮﺭﯗﻟﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻫﯘﺟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﻪﯞەﺗﯩﭗ ،ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻳﯜﺯ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻛﺎﻟﻠﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ،ﺋﯜﭺ­ﺗﯚﺕ ﻣﯩﯔ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ
ﺋﻪﺳﯩﺮﮔﻪ ﺋﺎﻟﺪﻯ .ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺟﻴﯥ ﺗﯧﻐﯩﻨﯩﯔ ﮔﯜﺭەﻥ ﺋﻮﻧﺌﻮﺕ ﺧﺎﻧﻨﯩﯔ ﺗﻪﯞەﺳﻰ ،ﻳﻪﻧﻰ ﻣﯘﻗﯩﻢ ﭼﺎﺭﯞﯨﭽﯩﻠﯩﻖ ﺭﺍﻳﻮﻧﻰ
ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ،ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺧﻪﻥ ﻟﻪﺷﻜﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﯘﭖ ﭼﯚﻟﻠﯜﻛﻨﯩﯔ ﺷﯩﻤﺎﻟﯩﻐﺎ ﻗﯧﭽﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺧﻪﻥ
ﻟﻪﺷﻜﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ﭼﯧﻜﯩﻨﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻳﻪﻧﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﯟﯦﯩﻠﺸﯩﻘﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺷﯘﯕﺎ ،ﺋﯘ ﺑﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺟﻪﻧﯘﺑﯩﻲ
ﻫﯘﻥ ﺗﻪﯕﺮﯨﻘﯘﺗﯩﻨﯩﯔ ﻫﯘﺟﯘﻣﯩﻐﺎ ﺋﯘﭼﺮﺍﭖ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻣﯩﯔ ﺋﺎﺩﯨﻤﻰ ﭼﯩﻘﯩﻢ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﻛﻪﺗﻤﯩﮕﻪﻥ.
ﺋﺎﺭﯨﺪﻥ ﺗﻮﻗﻘﯘﺯ ﻳﯩﻞ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻤﯘ ﺋﯘ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺷﯘ ﻳﻪﺭﺩە ﭼﺎﺭﯞﯨﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ» .ﺟﻪﻧﯘﺑﯩﻲ ﻫﯘﻧﻼﺭ ﻫﻪﻗﻘﯩﺪە ﻗﯩﺴﺴﻪ« ﺩە
ﺧﺎﺗﯩﺮﯨﻠﯩﻨﯩﺸﯩﭽﻪ ،ﻳﯜەﻧﺨﯥ ­2ﻳﯩﻠﻰ )ﻣﯩﻼﺩﯨﻴﻪ ­85ﻳﯩﻠﻰ ﺟﻪﻧﯘﺑﯩﻲ ﻫﯘﻥ ﺗﻪﯕﺮﯨﻘﯘﺗﻰ ﻣﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﺋﺎﺩﯨﻤﯩﻨﻰ ﺋﻮﯞﻏﺎ
ﺋﻪﯞەﺗﻜﻪﻥ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺟﯘﻳﯥ ﺗﯧﻐﯩﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ﮔﯜﺭەﺕ ﺋﻮﻧﺌﻮﺕ ﺧﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺟﻪﯓ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﯞە
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﺎﻟﻠﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ
.12ﮔﯘﺭﯨﻦ ﺧﺎﻧﻨﯩﯔ ﭼﺎﺭﯞﯨﭽﯩﻠﯩﻖ ﺭﺍﻳﻮﻧﻰ ﻫﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺋﯩﭽﻜﻰ
ﻣﻮﯕﻐﯘﻟﺪﯨﻜﻰ ﺟﯜﻳﻪﻥ ﻛﯚﻟﯩﻨﯩﯔ 600ﻧﻪﭼﭽﻪ
ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﻢ ﺷﯩﻤﺎﻟﯩﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﻳﯜەﻥ ﺧﯘﯕﻨﯩﯔ »ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﺧﻪﻥ ﺧﺎﺗﯩﺮﯨﻠﯩﺮﻯ« ­10ﺟﯩﻠﺪ »ﻣﯩﯖﺪﻯ ﻫﻪﻗﻘﯩﺪە ﺧﺎﺗﯩﺮە« ﺩە ،ﻳﯘﯕﭙﯩﯔ ­16ﻳﯩﻠﻰ
)ﻣﯩﻼﺩﯨﻴﻪ ­73ﻳﯩﻠﻰ ﮔﯧﯔ ﺑﯩﯔ ﺟﺎﯕﻴﯧﺪﯨﻜﻰ ﺟﯜﻳﻪﻥ ﻗﻮﺭﯗﻟﯩﺪﯨﻦ ﮔﯘﺭﯨﻦ ﺧﺎﻣﻐﺎ ﻫﯘﺟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﻗﯘﻟﯘ ﺗﯧﻐﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﯜﭖ،
­ ­ 74ﺑﻪﺕ


ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭ ﻛﯘﻟﯘﺑﻰ
ﻗﯘﻣﻠﯘﻗﻘﺎ 600ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﻢ ﺋﯩﭽﻜﯩﺮﯨﻠﻪﭖ ﻛﯩﺮﺩﻯ ،ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩە ﺳﯘ،ﺋﻮﺗﺘﯩﻦ ﺋﻪﺳﻪﺭﻣﯘ ﻳﻮﻕ ﺋﯩﺪﻯ ،ﻗﻮﻟﻐﺎ ﭼﯜﺷﻜﻪﻥ ﻫﯘﻧﻼﺭ
ﮔﯘﺭﯨﻦ ﺧﺎﻧﻨﯩﯔ ﺳﯘ ،ﺋﻮﺕ ﻗﻮﻏﻠﯩﺸﯩﭗ ﺷﯩﻤﺎﻟﻐﺎ ﻛﯚﭼﯜﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ .ﺩەﭖ ﺧﺎﺗﯩﺮﯨﻠﯩﮕﻪﻥ.
»ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﺧﻪﻧﻨﺎﻣﻪ« ­23ﺟﯩﻠﺪ »ﺩﯗﮔﯘﻧﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ« ﺩﺍ ،ﻗﯘﻟﯘ ﺗﯧﻐﻰ »ﺳﻪﻧﻤﯘﻟﯘ ﺗﯧﻐﻰ«ﺩەﭖ ﺧﺎﺗﯩﺮﯨﻠﻪﻧﮕﻪﻥ.
ﺑﯘ ﺗﺎﻏﻨﯩﯔ ﺋﻮﺭﻧﻰ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ،ﺧﻪﻥ ﺳﯘﻻﻟﯩﺴﻰ ﺩەﯞﺭﯨﺪﯨﻜﻰ ﺟﯜﻳﻪﻥ ﻗﻪﻟﺌﻪﺳﯩﻨﻰ ﻏﻪﺭﺑﯩﻲ ﺧﻪﻥ ﺳﯘﻻﻟﯩﺴﻰ
ﭘﺎﺩﯨﺸﺎﻫﻰ ﯞﯗﺩﻯ ﺩەﯞﺭﯨﺪﯨﻜﻰ ﻟﯜﺑﻮﺩﯤ ﺳﺎﻟﻐﯘﺯﻏﺎﻥ .ﺑﯘﻧﻰ ﺳﺎﻟﻐﯘﺯﯗﺷﺘﯩﻜﻰ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ﻫﯘﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺟﯧﺸﻰ ﺭﺍﻳﻮﻧﯩﻐﺎ
ﭘﺎﺭﺍﻛﻪﻧﺪﯨﭽﯩﻠﯩﻚ ﺳﯧﻠﯩﺶ ﻳﻮﻟﯩﻨﻰ ﺋﯜﺯﯛﭖ ﺗﺎﺷﻼﺵ ﺋﯩﺪﻯ .ﺷﯘﯕﺎ ﺑﯘ ﻗﻪﻟﺌﻪ ﻳﻪﻧﻪ »ﻗﻮﻏﺪﯨﻐﯘﭺ ﺗﻮﺳﯘﻕ« ﺩەﭘﻤﯘ ﺋﺎﺗﺎﻟﻐﺎﻥ.
ﺋﻮﺭﻧﻰ ﻫﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺋﯩﭽﻜﻰ ﻣﯘﯕﻐﯘﻟﺪﯨﻜﻰ ﺋﯧﺠﯩﻨﺎ ﺋﺎﻳﻤﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺷﯩﻤﺎﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ﺟﯜﻳﻪﻥ ﻛﯚﻟﻰ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﻐﺎ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ .ﮔﯧﯔ
ﺑﯩﯩﯖﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﻗﻮﺭﯗﻟﺪﯨﻦ ﺷﯩﻤﺎﻟﻐﺎ ﻳﻮﻟﻐﺎﻥ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻗﯘﻣﻠﯘﻗﻘﺎ 600ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﻢ ﺋﯩﭽﻜﯩﺮﻟﻪﭖ ﻛﯩﺮﮔﻪﻧﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺳﻪﻧﻤﯘﻟﯘ ﺗﯧﻐﯩﻨﯩﯔ
ﺟﯜﻳﻪﻥ ﻛﯚﻟﯩﻨﯩﯔ ­600ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﻢ ﺷﯩﻤﺎﻟﯩﺪﺍ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻗﯩﻴﺎﺱ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﮔﯘﺭﯨﻦ ﺧﺎﻥ ﺋﻪﺳﻠﯩﺪە ﻣﯘﺷﯘ ﺗﺎﻏﺪﺍ
ﭼﺎﺭﯞﯨﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﺘﯩﻜﻰ ﺋﻮﺕ­ﭼﯚﭘﻠﻪﺭ ﻗﯘﺭﯗﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﭼﻜﻪ ،ﺷﯩﻤﺎﻟﻐﺎ ﻛﯚﭼﯜﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ،
ﺷﯘﯕﺎ ﺧﻪﻥ ﺳﯘﻻﻟﯩﺴﻰ ﺳﻪﺭﻛﻪﺭﺩﯨﺴﻰ ﻫﯧﭽﻨﯧﻤﯩﮕﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﻪﻟﻤﻪﻱ ﻗﺎﻳﺘﯩﺸﻘﺎ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ.
ﮔﯘﺭﯨﻦ ﺧﺎﻥ ﺷﯩﻤﺎﻟﻐﺎ ﻛﯚﭼﯜﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺑﯘ ﺗﺎﻏﻘﺎ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﻛﻪﻟﻤﯩﮕﻪﻥ ،ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯜﺯﺍﻕ ﺋﯚﺗﻤﻪﻳﻼ ﺑﯘ ﺗﺎﻏﻨﯩﯔ
ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﻨﻰ ﻫﯘﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩﺴﻰ –ﺟﯩﻠﯘﺱ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩﺲ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﮕﻪﻥ» .ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﺧﻪﻧﻨﺎﻣﻪ .ﺟﻪﻧﯘﺑﯩﻲ ﻫﯘﻧﻼﺭ ﻫﻪﻗﻘﯩﺪە
ﻗﯩﺴﺴﻪ« ﺩە ،ﺟﻴﻪﻧﭽﯘ )­8ﻣﯩﻼﺩﯨﻴﻪ ­83ﻳﯩﻠﻰ( ﺷﯩﻤﺎﻟﯩﻲ ﻫﯘﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺳﻪﻧﻤﯘﻟﯘ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺟﯩﻠﯘﺱ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭ 38
ﻣﯩﯔ ﺋﺎﺩﯨﻤﻰ 20 ،ﻣﯩﯔ ﻳﯩﻠﻘﯩﺴﻰ­100 ،ﻣﯩﯔ ﺗﻮﻳﺎﻗﺘﯩﻦ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﻗﻮﻱ­ﻛﺎﻟﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﯞﯗﻳﻪﻥ ﻗﻪﻟﺌﻪﺳﯩﮕﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺧﻪﻥ
ﺳﯘﻻﻟﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﻪﻝ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﺩەﭖ ﺧﺎﺗﯩﺮﯨﻠﻪﻧﮕﻪﻥ .ﺟﯩﻠﯘﺳﻨﯩﯔ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩﺴﻰ ﺳﻪﻧﻤﯘﻟﯘ ﺗﯧﻐﯩﺪﺍ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺍﻗﻼﺷﻘﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯘ
ﺳﻪﻧﻤﯘﻟﯘ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩﺴﺪﯨﻦ ﺩﯦﻴﯩﻠﮕﻪﻥ .ﺑﯘ ﺳﻪﻧﻤﯘﻟﯘ ﺗﯧﻐﻰ ﮔﯘﺭﯨﻦ ﺧﺎﻥ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺳﻪﻧﻤﯘﻟﯘ ﺗﯧﻐﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺋﻮﺭﻧﻰ ﺟﯜﻳﻪﻥ
ﻛﯚﻟﯩﻨﯩﯔ ﺷﯩﻤﺎﻟﯩﺪﺍ ،ﯞﯗﻳﯜەﻥ ﻗﻪﻟﺌﻪﺳﯩﮕﻪ ﺑﯩﺮﻗﻪﺩەﺭ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺟﯩﻠﯘﺱ ﺟﻪﻧﯘﺑﻘﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺧﻪﻥ ﺳﯘﻻﻟﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﻪﻝ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﯞﯗﻳﯜەﻥ ﻗﻪﻟﺌﻪﺳﯩﮕﻪ )ﻫﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺋﯩﭽﻜﻰ ﻣﻮﯕﻐﯘﻟﺪﯨﻜﻰ ﺧﯧﺘﺎﯞﻧﯩﯔ ﺷﯩﻤﺎﻟﯩﺪﺍ( ﺑﺎﺭﻏﺎﻥ.
.13ﻗﯘﻳﺎﻥ ﺧﺎﻧﻨﯩﯔ ﭼﺎﺭﯞﯨﭽﯩﻠﯩﻖ ﺭﺍﻳﻮﻧﻰ ﻫﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺷﯩﻨﺠﺎﯕﻨﯩﯔ
ﺗﯘﺭﭘﺎﻥ ﯞە ﺑﺎﺭﯨﻜﯚﻝ ﻛﯚﻟﻰ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﻳﯜەﻥ ﺧﯘﯕﻨﯩﯔ »ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﺧﻪﻥ ﺧﺎﺗﯩﺮﯨﻠﯩﺮﻯ« ­10ﺟﯩﻠﺪ »ﻣﯩﯖﺪﻯ ﻫﻪﻗﻘﯩﺪە ﺧﺎﺗﯩﺮە« ﺩە ،ﺋﻪﻣﯩﺮ ﻧﯚﻛﻪﺭ ﮔﯧﯔ ﺑﯩﯔ
­ ­ 75ﺑﻪﺕ


ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭ ﻛﯘﻟﯘﺑﻰ
ﻣﻪﻟﯘﻣﺎﺗﻨﺎﻣﻪ ﻳﻮﻟﻼﭖ ،ﺋﯩﯟﯨﺮﻏﻮﻟﺪﺍ ﻫﯘﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﯘﻳﺎﻥ ﺧﺎﻧﻨﯩﯔ ﻗﻮﯞﻣﻰ ﺑﺎﺭ ،ﺋﯘﻧﻰ ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﺶ ﻫﯘﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﯩﺘﯩﻨﻰ
ﺳﯘﻧﺪﯗﺭﯗﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﺭﺍﯞەﺭ ﺩﯦﺪﻯ ،ﺩەﭖ ﺧﺎﺗﯩﺮﯨﻠﻪﻧﮕﻪﻥ .ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺧﻪﻥ ﺳﯘﻻﻟﯩﺴﻰ ﺷﯩﻤﺎﻟﻐﺎ
ﻳﯜﺭﯛﺵ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺷﯩﻤﺎﻟﯩﻲ ﻫﯘﻧﻼﺭﻧﻰ ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﺸﯩﻨﻰ ﭘﯩﻼﻧﻼﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ» .ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﺧﻪﻧﻨﺎﻣﻪ« ­2ﺟﯩﻠﺪ )ﻣﯩﻼﺩﯨﻴﻪ
­73ﻳﯩﻠﻰ( ﺑﺎﻫﺎﺭﺩﺍ ،ﺩﯗﮔﯘ ﺗﻪﯕﺮﯨﺘﺎﻏﺪﺍ ﻗﯘﻳﺎﻥ ﺧﺎﻧﻨﻰ ﻣﻪﻏﻠﯘﭖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯩﯟﯨﺮﻏﻮﻟﺪﺍ ) ﻫﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺷﯩﻨﺠﺎﯕﺪﯨﻜﻰ ﻗﯘﻣﯘﻟﻨﯩﯔ
ﻏﻪﺭﺑﯩﺪە ( ﻗﻮﺷﯘﻥ ﺗﯘﺭﻏﯘﺯﯗﭖ ﺑﻮﺯ ﻳﻪﺭ ﺋﺎﭼﺘﻰ ،ﺩەﭖ ﺧﺎﺗﯩﺮﯨﻠﻪﻧﮕﻪﻥ .ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻗﯘﻳﺎﻥ ﺧﺎﻧﻨﯩﯔ ﻫﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺗﯘﺭﭘﺎﻥ
ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﺪﺍ ﭼﺎﺭﯞﯨﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﯞﯦﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺑﯘ ﻗﯧﺘﯩﻤﻘﻰ ﺯەﺭﺑﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻗﯘﻳﺎﻥ ﺧﺎﻥ ﺋﺎﻧﭽﻪ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ
ﭼﯩﻘﯩﻤﻐﺎ ﺋﯘﭼﯘﺭﻣﯩﻐﺎﻥ .ﺷﯘﯕﺎ ،ﻳﯘﻗﯘﺭﯨﻘﻰ ﺋﻪﺳﻪﺭﺩە ﻳﻪﻧﻪ» ،ﻳﯘﯕﭙﯩﯔ ­17ﻳﯩﻠﻰ ﻗﯩﺸﺘﺎ ﺩﯗﮔﯘ ،ﮔﯧﯔ ﺑﯩﯔ ﺩﯗﻧﺨﯘﺍﯕﺪﯨﻜﻰ
ﻗﯘﺭﯗﻡ ﻗﻮﺭﯗﻟﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺋﺎﻕ ﺗﺎﻍ ﺗﻪﯕﺮﯨﺘﺎﻏﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺋﺎﻕ ﺗﺎﻍ ﺋﺎﻗﺴﺎﻗﯩﻠﻰ ﺗﻪﯕﺮﯨﺘﺎﻏﺪﯨﻜﻰ ﻗﯘﻳﺎﻥ
ﺧﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ،ﻗﯘﻳﺎﻥ ﺧﺎﻧﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻛﯜﭼﻰ ﺑﺎﺷﺘﯩﻦ ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ،ﺋﯘ ﯞە ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺋﻪﯞﻻﺩﻟﯩﺮﻯ ﻳﺎﻛﻰ ﯞﺍﺭﯨﺴﻠﯩﺮﻯ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺩﺍﯞﺍﻣﻠﯩﻖ ﺑﯘ ﺭﺍﻳﻮﻧﺪﺍ ﭼﺎﺭﯞﯨﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ .ﺷﯘﯕﺎ 50 ،ﻳﯩﻞ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻤﯘ
ﺑﺎﺭﯨﻜﯚﻝ ﺑﻮﻳﯩﺪﺍ ﻗﯘﻳﺎﻥ ﺧﺎﻧﻨﯩﯔ ﻗﻮﯞﻣﯩﻨﯩﯔ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺕ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺧﺎﺗﯩﺮﯨﻠﻪﻧﮕﻪﻥ.
ﺋﻪﻧﺪﯨﻨﯩﯔ ﻳﯜەﻧﮕﯘﺍﯓ ­2ﻳﯩﻠﻰ )ﻣﯩﻼﺩﯨﻴﻪ ­123ﻳﯩﻠﻰ(ﺩﯗﻧﺨﯘﺍﯓ ﯞﺍﻟﯩﻴﺴﻰ ﺟﺎﯓ ﺩﺍﯓ ﻣﻪﻟﯘﻣﺎﺗﻨﺎﻣﻪ ﺳﯘﻧﯘﭖ ﺋﯜﭺ
ﺗﻪﺩﺑﯩﺮﻧﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ .ﺑﯘ ﺗﻪﺩﺑﯩﺮﻟﻪﺭﺩە ﺷﯩﻤﺎﻟﯩﻲ ﻫﯘﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﯘﻳﺎﻥ ﺧﺎﻧﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﯨﻜﯚﻝ ﻛﯚﻟﻰ ﯞە ﭼﯩﻨﻨﯘﺭ ﻛﯚﻟﻰ
ﺋﺎﺭﯨﻠﯩﻘﯩﺪﺍ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﻏﻪﺭﺑﯩﻲ ﻳﯘﺭﺗﺘﺎ ﺑﯘﻻﯓ­ﺗﺎﻻﯓ ﻳﯜﺭﮔﯜﺯﮔﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺗﯩﻠﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﻐﺎﻥ .ﺷﯜﻧﺪﯨﻨﯩﯔ ﻳﯘﯕﺠﻴﻪﻥ
­1ﻳﯩﻠﻰ )ﻣﯩﻼﺩﯨﻴﻪ ­126ﻳﯩﻠﻰ ﻏﻪﺭﺑﯩﻲ ﻳﯘﺭﺕ ﺩﻭﺭﻏﺎﺑﻰ ﺑﻪﻥ ﻳﯘﯓ ﻗﻮﺷﺘﯩﻜﻰ ﺋﺎﻟﺘﻪ»ﺑﻪﮔﻠﯩﻚ« ﻧﻰ ﺗﯩﻨﭽﯩﺘﯩﭗ ،ﻏﻪﺭﺑﯩﻲ
ﻳﯘﺭﺗﺘﯩﻜﻰ ﻫﻪﺭﻗﺎﻳﺴﻰ ﺑﻪﮔﻠﯩﻜﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻛﯜﭼﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯘﻳﺎﻥ ﺧﺎﻧﻐﺎ ﻫﯘﺟﯘﻡ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﻗﯘﻳﺎﻥ ﺧﺎﻧﻨﯩﯔ ﻗﯘﯞﻣﯩﺪﯨﻦ 20
ﻣﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﺋﺎﺩﯨﻤﻰ ﺧﻪﻥ ﺳﯘﻻﻟﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﻪﻝ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ،ﻗﻮﻳﺎﻥ ﺧﺎﻥ ﻛﯘﯞﯗ ﺩەﺭﻳﺎﺳﻰ )ﻫﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺋﻮﺭﻧﻰ ﺋﯧﻨﯩﻖ
ﺋﻪﻣﻪﺱ( ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﻐﺎ ﻛﯚﭼﯜﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ،ﺷﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﻗﻮﺵ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﺪﯨﻦ ﻫﯘﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺰﻯ ﺋﯚﭼﻜﻪﻥ .ﻟﯧﻜﯩﻦ،
ﺋﺎﺭﯨﺪﯨﻦ ﺗﻮﻗﻘﯘﺯ ﻳﯩﻞ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ )ﻳﺎﯕﺠﻴﺎ ­4ﻳﯩﻠﻰ ،ﻣﯩﻼﺩﯨﻴﻪ ­135ﻳﯩﻠﻰ( ﻗﯘﻳﺎﻥ ﺧﺎﻥ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﺎﺭﯨﻜﯚﻝ ﻛﯚﻟﻰ
ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺋﺎﺭﻗﺎ ﻗﻮﺷﻘﺎ ﺑﺎﺳﺘﯘﺭﯗﭖ ﻛﯩﺮﮔﻪﻥ ،ﻳﯘﯕﺨﯥ ­2ﻳﯩﻠﻰ )ﻣﯩﻼﺩﯨﻴﻪ ­137ﻳﯩﻠﻰ(ﻏﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻼ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ
ﺩﯗﻧﺨﯘﺍﯓ ﯞﺍﻟﯩﻴﺴﻰ ﭘﯧﻲ ﺳﯧﻨﻨﯩﯔ ﻗﻮﻝ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﯨﻜﯩﻠﯩﺮﻯ ﺗﻪﺭﭘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻥ .ﺑﯘ ﻗﯘﻳﺎﻥ ﺧﺎﻥ ﺋﯚﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﯘ
ﺭﺍﻳﻮﻧﻨﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﯘﻳﺎﻥ ﺧﺎﻥ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﻏﺎﻥ ﻫﻪﻡ ﺧﯘەﻧﺪﯨﻨﯩﯔ ﻳﯜەﻧﺠﻴﺎ ­1ﻳﯩﻠﻰ )ﻣﯩﻼﺩﯨﻴﻪ ­151ﻳﯩﻠﻰ(ﺋﯩﯟﯨﺮﻏﻮﻝ
­ ­ 76ﺑﻪﺕ


ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭ ﻛﯘﻟﯘﺑﻰ
ﺷﻪﻫﯩﺮﯨﮕﻪ ﻫﯘﺟﯘﻡ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ،ﺧﻪﻥ ﺳﯘﻻﻟﯩﺴﻰ ﻟﻪﺷﻜﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ﻫﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﺗﯚﻫﭙﻪ ﻳﺎﺭﯨﺘﺎﻟﻤﺎﻱ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ⑧.
ﺗﺎﺭﯨﺨﯩﻲ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﻪﺭﺩە ﻗﯘﻳﺎﻥ ﺧﺎﻧﻨﯩﯔ ﺷﯘﻧﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﻫﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﻣﻪﻟﯘﻣﺎﺕ ﻳﻮﻕ.
.14ﺋﯩﻠﺨﺎﻧﻨﯩﯔ ﭼﺎﺭﯞﯨﭽﯩﻠﯩﻖ ﺭﺍﻳﻮﻧﻰ ﻫﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺷﯩﻨﺠﺎﯕﺪﯨﻜﻰ
ﺗﯘﺭﭘﺎﻧﻨﯩﯔ ﻏﻪﺭﺑﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﻪﯕﺮﯨﺘﺎﻍ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
»ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﺧﻪﻧﻨﺎﻣﻪ« 47ﺟﯩﻠﺪ »ﺑﻪﻥ ﻳﯘﯕﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻬﺎﻟﻰ« ﺩﺍ ،ﻳﯜەﻧﮕﯘﺍﯓ ­3ﻳﯩﻠﻰ )ﻣﯩﻼﺩﯨﻴﻪ ­127ﻳﯩﻠﻰ( ﺑﻪﻥ
ﻳﯘﯓ ﻏﻪﺭﺑﯩﻲ ﻳﯘﺭﺗﺘﯩﻜﻰ ﻛﯜﺳﻪﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﺗﻠﯩﻖ ،ﭘﯩﻴﺎﺩە ﻟﻪﺷﻜﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﻮﻥ ﻣﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﺋﺎﺩەﻣﻨﻰ ﺑﺎﺷﻼﭖ ﺋﺎﻟﺪﻯ
ﻗﻮﺵ ﺑﻪﮔﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﻫﯘﺟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﯩﺨﯥ ﺟﯩﻠﻐﯩﺴﯩﺪﺍ ﻫﯘﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﻠﺨﺎﻧﻰ ﻳﻪﯕﺪﻯ ،ﺩەﭖ ﺧﺎﺗﯩﺮﯨﻠﻪﻧﮕﻪﻥ.
ﻳﯩﺨﯥ ﺟﯩﻠﻐﯩﺴﻰ ﻫﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺷﯩﻨﺠﺎﯕﺪﯨﻜﻰ ﺗﻪﯕﺮﻯ ﺗﯧﻐﯩﺪﺍ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺋﺎﻟﺪﻯ ﻗﻮﺵ ﺑﻪﮔﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﺋﺎﻧﭽﻪ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺋﻪﻣﻪﺱ.
ﺑﻪﻥ ﻳﯘﯕﻨﯩﯔ ﻛﯜﺳﻪﻧﺪﯨﻦ ﺷﻪﺭﻗﻪ ﺋﺎﺗﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﺋﺎﻟﺪﻯ ﻗﻮﺵ ﺑﻪﮔﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﻳﯜﺭﯛﺵ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﻳﯩﺨﯥ ﺟﯩﻠﻐﯩﺴﯩﺪﺍ ﺋﯩﻠﺨﺎﻧﻰ
ﻣﻪﻏﻠﯘﺏ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯩﻠﺨﺎﻧﯩﯔ ﭼﺎﺭﯞﯨﭽﯩﻠﯩﻖ ﺭﺍﻳﻮﻧﻨﯩﯔ ﺗﯘﺭﭘﺎﻧﯩﯔ ﻏﻪﺭﺑﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﻪﯕﺮﯨﺘﺎﻍ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﻰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﻪﻛﯩﻨﻰ
ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﯨﺪﯗ .ﺗﯘﺭﭘﺎﻧﻨﯩﯔ ﺷﯩﻤﺎﻟﯩﻲ ﯞە ﺷﻪﺭﻗﯩﺪﯨﻜﻰ ﺭﺍﻳﻮﻧﻼﺭ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﻗﯘﻳﺎﻥ ﺧﺎﻧﻨﯩﯔ ﭼﺎﺭﯞﯨﭽﯩﻠﯩﻖ
ﺭﺍﻳﻮﻧﻰ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺋﯩﺰﺍﻫﻼﺭ:
①ﺱ .ﺩﻭﺭﺟﻰ ﺳﻮﺭﯗﯓ» :ﺷﯩﻤﺎﻟﯩﻲ ﻫﯘﻧﻼﺭ«1­ ،ﺑﺎﺏ »ﻫﯘﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﻪﺑﺮﯨﻠﯩﺮﻯ«.
②»ﺟﯘﻧﺎﻣﻪ« ­50ﺟﯩﻠﺪ »ﺗﯜﺭﻛﻠﻪﺭ ﻫﻪﻗﻘﯩﺪە ﻗﯩﺴﺴﻪ«.
③»ﻳﯧﯖﻰ ﺗﺎﯕﻨﺎﻣﻪ« ­217ﺧﯩﻠﺪ »ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭ ﻫﻪﻗﻘﯩﺪە ﻗﯩﺴﺴﻪ«.
④ »ﻳﯜەﻥ ﺳﯘﻻﻟﯩﺴﻰ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ« ­2ﺧﯩﻠﺪ »ەﻳﺰﯗﯓ ﻫﻪﻗﻘﯩﺪە ﺧﺎﺗﯩﺮە«
⑤ﺟﯘﯕﮕﻮ ﺧﻪﺭﯨﻴﻪ ﻧﻪﺷﯩﺮﯨﻴﺎﺗﻰ ﻧﻪﺷﯩﺮ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ»ﺟﯘﯕﮕﻮ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ ﺋﺎﺗﻠﯩﺴﻰ«­2ﺗﻮﻡ ­93ﺧﻪﺭﯨﺘﻪ »ﻫﯘﻥ ﻗﺎﺗﺎﺭﯨﻠﯩﻖ
ﻗﻮﯞﻣﻠﻪﺭ»ﺩە ،ﺗﻪﯕﺮﯨﻘﯘﺕ ﺋﻮﺭﺩﯨﺴﻰ ﻫﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﻣﻮﯕﻐﯘﻟﯩﻴﻪ ﺧﻪﻟﻖ ﺟﯘﻣﻬﯘﺭﯨﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﭘﺎﻳﺘﻪﺧﺘﻰ ﺋﯘﻻﻧﺒﺎﺗﻮﺭﻧﯩﯔ ﺟﻪﻧﯘﺑﻐﺎ
ﺳﯩﺰﯨﻠﻐﺎﻥ ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﺍ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺋﺎﺳﺎﺱ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﯧﺮەﻙ.
⑥» ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ ﺧﺎﺗﯩﺮﯨﻠﻪﺭ «­110ﺟﯩﻠﺪ »ﻫﯘﻧﻼﺭ ﻫﻪﻗﻘﯩﺪە ﻗﯩﺴﺴﻪ«12 ،ﺟﯩﻠﺪ »ﭘﻪﺭﻏﺎﻧﻪ ﺗﻪﺯﻛﯩﺮﯨﺲ«» ،ﺧﻪﻧﻨﻪﻣﻪ«
­ ­ 77ﺑﻪﺕ


ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭ ﻛﯘﻟﯘﺑﻰ
⑦ ﺑﯘ ﺳﯩﻴﺎﻧﭙﻰ ﺗﯧﻐﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﺑﺎ ﺳﯩﻴﺎﻧﭙﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪﺟﺪﺍﺗﻠﯩﺮﻯ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺍﻗﻼﺷﻘﺎﻥ ﭼﻮﯓ ﺳﯩﻴﺎﻧﭙﻰ ﺗﯧﻐﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﭼﻮﯓ
ﺳﯩﻴﺎﻧﭙﻰ ﺗﯧﻐﻰ ﻫﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺋﯩﭽﻜﻰ ﻣﻮﯕﻐﯘﻟﺪﯨﻜﻰ ﺧﻮﻟﯘﻧﺒﯩﺮ ﺋﺎﻳﻤﯩﻘﻰ ﺋﯧﻠﯘﻧﭽﯜﻥ ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮﻡ ﺧﻮﺷﯘﻧﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﻟﯩﺨﯥ
ﺑﺎﺯﯨﺮﯨﻨﯩﯔ ﻏﻪﺭﺑﯩﻲ ﺷﯩﻤﺎﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻮﻥ ﻛﯩﻠﻮﻣﯧﺘﯩﺮ ﻳﯩﺮﺍﻗﻠﯩﻘﺘﺎ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﭼﻮﯓ ﻫﯩﻨﮕﺎﻥ ﺗﺎﻏﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺷﯩﻤﺎﻟﻰ ﺑﯚﻟﯩﻜﯩﻨﯩﯔ
ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﺎﺭﻣﯩﻘﯩﻐﺎ ﻣﻪﻧﺴﯘﭖ )»ﻧﯘﺭ ﮔﯧﺰﯨﺘﻰ ﺗﺎﺭﯨﺨﺸﯘﻧﺎﺳﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺳﻪﻫﭙﯩﺴﻰ« ﻧﯩﯔ ­1980ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ­11ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ­25
ﻛﯜﻧﯩﺪﯨﻜﻰ ­202ﺳﺎﻧﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﻰ ﯞﯦﻨﭙﯩﯖﻨﯩﯔ »ﭼﻮﯓ ﻫﯩﻨﮕﺎﻥ ﺗﺎﻏﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺷﯩﻤﺎﻟﯩﺪﺍ ﺳﯩﻴﺎﻧﭙﻰ ﻏﺎﺭﻯ ﺧﺎﺭﺍﺑﯩﺴﻰ
ﺑﺎﻳﻘﺎﻟﺪﻯ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﺴﻰ(.
⑧»ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﺧﻪﻧﻨﺎﻣﻪ« ­88ﺟﯩﻠﯩﺪ »ﻏﻪﺭﺑﯩﻲ ﻳﯘﺭﺕ ﺗﻪﺯﻛﯩﺮﯨﺴﻰ« ­47 .ﺟﯩﻠﺪ »ﭘﻪﻥ ﻳﯘﯕﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﺎﻟﻰ« ﯞە
»ﻣﯧﺘﺎﻝ ،ﺗﺎﺵ ﭘﯜﺗﯜﻛﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﺎ« ﺩﯨﻜﻰ »ﺧﻪﻥ ﺩەﯞﺭﯨﺪﯨﻜﻰ ﺩﯗﻧﺨﯘﺍﯓ ﯞﺍﻟﯩﻴﯩﺴﻰ ﭘﯧﻲ ﺳﯧﻨﻨﯩﯔ ﺗﯚﻫﭙﻪ ﻣﻪﯕﮕﯜ
ﺗﯧﺸﻰ«.
­5ﺑﺎﺏ ﻫﯘﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﮔﯜﻟﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ،ﺧﺎﺭﺍﺑﻠﯩﺸﯩﺸﻰ ﯞە ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﺗﯜﺯﻟﻪﯕﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﻰ)(1
.1ﭼﯩﻦ ﺳﯘﻻﻟﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﻫﯘﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺩەﺳﻠﻪﭘﻜﻰ
ﻗﻪﺩەﻣﺪە ﺑﺎﺵ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﭖ ﭼﯩﻘﯩﺸﻰ ﯞە ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ
ﺗﯜﺯﻟﻪﯕﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﻰ
ﭼﯩﻦ ﺳﯘﻻﻟﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﻫﯘﻧﻼﺭ ﺑﺎﺵ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﭖ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ،ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﻪﯓ ﺋﺎﯞﺍﻝ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ
ﺗﯜﺯﻟﻪﯕﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ؟ ﺑﯘ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﮕﻪ ﻧﯚﯞەﺗﺘﻪ ﺗﯧﺨﻰ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺟﺎﯞﺍﺏ ﺑﻪﺭﮔﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ
ﻫﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﻳﯩﭗ ﺋﯘﭼﯩﻤﯘ ﻳﻮﻕ ﺋﻪﻣﻪﺱ.
ﻗﻪﺩﯨﻤﻜﻰ ﻫﯚﺟﺠﻪﺗﻠﻪﺭ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﭼﯩﻦ ﺳﯘﻻﻟﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﻫﯘﻧﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﺗﯜﺯﻟﻪﯕﻠﯩﻚ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺕ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺩﺍﺋﯩﺮ ﺧﺎﺗﯩﺮﯨﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﯩﻠﯩﻜﯩﺮەﻛﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯜﭼﻰ ﺑﺎﺭ① :ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﯩﺴﻰ ،ﻟﻴﯘﺷﻴﺎﯓ ﻳﺎﺯﻏﺎﻥ
»ﭘﻪﻧﺪﻯ­ﻧﻪﺳﯩﻬﻪﺗﻠﻪﺭ« )­1ﺟﯩﻠﯩﺪ( ﺩە ﻳﻪﻥ ﺑﯧﮕﻰ ﺟﺎﯞ ﯞﺍﯕﻨﯩﯔ ﺗﯘﻧﺠﻰ ﻳﯩﻠﻰ )ﻣﯩﻼﺩﯨﻴﺪﯨﻦ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ­312ﻳﯩﻠﻰ( ﺟﺎﯞ
ﯞﺍﯓ ﮔﻮﯞﯦﻲ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻣﯘﻫﺎﻛﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﮔﻮﯞﯦﻲ »ﻫﯘﻧﻼﺭ ﺋﺎﻟﻮﺑﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺗﯚﯞﯨﻨﯩﮕﻪ ﻛﻪﺗﺘﻰ« ﺩﯦﺪﻯ،
­ ­ 78ﺑﻪﺕ


ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭ ﻛﯘﻟﯘﺑﻰ
ﺩەﭖ ﺧﺎﺗﯩﺮﯨﻠﻪﻧﮕﻪﻥ.
ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﯩﺴﻰ» ،ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ ﺧﺎﺗﯩﺮﯨﻠﻪﺭ« ­81ﺟﯩﻠﯩﺪ »ﻟﻰ ﻣﯘﻧﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻬﺎﻟﻰ« ﺩﺍ ﺟﺎﯞ ﺑﯧﮕﻰ ﺷﻴﺎﯞ ﭼﯩﯖﯟﺍﯕﻨﯩﯔ
ﺩەﺳﻠﻪﭘﻜﻰ ﻳﯩﻠﻰ )ﻣﯩﻼﺩﯨﻴﺪﯨﻦ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ­265ﻳﯩﻠﻰ( ﻟﻰ ﻣﯘ ﺩەﻳﺠﯜﻥ ،ﻳﻪﻧﻤﯧﻦ ﺋﺎﻳﻤﺎﻗﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﻫﯘﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﻣﯘﺩﺍﭘﯩﺌﻪ
ﻛﯚﺭﯛﭖ ،ﻫﯘﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻮﻥ ﺗﯜﻣﻪﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﭼﻪﯞەﻧﺪﺍﺯﯨﻨﻰ ﺗﺎﺭﻣﺎﺭ ﻗﯩﻠﺪﻯ ،ﺩەﭖ ﺧﺎﺗﯩﺮﯨﻠﻪﻧﮕﻪﻥ.
ﺋﯜﭼﯩﻨﭽﯩﺴﻰ­31 ،ﺟﯩﻠﯩﺪ »ﻳﻪﻥ ﺑﻪﮔﻠﯩﻜﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪﺩﺑﯩﺮﻟﯩﺮﻯ« ﺩە ﻳﻪﻥ ﺑﯧﮕﻰ ﺷﯩﻨﯩﯔ ­27ﻳﯩﻠﻰ )ﻣﯩﻼﺩﯨﺪﯨﻦ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ
­228ﻳﯩﻠﻰ( ﭼﯩﻦ ﺑﻪﮔﻠﯩﻜﻰ ﺳﻪﺭﻛﻪﺭﺩﯨﺴﻰ ﭘﻪﻥ ﯞﯗﺟﻰ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺕ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﭖ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﻳﻪﻥ ﺑﻪﮔﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﻗﯧﭽﯩﭗ
ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ،ﯞەﻟﯩﺌﻪﻫﺪ ﺩەﻥ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﺪﻯ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯘﺳﺘﺎﺯﻯ ﭼﯜﯞﯗ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻧﻪﺳﯩﻬﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ،
ﺳﻪﺭﻛﻪﺭﺩە ﭘﻪﻥ ﯞﯗﺟﯩﻨﻰ ﻫﯘﻧﻼﺭﻏﺎ ﺋﻪﯞەﺗﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻛﯚﺯﺩﯨﻦ ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﺶ ﻛﯧﺮەﻙ ﻫﻪﻡ ﻏﻪﺭﺑﺘﻪ ﭼﯩﻦ ﺑﻪﮔﻠﯩﻜﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗﻠﯩﺸﯩﭗ ،ﺟﻪﻧﯘﺑﺘﯩﻜﻰ ﭼﻰ ﯞە ﭼﯘ ﺑﻪﮔﻠﯩﻜﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﻟﯩﺸﯩﭗ ،ﺷﯩﻤﺎﻟﺪﺍ ﻫﯘﻧﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻻﻗﯩﻠﯩﺸﯩﭗ ،ﭼﯩﻦ
ﺑﻪﮔﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﺶ ﻛﯧﺮەﻙ ﺩﯦﺪﻯ« ﺩەﭖ ﺧﺎﺗﯩﺮﯨﻠﻪﻧﮕﻪﻥ .ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﺋﯜﭺ ﻣﺎﺗﯧﺮﯨﻴﺎﻟﺪﯨﻦ ﻫﯘﻥ ﭼﻪﯞەﻧﺪﺍﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﻧﺎﻫﺎﻳﺘﻰ ﺑﯘﺭﯗﻧﻼ ،ﻳﻪﻧﻰ ﻣﯩﻼﺩﯨﻴﺪﯨﻦ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ­4ﺋﻪﺳﯩﺮﻧﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻼ ،ﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﻟﻮﺑﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﺪﺍ
)ﻫﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺷﯩﻤﺎﻟﯩﻲ ﺳﻪﻧﺸﯩﺪە( ② ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﯞە ﻳﻪﻥ ،ﺟﺎﯞ ﺑﻪﮔﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﻧﺎﻫﺎﻳﯩﺘﻰ ﺯﻭﺭ ﺗﻪﻫﺪﯨﺖ
ﺳﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﯞﯦﻠﯩﺶ ﺗﻪﺱ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﯩﻜﻪﻥ ،ﺋﻪﻳﻨﻰ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﻫﯘﻧﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﻪﻥ ،ﺟﺎﯞ ﺑﻪﮔﻠﯩﻜﻠﯩﺮﻯ
ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺑﯩﯟﺍﺳﺘﻪ ﻳﺎﻛﻰ ﯞﺍﺳﺘﯩﻠﯩﻖ ﺋﺎﻻﻗﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯘﻟﯘﺷﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ.
ﺋﺎﻟﻮﺑﺎﻧﻼﺭ ﻳﺎﺷﯩﻐﺎﻥ ﺭﺍﻳﻮﻧﻼﺭ ﺟﺎﯞ ﺑﻪﮔﻠﯩﻜﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﻜﻰ ﺳﯧﭙﯩﻠﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭼﯧﮕﯩﺮﺩﺍﺵ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﺟﺎﯞ ﺑﯧﮕﻰ
ﯞﯗﻟﯩﯖﯟﺍﯓ )ﻣﯩﻼﺩﯨﻴﺪﯨﻦ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ­299­325ﻳﯩﻠﻼﺭ ﺗﻪﺧﺘﺘﻪ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﺎﻥ( ﺷﯩﻤﺎﻟﺪﺍ ﺋﺎﻟﻮﺑﺎﻧﻼﺭ ﯞە ﺋﻮﺭﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﻏﯘﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ
)ﺑﯘﻻﺭ ﺋﺎﻟﻮﺑﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻏﻪﺭﺑﯩﻲ ﺷﯩﻤﺎﻟﯩﺪﺍ ﺋﯩﺪﻯ( ﺗﺎﺭﻣﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺗﺎﺷﻘﻰ ﺳﯧﭙﯩﻠﻨﻰ ﻳﺎﺳﺎﭖ ،ﭼﻮﻏﺎﻱ ﺗﯧﻐﯩﻨﯩﯔ )ﻫﺎﺯﯨﺮﻗﻰ
ﻳﯩﻨﺸﻪﻥ ﺗﯧﻐﻰ ،ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺩﺍﭼﯩﯖﺸﻪﻥ ﺗﯧﻐﻰ ﺩەﭘﻤﯘ ﺋﺎﺗﺎﻟﻐﺎﻥ( ﺗﯚﯞەﻧﺪﯨﻦ ﺗﺎﻛﻰ ﮔﺎﯞﭼﯚﮔﯩﭽﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﺭﻟﯩﻘﻨﻰ ﭼﯧﮕﺮﺍ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﺎﻟﻮﺑﺎﻧﻼﺭ ﯞە ﺋﻮﺭﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﻏﯘﺯﻟﯩﺮﻯ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺕ ﻗﯩﻠﺪﯨﻐﺎﻥ ﺭﺍﻳﻮﻧﻼﺭﺩﺍ ﻳﯜﻧﺠﯘﯓ ،ﺩەﻳﺠﯜﻥ ﯞە ﻳﻪﻧﻤﯧﻨﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ
ﺋﯜﭺ ﺋﺎﻳﻤﺎﻕ ﺗﻪﺳﯩﺲ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ③ .ﺷﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﭖ ﺟﺎﯞ ﺑﻪﮔﻠﯩﻜﻰ ﺗﺎﺷﻘﻰ ﺳﯧﭙﯩﻠﻨﻰ ﭘﺎﺳﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻫﯘﻧﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻗﺎﺭﯨﺸﯩﭗ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ .ﺋﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﻫﯘﻧﻼﺭ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺕ ﻗﯩﻠﺪﯨﻐﺎﻥ ﺩﺍﺋﯩﺮە ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻛﻪﯓ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺷﻪﺭﻗﺘﻪ ﻳﻪﻧﻤﯧﻦ ،ﺩەﻳﺠﯜﻧﺪﯨﻦ
ﻏﻪﺭﺑﺘﻪ ﺩەﺭﻳﺎﻧﯩﯔ ﺷﯩﻤﺎﻟﯩﻐﯩﭽﻪ )ﺧﯧﺘﺎﯞﻧﯩﯔ ﺷﯩﻤﺎﻟﻰ( ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺭﺍﻳﻮﻧﻼﺭﺩﺍ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺰﻯ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ .ﺷﯘﯕﺎ »ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ
ﺧﺎﺗﯩﺮﯨﻠﻪﺭ .ﻫﯘﻧﻼﺭ ﻫﻪﻗﻘﯩﺪە ﻗﯩﺴﺴﻪ«ﺩە ،ﺋﻪﻳﻨﻰ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﺗﯜﺯﻟﻪﯕﻠﯩﻜﺘﻪ ﻳﻪﺗﺘﻪ »ﺋﻮﺭﯗﺷﻘﺎﻕ ﺑﻪﮔﻠﯩﻚ« ﺑﻮﻟﯘﭖ،
­ ­ 79ﺑﻪﺕ


ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭ ﻛﯘﻟﯘﺑﻰ
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯜﭺ ﺑﻪﮔﻠﯩﻚ )ﻳﻪﻥ ،ﺟﺎﯞ ،ﭼﯩﻦ( ﻫﯘﻧﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻮﺷﻨﺎ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺩەﭖ ﺧﺎﺗﯩﺮﯨﻠﻪﻧﮕﻪﻥ .ﻫﯘﻥ
ﻛﯜﭼﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﻪﻫﺪﯨﺖ ﺳﯧﻠﯩﺸﻰ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﯩﺪﯨﻦ ،ﺟﺎﯞ ﺑﻪﮔﻠﯩﻜﯩﻨﯩﯔ ﺑﯧﮕﻰ ﺷﻴﺎﯞ ﭼﯩﯖﯟﺍﯓ ﻟﻰ ﻣﯘﻧﻰ ﺩەﻳﺠﯜﻥ ،ﻳﻪﻧﻤﯧﻦ
ﺋﺎﻳﻤﺎﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﺎﻗﻼﺷﻘﺎ ﺋﻪﯞەﺗﻜﻪﻥ .ﻟﻰ ﻣﯘ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﻟﻪﺭﻧﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻗﻮﻏﺪﺍﭖ ،ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﻣﯘﺩﺍﭘﯩﺌﻪ ﻛﯚﺭﯛﺵ ،ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ
ﺋﻪﻫﯟﺍﻟﯩﻐﺎ ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﭖ ﻫﯘﺟﯘﻣﻐﺎ ﺋﯚﺗﻤﻪﺳﻠﯩﻚ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺗﻪﺩﺑﯩﺮﻟﻪﺭﻧﻰ ﻗﻮﻟﻼﻧﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ،ﻫﯘﻧﻼﺭ
ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﯩﮕﻪ ﻳﯧﺘﯩﺸﻜﻪ ﺋﺎﻣﺎﻟﺴﯩﺰ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ .ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺟﺎﯞ ﺑﯧﮕﻰ ﻟﻰ ﻣﯘﻧﯩﯔ ﺋﻮﺭﻧﯩﻐﺎ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﻗﻮﻳﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﻫﯘﻧﻼﺭﻧﯩﯔ
ﭘﺎﺭﺍﻛﻪﻧﺪﯨﭽﯩﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﺑﻪﺭﺩﺍﺷﻠﯩﻖ ﺑﯧﺮەﻟﻤﻪﻱ ﭼﻪﺕ ﭼﯧﮕﺮﺍﻻﺭﺩﺍ ﺩﯦﻬﻘﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﻐﺎﻥ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺟﺎﯞ ﺑﯧﮕﻰ ﻳﻪﻧﻪ
ﻟﻰ ﻣﯘﻧﻰ ﺋﯩﺸﯩﻠﺘﯩﺸﻜﻪ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ .ﺋﯘ ﻫﯘﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻮﻥ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺗﯜﻣﻪﻥ ﭼﻪﯞەﻧﺪﺍﺯﯨﻨﻰ ﺗﺎﺭﻣﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ
ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺯەﺭﺑﻪ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ .ﺷﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﺋﻮﻥ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻳﯩﻞ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﻫﯘﻧﻼﺭ ﺟﺎﯞ ﺑﻪﮔﻠﯩﻜﻰ ﭼﯧﮕﯩﺮﯨﺴﯩﻐﺎ ﻳﯧﻘﯩﻦ
ﻛﯧﻠﯩﺸﻜﻪ ﭘﯧﺘﯩﻨﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻥ .ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺷﯘﻧﻰ ﻛﯚﺭﯨﯟﯦﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗﻛﻰ ،ﻣﯩﻼﺩﯨﻴﺪﯨﻦ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ­3ﺋﻪﺳﯩﺮﻧﯩﯔ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﻟﯩﺮﻯ
ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻨﻤﯘ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ﯞﺍﻗﯩﺘﻼﺭﺩﺍ ﻫﯘﻧﻼﺭ ﻛﯚﭖ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺑﯩﯟﺍﺳﺘﻪ ﺟﺎﯞ ﺑﻪﮔﻠﯩﻜﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻻﻗﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ.
ﺑﻪﮔﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﻫﯘﺟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﯘﭖ ﯞەﻟﯩﺌﻪﻫﺪ ﺩەﻧﮕﻪ ﺋﯘﻧﻰ ﺗﯧﺰﺩﯨﻦ ﻫﯘﻧﻼﺭﻏﺎ ﺋﻪﯞەﺗﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﻫﯘﻧﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺑﯩﺮﻟﯩﺸﯩﭗ ﭼﯩﻦ ﺑﻪﮔﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﻧﻪﺳﯩﻬﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ.ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﻪﻳﻨﻰ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺋﯩﻜﻜﯩﻼ ﺗﻪﺭەﭖ ﺑﯘﺭﯗﻧﺪﯨﻦ
ﺋﺎﻻﻗﯩﻠﯩﺸﯩﭗ ﺗﯘﺭﻣﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﭼﯜﯞﯗ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺗﻪﺩﺑﯩﺮﻧﻰ ﺗﯧﭙﯩﭗ ﭼﯩﻘﺎﻟﻤﺎﻳﺘﺘﻰ.
ﻳﯧﻐﯩﻠﯩﻖ ﺩەﯞﺭﯨﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﭖ ،ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﺗﯜﺯﻟﻪﯕﻠﯩﻜﺘﯩﻜﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻫﯘﻧﻼﺭ ﺭﺍﻳﻮﻧﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﮔﻪﻧﻠﻪﺭ ﻧﺎﻫﺎﻳﯩﺘﻰ ﻛﯚﭖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ،
ﭼﯩﻦ ﺳﯘﻻﻟﯩﺴﻰ ﺩەﯞﺭﯨﺪە ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻛﯚﭘﻪﻳﮕﻪﻥ .ﺷﯘﯕﺎ ،ﺷﯩﮕﯘ »ﺧﻪﻧﻨﺎﻣﻪ .ﻫﯘﻧﻼﺭ ﻫﻪﻗﻘﯩﺪە ﻗﯩﺴﺴﻪ« ﮔﻪ ﺋﯩﺰﺍﻫ ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﺪە،
» ﭼﯩﻦ ﺑﻪﮔﻠﯩﻜﻰ ﺩەﯞﺭﯨﺪە ﻫﯘﻧﻼﺭﻏﺎ ﻗﯧﭽﯩﭗ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﯞﻻﺩﻟﯩﺮﻯ ﻫﺎﺯﯨﺮﻣﯘ »ﭼﯩﻨﻠﯩﻘﻼﺭ« ﺩەﭖ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺩﯦﮕﻪﻥ.
ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺩەﯞﯨﺮﺩە ﻳﺎﺷﯩﻐﺎﻥ ﯞﺍﯓ ﮔﻮﯞﯦﻴﻤﯘ »ﮔﯜەﻧﺘﺎﯓ ﺗﻮﭘﻠﯩﻤﻰ« ­18ﺟﯩﻠﺪ »ﻫﯘﻥ ﻣﯘﺷﺎﯞﯗﺭﯨﻨﯩﯔ ﻣﯚﻫﯜﺭﻯ ﻫﻪﻗﻘﯩﺪە« ﺩە،
ﻫﯘﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﻳﺎﺳﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﻣﯘﺷﺎﯞﯗﺭﻟﯘﻕ ﻗﺎﺷﺘﯧﺸﻰ ﻣﯚﻫﯜﺭﻯ ﺑﺎﺭ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺷﻪﻛﯩﻠﻰ ﯞە ﺧﯧﺘﻰ ﭼﯩﻦ ﺳﯘﻻﻟﯩﺴﯩﺪﯨﻦ
ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻜﻰ ﻣﯚﻫﯜﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﺋﯚﺧﺸﺎﻳﺪﯗ ،ﺩﯦﮕﻪﻥ .ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻫﯘﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻧﺎﻫﺎﻳﯩﺘﻰ ﺑﯘﺭﯗﻧﻼ ﺋﯚﺯ ﺯﯦﻤﯩﻨﯩﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ
ﺗﯘﺯﻟﻪﯕﻠﯩﻜﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﺗﯜﺯﻟﻪﯕﻠﯩﻜﺘﻪ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﺍﺭﻟﯩﻖ ﺗﯜﺯﯨﻤﯩﻨﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﯞﯦﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﻳﯘﻗﯘﺭﻗﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺷﯘﻧﻰ ﻛﯚﺭﯗﯞﯦﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗﻛﻰ ،ﻳﯩﻐﻠﯩﻖ ﺩەﯞﺭﯨﺪﯨﻜﻰ ﻫﯘﻧﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ
ﺗﯜﺯﻟﻪﯕﻠﯩﻜﻨﯩﯔ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﻰ ﺋﻪﯓ ﺑﺎﻟﺪﯗﺭ ﺩﯦﮕﻪﻧﺪە ﻣﯩﻼﺩﯨﻴﯩﺪﯨﻦ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ­4،­3ﺋﻪﺳﯩﺮﮔﻪ ﯞە ﻫﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻨﻤﯘ ﺑﯘﺭﯗﻧﻐﺎ
ﺳﯘﺭﯗﺷﻜﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﻫﯘﻧﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﺗﯜﺯﻟﻪﯕﻠﯩﻚ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺋﯘﺭﯗﺵ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﯩﻼ
­ ­ 80ﺑﻪﺕ


ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭ ﻛﯘﻟﯘﺑﻰ
ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﻳﻪﻧﻪ ﻣﻪﺩەﻧﯩﻴﻪﺕ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﻰ )ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ ،ﻗﺎﺷﺘﯧﺸﻰ ﻣﯚﻫﯜﺭ( ﻫﻪﻡ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩﯨﻲ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻤﯘ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﯩﻤﯘ ﻛﯚﺭﯛﯞﯦﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ )ﺋﯧﻴﺘﯩﺸﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﭼﯚﻟﻠﯜﻛﻨﯩﯔ ﺷﯩﻤﺎﻟﯩﺪﺍ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﺗﯜﺯﻟﻪﯕﻠﯩﻜﺘﯩﻦ ﺗﺎﺭﻗﺎﻟﻐﺎﻥ،
ﻣﯩﻼﺩﯨﻴﯩﺪﯨﻦ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ­3ﺋﻪﺳﯩﺮﮔﻪ ﺗﻪﺋﻪﻟﻠﯘﻕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺗﺎﺵ ﻳﺎﻏﯘﻧﭽﺎﻕ ﺑﺎﻳﻘﺎﻟﻐﺎﻥ(④.
ﻳﻪﻧﻪ »ﻫﯘﻥ« ﻧﺎﻣﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﺗﯜﺯﻟﻪﯕﻠﯩﻚ ﻫﯚﺟﺠﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪە ﺋﻪﯓ ﺑﺎﻟﺪﯗﺭ ﻛﯚﺭﯛﻟﯩﺸﯩﻤﯘ ﭼﯩﻦ ﺳﯘﻻﻟﯩﺴﯩﺪﯨﻦ
ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﻫﯘﻧﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﺗﯜﺯﻟﻪﯕﻠﯩﻜﻨﯩﯔ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﯩﻨﻰ ﺋﻪﻛﺲ ﺋﻪﺗﺘﯜﺭﯛﭖ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ .ﻗﻪﺩﯨﻤﻜﻰ ﻫﯚﺟﺠﻪﺗﻠﻪﺭﺩە
»ﻫﯘﻥ« ﻧﺎﻣﻰ ﺋﻪﯓ ﺑﺎﻟﺪﯗﺭ »ﺟﯘ ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﯩﺴﻰ« )­7ﺟﯩﻠﺪ(» ،ﺗﺎﻍ­ﺩەﺭﻳﺎﻻﺭ ﻗﯘﺭﺋﻰ« )­10ﺟﯩﻠﺪ( ﯞە »ﻳﯧﻐﯩﻠﯩﻖ
ﺩەﯞﺭﯨﺪﯨﻜﻰ ﺗﻪﺩﺑﯩﺮﻟﻪﺭ« ﺩە ﻛﯚﺭﯛﻟﯩﺪﯗ» .ﺟﯘ ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﯩﺴﻰ« ﯞە »ﺗﺎﻍ­ ﺩەﺭﻳﺎﻻﺭ ﻗﯘﺭﺋﻰ«ﻧﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺏ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ
ﯞﺍﻗﺘﻰ ﻧﯚﯞەﺗﺘﻪ ﺗﯧﺨﻰ ﺑﯧﻜﯩﺘﯩﻠﻤﯩﺪﻯ ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﭼﯩﻦ ﺳﯘﻻﻟﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺷﯜﺑﻬﯩﺴﯩﺰ .ﺋﻪﻣﻤﺎ،
ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﺍ ﺧﺎﺗﯩﺮﯨﻠﻪﻧﮕﻪﻥ »ﻫﯘﻥ« ﻧﺎﻣﯩﻨﻰ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﯩﻠﻪﺭ ﻗﻮﺷﯘﭖ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ،ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ.
»ﻳﯧﻐﯩﻠﯩﻖ ﺩەﯞﺭﯨﺪﯨﻜﻰ ﺗﻪﺩﺑﯩﺮﻟﻪﺭ« ﺩﯨﻜﻰ ﺧﺎﺗﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﮔﯘﻣﺎﻧﻠﯩﺸﯩﻘﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ» .ﻳﯧﻐﯩﻠﯩﻖ ﺩەﯞﺭﯨﺪﯨﻜﻰ
ﺗﻪﺩﺑﯩﺮﻟﻪﺭ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﻪﺳﻪﺭ ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺧﻪﻥ ﺩەﯞﺭﯨﺪﯨﻜﻰ ﻟﻴﯘﺷﻴﺎﯓ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺗﻮﭘﻠﯩﻨﯩﭗ ﺗﯜﺯﯛﻟﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﻟﯧﻜﯩﻦ
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪﺳﻠﻰ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﻰ ﻳﯧﻐﯩﻠﯩﻖ ﺩەﯞﺭﯨﺪﯨﻜﻰ ﻛﯩﺸﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ،ﺑﯘ ﻧﯘﻗﺘﺎ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼﺭ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻤﯘ
ﺋﻮﻣﻮﻣﻴﯘﺯﻟﯘﻙ ﺋﯧﺘﯩﺮﺍﭖ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ .ﻏﻪﺭﺑﯩﻲ ﺧﻪﻥ ﺩەﯞﺭﯨﺪە ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﺳﻰ ﻣﺎﭼﻴﻪﻥ » ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ ﺧﺎﺗﯩﺮﯨﻠﻪﺭ« ﻧﻰ ﻳﺎﺯﻏﺎﻧﺪﺍ ﺑﯘ
ﺋﻪﺳﻪﺭﺩﯨﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻼﻧﻐﺎﻥ .ﻳﯧﻐﯩﻠﯩﻖ ﺩەﯞﺭﯨﺪﯨﻜﻰ »ﻫﯘﻥ« ﻧﺎﻣﯩﻨﯩﯔ ﻛﯚﺭﯛﻟﯜﺷﻰ ﺩەﻝ ﺑﯘ ﺩەﯞﺭﺩە )ﻳﺎﻛﻰ ﺑﯘ ﺩەﯞﺭﺩﯨﻦ
ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺑﯘﺭﯗﻥ( ﻫﯘﻧﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﺗﯜﺯﻟﻪﯕﻠﯩﻚ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﻛﯚﭖ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﺋﺎﻻﻗﯩﻨﯩﯔ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﻪﻛﺲ ﺋﻪﺗﺘﯜﺭﯛﭖ
ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ.
ﭼﯩﻦ ﺷﯩﺨﯘﺍﯓ ﺋﺎﻟﺘﻪ ﺑﻪﮔﻠﯩﻜﻨﻰ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﻜﻪ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﮔﻪﻧﺪﯨﻦ )ﻣﯩﻼﺩﯨﻴﯩﺪﯨﻦ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ­221ﻳﯩﻠﻰ( ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﻫﯘﻧﻼﺭ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭼﯩﻦ ﺳﯘﻻﻟﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﻰ ﺗﺎﺭﯨﺨﻲ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﺩﺍ ﺑﯩﺮﻗﻪﺩەﺭ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺧﺎﺗﯩﺮﯨﻠﻪﻧﮕﻪﻥ».ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ ﺧﺎﺗﯩﺮﯨﻠﻪﺭ«
­5ﺟﯩﻠﺪ »ﭼﯩﻦ ﺑﻪﮔﻠﯩﺮﻯ ﻫﻪﻗﻘﯩﺪە ﺧﺎﺗﯩﺮە« ﯞە ­110ﺟﯩﻠﺪ »ﻫﯘﻧﻼﺭ ﻫﻪﻗﻘﯩﺪە ﻗﯩﺴﺴﻪ« ﺩﯨﻜﻰ ﺧﺎﺗﯩﺮﯨﻠﻪﺭﮔﻪ
ﺋﺎﺳﺎﺳﻼﻧﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﭼﯩﻦ ﺷﯩﺨﯘﺍﯓ ­32ﻳﯩﻠﻰ )ﻣﯩﻼﺩﯨﻴﯩﺪﯨﻦ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ­215ﻳﯩﻠﻰ(ﺗﯜﻣﻪﻥ ﺑﺎﺷﭽﯩﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻫﯘﻥ ﻗﯘﻟﺪﺍﺭﻟﯩﺮﻯ
ﺟﻪﻧﯘﺑﻘﺎ ﺗﺎﺟﺎﯞﯗﺯ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﭼﯩﻦ ﺷﯩﺨﯘﺍﯓ ﻣﯧﯔ ﺗﻴﻪﻥ ﺑﺎﺷﭽﯩﻠﯩﻘﯩﺪﺍ 300ﻣﯩﯔ ﻛﯩﺸﻠﯩﻚ ﻗﻮﺷﯘﻥ ﺋﻪﯞەﺗﯩﭗ ﻫﯘﻧﻼﺭﻏﺎ ﺟﺎﺯﺍ
ﻳﯜﺭﯛﺵ ﻗﯩﻠﯩﭗ» ،ﺩەﺭﻳﺎﻧﯩﯔ ﺟﻪﻧﯘﺑﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳﻪﺭ« ﻧﻰ ﺗﺎﺭﺗﯩﯟﯦﻠﯩﭗ )ﻫﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺋﯩﭽﻜﻰ ﻗﻮﯕﻐﯘﻝ ﺧﯧﺘﺎﯞﺩﯨﻜﻰ ﺋﯩﻜﯩﺠﺎﯞ
ﺋﺎﻳﻤﯩﻘﻰ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﻰ( ،ﻫﯘﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺷﯩﻤﺎﻟﻐﺎ 700ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﻤﺪﯨﻦ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﭼﯧﻜﯩﻨﯩﺸﻜﻪ ﻣﻪﺟﺒﯘ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ،ﺷﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﭖ
­ ­ 81ﺑﻪﺕ


ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭ ﻛﯘﻟﯘﺑﻰ
»ﻏﯘﺯﯨﻼﺭ ﺟﻪﻧﯘﺑﻘﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺋﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﺎﻳﻠﯩﺘﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ،ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ﺋﻮﻗﻴﺎ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﭖ ﻗﺎﻻﻳﻤﯩﻘﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻖ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ
ﺟﯜﺭﺋﻪﺕ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ«⑤ .ﺷﯩﻤﺎﻟﯩﻲ ﭼﯧﮕﺮﯨﻨﻰ ﻣﯘﺳﺘﻪﻫﻜﻪﻣﻠﻪﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﭼﯩﻦ ﺷﯩﺨﯘﺍﯓ
»ﺩەﺭﻳﺎﻗﯧﺸﯩﺪﺍ ﺗﻮﺳﺎﻟﻐﯘﻻﺭﻧﻰ ﻳﺎﺳﯩﺘﯩﭗ« )ﺧﯘﺍﯕﺨﯧﻨﯩﯔ ﺧﯧﺘﺎﯞ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﻳﺎﺳﺎﻟﻐﺎﻥ ﻗﻮﺭﻏﺎﻥ ﯞە ﺋﻪﻟﺌﻪﻟﻪﺭﻧﻰ
ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯗ(⑥ ﺋﯩﭽﻜﯩﺮﯨﺪﯨﻦ 30ﻣﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﻠﯩﻜﻨﻰ ﺩەﺭﻳﺎﻧﯩﯔ ﺷﯩﻤﺎﻟﻐﺎ )ﻫﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺧﯧﺘﺎﯞﺩﯨﻜﻰ ﺋﯘﻛﺎ ﺩەﺭﻳﺎﺳﯩﻨﯩﯔ
ﺷﯩﻤﺎﻟﻰ( ﯞە ﻳﯜﺟﯘﯓ )ﻫﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺧﯧﺘﺎﯞﻧﯩﯔ ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺷﯩﻤﺎﻟﻰ( ⑦ ﻏﺎ ﻛﯚﭼﯜﺭﯛﭖ ﻛﯧﻠﯩﭙﻼ ﻗﺎﻟﻤﺎﻱ­33 ،ﻳﯩﻠﻰ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ﻳﻪﻥ،
ﺟﺎﯞ ،ﭼﯩﻦ ﺋﯜﭺ ﺑﻪﮔﻠﯩﻚ ﺷﯩﻤﺎﻟﯩﺪﺍ ﻳﺎﺳﺎﺗﻘﺎﻥ ﺳﯧﭙﯩﻠﻼﺭﻧﻰ ﺗﯘﺗﺎﺷﺘﯘﺭﯗﭖ ﻫﻪﻡ ﺷﻪﺭﻕ ،ﻏﻪﺭﺏ ﺗﻪﺭەﭘﻠﻪﺭﮔﻪ ﻛﯧﯖﻪﻳﺘﯩﭗ
»ﺳﻪﺩﺩﯨﭽﯩﻦ ﺳﯧﭙﯩﻠﻰ« ﻧﻰ ﻳﺎﺳﺎﭖ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ .ﺋﯘ ﻏﻪﺭﺑﺘﻪ ﻟﯩﻨﺘﺎﯞﺩﯨﻦ )ﻫﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﮔﻪﻧﺴﯘ ﺋﯚﻟﻜﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﯩﻨﺸﻴﻪﻥ ﻧﺎﻫﯩﻴﺴﻰ
ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﭗ ﺧﯘﺍﯕﺨﯧﻨﯩﯔ ﺷﯩﻤﺎﻟﻰ ،ﺧﯧﺘﺎﯞﻧﻰ ﺑﻮﻳﻼﭖ ﭼﻮﻏﺎﻱ ﺗﺎﻏﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻳﺎﻧﺪﺍﺷﻘﺎﻥ ﻫﺎﻟﺪﺍ ﺷﻪﺭﻗﺘﻪ ﻟﻴﺎﯞﺩﯗﯓ ﺋﺎﻳﻤﯩﻘﯩﻐﯩﭽﻪ
)ﻫﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﻳﺎﻟﯘﺟﻴﺎﯓ ﺩەﺭﻳﺎﺳﻰ ﺑﻮﻳﻰ( ﺗﯘﺗﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ 10 ،ﻣﯩﯔ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﻤﻐﺎ ﺳﻮﺯﯗﻟﻐﺎﻥ .ﻳﻪﻧﻪ ﻣﯧﯔ ﺗﻴﻪﻧﻨﻰ
ﺷﺎﯕﺠﯜﻥ ﺋﺎﻳﻤﯩﻘﯩﺪﺍ ﺗﯘﺭﻏﯘﺯﯗﭖ ﻣﯘﺩﺍﭘﯩﺌﻪ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ،ﻛﯧﻴﯩﻦ )ﻣﯩﻼﺩﯨﻴﺪﯨﻦ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ­210ﻳﯩﻠﻰ( ﻣﯧﯔ ﺗﯩﻴﻪﻥ ﺋﯚﻟﮕﻪﻥ.
ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﻳﯩﻠﻰ ﭼﯧﻦ ﺷﯧﯔ ،ﯞﯗﮔﯘﺍﯓ ﺩﯦﻬﻘﺎﻧﻼﺭ ﻗﻮﺯﻏﯩﻠﯩﯖﻰ ﭘﺎﺭﺗﻼﭖ ،ﭼﯩﻦ ﺳﯘﻻﻟﯩﺴﻰ ﭘﺎﺭﭼﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﺳﻪﺭﻛﻪﺭﺩە­ﺟﻪﯕﭽﯩﻠﻪﺭ
ﺗﺎﺭﺍﭖ ﻛﯧﺘﯩﭗ ،ﺷﯩﻤﺎﻝ ﺗﻪﺭەﭖ ﺑﻮﺵ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ،ﻫﯘﻥ ﻗﯘﻟﺪﺍﺭﻟﯩﺮﻯ ﭘﯘﺭﺳﻪﺗﺘﯩﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﺩەﺭﻳﺎﻧﯩﯔ
ﺟﻪﻧﯘﺑﯩﻐﺎ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺋﯚﺗﯜﭖ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ﭼﯧﮕﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻪﺳﻠﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯨﯟﺍﻟﻐﺎﻥ.
.2ﻏﻪﺭﺑﻰ ﺧﻪﻥ ﺳﯘﻻﻟﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺩەﺳﻠﻪﭘﻜﻰ ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﯩﺪە ﻫﯘﻧﻼﺭﻧﯩﯔ
ﻗﯘﺩﺭەﺕ ﺗﯧﭙﯩﺸﻰ ﯞە ﺧﻪﻥ ﺳﯘﻻﻟﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻫﯘﻧﻼﺭ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯘﺩﯨﻠﯩﺸﯩﺸﻰ ﯞە ﺋﯘﺭﯗﺷﯘﺷﻰ
ﻏﻪﺭﺑﯩﻲ ﺧﻪﻥ ﺳﯘﻻﻟﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺩەﺳﻠﻪﭘﻜﻰ ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﯩﺪە ﻫﯘﻥ ﻗﯘﻟﺪﺍﺭﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﯜﭼﻰ ﻣﯩﺴﻠﯩﺴﯩﺰ ﻗﯘﺩﺭەﺕ ﺗﯧﭙﯩﭗ ،ﺑﺎﺗﯘﺭ
ﺗﻪﯕﺮﯨﻘﯘﺕ ﺭەﻫﺒﻪﺭﻟﯩﻜﯩﺪە »ﺳﺎﯞﯗﺗﻠﯘﻕ ﭼﻪﯞەﻧﺪﺍﺯ«ﻻﺭﻧﯩﯔ ﺳﺎﻧﻰ 300ﻣﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﯧﺸﯩﭗ ،ﺗﻮﺧﺘﯩﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﺘﯩﻜﻰ
ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﺗﺎﺟﺎﯞﯗﺯ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺑﺎﺗﯘﺭ ﺗﻪﯕﺮﯨﻘﯘﺕ ﺋﻪﻳﻨﻰ ﭼﺎﻏﺪﯨﻜﻰ ﭼﯘ­ﺧﻪﻥ ﺋﯘﺭﯗﺷﻰ ﯞە ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﺗﯜﺯﻟﻪﯕﻠﯩﻜﺘﯩﻜﻰ
ﻗﺎﻻﻳﻤﯩﻘﺎﻥ ﯞەﺯﯨﻴﻪﺗﺘﯩﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﺟﻪﻧﯘﺑﺘﺎ ﺳﻪﺩﺩﯨﭽﯩﻦ ﺳﯧﭙﯩﻠﯩﺪﯨﻦ ﻫﺎﻟﻘﯩﭗ ﺋﯚﺗﯜﭖ ﻫﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺷﯩﻤﺎﻟﯩﻲ ﺧﯧﺒﯩﻲ،
ﺳﻪﻧﺸﻰ ،ﺷﻪﻧﺸﻰ ﯞە ﺧﯧﺘﺎﯞ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﭘﺎﺭﺍﻛﻪﻧﺪە ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﻪﻣﺪﯨﻼ ﻗﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻥ ﻏﻪﺭﺑﯩﻲ ﺧﻪﻥ ﺳﯘﻻﻟﯩﺴﯩﮕﻪ ﺯﻭﺭ
ﺗﻪﻫﺪﯨﺖ ﺳﺎﻟﺪﻯ.
­ ­ 82ﺑﻪﺕ


ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭ ﻛﯘﻟﯘﺑﻰ
ﺧﻪﻥ ﺳﯘﻻﻟﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺩەﺳﻠﻪﭘﻜﻰ ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﯩﺪە ﺩﯦﻬﻘﺎﻧﻼﺭ ﻗﻮﺯﻏﯩﻠﯩﯖﯩﻨﻰ ﺑﺎﺳﺘﯘﺭﯗﺵ ﯞە ﭼﯘ­ﺧﻪﻥ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯘﺯﯗﻧﻐﺎ
ﺳﻮﺯﯗﻟﻐﺎﻥ ﺋﯘﺭﯗﺵ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﯩﺪﯨﻦ ،ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﺗﯜﺯﻟﻪﯕﻠﯩﻚ ﺭﺍﻳﻮﻧﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻜﻰ ﺧﺎﺭﺍﭘﻠﯩﺸﯩﭗ ،ﺋﻪﻣﮕﻪﻙ ﻛﯜﭼﻰ
ﺋﺎﺯﯨﻴﯩﭗ ،ﺩﯙﻟﻪﺕ ﺧﻪﺯﯨﻨﯩﺴﻰ ﻗﯘﺭﯗﭖ ،ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﯨﻲ ﻫﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺧﯘﺩﺩﻯ »ﺗﺎﺭﯨﺨﯩﻲ
ﺧﺎﺗﯩﺮﯨﻠﻪﺭ« ­30ﺟﯩﻠﺪﺗﺎ ﺋﯧﻴﯩﺘﯩﻠﻐﯩﻨﯩﺪەﻙ ،ﺧﻪﻥ ﺳﯘﻻﻟﯩﺴﻰ ﻳﯧﯖﻰ ﻗﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻥ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﭼﯩﻦ ﺳﯘﻻﻟﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺧﺎﺭﺍﺑﯩﺴﯩﮕﻪ
ﯞﺍﺭﯨﺴﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﻳﺎﺷﻼﺭﻧﯩﯔ ﻫﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﻜﻜﻪ ﻗﺎﺗﻨﯩﺸﯩﭗ ﻳﯜﺭﯛﺷﻜﻪ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﭼﻜﻪ ،ﻫﺎﺷﺎﺭ­
ﺋﺎﻟﯟﯕﻨﻰ ﻗﯧﺮﻯ­ ﺋﺎﺟﯩﺰﻻﺭ ﺋﯚﺗﻪﻳﺘﺘﻰ ،ﺋﯩﺸﻠﻪﭘﭽﯩﻘﯩﺮﯨﺶ ﯞەﻳﺮﺍﻧﭽﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﯘﭼﯩﺮﯨﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺩﯙﻟﻪﺗﻨﯩﯔ ﻣﺎﻟﯩﻴﻪ ﻛﯩﺮﯨﻤﻰ ﻳﻮﻕ
ﺩﯦﻴﻪﺭﻟﯩﻚ ﺋﯩﺪﻯ .ﻫﻪﺗﺘﺎ ﭘﺎﺩﯨﺸﺎﻫﻨﯩﯔ ﻫﺎﺭﯞﯨﺴﯩﻐﺎ ﻗﻮﺷﻘﯩﻠﻰ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﺭەﯕﻠﯩﻚ ﺗﯚﺕ ﺋﺎﺕ ﺗﺎﭘﻘﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺘﺘﻰ ،ﯞەﺯﯨﺮ،
ﺳﻪﺭﻛﻪﺭﺩﯨﻠﻪﺭ ﺋﺎﺭﺍﻥ ﻛﺎﻻ ﻫﺎﺭﯞﯨﺴﯩﺪﯨﻼ ﺋﻮﻟﺘﯜﺭﺍﻻﻳﺘﺘﻰ ،ﺋﺎﺩﺩﯨﻲ ﺧﻪﻟﻘﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪﺍ ﻫﯧﭽﯩﻨﻤﻪ ﻗﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺋﯘﺳﺘﯩﮕﻪ ﻳﻪﺭﻟﯩﻜﺘﻪ »ﻳﺎﺕ ﻓﺎﻣﯩﻠﯩﻠﯩﻚ« ﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﯞﺟﯘﺕ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺗﯘﺭﯗﺷﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻫﻮﻗﯘﻕ ﻣﻪﺭﻛﻪﺯﮔﻪ
ﻣﻪﺭﻛﻪﺯﻟﻪﺷﺘﯜﺭﯛﻟﻤﻪﻱ ،ﻫﯘﻧﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﻣﺎﺩﺍﺭ ﻗﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻧﯩﺪﻯ .ﮔﺎﯞﺩﻯ )ﻟﻴﯘﺑﺎﯓ( ﻧﯩﯔ ­6ﻳﯩﻠﻰ )ﻣﯩﻼﺩﯨﻴﯩﺪﯨﻦ
ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ­201ﻳﯩﻠﻰ( ﻛﯜﺯﺩە ،ﻫﯘﻧﻼﺭ ﻣﺎﻳﯩﻐﺎ )ﻫﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺳﻪﻧﺸﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳﯘﺷﻴﻪﻥ ﻧﺎﻫﯩﻴﯩﺴﻰ( ﻛﻪﯓ ﻛﯚﻟﻪﻣﺪە ﻫﯘﺟﯘﻡ
ﻗﻮﺯﻏﯩﺪﻯ ،ﻣﺎﻳﻨﻰ ﺳﺎﻗﻼﭖ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺳﻪﺭﻛﻪﺭﺩە ﺧﻪﻥ ﯞﺍﯕﺸﯩﻦ ﻫﯘﻧﻼﺭﻏﺎ ﺗﻪﺳﻠﯩﻢ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﻫﯘﻧﻼﺭ ﺩﺍﯞﺍﻣﻠﯩﻖ ﻗﻮﺷﯘﻥ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ
ﺟﻪﻧﯘﭘﻘﺎ ﻳﯜﺭﯛﺵ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﮔﻮﯞﺟﯘ )ﺗﺎﻍ ،ﻫﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺳﻪﻧﺸﯩﺪﯨﻜﻰ ﺩەﻳﺸﻴﻪﻥ ﻧﺎﻫﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻏﻪﺭﺑﯩﺪە( ﻏﺎ ﺑﯧﺴﯩﭗ ﻛﯩﺮﯨﭗ،
ﺗﻪﻳﻴﯜەﻧﮕﻪ ﻫﯘﺟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺟﯩﻨﻴﺎﯕﻐﺎ )ﻫﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺳﻪﻧﺸﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﻪﻳﻴﯜەﻧﻨﯩﯔ ﻏﻪﺭﺑﯩﻲ ﺟﻪﻧﯘﺑﯩﺪﺍ( ﻗﯩﺴﺘﺎﭖ ﻛﻪﻟﺪﻯ.
­7ﻳﯩﻠﻰ )ﻣﯩﻼﺩﯨﻴﯩﺪﯨﻦ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ­200ﻳﯩﻠﻰ( ﻗﯩﺸﺘﺎ ،ﮔﺎﯞﺩﻯ ﺷﻪﺧﺴﻪﻥ ﺋﯚﺯﻯ ﻗﻮﺷﯘﻥ ﺑﺎﺷﻼﭖ ﻫﯘﺟﯘﻣﻐﺎ ﺋﺎﺗﻼﻧﺪﻯ،
ﺑﺎﺗﯘﺭ ﺗﻪﯕﺮﯨﻘﯘﺕ 400ﻣﯩﯔ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ﺳﻪﺭﺧﯩﻞ ﺋﺎﺗﻠﯩﻖ ﻗﻮﺷﯘﻧﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﯩﯖﭽﯧﯖﺪﯨﻜﻰ )ﻫﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺳﻪﻧﺸﯩﺪﯨﻜﻰ
ﺩﺍﺗﯘﯕﻨﯩﯔ ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺷﯩﻤﺎﻟﯩﺪﺍ( ﺑﻪﻳﺪﯦﯔ ﺗﯧﻐﯩﺪﺍ ﺋﯘﻧﻰ ﻗﻮﺭﺷﯩﯟﯦﻠﯩﭗ ،ﺧﻪﻥ ﻗﻮﺷﯘﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﻜﻰ­ ﺗﺎﺷﻘﻰ ﺋﺎﻻﻗﯩﺴﯩﻨﻰ
ﺋﯜﺯﯛﭖ ﺗﺎﺷﻠﯩﺪﻯ .ﻛﯧﻴﯩﻦ ﮔﺎﯞﺩﻯ ﭼﯩﻦ ﭘﯩﯖﻨﯩﯔ ﺗﻪﺩﺑﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﺗﯘﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﭽﯩﺴﯩﻐﺎ ﺋﺎﺳﺘﯩﺮﺗﺘﯩﻦ ﺳﻮﯞﻏﺎ­ﺳﺎﻻﻡ
ﺋﻪﯞەﺗﯩﺶ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﺎﺭﺍﻥ ﻗﻮﺭﺷﺎﯞﺩﯨﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﯘﭖ ﭼﯩﻘﺘﻰ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ،ﻟﻴﯘﺟﯩﯔ ﻫﯘﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﯧﺸﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ
ﻗﯘﺩﯨﻠﯩﺸﯩﺶ ﺋﻪﻫﺪﻯ ﺗﯜﺯﺩﻯ ⑨ .ﺷﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﮔﺎﯞﺩﻯ ﺯﺍﻣﺎﻧﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﭖ ﺷﻴﺎﯞﺩﻯ ،ﺧﯘﻳﺪﻯ ،ﻟﯜ ﺧﺎﻧﯩﺸﺘﯩﻦ
ﺗﺎﻛﻰ ﯞﯦﻨﺪﻯ ،ﺟﯩﯖﺪﻯ ﺯﺍﻣﺎﻧﯩﺴﯩﻐﯩﭽﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ 70~ 60ﻳﯩﻞ ﺋﯩﭽﯩﺪە ،ﻗﯘﺩﯨﻠﯩﺸﯩﺶ ﻏﻪﺭﺑﯩﻲ ﺧﻪﻥ ﺳﯘﻻﻟﯩﺴﯩﻨﯩﯔ
ﻫﯘﻧﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﺘﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ.
ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯚﺭﯛﯞﯦﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗﻛﻰ ،ﺧﻪﻥ ﺳﯘﻻﻟﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺩەﺳﻠﻪﭘﻜﻰ ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﯘﺩﯨﻠﯩﺸﯩﺶ ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﺘﯩﻨﻰ ﺧﻪﻥ
­ ­ 83ﺑﻪﺕ


ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭ ﻛﯘﻟﯘﺑﻰ
ﺳﯘﻻﻟﯩﺴﻰ ﻫﯘﻧﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻛﯜﭺ ﺳﯧﻠﯩﺸﺘﯘﺭﻣﯩﺴﯩﺪﺍ ﺯﻭﺭ ﭘﻪﺭﻕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﯩﺪﯨﻦ ﻫﯘﻧﻼﺭﻧﯩﯔ
ﭘﺎﺭﺍﻛﻪﻧﺪﯨﭽﯩﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﯞﺍﻗﺘﯩﻨﭽﻪ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﻮﻳﻼﭖ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ،ﺑﯘ ﺳﯩﻴﺎﺳﻪﺗﻨﻰ ﺋﯩﺠﺮﺍ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺧﻪﻥ
ﺳﯘﻻﻟﯩﺴﻰ ﺯﻭﺭ ﺑﻪﺩەﻝ ﺗﯚﻟﯩﺪﻯ .ﮔﺎﯞﺩﯨﻨﯩﯔ ­9ﻳﯩﻠﻰ )ﻣﯩﻼﺩﯨﻴﯩﺪﯨﻦ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ­198ﻳﯩﻠﻰ( ﻟﻴﯘﺟﯩﯔ ﻫﯘﻧﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻗﯘﺩﯨﻠﯩﺸﯩﺶ ﺋﻪﻫﺪﻯ ﺗﯜﺯﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﯞﯗﺩﯨﻨﯩﯔ ﻳﯜەﻧﮕﯘﺍﯓ ­2ﻳﯩﻠﻰ )ﻣﯩﻼﺩﯨﻴﯩﺪﯨﻦ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ­133ﻳﯩﻠﻰ( ﻫﯘﻧﻼﺭﻏﺎ
ﻫﯘﺟﯘﻡ ﻗﻮﺯﻏﯩﻐﯩﭽﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﺭﯨﻠﯩﻘﺘﯩﻜﻰ ﻗﯘﺩﯨﻠﯩﺸﯩﺶ ﺋﻪﻫﺪﯨﻨﯩﯔ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﯩﻨﻰ ﺋﯜﭼﻜﻪ ﺑﯚﻟﯜﺷﻜﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ،ﮔﺎﯞﺩﻯ ﻟﻴﯘﺟﯖﻨﻰ ﺋﻪﻟﭽﯩﻠﯩﻜﻪ ﺋﻪﯞەﺗﯩﭗ ﻗﯘﺩﯨﻠﯩﺸﯩﺶ ﺋﻪﻫﺪﻯ ﺗﯜﺯﮔﻪﻥ ﺩەﺳﻠﻪﭘﻜﻰ ﭼﺎﻏﻼﺭﺩﺍ ،ﺗﻪﯕﺮﯨﻘﯘﺗﻘﺎ
ﻣﻪﻟﯩﻜﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﺎﺗﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻤﺪﯨﻼ ﻣﯩﯔ ﺟﯩﯔ ﺋﺎﻟﺘﯘﻥ ﺑﯧﺮﯨﺸﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﻪﻧﻪ ،ﻫﻪﺭ ﻳﯩﻠﻰ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﻚ ﻣﯩﻘﺪﺍﺭﺩﺍ
ﺷﺎﻳﻰ­ ﻛﯩﻤﺨﺎﭖ ،ﻫﺎﺭﺍﻕ­ﺷﺎﺭﺍﺏ ،ﮔﯜﺭﯛﭺ ﯞە ﻳﯧﻤﻪﻛﻠﯩﻜﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﻪﯞەﺗﯩﭗ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ.
ﺧﯘﻳﺪﯨﻨﯩﯔ ­3ﻳﯩﻠﻰ )ﻣﯩﻼﺩﯨﻴﯩﺪﯨﻦ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ­192ﻳﯩﻠﻰ( ،ﯞﯦﻨﺪﯨﻨﯩﯔ ­6ﻳﯩﻠﻰ )ﻣﯩﻼﺩﯨﻴﯩﺪﯨﻦ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ
­174ﻳﯩﻠﻰ( ،ﺟﯩﯖﺪﯨﻨﯩﯔ ­1ﻳﯩﻠﻰ ﯞە ­5ﻳﯩﻠﻰ )ﻣﯩﻼﺩﯨﻴﯩﺪﯨﻦ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ­156ﯞە ­154ﻳﯩﻠﻼﺭ( ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﻮﻟﯘﭖ
ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻣﻪﻟﯩﻜﯩﻨﻰ ﻳﺎﺗﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﯞە ﻣﺎﻝ­ ﻣﯜﻟﯜﻛﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﯩﻠﻤﯘﻳﯩﻞ ﺋﻪﯞەﺗﯩﭗ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ .ﯞﯦﻨﺪﯨﻨﯩﯔ ﺟﯘﯞﻳﯜەﻥ
­2ﻳﯩﻠﻰ )ﻣﯩﻼﺩﯨﻴﯩﺪﯨﻦ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ­162ﻳﯩﻠﻰ( ﺋﻪﯞەﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺷﺎﻳﻰ­ﻛﯩﻤﺨﺎﭖ ،ﻫﺎﺭﺍﻕ­ﺷﺎﺭﺍﭖ ،ﮔﯜﺭﯛﭺ ﯞە
ﻳﯧﻤﻪﻛﻠﯩﻜﻠﻪﺭ ﻫﺎﺭﺍﻕ ﺋﯧﭽﯩﺘﻘﯘﺳﻰ ،ﺋﺎﻟﺘﯘﻥ ،ﻳﯩﭙﻪﻙ ،ﭘﺎﺧﺘﺎ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﻠﮕﻪﻥ ،ﻫﻪﻡ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﻫﻪﺭ ﻳﯩﻠﻰ
ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﻚ ﻣﯩﻘﺪﺍﺭﺩﺍ ﺋﻪﯞەﺗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ.
ﯞﯦﻨﺪﯨﻨﯩﯔ ﺑﯘﻧﭽﻪ ﺯﻭﺭ ﻗﯘﺭﺑﺎﻥ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻜﻪ ﭼﯩﺪﯨﺸﻰ ﺋﻪﺳﻠﯩﺪە ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﻪﺳﻠﯩﺪە ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ »ﻫﯘﻧﻼﺭ
ﻗﻮﺭﯗﻟﻐﺎ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﻣﻪﻱ ﺋﯘﺯﺍﻕ ﻣﯘﺩﺩەﺗﻜﯩﭽﻪ ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﺪﺍﺭﭼﯩﻠﯩﻘﻨﻰ ﺳﺎﻗﻼﺵ« ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﯘ ﻣﺎﻟﻼﺭ ﺧﯘﯞﻳﯜەﻥ
­6ﻳﯩﻠﻰ )ﻣﯩﻼﺩﯨﻴﯩﺪﯨﻦ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ­158ﻳﯩﻠﻰ( ﻫﯘﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯧﺴﯩﭗ ﻛﯩﺮﯨﺸﻰ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﻫﻪﻝ ﺋﻪﯞەﺗﻠﯩﻤﯩﮕﻪﻥ.
ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﺘﯩﻤﯘ ﺟﯩﯖﺪﯨﻨﯩﯔ ­1ﻳﯩﻠﻰ )ﻣﯩﻼﺩﯨﻴﺪﯨﻦ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ­156ﻳﯩﻠﻰ( ﺑﺎﺵ ﺗﻪﭘﺘﯩﺶ ﺑﯧﮕﻰ ﺗﺎﯞﭼﯩﯔ ﺩەﻳﺠﯜﻧﮕﻪ ﺑﯧﺮﯨﭗ
ﻫﯘﻧﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯚﻫﺒﻪﺕ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﭖ ،ﻗﯘﺩﯨﻠﯩﺸﯩﺸﻨﻰ ﺋﻪﺳﻠﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﭖ ،ﻫﻪﺭ ﻳﯩﻠﻰ ﻣﺎﻝ ﺋﻪﯞەﺗﯩﺸﻨﻰ ﺋﻪﺳﻠﯩﮕﻪ
ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﮔﻪﻥ .ﺑﯘ ﺗﺎﻛﻰ ﻣﯩﻼﺩﯨﻴﺪﯨﻦ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ­133ﻳﯩﻠﻰ ﺧﻪﻥ ﯞﯗﺩﻯ ﻫﯘﻧﻼﺭﻏﺎ ﻫﯘﺟﯘﻡ ﻗﻮﺯﻏﯩﻐﯩﭽﻪ ﺩﺍﯞﺍﻣﻼﺷﻘﺎﻥ⑩.
ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ،ﺧﻪﻥ ﺳﯘﻻﻟﯩﺴﻰ »ﭼﯧﮕﺮﺍ ﺑﺎﺯﯨﺮﻯ« ﺋﯧﭽﯩﭗ ،ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﺧﻪﻟﻘﯩﻨﯩﯔ ﺳﻮﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﻳﻮﻝ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ.
ﺑﯘ ﻟﻴﯘﺟﯩﯔ ﻗﯘﺩﯨﻠﯩﺸﯩﺶ ﺋﻪﻫﺪﻯ ﺗﯜﺯﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻼ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﯘﻳﯘﻟﻐﺎﻥ .ﺋﻪﻳﻨﻰ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﭼﯧﮕﺮﺍ ﺑﺎﺯﯨﺮﻯ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻫﯘﻧﻼﺭ
ﺧﻪﻧﺰﯗﻻﺭ ﺭﺍﻳﻮﻧﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﺯ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺗﺎﯞﺍﺭﻻﺭﻧﻰ ﯞە ﻣﯧﺘﺎﻝ ﺑﯘﻳﯘﻣﻼﺭﻧﻰ ،ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﻣﯩﺴﻨﻰ ﺋﯚﺯ ﺗﺎﯞﺍﺭﻟﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘﺭﻏﺎﻥ.
­ ­ 84ﺑﻪﺕ


ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭ ﻛﯘﻟﯘﺑﻰ
ﺷﯘﯕﺎ ،ﯞﯦﻨﺪﯨﻨﯩﯔ ­6ﻳﯩﻠﻰ ﺟﻴﺎﻳﻰ ﻣﻪﻛﺘﯘﭖ ﺳﯘﻧﯘﭖ ﻣﯩﺲ ﻗﻮﺭﺍﻟﻼﺭ ﯞە ﺭﯗﺩﯨﺴﻨﯩﯔ ﻗﻮﺭﯗﻟﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﺸﯩﻨﻰ ﻣﻪﻧﺌﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺑﯘ
ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻫﯘﻧﻼﺭﻧﻰ ﭼﻪﻛﻠﻪﺵ ﺗﻪﺩﺑﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ] .[11ﻛﯧﻴﯩﻦ ﭼﯧﮕﺮﺍ ﺑﺎﺯﯨﺮﻯ ﺧﯘﯞﻳﯜەﻥ ­6ﻳﯩﻠﻰ
ﻫﯘﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯧﺴﯩﭗ ﻛﯩﺮﯨﺸﻰ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﻫﻪﻝ ﺗﺎﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺟﯩﯖﺪﯨﻨﯩﯔ ­1ﻳﯩﻠﻰ ﻗﯘﺩﯨﻠﯩﺸﯩﺸﻨﯩﯔ
ﺋﻪﺳﻠﯩﮕﻪ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﮕﻪ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﭗ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﭽﯩﻠﻐﺎﻥ .ﭼﯧﮕﺮﺍ ﺑﺎﺯﯨﺮﻯ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺧﻪﻧﺰﯗ ،ﻫﯘﻥ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﺧﻪﻟﻘﯩﻨﯩﯔ
ﺋﺎﻻﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺸﯩﻐﺎ ﯞە ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩ ،ﻣﻪﺩەﻧﻴﻪﺕ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘﺭﯗﺷﯩﻐﺎ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺧﻪﻥ ﺳﯘﻻﻟﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ
ﺋﯩﺪﻯ.
ﺋﯜﭼﯩﻨﭽﻰ ،ﺧﻪﻥ ﺳﯘﻻﻟﯩﺴﻰ ﻫﯘﻧﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺵ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺳﻪﺩﺩﯨﭽﯩﻦ ﺳﯧﭙﯩﻠﯩﻨﻰ ﭘﺎﺳﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺷﯩﻤﺎﻝ
»ﺋﻮﻗﻴﺎﭼﯩﻼﺭ« ﺭﺍﻳﻮﻧﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﻫﯘﻧﻼﺭ ﭼﺎﺭﯞﯨﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﯞە ﺗﻪﯕﺮﯨﻘﯘﺗﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯗﺷﯩﻐﺎ ﺗﻪﯞە ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ،
ﺟﻪﻧﯘﺏ »ﺋﯘﺗﯘﻏﺎﺗﻠﯩﻘﻼﺭ« ﺭﺍﻳﻮﻧﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺧﻪﻧﺰﯗﻻﺭ ﺩﯦﻬﻘﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻖ ،ﺗﻮﻗﯘﻣﯩﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﯞە ﺧﻪﻥ ﺳﯘﻻﻟﯩﺴﻰ
ﭘﺎﺩﯨﺸﺎﻫﯩﻐﺎ ﺗﻪﯞە ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ] . [12ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺩﯙﻟﻪﺕ­ﺟﯘﯕﮕﻮﻧﯩﯔ ﺗﯧﺮﯨﺘﻮﺭﯨﻴﯩﺴﯩﺪە ﺧﻪﻧﺰﯗﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻫﯘﻧﻼﺭ ﺋﻪﺳﯩﻠﺪﯨﻦ ﻳﺎﺷﺎﭖ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺭﺍﻳﻮﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯗﭖ ،ﺑﯩﺮ­ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺗﺎﺟﺎﯞﯗﺯ ﻗﯩﻠﯩﺸﻤﯩﻐﺎﻥ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻫﻪﺭ
ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﻪﺭەﭖ ﺋﻪﻫﺪﯨﻨﺎﻣﯩﮕﻪ ﻫﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﺭﯨﺌﺎﻳﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ﻫﺎﻟﺪﺍ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﺧﻪﻟﻘﻰ ﺗﯩﻨﭻ ،ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ﺋﯚﺯ
ﺗﯩﺮﯨﻜﭽﯩﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ،ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯚﺯﺋﺎﺭﺍ ﺑﯧﺮﯨﺶ­ﻛﯧﻠﯩﺶ ﯞە ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩ ،ﻣﻪﺩەﻧﻴﻪﺕ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘﺭﻏﺎﻥ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ.
ﻟﯧﻜﯩﻦ ،ﻣﻪﻟﯩﻜﻪ ،ﻣﺎﻝ­ﻣﯜﻟﯜﻙ ﯞە ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻫﯘﻥ ﻗﯘﻟﺪﺍﺭﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻧﻪﭘﺴﯩﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪﯗﺭﺍﻟﻤﺎﻳﺘﺘﻰ ،ﺷﯘﯕﺎ ﺧﻪﻥ ﺳﯘﻻﻟﯩﺴﻰ
ﮔﻪﺭﭼﻪ ﻏﺎﻳﻪﺕ ﺯﻭﺭ ﻗﯘﺭﺑﺎﻥ ﺑﯧﺮﯨﺸﻠﻪﺭﮔﻪ ﭼﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺷﯩﻤﺎﻟﯩﻲ ﭼﯧﮕﺮﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻣﻠﯩﻜﯩﮕﻪ
ﺋﯧﺮﯨﺸﻪﻟﻤﺪﻯ ﯞە ﺧﻪﻧﺰﯗﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﻠﻪﭘﭽﯩﻘﯩﺮﯨﺶ ،ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ،ﻣﺎﻝ­ﻣﯜﻟﯜﻛﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺨﻪﺗﻪﺭﻟﯩﻜﯩﮕﻪ ﻛﺎﭘﺎﻟﻪﺗﻠﯩﻚ ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﺪﻯ.
ﺋﻪﻳﻨﻰ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﻟﻮﯕﺸﻰ ،ﺑﯧﻴﺪﻯ ،ﺷﺎﯕﺠﯜﻥ ،ﻳﯜﻧﺠﯘﯓ ،ﺷﺎﯕﮕﯘ ﯞە ﻟﻴﺎﯞﺩﯗﯓ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺟﺎﻳﻼﺭﺩﺍ ﺩﺍﯞﺍﻣﻠﯩﻖ
ﭘﺎﺭﺍﻛﻪﻧﺪﯨﭽﯩﻠﯩﻜﻜﻪ ﺋﯘﭼﺮﺍﭖ ﺗﯘﺭﺩﻯ .ﻫﯘﻥ ﺋﺎﺗﻠﯩﻖ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﻼ ﻳﯧﺮﯨﺪە ﺯﯨﺮﺍﺋﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﯞەﻳﺮﺍﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ،
ﻣﺎﻝ­ﻣﯜﻟﯜﻛﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯘﻻﭖ­ﺗﺎﻻﭖ ،ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﺍﺭ­ﭘﯘﻗﺮﺍﻻﺭﻧﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﭖ ،ﺯﻭﺭ ﺗﯜﺭﻛﯜﻣﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﻫﺎﻟﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯘﻻﭖ ﻗﯘﻝ
ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﻟﺪﻯ .ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻳﯜﻧﺠﯘﯓ ،ﻟﻴﺎﯞﺩﯗﯕﺪﯨﻼ ﻫﻪﺭ ﻳﯩﻠﻰ ﻫﻪﺭ ﺋﺎﻳﻤﺎﻗﺘﯩﻦ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻥ ﯞە ﺑﯘﻻﭖ ﻛﯧﺘﯩﻠﮕﻪﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺳﺎﻧﻰ
ﺋﻮﻥ ﻣﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﯧﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﺑﯘ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﯞﯦﻨﺪﯨﻨﯩﯔ ­6ﻳﯩﻠﻰ ﺗﻪﯕﺮﯨﻘﯘﺗﻘﺎ ﺋﻪﯞەﺗﯩﻠﮕﻪﻥ ﺧﻪﺗﺘﻪ» :ﺧﻪﻥ ﭘﺎﺩﯨﺸﺎﻫﻰ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻫﯘﻥ ﺋﯧﻠﻰ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﻖ ﺋﻪﻫﺪﻯ ﺗﯜﺯﺩﻯ ،ﺷﯘ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﯕﺮﯨﻘﯘﺗﻘﺎ ﭼﻮﯓ ﺳﻮﯞﻏﺎ­ﺳﺎﻻﻣﻼﺭ ﺋﻪﯞەﺗﯩﻠﺪﻯ،
ﯞﺍﻫﺎﻟﻪﻧﻜﻰ ﺋﻪﻫﺪﯨﻨﺎﻣﯩﮕﻪ ﺧﯩﻼﭘﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﻖ ،ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻘﻨﻰ ﺑﯘﺯﻏﯘﭼﯩﻼﺭ ﻫﻪﺭ ﻗﺎﭼﺎﻥ ﻫﯘﻥ ﺋﯧﻠﻰ
­ ­ 85ﺑﻪﺕ


ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭ ﻛﯘﻟﯘﺑﻰ
ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻜﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﻪﻟﺪﻯ«] [13ﺩﯦﻴﯩﻠﮕﻪﻧﺪەﻙ ﺋﯩﺪﻯ.
ﯞﯗﺩﯨﻨﯩﯔ ﻳﯜەﻧﮕﯘﺍﯓ ­2ﻳﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﭘﻪﺭﻣﺎﻧﯩﺪﯨﻤﯘ» :ﻣﻪﻥ ﭘﻪﺭﺯەﻧﺘﯩﻠﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ﺗﻪﯕﺮﯨﻘﯘﺗﻘﺎ ﻳﺎﺗﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ،
ﺋﺎﻟﺘﯘﻥ­ﻛﯜﻣﯜﺵ ،ﺗﺎﯞﺍﺭ­ﺩﯗﺭﺩﯗﻧﻼﺭﺩﯨﻨﻤﯘ ﻛﯚﭖ ﺋﻪﯞەﺗﺘﯩﻢ ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺗﻪﯕﺮﯨﻘﯘﺕ ﺩﺍﯞﺍﻣﻠﯩﻖ ﺗﻪﻛﻪﺑﺒﯘﺭﻟﯘﻕ ،ﺋﯚﻛﺘﻪﻣﻠﯩﻚ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﭘﺎﺭﺍﻛﻪﻧﺪﯨﭽﯩﻠﯩﻜﻨﻰ ﺗﻮﺧﺘﺎﺗﻤﺎﻱ ﭼﯧﮕﺮﯨﻐﺎ ﺯﯨﻴﺎﻥ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﺩﻯ ،ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﻏﻪﺯەﺑﻠﻪﻧﻤﻪﻛﺘﯩﻤﻪﻥ«][14
ﺩﯦﻴﯩﻠﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﯞﯗﺩﻯ ﺗﻪﺧﯩﺘﻜﻪ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻤﯘ ،ﻫﯘﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺗﻮﺧﺘﯩﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺷﯩﻤﺎﻟﯩﻲ ﭼﯧﮕﺮﯨﻐﺎ
ﭘﺎﺭﺍﻛﻪﻧﺪﯨﭽﯩﻠﯩﻚ ﺳﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯨﯟﺍﻟﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺧﻪﻥ ﯞﯗﺩﻯ »ﭘﺎﺭﺍﻛﻪﻧﺪﯨﭽﯩﻠﯩﻜﻨﻰ ﺗﻮﺧﺘﺎﺗﻤﺎﻱ،
ﭼﯧﮕﺮﯨﻐﺎ ﺯﯨﻴﺎﻥ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﺩﻯ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﮔﻪﭘﻨﻰ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ .ﺋﻪﻣﻪﻟﻴﻪﺕ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ،ﺧﻪﻥ ﺳﯘﻻﻟﯩﺴﯩﻨﯩﯔ
ﺩەﺳﻠﻪﭘﻜﻰ ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﯘﺩﯨﻠﯩﺸﯩﺶ ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﺘﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻲ ﺋﯜﻧﯜﻡ ﻫﺎﺳﯩﻞ ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﻐﺎﻥ .ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺧﻪﻧﺰﯗ
ﺋﻪﻣﮕﻪﻛﭽﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪﻣﮕﯩﻜﻰ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﺎﻳﻠﯩﻘﻼﺭﻧﻰ ﻗﯘﺩﯨﻠﯩﺸﯩﺶ ﺷﻪﻛﯩﻠﻰ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻫﻪﺭ ﻳﯩﻠﻰ ﻫﯘﻥ ﻗﯘﻟﺪﺍﺭ
ﺋﺎﻗﺴﯚﯕﻪﻛﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻫﻪﺷﻪﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ﯞە ﺋﻪﻳﯩﺶ­ﺋﯩﺸﯩﺮەﺗﻠﯩﻚ ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﺷﯩﮕﻪ ﺋﻪﯞەﺗﯩﭗ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ،
ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻫﯘﻥ ﺧﻪﻟﻘﻰ ﻫﯩﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﻧﻪﭘﻜﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﻪﻟﻤﯩﮕﻪﻥ.
ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﻳﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﺧﻪﻥ ﺳﯘﻻﻟﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺩەﺳﻠﻪﭘﻜﻰ ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﯘﺩﯨﻠﯩﺸﯩﺶ ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ
ﭘﺎﺳﺴﯩﭗ ﺳﯩﻴﺎﺳﻪﺕ ،ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﺷﻪﻛﯩﻠﻰ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﮔﻪﻥ ﺋﻮﻟﭙﺎﻥ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗﺵ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ،ﺋﻪﻳﻨﻰ ﭼﺎﻏﺪﯨﻜﻰ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ
ﺷﺎﺭﺍﺋﯩﺖ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﯨﻲ ﺗﯜﺯﯛﻟﮕﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﺳﯜﻟﻬﻰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯨﯟﯦﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺑﯘ ﺗﻪﺑﺌﯩﻴﻜﻰ
ﺧﻪﻧﺰﯗﻻﺭﻧﯩﯔ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ­ﺗﯚﯞەﻥ ﻗﺎﺗﻠﯩﻤﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﺯﯗﺳﯩﻐﺎ ﺋﯘﻳﻐﯘﻥ ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺘﺘﻰ ﻫﻪﻡ ﺧﻪﻟﻘﻨﯩﯔ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﯩﮕﻪ ﺯﻭﺭ
ﺯﯨﻴﺎﻥ ﺳﺎﻻﺗﺘﻰ .ﺑﯘ ﺳﯩﻴﺎﺳﻪﺕ ﻫﯘﻥ ﻗﯘﻟﺪﺍﺭﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻧﻪﭘﺴﯩﻨﻰ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﻚ ﺩەﺭﯨﺠﯩﺪە ﻗﺎﻧﺪﯗﺭﻏﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺧﻪﻧﺰﯗ
ﺧﻪﻟﻘﯩﮕﻪ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻣﻠﯩﻚ ،ﻫﯘﻥ­ﺧﻪﻧﺰﯗ ﺧﻪﻟﻘﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺩﻭﺳﺘﻠﯘﻕ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﻠﻪﻟﻤﯩﺪﻯ .ﺷﯘﯕﺎ ،ﺧﻪﻥ ﯞﯗﺩﯨﻨﯩﯔ ﺩﯙﻟﻪﺕ ﻛﯜﭼﻰ
ﻛﯜﭼﯩﻴﯩﭗ ﻫﯘﻧﻼﺭﻏﺎ ﺯەﺭﺑﻪ ﺑﻪﺭﮔﯩﺪەﻙ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﻓﯩﺌﻮﺩﺍﻝ ﻫﯚﻛﯜﻣﺮﺍﻧﻠﯩﻘﻨﻰ ﻗﻮﻏﺪﺍﺵ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﯨﻲ ﻫﯚﻛﯜﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﻧﻮﭘﯘﺯﯨﻨﻰ
ﺗﯩﻜﻠﻪﺵ ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﯩﺪە ﺋﺎﻛﺘﯩﭗ ﺋﯘﺭﯗﺵ ﻓﺎﯕﺠﯩﻨﯩﻨﻰ ﭘﺎﺳﺴﯩﭗ ﻗﯘﺩﯨﻠﯩﺸﯩﺶ ﺳﻴﺎﺳﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﺭﻧﯩﻐﺎ ﺩەﺳﯩﺘﯩﺸﻰ ﺧﻪﻟﯩﻘﻨﯩﯔ
ﺋﺎﺭﺯﯗﺳﻰ ﯞە ﻣﻪﻧﭙﻪﺗﯩﮕﻪ ﺋﯘﻳﻐﯘﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺑﯘ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺋﯘﺭﯗﺵ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺋﺎﻛﺘﯩﭗ ﺗﻪﺷﻪﺑﺒﯘﺱ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﯞەﺯﯨﺮ ﯞﺍﯓ ﺧﯘﻳﻨﯩﯔ
ﺧﻪﻥ ﯞﯗﺩﯨﻨﯩﯔ ﭘﻪﺭﻣﺎﻧﯩﻐﺎ ﺟﺎﯞﺍﺏ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﻏﺎﻧﺪﺍ» :ﻫﺎﺯﯨﺮﺋﺎﻟﯩﻴﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﯜﭺ­ﻗﯘﺩﯨﺮﯨﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﻪﺭﻛﻪﺭﺩە­ﻟﻪﺷﻜﻪﺭﻟﻪﺭ
ﭼﯧﮕﺮﺍ­ﻗﯘﺭﺍﻟﻼﺭﻧﻰ ﺳﺎﻗﻼﺷﻘﺎ ﺋﻪﯞەﺗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ،ﭼﯧﮕﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﺷﻠﯩﻖ ﺗﻮﺷﯘﻟﯘﭖ ﻣﯘﺩﺍﭘﯩﺌﻪ ﻛﯚﺭﯛﻟﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﻫﯘﻧﻼﺭ
ﺑﯘﻻﯕﭽﯩﻠﻖ ﯞە ﺗﺎﺟﺎﯞﯗﺯﭼﯩﻠﯩﻘﻨﻰ ﻗﯩﻠﭽﻪ ﺗﻮﺧﺘﺎﺗﻤﯩﺪﻯ .ﺑﯘ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺳﻪﯞەﺑﺘﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ،ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻫﯘﺟﯘﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ
­ ­ 86ﺑﻪﺕ


ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭ ﻛﯘﻟﯘﺑﻰ
ﻗﻮﺭﻗﯩﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ .ﺷﯘﯕﺎ ﻣﯧﻨﯩﯖﭽﻪ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻫﯘﺟﯘﻡ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ«] [15ﺩﯦﮕﯩﻨﯩﺪەﻙ ﺋﯩﺪﻯ.
ﻏﻪﺭﺑﯩﻲ ﺧﻪﻥ ﺳﯘﻻﻟﯩﺴﻰ 70~ 60ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﻫﺎﻟﻼﻧﺪﯗﺭﯗﺵ ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﺘﻰ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﯞﯗﺩﺩﻯ ﺗﻪﺧﯩﺘﻜﻪ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪﺍ
ﻛﯜﭼﻪﻳﺪﻯ» .ﺗﺎﺭﯨﺨﯩﻲ ﺧﺎﺗﯩﺮﯨﻠﻪﺭ« ­30ﺟﯩﻠﺪﺗﺎ ﺧﺎﺗﯩﺮﯨﻠﯩﻨﯩﺸﯩﭽﻪ ،ﯞﯗﺩﯨﻨﯩﯔ ﺩەﺳﻠﻪﭘﻜﻰ ﻳﯩﻠﻠﯩﺮﻯ ،ﺋﺎﺳﺘﺎﻧﻪ ﯞە
ﭼﯧﮕﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﻣﺒﺎﺭﻻﺭ ﺋﺎﺷﻠﯩﻘﻘﺎ ﻟﯩﻖ ﺗﻮﻟﻐﺎﻥ ،ﻫﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﺧﻪﺯﯨﻨﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﻳﻠﯩﻖ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻛﯚﭘﻪﻳﮕﻪﻥ ،ﺋﺎﺳﺘﺎﻧﻪ
ﺧﻪﺯﯨﻨﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﭘﯘﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﻫﯩﺴﺎﺑﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﻐﺎﻥ .ﺧﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﺎﻣﺒﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﺷﻠﯩﻘﻼﺭ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﻳﯩﻞ ﺑﯧﺴﯩﻠﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﭗ،
ﺳﯧﺘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﭗ ﻳﯧﮕﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﻐﺎﻥ ،ﺧﻪﻟﯩﻘﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﺕ­ﻛﺎﻟﯩﻼﺭﻣﯘ ﻛﯚﭘﯩﻴﯩﭗ ﻫﻪﻣﻤﯩﻼ ﻳﻪﺭﺩە ﻳﺎﻳﻼﭖ ﻳﯜﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯘﺳﺘﯩﮕﻪ »ﻳﺎﺕ ﺑﻪﮒ« ﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺗﻮﭘﯩﻠﯩﯖﯩﻨﯩﯔ ﺗﯩﻨﭽﯩﺘﯩﯩﻠﯩﺸﻰ ﻫﻪﻡ ﯞﯦﻨﺪﻯ ،ﺟﯩﯖﺪﯨﻼﺭﻧﯩﯔ
Sez Uygur ädäbiyättän 1 tekst ukıdıgız.
Çirattagı - Uy - 131 - 07
 • Büleklär
 • Uy - 131 - 01
  Süzlärneñ gomumi sanı 3520
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1611
  12.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  21.5 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  27.4 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Uy - 131 - 02
  Süzlärneñ gomumi sanı 3469
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1600
  12.8 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  21.5 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  27.1 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Uy - 131 - 03
  Süzlärneñ gomumi sanı 3594
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1477
  13.6 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  22.5 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  28.4 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Uy - 131 - 04
  Süzlärneñ gomumi sanı 3589
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1656
  12.6 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  21.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  27.6 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Uy - 131 - 05
  Süzlärneñ gomumi sanı 3611
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1453
  11.9 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  20.7 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  26.5 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Uy - 131 - 06
  Süzlärneñ gomumi sanı 3640
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1607
  11.8 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  20.4 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  26.4 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Uy - 131 - 07
  Süzlärneñ gomumi sanı 3736
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1688
  11.8 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  19.1 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  23.9 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Uy - 131 - 08
  Süzlärneñ gomumi sanı 3577
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1681
  12.1 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  20.8 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  27.7 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Uy - 131 - 09
  Süzlärneñ gomumi sanı 3490
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1537
  12.7 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  21.5 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  27.4 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Uy - 131 - 10
  Süzlärneñ gomumi sanı 3600
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1647
  11.7 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  19.9 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  25.6 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Uy - 131 - 11
  Süzlärneñ gomumi sanı 3540
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1574
  11.8 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  19.5 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  25.7 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Uy - 131 - 12
  Süzlärneñ gomumi sanı 3693
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1400
  13.9 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  22.1 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  27.6 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Uy - 131 - 13
  Süzlärneñ gomumi sanı 3653
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1500
  12.3 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  22.3 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  28.3 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Uy - 131 - 14
  Süzlärneñ gomumi sanı 3516
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1627
  12.1 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  20.2 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  25.9 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Uy - 131 - 15
  Süzlärneñ gomumi sanı 3529
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1573
  11.2 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  18.9 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  24.3 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Uy - 131 - 16
  Süzlärneñ gomumi sanı 3541
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1603
  11.1 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  18.8 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  24.1 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Uy - 131 - 17
  Süzlärneñ gomumi sanı 3683
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1576
  13.3 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  21.7 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  28.1 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Uy - 131 - 18
  Süzlärneñ gomumi sanı 3599
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1721
  11.3 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  19.2 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  25.2 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Uy - 131 - 19
  Süzlärneñ gomumi sanı 3641
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1699
  11.8 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  20.7 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  26.1 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Uy - 131 - 20
  Süzlärneñ gomumi sanı 3505
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1668
  12.6 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  20.4 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  25.5 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Uy - 131 - 21
  Süzlärneñ gomumi sanı 1056
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 615
  19.7 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  29.9 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  36.2 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.