Latin

Namratlar Qoy Tebeytlik - 1 - 07

Süzlärneñ gomumi sanı 3387
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1555
13.6 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
24.4 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
30.9 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
ﻣﻪﻳﻠﻰ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ،ﭼﻮﻗﯘﻡ ﻧﻪﺯﻩﺭﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﻳﯩﺮﺍﻗﻼﺭﻏﺎ ﻗﻮﻳﯘﺷﯩﻤﯩﺰ
ﻛﯧﺮﻩﻙ.ﺷﯩﺮﻛﻪﺕ ﻣﺎﻝ ﺯﺍﻛﺎﺱ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺧﯧﺮﯨﺪﺍﺭﻧﻰ ﺗﺎﻟﻠﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻤﯘ ﻛﯩﻴﯩﻨﻠﯩﻜﻨﻰ ﺋﻮﻳﻼﺵ ،ﺷﻪﺧﺲ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ
ﻛﻪﺳﭙﯩﻨﻰ ﺗﺎﻟﻠﯩﻐﺎﻧﺪﺍ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻳﯩﺮﺍﻗﻼﺭﻏﺎ ﻧﻪﺯﻩﺭ ﺳﯧﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮﻩﻙ .ﺑﻪﺯﻯ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﯘﺋﺎﺷﻰ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ
ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻴﺎﺕ ﺋﯩﺴﺘﯩﻘﺒﺎﻟﻰ ﻳﻮﻕ ،ﺑﻪﺯﻯ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺶ ﮬﻪﻗﻘﻰ ﺗﯚﯞﻩﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺑﯩﺮﺍﻕ
ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺋﯩﺴﺘﯩﻘﺒﺎﻟﻠﯩﻖ .ﻳﯩﺮﺍﻗﻘﺎ ﻧﻪﺯﻩﺭ ﺳﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺋﯩﺴﺘﯩﻘﺒﺎﻟﻠﯩﻖ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﻨﻰ ﺗﺎﻟﻼﻳﺪﯗ،
93

ﺋﻪﻗﯩﺪﻩ ﻗﺎﺷﮕﻪﺭﻟﯩﻜﻰﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺑﺎﭖ

5

ﻧﺎﻣﺮﺍﺗﻼﺭ ﻗﻮﻱ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﯩﻠﯩﻚ ،ﺑﺎﻳﻼﺭ ﺑﯚﺭﻩ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﻠﯩﻚ

ﭼﯜﻧﻜﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ »ﺗﻮﺭﻧﻰ ﻛﻪﯓ ﮬﻪﻡ ﺋﻮﺯﯗﻥ ﻳﺎﻳﻐﺎﻧﺪﯨﻼ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﯧﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﭼﻮﯕﯩﻨﻰ ﺗﯘﺗﻘﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ«.
ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﺋﯚﻣﯜﺭ ﻧﺎﻣﺮﺍﺕ ﺋﯚﺗﯜﺷﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﻤﯩﺴﯩﯖﯩﺰ ،ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ﮬﺎﺯﯨﺮﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﭖ ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻧﯩﯔ
ﻧﻪﺯﯨﺮﯨﻨﻰ ﻳﯩﺮﺍﻗﻼﺭﻏﺎ ﺗﯩﻜﯩﺸﻨﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﯟﯦﻠﯩﯔ.

★ ★ ★ ﺑﺎﻳﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺑﺎﻳﺎﻧﻰ ★ ★ ★

ﻧﺎﻣﺮﺍﺗﻼﺭ ﺑﯩﺮ ﻗﻪﺩﻩﻡ ﻣﯧﯖﯩﭗ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺭﺍﻡ ﺋﺎﻟﯩﺪﯗ،ﺷﯘﯕﻼﺷﻘﺎ ﺋﯘﻻﺭ ﺗﻪﺑﺌﯩﻴﻼ ﺑﺎﻱ ﺑﻮﻟﯘﺷﻨﯩﯔ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ
ﭘﯘﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﻣﻪﮬﺮﯗﻡ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ .ﺧﯘﺩﺩﻯ

ﺋﯩﺒﺮﻩﺗﻠﯩﻚ ﻗﯩﺴﺴﯩﻠﻪﺭﺩﻩ ﺋﯧﻴﺘﯩﻠﻐﺎﻧﺪﻩﻙ »ﺟﺎﮬﯩﻠﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﻠﮕﯩﻨﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﮬﺎﻣﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘ ﺋﯚﯕﻜﯜﺭﮔﻪ ﻗﺎﭘﺴﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ«.
ﺑﺎﻳﻼﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﺭﮔﯩﺰﻣﯘ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﻩ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﻯ ﻳﻮﻕ ،ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻧﻪﺯﻩﺭ – ﺩﺍﺋﯩﺮﯨﺴﻰ ﻧﺎﻣﺮﺍﺗﻼﺭﻏﺎ
ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻳﯩﺮﺍﻗﻼﺭﻏﺎ ﺗﯩﻜﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺑﺎﻳﻼﺭ ﮬﻪﻣﯩﺸﻪ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﻦ ﭘﻪﺭﻩﺯ ﻗﯩﻼﻻﻳﺪﯗ ،ﺑﯩﺮﺍﻕ ﻧﺎﻣﺮﺍﺗﻼﺭ
ﮬﻪﻣﯩﺸﻪ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻛﯧﭽﯩﻜﯩﭗ ﺑﯩﻠﯩﭗ ،ﻛﯧﭽﯩﻜﯩﭗ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ،ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎﻳﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻧﺎﻣﺮﺍﺗﻼﺭﻧﯩﯔ ﭘﻪﺭﻗﯩﻤﯘ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺴﯩﺮﻯ ﭼﻮﯕﯩﻴﯩﭗ ﺑﺎﺭﯨﺪﯗ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻧﺎﻣﺮﺍﺗﻼﺭ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻧﺎﻣﺮﺍﺗﻠﯩﻖ ﺗﻪﻏﺪﯨﺮﯨﻨﻰ
ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺑﺎﻳﻼﺭﻧﯩﯔ ›ﺑﯩﺮ ﻗﻪﺩﻩﻡ ﻣﯧﯖﯩﭗ ﺋﻮﻥ ﻗﻪﺩﻩﻡ ﻛﯚﺭﻩﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ‹
ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﯨﻨﻰ ﺗﻮﺧﺘﯩﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺸﻰ ،ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﻨﻰ ﺋﯩﻨﭽﯩﻜﯩﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯜﺯﯨﺘﯩﺸﻰ ،ﺑﯘ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﺎﻳﻠﯩﻘﻘﺎ
ﺋﯧﺮﺷﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ.

94

ﺋﻪﻗﯩﺪﻩ ﻗﺎﺷﮕﻪﺭﻟﯩﻜﻰﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺑﺎﭖ

6

ﻧﺎﻣﺮﺍﺗﻼﺭ ﻗﻮﻱ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﯩﻠﯩﻚ ،ﺑﺎﻳﻼﺭ ﺑﯚﺭﻩ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﻠﯩﻚ

ﻧﺎﻣﺮاﺗﻼر ﭘﯘﻟﻨﻰ ﺋﯩﺴﺮاپ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﺋﯜﭼﯜن ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەت

داﺋﯩﺮﯨﺴﯩﻨﻰ ﻛﯩﭽﯩﻜﻠﯩﺘﯩﺪۇ ،ﺑﺎﻳﻼر ﭘﯘل ﺧﻪﺟﻠﻪپ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەت
داﺋﯩﺮﯨﺴﯩﻨﻰ ﻛﯧﯖﻪﻳﺘﯩﺪۇ

ﻧﺎﻣﺮﺍﺗﻼﺭ ﭘﯘﻟﻨﻰ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﻛﯚﺭﮔﯩﻠﻰ ،ﺗﯘﺗﻘﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺟﺎﻳﻐﺎ ﺧﻪﺟﻠﻪﺵ ﻛﯧﺮﻩﻙ ،ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻜﻪﻥ ﺋﯩﺴﺮﺍﭖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﺍﻳﺪﯗ ،ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﻗﺎﺭﺍﺵ ﺋﯧﻨﯩﻘﻼ ﺧﺎﺗﺎ .ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ
ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﺘﺎ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺑﺎﺭ ،ﺋﯘﻧﻰ ﻛﯚﺭﮔﯩﻠﻰ ،ﺗﯘﺗﻘﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﺋﯘ ﺑﯩﯟﺍﺳﺘﻪ ﺑﺎﻳﻠﯩﻖ ﻳﺎﺭﯨﺘﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ،
ﺋﯘ ﺑﯩﺮ ﺷﻪﻛﯩﻠﺴﯩﺰ ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﻥ ﺑﺎﻳﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯘ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﻛﻪﺳﭙﻰ ﻗﺎﺑﯩﻠﻴﯩﺘﯩﯖﯩﺰ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ
ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﺪﯨﻦ ﻗﻪﺗﺌﯩﻴﻨﻪﺯﻩﺭ ،ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﺎﻳﻠﯩﻖ ﺗﻮﭘﻠﯩﺸﯩﯖﯩﺰ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺗﻪﺳﻜﻪ ﭼﯜﺷﯩﺪﯗ .ﺑﯘ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺩﻩﻝ
ﻛﯩﺸﻠﯩﻚ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﺘﯘﺭ.
ﻧﺎﻣﺮﺍﺗﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﻳﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﭘﻪﺭﻗﻰ :ﻧﺎﻣﺮﺍﺗﻼﺭ ﺋﺎﺯﺭﺍﻗﻼ ﭘﺎﻳﺪﯨﻨﻰ ﺩﻩﭖ ﺩﻭﺳﺘﯩﺪﯨﻦ ﻳﯜﺯ
ﺋﯚﺭﯛﻳﺪﯗ ،ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺑﺎﻳﻼﺭ ﮬﻪﻣﯩﺸﻪ ﭘﯘﻝ ﺧﻪﺟﻠﻪﭖ ﻛﯩﺸﻠﯩﻚ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺕ ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﻪﻧﺪﯛﺭﯨﺪﯗ.
ﺟﺎﯓ ﺷﯩﻨﮕﯧﻦ ﺧﺎﯕﺠﯘﺩﯨﻜﻰ ﭼﻮﯓ ﺑﯩﺮ ﻗﻪﻟﻪﻣﭽﯩﻠﯩﻚ ﺯﺍﯞﯗﺗﯩﻨﯩﯔ ﺧﻮﺟﺎﻳﯩﻨﻰ ،ﺋﯘ ﻣﻮﻱ ﻗﻪﻟﻪﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺗﻮﭘﺘﻮﻏﺮﺍ 15ﻳﯩﻞ ﮬﻪﭘﯩﻠﻪﺷﻜﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺋﯘﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﺧﻼﻗﻠﯩﻖ ﺳﻮﺩﯨﮕﻪﺭ ﺩﻩﭖ ﺋﺎﺗﺎﺷﻘﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﺟﺎﯓ ﺷﯩﻨﮕﯧﻨﻨﯩﯔ ﮬﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻰ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺋﯘ – 1989ﻳﯩﻠﻰ ﺧﺎﯕﺠﯘﺩﺍ
ﺋﻪﻣﺪﯨﻼ ﺋﯩﺶ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻥ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻰ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻧﺎﭼﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ ،ﮬﻪﺗﺘﺎ ﺋﻮﺗﯘﻥ – ﻛﯚﻣﯜﺭ ﺋﺎﻟﻐﯘﺩﻩﻛﻤﯘ
ﭘﯘﻟﻰ ﻳﻮﻕ ﺩﻩﺭﻩﺥ ﻗﻮﯞﺯﺍﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﺎﻻﻳﯩﺘﺘﻰ.
ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺟﺎﯓ ﺷﯩﻨﮕﯧﻦ ﺋﻪﺯﻩﻟﺪﯨﻦ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﺸﻨﻰ ﺗﻮﺧﺘﯩﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳﻤﯩﻐﺎﻥ .ﺋﯘ ﮬﻪﺭ ﻛﯜﻧﻰ
ﺧﺎﯕﺠﯘﺩﯨﻜﻰ ﮬﻪﺭ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺟﺎﻳﻼﺭﻏﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﭘﯘﺭﺳﻪﺕ ﺑﻮﻟﺴﯩﻼ ﺋﯚﺯﻯ ﻳﺎﺳﯩﻐﺎﻥ ﻣﻮﻱ ﻗﻪﻟﻪﻣﻨﻰ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ
ﺗﻮﻧﯘﺷﺘﯘﺭﺍﺗﺘﻰ .ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﺋﻮﯕﯘﺷﺴﯩﺰﻟﯩﻘﺘﯩﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ،ﺟﺎﯓ ﺷﯩﻨﮕﯧﻦ ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯘﺭﯗﻟﯘﺵ
ﻧﯘﻗﺘﯩﺴﯩﻐﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﺪﻯ.

95

ﺋﻪﻗﯩﺪﻩ ﻗﺎﺷﮕﻪﺭﻟﯩﻜﻰﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺑﺎﭖ

6

ﻧﺎﻣﺮﺍﺗﻼﺭ ﻗﻮﻱ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﯩﻠﯩﻚ ،ﺑﺎﻳﻼﺭ ﺑﯚﺭﻩ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﻠﯩﻚ

ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺟﺎﯓ ﺷﯩﻨﮕﯧﻦ ﺧﯘﺍﯕﻠﻮﯓ ﺗﺎﻣﺎﻗﺨﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯘﺩﯗﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﺭﻩﺳﯩﻢ ﻛﺎﺭﯨﺪﻭﺭﯨﺪﺍ ﻣﻮﻱ
ﻗﻪﻟﻪﻣﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﯘﻧﯘﺷﺘﯘﺭﯗﭖ ﺳﯧﺘﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﭘﯘﺭﺳﻪﺕ ﻛﯜﺗﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ .ﺑﯘ ﺭﻩﺳﯩﻢ ﻛﺎﺭﯨﺪﻭﺭﯨﻨﻰ ﺧﺎﯕﺠﯘ ﺳﻪﻧﺌﻪﺕ
ﺋﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺘﯘﺗﻰ ﻗﯘﺭﯗﭖ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺋﯘ ﻛﯜﻧﻰ ﺧﺎﯕﺠﯘ ﺳﻪﻧﺌﻪﺕ ﺋﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺘﯘﺗﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘﺋﺎﯞﯨﻦ ﺋﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺘﺘﯘﺕ
ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ ﺟﻮﯞﯞﯦﻨﭽﯩﯖﻤﯘ ﺑﯘ ﺟﺎﻳﺪﺍ ﺭﻩﺳﯩﻢ ﻛﯚﺭﯛﯞﺍﺗﺎﺗﺘﻰ.
ﺟﺎﯓ ﺷﯩﻨﮕﯧﻦ ﺟﻮﯞﯞﯦﻨﭽﯩﯖﻨﯩﯔ ﺗﻪﻗﻰ –ﺗﯘﺭﻗﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺩﻩﺗﺘﯩﻜﯩﭽﻪ ﺋﻪﻣﻪﺳﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ ،ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ
ﻗﯩﺰﻏﯩﻨﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺗﻮﺧﯘ ﭘﯧﻴﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺳﯩﻐﺎﻥ ﻣﻮﻱ ﻗﻪﻟﻪﻣﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻧﻰ ﺳﻮﯞﻏﺎ ﻗﯩﭙﺘﯘ ،ﺟﻮﯞﯞﯦﻨﭽﯩﯖﻤﯘ
ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﮬﻪﻳﺮﺍﻥ ﺑﻮﭘﺘﯘ .ﮬﻪﻡ ﺑﯘ ﻗﻪﻟﻪﻣﻨﻰ ﺋﻪﺳﺘﺎﻳﯩﺪﯨﻞ ﻛﯜﺯﻩﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ،ﺟﻮﯞﯞﯦﻨﭽﯩﯔ
ﺟﺎﯓ ﺷﯩﻨﮕﯧﻨﻨﯩﯔ ﻳﺎﺳﯩﻐﺎﻥ ﻗﻪﻟﯩﻤﯩﮕﻪ ﻗﯩﺰﯨﻘﯩﭗ ﻗﺎﭘﺘﯘ.
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﯩﻤﻤﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﺎﺩﯨﻤﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ،ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﺶ

ﺟﺎﯓ ﺷﯩﻨﮕﯧﻨﻨﯩﯔ ﻗﺎﺭﯨﺸﯩﭽﻪ ،ﺟﻮﯞﯞﯦﻨﭽﯩﯔ
ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﻰ ﺋﻪﯓ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﯩﺪﻯ.

ﻛﯚﭖ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﻗﻪﻟﻪﻡ ﻛﯚﺭﮔﻪﺯﻣﯩﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﭼﻮﯕﻘﯘﺭ ﺩﻭﺳﺘﻠﯘﻕ
ﺋﻮﺭﻧﯩﺘﯩﻠﯩﭙﺘﯘ .ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻛﯚﭖ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺟﺎﯓ ﺷﯩﻨﮕﯧﻨﻨﯩﯔ ﻗﻪﻟﯩﻤﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ،ﺟﻮﯞﯞﯦﻨﭽﯩﯔ
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﮬﻪﻗﺴﯩﺰ ﻗﻪﻟﻪﻡ ﻛﯚﺭﮔﻪﺯﻣﯩﺴﻰ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﭖ ﺑﯧﺮﯨﭙﺘﯘ .ﺑﯘ ﻗﻪﻟﻪﻡ ﻛﯚﺭﮔﻪﺯﻣﯩﺴﻰ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ،ﺟﺎﯓ
ﺷﯩﻨﮕﯧﻦ ﺳﻪﻧﺌﻪﺕ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻨﯩﯔ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻛﯚﭖ ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﺴﯩﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﭖ،ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻛﻪﯓ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﻠﯩﻚ
ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺕ ﺗﻮﺭﻯ ﺋﻮﺭﻧﯩﺘﯩﭙﺘﯘ.
ﺋﻪﻳﻨﻰ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺟﺎﯓ ﺷﯩﻨﮕﯧﻨﻨﯩﯔ ﻗﻪﺭﺯﻯ ﺑﺎﺭ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﻳﯜﻛﻰ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﺭﻩﺳﺴﺎﻡ ﺩﻭﺳﺘﻠﯩﺮﻯ
ﺑﯘﻧﻰ ﺑﯩﻠﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺭﻩﺳﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﻮﯞﻏﺎ ﻗﯩﭙﺘﯘ .ﺟﺎﯓ ﺷﯩﻨﮕﯧﻦ ﺑﯘ ﺩﺍﯕﻠﯩﻖ
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺭﻩﺳﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﯧﺘﯩﺶ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻧﯘﺭﻏﯘﻧﻠﯩﻐﺎﻥ ﻗﻪﺭﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗﭘﺘﯘ.
ﻗﻪﺭﺯﻧﻰ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗﭖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﯘ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻳﯩﻨﯩﻜﻠﻪﭖ ﻗﺎﭘﺘﯘ .ﺑﯘ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺟﻮﯞﯞﯦﻨﭽﯩﯔ ﺋﯘﻧﻰ
ﮬﻪﻗﺴﯩﺰ ﺋﯩﺸﻠﻪﭘﭽﯩﻘﯩﺮﯨﺶ ﺋﻮﺭﻧﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﻣﯩﻠﻪﭘﺘﯘ ،ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺟﺎﯓ ﺷﯩﻨﮕﯧﻦ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ
ﺋﯩﺸﻠﻪﭘﭽﯩﻘﯩﺮﯨﺶ ﺑﺎﺯﯨﺴﯩﻐﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﭘﺘﯘ.
ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﻠﯩﻚ ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺟﺎﯓ ﺷﯩﻨﮕﯧﻨﻨﯩﯔ ﺧﺎﯕﺠﯘﺩﺍ ﻧﺎﻣﻰ ﭼﯩﻘﯩﭙﺘﯘ .ﮬﻪﺭ ﻛﯜﻧﻰ
96

ﺋﻪﻗﯩﺪﻩ ﻗﺎﺷﮕﻪﺭﻟﯩﻜﻰﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺑﺎﭖ

6

ﻧﺎﻣﺮﺍﺗﻼﺭ ﻗﻮﻱ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﯩﻠﯩﻚ ،ﺑﺎﻳﻼﺭ ﺑﯚﺭﻩ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﻠﯩﻚ

ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺩﯗﻛﯩﻨﯩﻐﺎ ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﻪﺗﻨﯩﯔ ﮬﻪﺭ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺟﺎﻳﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ،ﮬﻪﺗﺘﺎ ﭼﻪﺗﺌﻪﻟﺪﯨﻦ ﺧﯧﺮﯨﺪﺍﺭﻻﺭ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺑﻮﭘﺘﯘ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺳﻮﺩﯨﺴﻰ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺴﯩﺮﻯ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺯﺍﯞﯗﺗﻘﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﭘﺘﯘ ،ﮬﻪﻣﺪﻩ ﻳﯩﻠﺪﺍ 50ﻣﯩﯔ
ﻳﯜﺭﯛﺵ ﺧﺎﺱ ﺭﻩﺳﺴﺎﻣﻠﯩﻖ ﻗﻪﻟﯩﻤﻰ ﺳﺎﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﭼﻮﯓ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﯩﻐﺎ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭙﺘﯘ.
ﺟﺎﯓ ﺷﯩﻨﮕﯧﻨﻨﯩﯔ ﻣﯘﯞﻩﭘﭙﻪﻗﯩﻴﯩﺘﻰ ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﻗﻘﺎ >ﻣﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺋﯘﺩﯗﻝ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﺶ <ﺗﻪﻙ> ﺑﯘ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻨﻰ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻲ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﻏﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﻰ .ﺋﯘ ﺋﺎﺭﺯﯗ –ﺋﺎﺭﻣﺎﻧﻠﯩﺮﻯ
ﺋﻪﻣﻪﻟﮕﻪ ﺋﺎﺷﻤﯩﻐﺎﻥ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﮬﻪﺭ ﻛﯜﻧﻰ ﺭﻩﺳﯩﻢ ﻛﺎﺭﯨﺪﻭﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻳﯜﺭﻩﺗﺘﻰ .ﻗﻪﻟﻪﻡ ﺳﻮﯞﻏﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ
ﺋﯩﺒﺎﺭﻩﺕ ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﻗﻘﺎ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﯩﮕﻪ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻳﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯘ ﺋﺎﺩﺩﯨﻲ ﺋﯘﺳﯘﻝ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺟﺎﯓ ﺷﯩﻨﮕﯩﻦ
ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﯩﻨﻰ ﻛﯧﯖﻪﻳﺘﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺋﯜﻧﯜﻣﻠﯜﻙ ﻣﻪﺑﻠﻪﻍ ﺳﯧﻠﯩﺶ ﺋﯘﺳﯘﻟﻰ
ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻠﯩﺪﻯ.
ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺕ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﭽﯩﺴﻰ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﺳﯚﺯﻧﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ» :ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳﯩﺰ ﻳﺎﺭﺍﻣﻠﯩﻖ
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ

ﻳﯧﻨﯩﯖﯩﺰﻏﺎ ﺗﺎﺭﺗﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﺴﯩﯖﯩﺰ ،ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﻚ ﻣﺎﺩﺩﻯ ﺋﯩﻠﮫﺎﻡ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﯖﯩﺰ

ﻛﯧﺮﻩﻙ،ﭼﯜﻧﻜﻰ،ﻗﯘﺭﯗﻕ ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ ﺋﯧﻴﺘﯩﺶ ﻳﯩﺘﻪﺭﻟﯩﻚ ﺋﻪﻣﻪﺱ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻣﺎﺩﺩﻯ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﯩﻠﮫﺎﻣﻼﻧﺪﯗﺭﯗﺵ
ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ،ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﺷﺘﯩﻦ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﻐﯩﭽﻪ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﮬﻪﻣﺪﻩﻡ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ«.
ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ ﺩﯙﻟﻪﺕ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﻯ ﻛﺎﺗﯩﭙﻰ ﮬﯩﻼﺭﻯ» :ﻣﻪﻥ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺧﺎﻧﯩﻢ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ
ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﺋﻪﯓ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺩﻩﺭﺳﯩﻢ ﺷﯘﻛﻰ ،ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺳﻪﮬﻨﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﻪﺭ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﻰ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺯﻭﺭ
ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﺪﻩ ﮬﻪﺭ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺭﻩﮬﺒﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺷﻪﺧﺴﯩﻲ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻜﻪ ﺑﯧﻘﯩﻨﯩﺪﯗ.
ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩﻯ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﻪﺭ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺩﯙﻟﻪﺗﻨﯩﯔ ﺭﻩﮬﺒﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺴﯩﺪﺍ
ﺋﯩﺸﻪﻧﭻ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﻰ ﺑﻮﻟﺴﯩﻼ ،ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺩﯙﻟﻪﺕ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﻨﺎﻕ ﮬﻪﻣﻜﺎﺭﻟﯩﻖ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﯩﻨﻰ
ﺳﺎﻗﻠﯩﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ «.ﺩﯨﮕﻪﻥ.
ﻧﺎﻣﺮﺍﺗﻼﺭ ﻛﯩﺸﻠﯩﻚ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻨﯩﯔ ﻣﯘﮬﯩﻤﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯗ ،ﺋﯘﻻﺭ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻛﯚﺯ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻜﻰ
ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﻨﯩﻼ ﻛﯚﺭﯨﺪﯗ .ﺋﺎﺯﺭﺍﻗﻼ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩﯨﻲ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺗﺎﻻﺵ – ﺗﺎﺭﺗﯩﺶ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ
ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻨﻰ ﺋﯜﺯﯨﺪﯗ.ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﺎﻳﺪﯨﻨﻰ ﺋﺎﺯ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﻤﻨﻰ ﻛﯚﭖ ﺗﺎﺭﺗﯩﺪﯗ ،ﺋﺎﯓ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪﺍ
97

ﺋﻪﻗﯩﺪﻩ ﻗﺎﺷﮕﻪﺭﻟﯩﻜﻰﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺑﺎﭖ

6

ﻧﺎﻣﺮﺍﺗﻼﺭ ﻗﻮﻱ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﯩﻠﯩﻚ ،ﺑﺎﻳﻼﺭ ﺑﯚﺭﻩ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﻠﯩﻚ

ﮬﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﻧﻪﺗﯩﺠﻪ ﻗﺎﺯﯨﻨﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ.ﮬﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺘﻪ >ﻳﻪﻛﻜﻪ ﻗﻪﮬﺮﯨﻤﺎﻥ< ﮬﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺶ
ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﭘﯘﻝ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺕ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺯﯨﭻ ﺑﺎﻏﻠﯩﻨﯩﺶ ﺑﺎﺭ.ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳﯩﺰ
ﺑﺎﻳﻼﺭﻧﻰ ﻛﯜﺯﻩﺗﺴﯩﯖﯩﺰ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻜﻪ ﺳﻪﺭﭖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﯞﺍﻗﺘﻰ ﯞﻩ ﭘﯘﻟﻰ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻛﯚﭖ
ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﻳﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯖﻤﯘ ﺷﯘﻧﭽﻪ ﻛﯚﭖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﻘﺎﻳﺴﯩﺰ.
ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﻧﺎﻣﺮﺍﺕ ﺑﺎﻱ ﺑﻮﻟﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻛﯚﺯ – ﻗﺎﺭﺷﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﭗ
ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻛﯩﺸﻠﯩﻚ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺕ ﺗﻮﺭﯨﻨﻰ ﻗﯘﺭﯗﭖ ﭼﯩﻘﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ.
ﻧﯘﺭﻏﯘﻧﻠﯩﻐﺎﻥ ﺑﺎﻳﻼﺭ ﺑﺎﻱ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺪﻩ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﻛﻪﻟﻤﯩﮕﻪﻥ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻣﯘﯞﻩﭘﭙﻪﻗﯩﻴﻪﺕ ﻗﺎﺯﯨﻨﯩﺸﯩﺪﯨﻜﻰ
ﺳﻪﯞﻩﺏ ﺋﯘﻻﺭ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻜﻪ ﺩﻩﺳﻤﻰ ﺳﯧﻠﯩﺸﻘﺎ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺋﯧﺘﯩﺒﺎﺭ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ .ﺑﯩﺮ ﺋﯚﻣﯜﺭ ﻧﺎﻣﺮﺍﺗﻠﯩﻘﺘﯩﻦ
ﻗﯘﺗﯘﻻﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﺎﺷﯘ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺕ ﺗﻮﺭﯨﻨﻰ ﻗﯘﺭﯗﺷﻨﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﻤﯩﮕﻪﻥ.
ﺷﻪﺧﯩﺴﻨﯩﯔ ﻛﯜﭼﻰ ﮬﺎﻣﺎﻥ ﭼﻪﻛﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺑﯘ ﭼﻪﻛﻠﯩﻚ ﻛﯜﭺ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﺘﯩﻜﻰ ﺩﻭﺳﺘﻼﺭﻧﯩﯔ ﻛﯜﭼﻰ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﻜﻪﻧﺪﯨﻼ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻣﯘﯞﻩﭘﭙﻪﻗﯩﻴﻪﺕ ﺋﻪﯓ ﺗﯩﺰ ﺳﯜﺭﺋﻪﺗﺘﻪ ﻳﯩﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ .ﭼﻮﯓ ﺑﯧﻠﯩﻖ ﻛﯩﭽﯩﻚ
ﺑﯧﻠﯩﻘﻨﻰ ﻳﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯘ ﺩﻩﯞﺭﺩﻩ ﺩﻭﺳﺘﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﻪﯓ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺷﺎﻟﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ،ﻳﯩﺘﻪﺭﻟﯩﻚ
ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺕ ﺗﻮﺭﻯ ﺋﻮﺭﻧﺎﺗﻘﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺑﺎﻳﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﻪﻟﻪﻳﺪﯗ.
ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮﮔﻪﭖ ﺑﺎﺭ :ﺳﯩﺰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺑﻮﻟﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﺴﯩﯖﯩﺰ ﻛﯚﭘﺮﻩﻙ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺑﻮﻟﯘﯓ .ﻛﯚﭘﯩﻨﭽﻪ ﻧﺎﻣﺮﺍﺗﻼﺭ ﺑﺎﻳﻼﺭﻧﯩﯔ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﯩﻐﺎ ﮬﻪﯞﻩﺱ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺑﺎﻳﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯧﺮﯨﺶ –
ﻛﯧﻠﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺋﯘﻻﺭ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻧﺎﻣﺮﺍﺕ ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﺑﯧﺮﯨﺸﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯗ،
ﺑﯩﺮﺍﻕ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺴﯩﺮﻯ ﺷﯘﻧﭽﻪ ﻧﺎﻣﺮﺍﺗﻠﯩﺸﯩﺪﯗ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﻧﺎﻣﺮﺍﺕ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﻰ ﺑﺎﻳﻼﺭﻧﯩﯔ ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ
ﭼﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻜﯩﮕﻪ ﺗﺎﺷﻼﭖ ﻗﻮﻳﺴﺎ ،ﺋﻮﺯﯗﻥ ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﻠﯩﻚ ﺋﺎﺭﻟﯩﺸﯩﭗ ﻳﺎﺷﺎﺵ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯘﻣﯘ ﻧﺎﻣﺮﺍﺗﻠﯩﻘﺘﯩﻦ
ﻗﯘﺗﯘﻟﯘﭖ ،ﺑﺎﻳﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﺯﺍﺳﯩﻐﺎ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ.
ﭘﺎﺋﯘﻝ -ﻣﯩﻜﺮﻭﺳﻮﻓﺖ ﺷﯩﺮﻛﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘﺋﺎﯞﯨﻦ ﺑﺎﺵ ﺩﯦﺮﯨﻜﺘﻮﺭﻯ» ،ﻓﻮﺭﺑﯩﺲ« ﮊﻭﺭﻧﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﻳﻼﺭ ﺭﻩﺕ
ﺗﻪﺭﺗﯩﭙﯩﺪﻩ ﺋﯘ ﺋﺎﻟﺘﯩﻨﭽﻰ ﺋﻮﺭﯗﻧﺪﺍ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺷﻪﺧﺴﯩﻲ ﺑﺎﻳﻠﯩﻘﻰ 210ﻣﯩﻠﻴﺎﺭﯨﺪ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ ﺩﻭﻟﻠﯩﺮﯨﻐﺎ
ﻳﻪﺗﻜﻪﻥ.
98

ﺋﻪﻗﯩﺪﻩ ﻗﺎﺷﮕﻪﺭﻟﯩﻜﻰﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺑﺎﭖ

6

ﻧﺎﻣﺮﺍﺗﻼﺭ ﻗﻮﻱ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﯩﻠﯩﻚ ،ﺑﺎﻳﻼﺭ ﺑﯚﺭﻩ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﻠﯩﻚ

ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﺩﻩﻣﺪﯨﻼ ﻣﯩﻠﻴﺎﺩﯦﺮﻏﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ ،ﺋﯘﻧﻰ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺗﻪﻟﻪﻳﻠﯩﻚ
ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﯨﺸﯩﺪﯗ .ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺷﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺗﯩﺰ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻲ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳﻪﯞﻩﺏ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﺪﺍ
ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﻰ ﺋﻪﯓ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯧﻞ.ﮔﯧﻴﺘﯩﺴﻨﯩﯔ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﺍ .ﭘﺎﺋﯘﻝ ﻳﺎﺵ ﯞﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﺑﯧﻠﻨﻰ
ﭼﻮﻗﯘﻡ ﻛﺎﺗﺘﺎ ﺑﺎﻳﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ﺩﻩﭖ ﮬﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ،ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯩﺰﭼﯩﻞ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﭗ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻚ
ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ .ﺋﯘﻻﺭ ﺑﻮﺳﺘﻮﻧﺪﺍ ﻣﯩﻜﺮﻭﺳﻮﻓﺖ ﺷﯩﺮﻛﯩﺘﯩﻨﻰ ﺗﯩﺰﯨﻤﻐﺎ ﺋﺎﻟﺪﯗﺭﻏﺎﻥ ،ﺗﯩﺰﯨﻤﻠﯩﺘﯩﺶ ﺋﯘﭼﯘﺭﯨﺪﺍ ﺑﯧﻞ.
ﮔﯧﻴﺘﯩﺲ ﺑﺎﺵ ﺩﯦﺮﯨﻜﺘﻮﺭ،ﭘﺎﺋﯘﻝ ﻣﯘﺋﺎﯞﯨﻦ ﺑﺎﺵ ﺩﯦﺮﯨﻜﺘﻮﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ.
ﭘﺎﺋﯘﻟﻨﯩﯔ ﺷﻪﺧﺴﯩﻲ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﻯ ﺑﯧﻞ .ﮔﯧﻴﺘﯩﺴﻘﺎ ﻳﻪﺗﻤﻪﻳﺪﯗ ،ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻜﻪ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺗﻮﻧﯘﺷﻰ ﺋﯘﻧﻰ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ﺑﺎﻳﻼﺭ ﻗﺎﺗﺎﺭﯨﺪﯨﻦ ﺋﻮﺭﯗﻥ ﺋﺎﻟﺪﯗﺭﻏﺎﻥ.
ﺑﺎﻳﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺶ ﭼﯜﺷﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ،ﺗﯩﺰﺩﯨﻦ ﺋﻮﻳﻐﯩﻨﯩﯖﻼﺭ!
ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺕ ﺗﻮﺭﯨﻨﻰ ﻛﯧﯖﻪﻳﺘﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﻣﺎﺩﺩﻯ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﻪ
ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﻚ ﻣﻪﺑﻠﻪﻍ ﺳﯧﻠﯩﺶ ﻻﺯﯨﻢ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﯨﺴﺰ ﺑﯩﺮ ﭘﯘﻟﺪﺍﺭﻏﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﺴﯩﯖﯩﺰ ،ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺑﺎﻳﻼﺭﻏﺎ
ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘﺭ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﯖﯩﺰ ،ﺑﺎﻳﻼﺭﻏﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺕ ﺗﻮﺭﯨﻨﻰ
ﻛﯧﯖﻪﻳﺘﯩﺸﯩﯖﯩﺰ ،ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﯩﻤﻤﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯩﺰﺩﯨﺸﯩﯖﯩﺰ ﻛﯧﺮﻩﻙ.

★ ★ ★ ﺑﺎﻳﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺑﺎﻳﺎﻧﻰ ★ ★ ★

ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺕ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﺶ ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﻰ ﺑﺎﺭ ﺷﻪﻛﯩﻠﺴﯩﺰ ﺑﺎﻳﻠﯩﻖ .ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﻗﯩﺴﺘﺎ –
ﻗﯩﺴﺘﺎﯓ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﭼﻮﯓ ﻛﻮﭼﯩﺪﺍ ﺗﯘﺭﺳﯩﯖﯩﺰ ،ﻛﯚﺯ ﺋﺎﻟﺪﯨﯖﯩﺰﺩﺍ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯧﭽﯩﺸﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺳﺎﻗﻼﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﭼﻮﯓ
ﺋﺎﻟﺘﯘﻥ ﻛﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.ﺑﺎﻳﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﻩ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﻯ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺗﯩﺰﻻ ﻣﯘﯞﻩﭘﭙﻪﻗﯩﻴﻪﺕ
ﻗﺎﺯﯨﻨﺎﻟﯩﺸﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳﻪﯞﻩﺏ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻨﯩﯔ ﻗﯘﺩﺭﯨﺘﯩﺪﯨﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻼﻧﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﺍ .ﺋﻪﮔﻪﺭ
ﮬﻪﺭ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺳﺎﮬﻪﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﺪﻩ ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺕ ﺗﻮﺭﯨﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻳﯧﻘﯩﻦ
ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﯩﺪﻩ ﺑﺎﻳﻠﯩﻖ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ.

99

ﺋﻪﻗﯩﺪﻩ ﻗﺎﺷﮕﻪﺭﻟﯩﻜﻰﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺑﺎﭖ

7

ﻧﺎﻣﺮﺍﺗﻼﺭ ﻗﻮﻱ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﯩﻠﯩﻚ ،ﺑﺎﻳﻼﺭ ﺑﯚﺭﻩ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﻠﯩﻚ

ﻧﺎﻣﺮاﺗﻼر ﭘﯜﺗﯜن دۇﻧﻴﺎدﯨﻦ رەﻧﺠﯩﻴﺪۇ ،ﺑﺎﻳﻼر ﻣﯩﻨﻨﻪﺗﺪار ﺑﻮﻟﯘپ
ﺟﺎۋاب ﻗﺎﻳﺘﯘرۇﺷﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺪۇ

ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺑﯩﺮﺑﺎﻱ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻣﯘﯞﻩﭘﭙﻪﻗﯩﻴﻪﺕ ﻗﺎﺯﯨﻨﯩﺶ ﺗﻪﺟﯩﺮﯨﺒﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺧﯘﻻﺳﯩﻠﯩﻐﺎﻥ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺩﯨﮕﻪﻥ» :ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﻣﯩﻨﻨﻪﺗﺪﺍﺭ ﺑﻮﻟﯘﺷﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﮬﯧﺴﯩﻴﺎﺕ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻤﻨﻰ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﻜﻪﻥ .ﻣﻪﻥ
ﺋﯚﺯﯛﻣﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﺗﻪﻟﻪﭖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﮬﻮﻗﯘﻗﯘﻣﻨﯩﯔ ﻳﻮﻗﻠﯘﻗﯩﻨﻰ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺑﯩﻠﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ،ﺋﯚﺯﯛﻣﻨﯩﯔ
ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﺘﯩﻜﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪﻥ ﻣﯩﻨﻨﻪﺗﺪﺍﺭﻟﯩﻖ ﮬﯧﺴﯩﻴﺎﺗﯩﺪﺍ ﺑﻮﻟﯘﺷﯘﻡ ﻻﺯﯨﻤﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ .ﻣﻪﻥ
ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻛﯜﭼﯜﻣﻨﯩﯔ ﻳﯧﺘﯩﺸﯩﭽﻪ ﺟﺎﯞﺍﺏ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗﺷﯘﻡ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺧﯘﺷﺎﻝ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻢ ﻛﯧﺮﻩﻙ ﺋﯩﺪﻯ .ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺪﻩ
ﻣﻪﻥ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﺘﯩﻦ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻛﯚﭖ ﺧﯘﺷﺎﻟﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﭙﻼ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﻳﻪﻧﻪ ﻧﯘﺭﻏﯘﻧﻠﯩﻐﺎﻥ ﻳﺎﺭﺩﻩﻣﻠﻪﺭﮔﻪ
ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﭗ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻢ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺭﻭﻧﺎﻕ ﺗﺎﭘﺘﻰ .ﺷﯘ ﺳﻪﯞﻩﺑﺘﯩﻦ ﻣﻪﻥ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺗﯩﺰﻻ ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﺘﻪ ﺋﯚﺳﯜﺵ
ﭘﯘﺭﺳﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﺘﯩﻢ ،ﺋﺎﺭﻗﯩﺪﯨﻨﻼ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﺎﻳﻠﯩﻘﯩﻤﻤﯘ ﻛﯚﭘﯩﻴﯩﺸﻜﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ«.
ﺑﯘ ﺑﺎﻳﻐﺎ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪﻥ ﺋﯧﻴﯩﺘﻘﺎﻧﺪﺍ ،ﻧﺎﻣﺮﺍﺗﻼﺭﺩﺍ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﻣﯩﻨﻨﻪﺗﺪﺍﺭ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺗﯘﻳﻐﯘﺳﻰ
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ،ﺋﯘﻻﺭ ﮬﻪﻣﯩﺸﻪ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﻧﻪﭘﺮﻩﺕ ﻛﯚﺯﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﺭﺍﻳﺪﯗ ،ﺋﺎﺯﺭﺍﻗﻼ ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻖ ﯞﻩ
ﻛﯚﯕﯜﻟﺴﯩﺰﻟﯩﻜﻜﻪ ﺩﯗﭺ ﻛﻪﻟﺴﻪ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ،ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎﺩﺍﻟﻪﺗﺴﯩﺰﻟﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺭﻩﻧﺠﯩﻴﺪﯗ،ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﭘﯜﺗﯜﻥ
ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺋﻮﺭﯗﻧﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﯞﺍﻟﯩﺪﯗ .ﺑﯘ ﺧﯩﻠﺪﯨﻜﻰ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻦ ﺋﺎﻏﺮﯨﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﭘﯩﺴﺨﯩﻜﺎ ﭘﻪﻳﺪﺍ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ،ﻧﺎﻣﺮﺍﺗﻼﺭﺩﺍ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﺘﯩﻜﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﮬﻪﻣﺪﻩ ﺳﯩﺮﺗﻘﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ﺷﻪﻳﺌﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪﻥ
ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩﻚ ﮬﯧﺴﯩﻴﺎﺗﻰ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ – ﺩﻩ ،ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﻗﻪﺳﺘﻪﻥ ﻳﯩﺘﯩﻢ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﯨﺪﯗ .ﺑﯘ ﺧﯩﻠﺪﯨﻜﻰ ﭘﺎﺳﺴﯩﭗ
ﭘﯩﺴﺨﯩﻜﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪﺳﯩﺮﻯ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﺍ،ﻧﺎﻣﺮﺍﺗﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺶ ﯞﻩ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﭘﻮﺯﯨﺘﺴﯩﻴﯩﺴﻰ ﺳﻮﻏﯘﻗﻠﯩﺸﯩﭗ،
ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﯩﻤﯘ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺴﯩﺮﻯ ﻧﺎﭼﺎﺭﻟﯩﺸﯩﺪﯗ ،ﺷﺎﺭﺍﺋﯩﺘﯩﻤﯘ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺴﯩﺮﻯ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﺸﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻼﻳﺪﯗ.
ﺑﯩﺮ ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﺯﻩﺭﺩﺍﺭ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﺟﺎﯞﺍﺏ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗﺷﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺋﯘﻻﺭ ﺷﯘﻧﻰ ﺑﯩﻠﯩﺪﯗﻛﻰ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﺪﺍ
ﻣﯩﻨﻨﻪﺗﺪﺍﺭ ﺑﻮﻟﯘﺷﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﯜﺭﻩﻙ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ،ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﻛﯚﭖ ﺑﺎﻳﻠﯩﻘﻰ ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﯩﻦ ﻗﻪﺗﺌﯩﻴﻨﻪﺯﻩﺭ ﻳﻪﻧﯩﻼ
ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﮬﯚﺭﻣﯩﺘﻰ ﯞﻩ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯛﺷﯩﮕﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯗ .ﺋﯚﺯﻯ ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﯘﭼﺮﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ
100

ﺋﻪﻗﯩﺪﻩ ﻗﺎﺷﮕﻪﺭﻟﯩﻜﻰﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺑﺎﭖ

7

ﻧﺎﻣﺮﺍﺗﻼﺭ ﻗﻮﻱ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﯩﻠﯩﻚ ،ﺑﺎﻳﻼﺭ ﺑﯚﺭﻩ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﻠﯩﻚ

ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ ﺳﯘﻧﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭﭼﯩﻘﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘﻻﺭ ﺩﺍﺋﯩﻢ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﺘﯩﻜﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ،ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪﻥ
ﻣﯩﻨﻨﻪﺗﺪﺍﺭﻟﯩﻖ ،ﺟﺎﯞﺍﺏ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗﺵ ﭘﻮﺯﯨﺘﺴﯩﻴﯩﺴﯩﺪﻩ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ ﻏﻪﺭﺏ ﻧﯩﻔﯩﺖ ﺷﯩﺮﻛﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺵ ﺩﯨﺮﯦﻜﺘﻮﺭﻯ – 20» ،ﺋﻪﺳﯩﺮﺩﯨﻜﻰ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﻰ ﺋﻪﯓ ﮬﻪﻳﺮﺍﻥ
ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﺩﯨﻐﺎﻥ ﺯﻩﺭﺩﺍﺭ« ﺩﻩﭖ ﺗﻪﺭﯨﭙﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﺋﺎﻣﯧﻦ .ﮬﺎﻡ ﺩﻩﻝ ﻣﯩﻨﻨﻪﺗﺪﺍﺭ ﺑﻮﻟﯘﺷﻨﻰ ،ﺟﺎﯞﺍﺏ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗﺷﻨﻰ
ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﺎﻳﻼﺭﻧﯩﯔ ﯞﻩﻛﯩﻠﻰ.
– 1914ﻳﯩﻠﻰ ﺋﺎﻣﯧﻦ .ﮬﺎﻡ ﺑﯩﺮ ﺗﻮﭖ ﻣﯘﺳﺎﭘﯩﺮﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺟﻪﻧﯘﺑﯩﻲ ﻛﺎﻟﻔﻮﺭﻧﯩﻴﻪ ﺷﯩﺘﺎﺗﯩﻨﯩﯔ
ﯞﯦﻠﺴﻮﻧﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﺎﺯﯨﺮﯨﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ،ﺋﯘ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﯘﻻﺭ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﮬﯧﺮﯨﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺑﺎﺯﺍﺭ
ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ ﺟﯧﻜﺴﻮﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭﻏﺎ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﺎﺧﺎﯞﻩﺗﭽﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺋﯘ ﺋﯚﺯ ﻗﻮﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻖ
ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯘ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻳﯩﻤﻪﻛﻠﯩﻚ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯛﭖ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ .ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯘ
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻣﻮﻝ ﻳﯩﻤﻪﻛﻠﯩﻜﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯧﻐﯩﺰ ﺗﻪﮔﻤﯩﮕﯩﻠﻰ ﺋﻮﺯﯗﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﺋﯧﻐﯩﺰ ﺭﻩﮬﻤﻪﺗﻤﯘ ﺩﯦﻤﻪﺳﺘﯩﻦ
ﻳﯩﻤﻪﻛﻠﯩﻜﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﺎﻟﻤﺎﭖ ﻳﯜﺗﯜﺷﻜﻪ ﺑﺎﺷﻼﭘﺘﯘ.
ﺑﺎﺯﺍﺭﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ
ﺗﺎﺗﺎﺭﻏﺎﻥ،ﻗﻮﺭﺳﺎﻗﻠﯩﺮﻯ

ﻳﯩﻤﻪﻛﻠﯩﻜﻠﻪﺭﻧﻰ
ﺋﯧﭽﯩﭗ

ﺋﺎﻣﯧﻦ.

ﮬﺎﻣﻨﯩﯔ

ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ

ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﺪﻩ،

ﺗﺎﺭﺗﯩﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﮬﺎﻡ ﻳﯩﻤﻪﻛﻠﯩﻜﻨﻰ

ﻳﯜﺯﻛﯚﺯﻟﯩﺮﻯ

ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﯨﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ

ﺋﯧﻠﯩﭗ،ﺑﯧﺸﯩﻨﻰ ﻛﯚﺗﯜﺭﮔﯩﻨﯩﭽﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﻣﯩﻨﻨﻪﺗﺪﺍﺭﻟﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﺭﺍﭖ» :ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻢ! ﺳﯩﺰﻣﺎﯕﺎ ﺑﯘﻧﭽﻪ
ﻛﯚﭖ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﻪﺭﺩﯨﯖﯩﺰ ،ﻣﻪﻥ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺟﺎﯞﺍﭖ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﺳﺎﻡ ﺑﻮﻻﺭ؟«ﺩﻩﭘﺘﯘ.
ﻛﯚﯕﻠﻰ –ﻛﯚﻛﺴﻰ ﻛﻪﯓ ﺟﯧﻜﺴﻮﻥ ﺑﯘﻧﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻛﯜﻟﮕﯩﻨﯩﭽﻪ» :ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﺘﺎ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﯗﺵ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﯩﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﺋﯩﺸﯩﻢ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﻪﻥ ﮬﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﺟﺎﯞﺍﺏ
ﺗﻪﻟﻪﭖ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﻤﻪﻥ «.ﺩﻩﭘﺘﯘ.
»ﻳﺎﻕ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻢ! ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻣﻪﻥ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﯩﻤﻪﻛﻠﯩﻜﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﺴﺎﻡ ،ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺟﺎﯞﺍﺏ
ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗﺷﯘﻡ ﻛﯧﺮﻩﻙ!« ﺩﻩﭘﺘﯘ ﮬﺎﻡ ﻗﻪﺗﺌﯩﻴﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ.
ﺟﯧﻜﺴﻮﻥ ﺯﻭﻗﻼﻧﻐﯩﻨﯩﭽﻪ ﻛﯚﺯ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻜﻰ ﺑﯘ ﻛﻪﺳﻜﯩﻦ ﻳﯩﮕﯩﺘﻜﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﺎﺯﺭﺍﻕ ﺋﯩﺶ
ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﯗﭖ ﺭﻩﮬﻤﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﻪﺵ ﭘﯘﺭﺳﯩﺘﻰ ﺑﻪﺭﻣﯩﺴﻪ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﺗﺎﻣﺎﻗﻨﻰ ﮬﻪﺭﮔﯩﺰﻣﯘ ﻗﻮﺑﯘﻝ
101

ﺋﻪﻗﯩﺪﻩ ﻗﺎﺷﮕﻪﺭﻟﯩﻜﻰﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺑﺎﭖ

7

ﻧﺎﻣﺮﺍﺗﻼﺭ ﻗﻮﻱ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﯩﻠﯩﻚ ،ﺑﺎﻳﻼﺭ ﺑﯚﺭﻩ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﻠﯩﻚ

ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﮬﯩﺲ ﻗﯩﻠﯩﭙﺘﯘ.ﮬﻪﻡ ﺑﯩﺮﺋﺎﺯ ﺋﻮﻳﻼﻧﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﯩﺰﯨﺪﯨﻼ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﭖ ﮬﺎﻣﻐﺎ ﺩﻩﭘﺘﯘ:
»ﺳﯩﺰ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺩﯛﻣﺒﻪﻣﻨﻰ ﺋﯘﯞﯗﻻﭖ ﻗﻮﻳﯘﺷﻨﻰ ﺧﺎﻻﻣﺴﯩﺰ؟«
ﮬﺎﻡ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺧﯘﺷﺎﻟﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺩﯦﮕﯩﻨﯩﺪﻩﻙ ﻗﯩﭙﺘﯘ .ﺋﯘ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻣﯩﻨﯘﺕ ﺋﯘﯞﯨﻠﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻦ
ﻛﯩﻴﯩﻦ ،ﺟﯧﻜﺴﻮﻥ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺭﺍﮬﻪﺗﻠﯩﻨﯩﭙﺘﯘ ﮬﻪﻣﺪﻩ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﺋﺎﻣﯧﻦ .ﮬﺎﻣﻐﺎ»:ﺑﻮﻟﺪﻯ ،ﻳﯩﮕﯩﺖ!
ﺳﯩﺰ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯘﯞﯨﻼﻳﺪﯨﻜﻪﻧﺴﯩﺰ ،ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ ﺳﯩﺰﮔﻪ!«ﺩﻩﭘﺘﯘ .ﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪﯨﻼ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﮬﺎﻡ
ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻣﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﺎﻣﺎﻗﻨﻰ ﻳﯩﻴﯩﺸﻜﻪ ﺑﺎﺷﻼﭘﺘﯘ.
ﺟﯧﻜﺴﻮﻥ ﺑﯘ ﻳﯩﮕﯩﺘﻨﯩﯔ ﻣﯩﻨﻨﻪﺗﺪﺍﺭ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺟﺎﯞﺍﺏ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗﺷﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ،ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ
ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ» :ﻳﯩﮕﯩﺖ ،ﮬﺎﺯﯨﺮ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﯧﻜﯩﻨﺰﺍﺭﻟﯩﻘﯩﻤﻐﺎ ﺟﯩﺪﺩﻯ ﺋﺎﺩﻩﻡ
ﻻﺯﯨﻢ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳﯩﺰ ﻗﯧﻠﯩﺸﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﺴﯩﯖﯩﺰ ﻣﻪﻥ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺧﯘﺷﺎﻝ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻻﺗﺘﯩﻢ «.ﺩﻩﭘﺘﯘ.
ﺋﺎﻣﯧﻦ .ﮬﺎﻡ ﺑﯘ ﺗﻪﻛﻠﯩﭙﻨﻰ ﺷﯘ ﮬﺎﻣﺎﻧﻼ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﭙﺘﯘ ﮬﻪﻣﺪﻩ ﻛﯚﭖ ﺋﯚﺗﻤﻪﺳﺘﯩﻦ ﺟﯧﻜﺴﻮﻧﻨﯩﯔ
ﺋﯧﻜﯩﻨﺰﺍﺭﻟﯩﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﯓ ﻗﺎﺑﯩﻞ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﺎﺧﺘﯩﺸﯩﻐﺎ ﺳﺎﺯﺍﯞﻩﺭ ﺑﻮﭘﺘﯘ .ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ
ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺟﯧﻜﺴﻮﻥ ﺋﯚﺯﻗﯩﺰﯨﻨﻰ ﮬﺎﻣﻐﺎ ﻧﯩﻜﺎﮬﻼﭖ ﻗﻮﻳﯘﭘﺘﯘ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘ ﮬﺎﻣﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭﻩﺕ ﺟﺎﯞﺍﺏ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗﺷﻨﻰ
ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺟﺎﭘﺎﺩﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯘ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﯩﺪﻩ ﭼﻮﯓ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻼﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ
ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﻪﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ.
ﺟﯧﻜﺴﻮﻧﻨﯩﯔ ﺋﻮﻳﻠﯩﻐﯩﻨﯩﺪﻩﻙ 20 ،ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﮬﺎﻡ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻨﯩﯔ ﻧﯧﻔﯩﺖ ﭘﺎﺩﯨﺸﯩﺎﮬﯩﻐﺎ
ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ،ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﯞﯨﺴﯩﻨﻰ ﻗﻮﺯﻏﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺯﻭﺭ ﺑﺎﻳﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﭘﺘﯘ.
ﮬﺎﻣﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﮬﻪﻣﺮﺍﮬﻠﯩﺮﻯ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﻳﯩﻤﻪﻛﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﺍ ﮬﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ
ﻣﯩﻨﻨﻪﺗﺪﺍﺭﻟﯩﻖ ﮬﯧﺴﯩﻴﺎﺗﯩﺪﺍ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﺭﯨﺸﯩﭽﻪ ،ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﻳﺎﺭﺩﯨﻤﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭼﻮﻗﯘﻡ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﯩﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﺋﯩﺸﻰ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﮬﻪﺗﺘﺎ ﻛﯚﭖ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭ ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭﺑﺎﺷﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﺎﺭﻯ
ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ،ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﻳﯜﺯ ﻛﯩﻠﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯗ،ﺗﻪﯕﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪﻳﯩﺒﻠﯩﺸﯩﮕﻪ ﺋﯘﭼﺮﺍﻳﺪﯗ ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻥ.
ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﻣﯩﻨﻨﻪﺗﺪﺍﺭ ﺑﻮﻟﯘﺷﻨﻰ،ﺟﺎﯞﺍﺏ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗﺷﻨﻰ ﭼﯜﺷﯩﻨﻪﻣﺪﯗ؟
ﺑﯘﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﺎﻣﯧﻦ .ﮬﺎﻣﻼ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻳﺘﻰ ،ﺋﯘ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ ﻣﺎﯕﺎ
102

ﺋﻪﻗﯩﺪﻩ ﻗﺎﺷﮕﻪﺭﻟﯩﻜﻰﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺑﺎﭖ

7

ﻧﺎﻣﺮﺍﺗﻼﺭ ﻗﻮﻱ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﯩﻠﯩﻚ ،ﺑﺎﻳﻼﺭ ﺑﯚﺭﻩ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﻠﯩﻚ

ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ ،ﻣﻪﻥ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺷﻪﭘﻘﯩﺘﯩﮕﻪ ﺟﺎﯞﺍﺏ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗﺷﯘﻡ ﻛﯧﺮﻩﻙ ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻥ.ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯘ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺟﺎﯞﺍﺏ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗﺵ ﻳﯜﺯﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺩﯛﻣﺒﯩﺴﯩﻨﻰ ﺗﯘﺗﯘﭖ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ .ﺩﻩﻝ
ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﯜﺭﻩﻙ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺋﺎﻣﯧﻦ .ﮬﺎﻡ ﺑﺎﺯﺍﺭﺑﺎﺷﻠﯩﻘﯩﺪﺍ ﭼﻮﯕﻘﯘﺭ ﺗﻪﺳﯩﺮ
ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﻏﺎﻥ ،ﺑﯘ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ ﺋﯧﺮﯨﺸﻪﻟﻤﯩﮕﻪﻥ ﭘﯘﺭﺳﻪﺗﻜﻪﺋﯧﺮﯨﺸﯩﭗ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺋﯧﻜﯩﻨﺰﺍﺭﻟﯩﻘﯩﻐﺎ
ﻛﯩﺮﯨﭗ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ؛ ﺩﻩﻝ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻣﯩﻨﻨﻪﺗﺪﺍﺭ ﺑﻮﻟﯘﺷﻨﻰ ﯞﻩ ﺟﺎﯞﺍﺏ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗﺷﻨﻰ ﺑﯩﻠﮕﻪﭼﻜﻪ،
ﺋﺎﻣﯧﻦ .ﮬﺎﻡ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﺎﺧﺘﯩﺸﻰ ﯞﻩ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯛﺷﯩﮕﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﭗ ،ﺑﺎﻳﻼﺭ ﺋﺎﺭﺳﯩﺪﺍ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﭼﻮﯕﻘﯘﺭ
ﮬﻪﻡ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﻏﺎﻥ.
ﺗﻪﻛﯩﺘﻠﻪﺷﻜﻪ ﺋﻪﺭﺯﯨﻴﺪﯨﻐﯩﻨﻰ ،ﺋﺎﻣﯧﻦ .ﮬﺎﻡ ﻛﯚﭖ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺟﯘﯕﮕﻮﺩﺍ ﺯﯨﻴﺎﺭﻩﺗﺘﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ،ﮬﻪﻣﺪﻩ
ﺟﯘﯕﮕﻮﺋﯚﺳﻤﯜﺭﻟﻪﺭ ﻓﻮﻧﺪﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﭘﯘﻝ ﺋﯩﺌﺎﻧﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﻣﯩﻨﻨﻪﺗﺪﺍﺭ ﺑﻮﻟﯘﺵ ،ﺟﺎﯞﺍﺏ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗﺷﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺸﺘﻪﻙ
ﺋﯧﺴﯩﻞ ﭘﻪﺯﯨﻠﯩﺘﯩﻨﻰ ﺟﺎﺭﻯ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﻏﺎﻥ.
ﺗﺎﺭﯨﺨﻘﺎ ﻧﻪﺯﻩﺭ ﺳﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﻕ ،ﺋﺎﻣﯧﻦ .ﮬﺎﻣﺪﻩﻙ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺟﺎﯞﺍﺏ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗﺷﻨﻰ
ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﺎﻳﻼﺭ ﺋﺎﺯ ﺋﻪﻣﻪﺱ.
ﻛﻮﺭﯨﻴﻪ»ﺯﺍﻣﺎﻧﯩﯟﻯ« ﺋﺎﭘﺘﻮﻣﻮﺑﯩﻞ ﺷﯩﺮﻛﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻗﯘﺭﻏﯘﭼﯩﺴﻰ ﺟﯧﯔ ﺟﻮﯞﻳﻮﯓ ﺋﻮﻣﯘﻣﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﯞﻩ
ﺳﺎﺧﺎﯞﻩﺕ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻗﯩﺰﻏﯩﻦ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ – 1977 .ﻳﯩﻠﻰ ﺋﯘ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﮕﯩﺪﺍﺭﭼﯩﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻜﻰ
»ﺯﺍﻣﺎﻧﯩﯟﻯ ﻗﯘﺭﯗﻟﯘﺵ« ﻧﯩﯔ 50%ﭘﯧﻴﯩﻨﻰ ﺋﯩﺌﺎﻧﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ »ﺋﯧﺸﻪﻥ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﻛﺎﭘﺎﻟﻪﺕ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﻯ
ﻓﻮﻧﺪﻯ«ﻧﻰ ﻗﯘﺭﻏﺎﻥ ،ﻳﻪﻧﻪ ﭘﯘﻝ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﺎ ،ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ﺑﺎﻏﭽﯩﺴﻰ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭﻧﻰ ﻗﯘﺭﯗﭖ
ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﭘﺎﺭﺍﯞﺍﻧﻠﯩﻖ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﯘﻏﯘﻟﻼﻧﻐﺎﻥ .ﺋﯘ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻲ ﮬﻪﺭﻛﯩﺘﻰ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ
ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺕ ﯞﻩ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﯩﻨﻨﻪﺗﺪﺍﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯗﺭﯗﭖ ،ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺟﺎﯞﺍﭖ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﻏﺎﻥ.
ﺋﺎﻧﺪﯨﺮﻭ ﻛﺎﺭﻧﯩﮓ ﺋﯚﺯ ﻗﻮﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻐﺎ ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻣﺎﻝ ﺳﺎﺗﻘﯘﭼﯩﻐﺎ ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ ﺧﯧﺘﻰ
ﻳﺎﺯﻏﺎﻥ،ﮬﻪﻣﺪﻩ ﻣﺎﻝ ﺳﺎﺗﻘﯘﭼﻰ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺳﻮﺩﺍ ﺩﯗﻛﯩﻨﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻧﯘﺭﻏﯘﻧﻠﯩﻐﺎﻥ ﻗﯩﻤﻤﻪﺗﻠﯩﻚ ﻣﺎﻟﻼﺭﻧﻰ
ﺳﯧﺘﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ.
ﺭﻭﻛﻔﯧﻠﻠﯧﺮ ﻣﯩﻠﻴﺎﺭﯨﺪﺗﯩﻦ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﭘﯘﻝ ﺋﯩﺌﺎﻧﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ،ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﺎ ،ﻻﺑﻮﺭﺍﺗﻮﺭﯨﻴﻪ )ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺕ
103

ﺋﻪﻗﯩﺪﻩ ﻗﺎﺷﮕﻪﺭﻟﯩﻜﻰﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺑﺎﭖ

7

ﻧﺎﻣﺮﺍﺗﻼﺭ ﻗﻮﻱ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﯩﻠﯩﻚ ،ﺑﺎﻳﻼﺭ ﺑﯚﺭﻩ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﻠﯩﻚ

ﺋﯩﺸﺨﺎﻧﯩﺴﻰ( ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭﻏﺎ ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ،ﮬﻪﻣﺪﻩ ﻏﺎﻳﻪﺕ ﺯﻭﺭ ﺳﺎﺧﺎﯞﻩﺕ ﺋﻮﺭﮔﯩﻨﯩﻨﻰ ﻗﯘﺭﯗﭖ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ.
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺳﻪﺭﮔﯜﺯﻩﺷﺘﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺷﯘﻧﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗﻛﻰ ،ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻣﯩﻨﻨﻪﺗﺪﺍﺭ ﺑﻮﻟﯘﺷﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ
ﻳﯜﺭﻩﻙ

ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ

ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﺪﯨﻜﻰ

ﺋﯘﺭﯗﻕ-ﺗﯘﻏﻘﺎﻥ،

ﺩﻭﺳﺖ-ﺑﯘﺭﺍﺩﻩﺭ،

ﺳﺎﯞﺍﻗﺪﺍﺷﻼﺭﻏﺎ

ﻳﯜﺯﻟﻪﻧﮕﻪﻧﺪﯨﻼ،ﮬﻪﻣﺪﻩ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﭗ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺷﻪﭘﻘﯩﺘﯩﮕﻪ ﺟﺎﯞﺍﺏ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﻏﺎﻧﺪﯨﻼ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﻳﻠﯩﻘﻨﯩﯔ
ﺋﯩﺸﯩﻜﯩﻨﻰ ﭼﻪﻛﻜﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.

★ ★ ★ ﺑﺎﻳﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺑﺎﻳﺎﻧﻰ ★ ★ ★

ﺑﯘ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﺳﺎﭖ ﮬﺎﯞﺍﺩﯨﻦ ﺋﻮﺭﺗﺎﻕ ﻧﻪﭘﻪﺱ ﺋﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﮬﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺗﻪﻧﮫﺎ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﮬﻪﻣﻤﻪﻳﻠﻪﻥ
ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻳﺎﺭﺩﯨﻤﯩﮕﻪ ﺗﺎﻳﯩﻨﯩﺸﻘﺎ ﻣﯘﮬﺘﺎﺝ .ﺑﺎﻳﻼﺭ ﺑﯘ ﻧﯘﻗﺘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺑﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘﻻﺭ ﻣﯩﻨﻨﻪﺗﺪﺍﺭﻟﯩﻖ
ﺗﯘﻳﻐﯘﺳﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﻰ ﮬﯚﺭﻣﻪﺗﻠﻪﭖ ،ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺑﯚﻟﯩﺪﯗ،
ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺟﺎﯞﺍﺏ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯨﺪﯗ .ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻧﯘﻗﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﻴﯩﺘﻘﺎﻧﺪﺍ ،ﺑﺎﻳﻼﺭ ﭘﻪﻗﻪﺕ
ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻼ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺕ ﺋﻮﺭﻧﺎﺗﻘﯩﻠﻰ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ،ﻛﯚﭘﺮﻩﻙ ﻳﺎﺭﺩﻩﻣﮕﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﻗﺎﻧﭽﻪ
ﻛﯚﭖ

ﺑﻮﻟﺴﺎ،

ﺑﺎﻳﻼﺭﻧﯩﯔ

ﺗﺎﭘﻘﺎﻥ

ﭘﯘﻟﯩﺴﯩﻤﯘ

ﺷﯘﻧﭽﻪ

ﻛﯚﭖ

ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ،

ﮬﻪﻣﺪﻩ

ﺑﺎﻳﻠﯩﻖ

ﭘﺎﺩﯨﺸﺎﮬﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻜﻰ»ﻗﯘﺭﯗﻣﺎﺱ ﺩﻩﺭﻩﺥ« ﻛﻪ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﺪﯗ .ﻣﯘﯞﻩﭘﭙﻪﻗﯩﻴﻪﺗﻨﻰ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﭖ ﺑﺎﻳﻠﯩﻘﻘﺎ
ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ،ﺑﺎﻳﻼﺭ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﺎﯞﯞﺍﻟﻘﯩﺪﻩﻛﻼ ﺑﯩﺮ ﻣﯩﻨﻨﻪﺗﺪﺍﺭ ﺑﻮﻟﯘﺷﻨﻰ ،ﺟﺎﯞﺍﺏ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗﺷﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ
ﻳﯜﺭﻩﻙ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﺪﯨﯩﻜﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻳﺎﺭﺩﯨﻤﯩﮕﻪ ﺟﺎﯞﺍﺏ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗﺷﻨﻰ
ﺋﯘﻧﺘﯘﻣﺎﻳﺪﯗ ،ﺑﯘ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺗﻪﺳﻠﯩﻜﺘﻪ ﻳﯩﺘﯩﻠﯩﺪﯛﺭﮔﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺧﯩﺴﻠﻪﺕ .ﺑﺎﻳﻼﺭ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
ﺋﯩﻜﻪﻥ ،ﺑﺎﻳﻠﯩﻖ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ ﺑﺎﻳﻠﯩﻖ ﺋﯩﺰﺩﻩﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ؟

104

ﺋﻪﻗﯩﺪﻩ ﻗﺎﺷﮕﻪﺭﻟﯩﻜﻰﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺑﺎﭖ

8

ﻧﺎﻣﺮﺍﺗﻼﺭ ﻗﻮﻱ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﯩﻠﯩﻚ ،ﺑﺎﻳﻼﺭ ﺑﯚﺭﻩ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﻠﯩﻚ

ﻧﺎﻣﺮاﺗﻼرﻧﯩﯔ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺸﻰ ﺟﺎن ﺑﯧﻘﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ،ﺑﺎﻳﻼرﻧﯩﯔ
ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺸﻰ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻛﯚپ ﺑﺎﻳﻠﯩﻖ ﺗﻮﭘﻼش ﺋﯜﭼﯜﻧﺪۇر

ﺩﻩﯞﺭﯨﻤﯩﺰ ﺋﺎﻟﻠﯩﻘﺎﭼﺎﻥ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ ﺗﯩﭙﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳﯧﯖﻰ ﺩﻩﯞﺭﯨﮕﻪ ﻛﯩﺮﺩﻯ .ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﯩﻼ
ﻣﻪﯞﺟﯘﺕ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﻨﯩﯔ ﮬﻪﺭ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺗﻪﺭﻩﭘﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺳﯩﯖﯩﭗ ﻛﯩﺮﺩﻯ.ﻧﯘﺭﻏﯘﻧﻠﯩﻐﺎﻥ
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺟﯩﺪﺩﻯ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﺑﯧﺴﯩﻤﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﺯﻏﯩﻨﻪ ﯞﺍﻗﯩﺖ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﮬﻪﺭ ﺧﯩﻞ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ ﺳﯩﻨﯩﭙﻠﯩﺮﯨﻐﺎ
ﺗﯩﺰﯨﻤﻠﯩﺘﯩﭗ ﻛﻮﻣﭙﻴﯘﺗﯧﺮ ،ﺋﯧﻨﮕﻠﯩﺰﺗﯩﻠﻰ ،ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﮬﻪﻳﺪﻩﺵ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭﻧﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺪﯗ ...ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﻗﻘﺎ
ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ ﺋﺎﻟﻠﯩﻘﺎﭼﺎﻥ ﻣﻮﺩﯨﻐﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﻛﯚﺭﯛﻧﯩﺪﯗ ،ﺑﯩﺮﺍﻕ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﻪﺳﻠﯩﺪﯨﻜﻰ
ﻣﻪﻧﯩﺴﯩﻨﻰ –ﺭﻭﮬﻰ ،ﻣﺎﺩﺩﻯ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻦ ﺑﺎﻱ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺋﯜﭼﯜﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ – ﺋﯘﻧﺘﯘﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ.
ﻧﺎﻣﺮﺍﺗﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺸﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺗﺎﻣﺎﻕ ﻗﺎﭼﯩﺴﯩﻨﻰ ﺳﺎﻗﻼﭖ ﻗﯧﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺋﯘﻻﺭ
ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﺎﻱ ﺑﻮﻟﯘﺷﻨﻰ ﺋﯘﻧﺘﯘﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ .ﺋﯘﭼﻘﺎﻧﺪﻩﻙ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻲ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﯘ ﺩﻩﯞﺭﺩﻩ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ
ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺯﯙﺭﯛﺭ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺋﯚﮔﻪﻧﻤﯩﮕﻪﻧﺪﻩ ﺋﺎﺭﻗﯩﻐﺎ ﭼﯧﻜﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﮔﻪﭖ .ﺑﯩﺮﺍﻕ ،ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺗﺎﻣﺎﻕ ﻗﺎﭼﯩﺴﯩﻨﻰ
ﺳﺎﻗﻼﭖ ﻗﯧﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻧﻼ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﺍ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻘﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ.ﺷﯘﻧﯩﯔ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪﺍ ﺑﺎﻱ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺗﯜﮔﯜﻝ ،ﺗﺎﻣﺎﻕ ﻗﺎﭼﯩﺴﯩﻨﯩﻤﯘ ﺳﺎﻗﻼﭖ ﻗﺎﻟﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﭼﯜﻧﻜﻰ
ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﺶ ﯞﻩ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺸﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺩﻩﯞﺭ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﻟﺪﯗﺭﻻ ﺷﺎﻟﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ.
ﻧﺎﻣﺮﺍﺗﻼﺭ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﺍ ﮬﻪﺭ ﺩﺍﺋﯩﻢ ﻧﯘﺭﻏﯘﻧﻠﯩﻐﺎﻥ ﺑﺎﮬﺎﻧﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﺎﭘﯩﺪﯗ ،ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ :ﯞﺍﻗﯩﺖ
ﻳﯩﺘﯩﺸﻤﻪﻳﺪﯗ ،ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﺘﻪ ﭼﺎﺭﭼﺎﺵ ﺋﯧﻐﯩﺮ ...ﺩﯨﮕﻪﻧﺪﻩﻙ .ﺑﺎﻳﻼﺭ ﯞﺍﻗﯩﺘﻨﻰ ﭼﯩﯔ ﺗﯘﺗﯘﭖ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺪﯗ،ﭼﯜﻧﻜﻰ
ﺋﯘﻻﺭﺩﺍ ﺋﻮﺯﯗﻥ ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﻠﯩﻚ ﻧﯩﺸﺎﻥ ﺑﺎﺭ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺗﺎﻣﺎﻕ ﻗﺎﭼﯩﺴﯩﻨﻰ
ﺳﺎﻗﻼﭖ ﻗﯧﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻧﻼ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺑﺎﻱ ﺑﻮﻟﯘﺵ ،ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻛﯚﭖ ﺑﺎﻳﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺪﯗ.
ﭼﯧﻦ ﻣﯧﯖﺒﺎﯓ ﺗﻪﻳﯟﻩﻧﻠﯩﻚ ﺩﺍﯕﻠﯩﻖ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﯩﭽﻰ .ﺋﯘ ﺑﯩﺮ ﻣﯩﻠﻴﺎﺩﯦﺮ ﺑﻮﻟﯘﭘﻼ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺭﻭﮬﻰ
ﺋﯘﺭﻏﯘﭖ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﻧﺎﺗﯩﻖ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﯩﻢ ﻗﯘﺭﯗﻟﻤﯩﺴﻰ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻣﻮﻝ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﻛﻪﺳﯩﭙﺘﯩﻜﯩﻠﻪﺭﻧﻰ
105

ﺋﻪﻗﯩﺪﻩ ﻗﺎﺷﮕﻪﺭﻟﯩﻜﻰﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺑﺎﭖ

8

ﻧﺎﻣﺮﺍﺗﻼﺭ ﻗﻮﻱ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﯩﻠﯩﻚ ،ﺑﺎﻳﻼﺭ ﺑﯚﺭﻩ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﻠﯩﻚ

ﮬﻪﻳﺮﺍﻥ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﻏﺎﻥ .ﺋﯘﻧﯩﯔ

ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺳﺎﻥ-ﺳﯩﭙﯩﺮﻻﺭﻧﻰ ﺋﯧﺴﯩﺪﻩ ﻣﻪﮬﻜﻪﻡ ﺳﺎﻗﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﻩ

ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﻯ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺑﯩﺮ ﺩﯙﻟﻪﺗﻨﯩﯔ ﻧﺎﻣﻰ ﺋﺎﺗﺎﻟﻐﺎﻥ ﮬﺎﻣﺎﻥ ،ﺋﯘ ﺑﯘ ﺩﯙﻟﻪﺗﻨﯩﯔ ﻳﻪﺭ ﻛﯚﻟﯩﻤﻰ ،ﻧﻮﭘﯘﺳﻰ ،ﮬﻪﺗﺘﺎ
ﺳﻮﺩﺍ ﺳﻮﻣﻤﯩﺴﻰ ...ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﯘﭼﯘﺭﻻﺭﻧﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﻩﻟﻪﻳﺪﯗ.ﭼﯧﻦ ﻣﯧﯖﺒﺎﯕﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﻠﯩﺮﻯ
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺸﻨﻰ ﻗﻪﺩﯨﺮﻟﻪﺷﺘﻪﻙ ﺧﺎﺭﺍﻛﺘﯧﺮﯨﺪﯨﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ.
ﭼﯧﻦ ﻣﯧﯖﺒﺎﯕﻨﯩﯔ ﺋﻮﻗﯘﺵ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺗﯚﯞﻩﻥ ،ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﯘﭼﻨﻰ ﭘﯜﺗﺘﯜﺭﮔﻪﻥ.ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺋﯘ
ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ ﺳﺎﻳﻨﯩﺖ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﭘﻪﺧﺮﯨﻲ ﺳﻮﺩﺍ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﻯ ﭘﺮﻭﻓﯧﺴﺴﻮﺭﻯ ﺋﯘﻧﯟﺍﻧﯩﻐﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﻪﻥ.
ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﯘﭺ ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ﻣﻪﻟﯘﻣﺎﺗﯩﻐﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﯘ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﭘﺮﻭﻓﯧﺴﺴﻮﺭﻟﯘﻕ ﺋﯘﻧﯟﺍﻧﯩﻐﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺸﻰ
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺋﯚﻣﯜﺭ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺸﻨﻰ ﻗﻪﺩﯨﺮﻟﻪﺷﺘﻪﻙ ﭘﻪﺯﯨﻠﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ .ﭼﯧﻦ ﻣﯧﯖﺒﺎﯓ 15ﻳﺎﺵ ﯞﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ
ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻰ ﺳﻪﯞﻩﺑﻠﯩﻚ ﺋﻮﻗﯘﺷﺘﯩﻦ ﭼﯧﻜﯩﻨﯩﭗ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺘﺎﺑﺨﺎﻧﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ .ﺋﯘ ﻛﯜﻧﺪﯛﺯﻯ 12
ﺳﺎﺋﻪﺕ

ﺋﯩﺸﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ

ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ،

ﺋﯩﺸﺘﯩﻦ

ﭼﯜﺷﻜﻪﻧﺪﯨﻦ

ﻛﯩﻴﯩﻦ

ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ

ﺋﺎﺩﻩﺗﻨﻰ

ﻳﯩﺘﯩﻠﺪﯛﺭﮔﻪﻥ.ﻛﯩﺘﺎﺏ ﺋﻮﻗﯘﺵ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺷﻪﺧﺴﯩﻲ ﺯﻭﻗﯩﻐﺎ ،ﻛﯩﺘﺎﺏ ﺩﯗﻛﯩﻨﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑﺨﺎﻧﯩﺴﯩﻐﺎ
ﺋﺎﻳﻼﻧﻐﺎﻥ.ﺋﯘ ﮬﻪﺭ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﯜﺷﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺳﺎﺋﻪﺕ ﻛﯩﺘﺎﺏ ﺋﻮﻗﯘﺷﻨﻰ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺋﺎﺩﻩﺕ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ .ﻛﯩﺘﺎﺑﺨﺎﻧﯩﺪﺍ ﺗﻮﭘﺘﻮﻏﺮﺍ ﺳﻪﻛﻜﯩﺰ ﻳﯩﻞ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﭼﯧﻦ ﻣﯩﻨﺒﺎﯓ ﺳﻪﻛﻜﯩﺰ ﻳﯩﻞ ﻛﯩﺘﺎﺏ
ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻥ.
ﭼﯧﻦ ﻣﯧﯖﺒﺎﯕﺪﺍ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﻛﯚﺯ – ﻗﺎﺭﺍﺵ ﺑﺎﺭ :ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ﮬﺎﻳﺎﺗﺘﺎ ﻣﯘﯞﻩﭘﭙﻪﻗﯩﻴﻪﺕ ﻗﺎﺯﯨﻨﯩﺶ ﻛﯚﭖ
ﮬﺎﻟﻼﺭﺩﺍ ﻛﻪﭺ ﺳﺎﺋﻪﺕ ﺳﻪﻛﻜﯩﺰﺩﯨﻦ ﺋﻮﻧﻐﯩﭽﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﯞﺍﻗﯩﺘﻘﺎ ﺑﺎﻏﻠﯩﻖ .ﻣﯘﺷﯘ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﯩﻦ ﺋﯜﻧﯜﻣﻠﯜﻙ
ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﺎﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﭘﯩﻨﭽﯩﺴﻰ ﭼﻮﯓ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻼﻻﻳﺪﯗ.
ﺑﺎﻳﻼﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺸﻜﻪ ﻣﺎﮬﯩﺮ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻛﯜﻧﺪﯨﻠﯩﻚ ﺋﺎﺩﯨﺘﻰ ﺑﻮﻟﯘﭘﻼ
ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺋﯧﭽﯩﺶ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪﯗ .ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ
ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﻳﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﻐﺎﻥ .ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ ﭘﺎﺳﺴﯩﭗ ﯞﻩ ﻣﯧﺨﺎﻧﯩﻜﯩﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ،ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ ﮬﻪﺭ
ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﻛﯚﯕﯜﻝ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﻛﯜﺯﯨﺘﯩﺸﻰ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﻣﺎﺱ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻳﯜﺭﯛﺵ ﮬﻪﺭﻛﻪﺕ ﻗﺎﺋﯩﺪﯨﺴﯩﻨﻰ
ﺋﻮﻣﯘﻣﻼﺷﺘﯘﺭﯗﭖ ﭼﯩﻘﯩﺶ ﻛﯧﺮﻩﻙ .ﺑﺎﻳﻼﺭﻧﯩﯔ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﻪﺳﯩﺮﻯ ﻧﻪﺯﯨﺮﻯ ﺋﯚﺗﻜﯜﺭ،ﺋﯩﺸﻼﺭﻏﺎ
106

ﺋﻪﻗﯩﺪﻩ ﻗﺎﺷﮕﻪﺭﻟﯩﻜﻰﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺑﺎﭖ

8

ﻧﺎﻣﺮﺍﺗﻼﺭ ﻗﻮﻱ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﯩﻠﯩﻚ ،ﺑﺎﻳﻼﺭ ﺑﯚﺭﻩ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﻠﯩﻚ

ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﮬﯚﻛﯜﻣﻰ ﺋﺎﺩﻩﺗﺘﯩﻜﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺑﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺟﺎﭘﺎﻟﯩﻖ
ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ.
ﻧﺎﻣﺮﺍﺗﻼﺭ

ﺑﺎﻳﻼﺭﻏﺎ

ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﺸﻨﻰ

ﻳﺎﺧﺸﻰ

ﻛﯚﺭﯨﺪﯗ،

ﺋﯘﻻﺭ

ﺑﯧﻜﺎﺭ

ﯞﺍﻗﯩﺘﻠﯩﺮﯨﺪﺍ

ﻛﯩﺘﺎﺏ

ﺋﻮﻗﯘﻣﺎﻳﺪﯗ،ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭﻩﺕ ﺑﯘ »ﺗﯜﮔﯩﻤﻪﺱ ﻛﯩﺘﺎﺏ« ﻧﻰ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﯞﺍﺭﺍﻗﻠﯩﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ
ﻧﺎﻣﺮﺍﺗﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﯞﻩ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﺩﯙﯕﮕﻪﺷﻨﻰ ﻳﺎﺧﺘﯘﺭﯨﺪﯗ ،ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺋﻪﺯﻩﻟﺪﯨﻦ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﮬﻮﺭﯗﻥ
ﺧﺎﺭﺍﻛﺘﯧﺮﯨﮕﻪ ﻗﺎﺭﯨﺘﺎ ﺋﻮﻳﻼﻧﻤﺎﻳﺪﯗ .ﻧﺎﻣﺮﺍﺗﻼﺭﻧﯩﯔ ﻧﻪﺯﯨﺮﯨﺪﻩ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﭺ ﺳﻪﺭﭖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺶ،
ﺷﯩﺮﻛﻪﺕ ﭘﯘﻝ ﺧﻪﺟﻠﻪﭖ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪﻥ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﯩﻠﻪﺵ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﺳﯩﻤﯘ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﻣﻪﺯﺯﯨﺴﯩﻨﻰ
ﺗﯧﺘﯩﻴﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ ﯞﺍﻗﺘﯩﻢ ﺋﯩﺴﺮﺍﭖ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ ،ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﺍﻳﺪﯗ.
ﻧﺎﻣﺮﺍﺗﻼﺭ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺗﻪﺳﻠﯩﻜﺘﻪ ﺑﯩﺮﻩﺭ ﻣﺎﮬﺎﺭﻩﺗﻨﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﯟﺍﻟﺴﯩﻼ ،ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﻟﻠﯩﻘﺎﭼﺎﻥ ﺗﺎﻣﺎﻕ
ﻗﺎﭼﯩﺴﯩﻐﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﺪﯗﻡ ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﺍﻳﺪﯗ – ﺩﻩ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺑﺎﻳﻼﺭ ﻣﻪﯕﮕﯜ
ﺋﻪﯓ ﺋﯩﻠﻐﺎﺭ ﺋﯩﺪﯨﻴﻪ ﯞﻩ ﺋﻪﯓ ﺋﯩﻠﻐﺎﺭ ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﭗ ﺩﻩﯞﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﯓ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻠﻪﻳﺪﯗ.
ﺋﺎﺳﯩﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺑﺎﻱ ﻟﻰ ﺟﯩﻴﺎﭼﯧﯔ ﺩﻩﻝ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩﻩﻡ ،ﺋﯘ
ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺗﻮﺧﺘﯩﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﻛﯜﭼﻠﻪﻧﺪﯛﺭﮔﻪﻥ .ﻟﻰ ﺟﯩﻴﺎﭼﯧﯖﺪﻩﻙ ﺑﺎﻳﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺸﻰ
ﮬﻪﺭﮔﯩﺰﻣﯘ ﻗﺎﺭﯨﻐﯘﻻﺭﭼﻪ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺋﯘﻻﺭ ﮬﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺑﺎﺳﻘﯘﭼﺘﺎ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻧﯧﻤﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯚﮔﯜﻧﯩﺸﻜﻪ ﺋﻪﯓ
ﺋﯧﮫﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﻖ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ،ﺋﯚﮔﻪﻧﮕﻪﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ

ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺪﯗ.

ﺑﺎﻳﻼﺭ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﻗﻪﺗﺌﯩﻴﻨﻪﺯﻩﺭ ﻛﯚﯕﯜﻝ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺪﯗ .ﺋﯚﮔﻪﻧﮕﻪﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﺎﻳﺘﺎ – ﻗﺎﻳﺘﺎ
ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﭗ ﺋﯜﻧﯜﻣﻨﻰ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﭖ ،ﺋﯚﮔﻪﻧﮕﻪﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚﺯ ﺗﻪﻏﺪﯨﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﯜﺭﺗﻜﯩﻠﯩﻚ ﻛﯜﭼﯩﮕﻪ
ﺋﺎﻳﻼﻧﺪﯗﺭﯨﺪﯗ .ﺑﯘ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺳﯘﺑﻴﯧﻜﺘﯩﭗ ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﺎﻳﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪﯗﺭﯨﺪﯗ.ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ ﻧﺎﻣﺮﺍﺗﻼﺭ ﺟﺎﻥ
ﺑﯧﻘﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯧﮫﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﺎﮬﺎﺭﻩﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﭗ ﺑﻮﻟﯘﭘﻼ ﺋﯚﮔﻪﻧﮕﻪﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻲ
ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﻣﺎﻳﺪﯗ –ﺩﻩ ،ﻛﯜﻧﻨﯩﯔ ﺋﯚﺗﻜﯩﻨﯩﮕﻪ ﺷﯜﻛﺮﻯ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺸﻨﻰ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺟﺎﭘﺎﻟﯩﻖ ﺋﯩﺶ ﺩﻩﭖ
ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﭼﻘﺎ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺟﯩﺴﻤﺎﻧﯩﻲ ﺋﻪﻣﮕﻪﻛﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺑﯘ ﻧﯧﻤﻪ ﺩﯨﮕﻪﻥ
ﺋﯧﭽﯩﻨﯩﺸﻠﯩﻖ ﮬﻪ!
107

ﺋﻪﻗﯩﺪﻩ ﻗﺎﺷﮕﻪﺭﻟﯩﻜﻰﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺑﺎﭖ

8

ﻧﺎﻣﺮﺍﺗﻼﺭ ﻗﻮﻱ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﯩﻠﯩﻚ ،ﺑﺎﻳﻼﺭ ﺑﯚﺭﻩ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﻠﯩﻚ

ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺋﺎﺷﯘ ﻧﺎﻣﺮﺍﺗﻼﺭ ﮬﻪﻣﯩﺸﻪ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﯩﺰ ،ﮬﻪﺗﺘﺎ ﺯﯨﻴﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺪﯗ،
ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ:ﻛﻪﻳﯩﭗ – ﺳﺎﭘﺎ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﻗﯩﻤﺎﺭ ﺋﻮﻳﻨﺎﺵ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ .ﺋﯘﻻﺭ ﺭﯦﺌﺎﻟﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﻗﺎﺭﯨﻐﯘﻏﺎ
ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯗ ،ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪﻥ ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ،ﺋﯚﺯ ﺗﻪﻏﺪﯨﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﻪﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ
ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯘﻻﺭ ﻛﯚﺭﻩﻟﻤﻪﻳﺪﯗ.
ﺋﯧﺴﯩﯖﯩﺰﺩﻩ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ،ﮬﻪﺭﮔﯩﺰﻣﯘ ﻗﺎﺭﯨﻐﯘﻻﺭﭼﻪ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺸﻜﻪ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﭼﻮﻗﯘﻡ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ
ﻛﯧﺮﻩﻛﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﺎﻳﺪﯨﯖﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺵ ﻛﯧﺮﻩﻙ .ﺗﺎﻣﺎﻕ ﻗﺎﭼﯩﺴﯩﻨﻰ ﺳﺎﻗﻼﭖ ﻗﯧﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻧﻤﯘ ﻳﺎﻛﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ
ﮬﺎﻳﺎﺗﺘﯩﻜﻰ ﺑﺎﻳﻠﯩﻖ ﺋﯜﭼﯜﻧﻤﯘ؟

★ ★ ★ ﺑﺎﻳﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺑﺎﻳﺎﻧﻰ ★ ★ ★

ﭼﯧﻦ ﻣﯧﯖﺒﺎﯓ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯨﮕﻪﻥ» :ﺋﻮﻗﯘﺵ ﺗﺎﺭﯨﺨﯩﻨﯩﯔ ﻛﯧﺮﯨﻜﻰ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺑﯩﺮﺍﻕ ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ
ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻲ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺸﺘﯘﺭ «.ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﻣﯘﯞﻩﭘﭙﻪﻗﯩﻴﻪﺕ ﻗﺎﺯﯨﻨﯩﺶ – ﻗﺎﺯﯨﻨﺎﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ
ﺋﺎﯞﯞﺍﻝ ﺷﯘ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﺘﯩﻦ ﺳﯩﺮﺗﻘﻰ ﺑﻮﺵ ﯞﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﻠﯩﻢ ﻗﯘﺭﯗﻟﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘﻗﻠﯩﻐﺎﻥ ،ﻛﻪﺳﭙﻰ
ﺳﺎﭘﺎﺳﯩﻨﻰ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﻛﯚﺗﯜﺭﮔﻪﻧﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﺑﺎﻏﻠﯩﻖ؛ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻖ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﻛﯧﺮﻩﻛﻠﯩﻚ ﮬﯜﻧﻪﺭ-ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﻼﺭﻧﻰ
ﺋﯚﮔﻪﻧﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﺑﺎﻏﻠﯩﻖ؛ ﺋﻪﯓ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪﺍ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﻮﺯﯗﻥ ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﻠﯩﻚ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﺎﻱ ﺑﻮﻟﯘﺵ
ﺋﯩﺪﯨﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ

ﺑﺎﺭﻳﻮﻗﻠﯘﻗﻰ

ﯞﻩ

ﺑﯘﺋﯩﺪﯨﻴﯩﻨﯩﯔ

ﺷﯘ

ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ

ﺋﯚﮔﻰـﻧﻰـﺷﻰـﮔﻪ

ﻱـﻯـﺕـﻩﻙـﭺـﻯـﻝـﻯـﻙ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ – ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺑﺎﻏﻠﯩﻖ.

108

ﺋﻪﻗﯩﺪﻩ ﻗﺎﺷﮕﻪﺭﻟﯩﻜﻰﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺑﺎﭖ

9

ﻧﺎﻣﺮﺍﺗﻼﺭ ﻗﻮﻱ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﯩﻠﯩﻚ ،ﺑﺎﻳﻼﺭ ﺑﯚﺭﻩ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﻠﯩﻚ

ﻧﺎﻣﺮاﺗﻼر ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﻛﯩﺮﯨﻢ – ﭼﯩﻘﯩﻤﯩﻐﺎ ﺋﻪﮬﻤﯩﻴﻪت ﺑﯧﺮﯨﺪۇ ،ﺑﺎﻳﻼر
ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻲ ﭘﻪزﯨﻠﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﻪﮬﻤﯩﻴﻪت ﺑﯧﺮﯨﺪۇ

ﺳﯘﻧﯩﯔ ﮔﻮﺭﯗﮬﯩﻨﯩﯩﯔ ﺑﺎﺵ ﻣﯘﺩﯨﺮﻯ ﻗﻮﺷﯘﻣﭽﻪ ﺑﺎﺵ ﻟﯧﺪﯨﺮﻯ ﺟﺎﯓ ﺟﯩﻨﺪﻭﯓ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻲ ﭘﻪﺯﯨﻠﻪﺗﻜﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻛﯚﺯ – ﻗﺎﺭﺍﺷﯩﻨﻰ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ» :ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻲ ﭘﻪﺯﯨﻠﻪﺕ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ
ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺗﺎﻳﯩﻨﯩﺶ ﻧﯘﻗﺘﯩﺴﻰ ،ﺋﯘﻧﻰ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺗﯩﺠﺎﺭﯨﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﺘﯜﺭﮔﻪﻧﺪﻩ ﺋﯘ ﺑﯩﺮ
ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﯩﻴﯩﺘﻰ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪﻩ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﯩﻨﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ ›.ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻲ ﭘﻪﺯﯨﻠﻪﺗﻨﻰ ﺋﺎﯞﯞﺍﻝ
ﺋﻮﻳﻠﯩﺸﯩﺶ‹ ﺩﯨﮕﻪﻥ

ﺑﯘ ﺳﯚﺯ ﻗﯘﺭﯗﻕ ﮔﻪﭖ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ،ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﯩﻼﺭﻏﺎ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪﻥ

ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﻴﻪﺗﭽﺎﻧﻠﯩﻖ ﺗﯘﻳﻐﯘﺳﻰ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ«.
ﺟﺎﯓ ﺟﯩﻨﺪﻭﯓ ﺑﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﯧﻴﯩﺘﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺩﯦﮕﯩﻨﯩﺪﻩﻙ ﻗﯩﻠﺪﻯ ،ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﯩﺪﯨﻜﻰ
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯖﻤﯘ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﮬﯚﺭﻣﯩﺘﻰ ﺋﯧﺸﯩﭗ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﯩﻤﻰ ﯞﻩ ﺟﻪﻟﭙﻜﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ﮬﻪﯞﻩﺱ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻲ ﭘﻪﺯﯨﻠﯩﺘﯩﻨﻰ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻣﺎﺧﺘﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺪﻯ.
ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯚﺭﯛﯞﺍﻟﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗﻛﻰ ،ﺑﺎﻳﻠﯩﻖ ﺭﯨﻘﺎﺑﯩﺘﯩﺪﻩ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻲ ﭘﻪﺯﯨﻠﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﻪﮬﻤﯩﻴﻪﺕ
ﺑﯧﺮﯨﺶ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻣﯘﮬﯩﻢ .ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺑﯘ ﻧﯘﻗﺘﯩﺪﺍ ﻧﯘﺭﻏﯘﻧﻠﯩﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﯩﺴﻰ ﻣﯜﺟﻤﻪﻝ .ﺋﯘﻻﺭ
ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺋﻪﺳﺘﺎﻳﯩﺪﯨﻠﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻛﯩﺮﯨﻢ – ﭼﯩﻘﯩﻤﯩﻐﯩﻼ ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺑﯚﻟﯩﺪﯗ،ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻛﯩﺮﯨﻤﯩﻨﻰ
ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﺋﯘﻻﺭ ﯞﺍﺳﺘﻪ ﺗﺎﻟﻠﯩﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﮬﻪﺗﺘﺎ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻲ ﭘﻪﺯﯨﻠﻪﺕ ﯞﻩ ﺋﻪﺧﻼﻗﻨﻰ ﺑﯩﺮ
ﭼﻪﺗﻜﻪ ﻗﺎﻳﺮﯨﭗ ﻗﻮﻳﯩﺪﯗ .ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭ ﺑﺎﻳﻐﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﺴﯩﻤﯘ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﮬﺎﻣﺎﻥ ﻧﺎﻣﺮﺍﺗﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺋﻮﺭﯨﺴﯩﻐﺎ ﭘﯧﺘﯩﭗ
ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ.
ﺑﯩﺮ ﻣﺎﻱ ﺑﻮﻳﺎﻕ ﺳﻮﺩﯨﮕﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﭼﯩﻘﯩﻤﯩﻨﻰ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺗﯩﺠﻪﭖ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﯩﻨﻰ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ
ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ،ﺑﯩﺮ ﻛﻮﻧﺎ ﻗﻪﻟﻪﻧﺪﻩﺭﺩﯨﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎ ﻣﺎﻱ ﺑﻮﻳﺎﻕ ﻳﺎﺳﺎﺵ ﺋﯘﺳﯘﻟﯩﻨﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﯟﺍﭘﺘﯘ .ﺑﯘ ﺧﯩﻞ
ﺋﯘﺳﯘﻟﺪﺍ ﺳﯩﺮ ﺩﻩﺭﯨﺨﻰ ﻳﻮﭘﯘﺭﻣﯩﻘﯩﻨﻰ ﻗﺎﻳﻨﯩﺘﯩﭗ ﺑﻮﺗﻘﯩﻐﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪﯗﺭﯗﭖ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺳﯩﺮ ﺩﻩﺭﯨﺨﻰ ﺑﻮﺗﻘﯩﺴﻰ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺯ ﻣﯩﻘﺪﺍﺭﺩﯨﻜﻰ ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﺳﯩﺮﻧﻰ ﺋﺎﺭﻻﺷﺘﯘﺭﯞﻩﺗﺴﯩﻼ ﭘﯜﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺋﺎﺩﺩﻯ ﺋﯩﺪﻯ.
109

ﺋﻪﻗﯩﺪﻩ ﻗﺎﺷﮕﻪﺭﻟﯩﻜﻰﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺑﺎﭖ

9

ﻧﺎﻣﺮﺍﺗﻼﺭ ﻗﻮﻱ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﯩﻠﯩﻚ ،ﺑﺎﻳﻼﺭ ﺑﯚﺭﻩ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﻠﯩﻚ

ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻳﺎﺳﯩﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺳﺎﺧﺘﺎ ﻣﺎﻱ ﺑﻮﻳﺎﻕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﻣﺎﻱ ﺑﻮﻳﺎﻕ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ
ﺑﻮﻟﯘﭖ،ﻛﻪﺳﯩﭗ ﺋﻪﮬﻠﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺗﻪﺳﺘﻪ ﭘﻪﺭﻗﻠﻪﻧﺪﯛﺭﻩﺗﺘﻰ .ﺑﯩﺮﺩﯨﻨﺒﯩﺮ ﻛﻪﻣﭽﯩﻠﯩﻜﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﯘﺧﯩﻞ
ﺳﺎﺧﺘﺎ ﺳﯩﺮﻧﻰ ﺋﻮﺯﯗﻥ ﺳﺎﻗﻠﯩﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﯩﺘﺘﻰ ،ﺳﯧﺘﯩﻠﻤﺎﻳﻼ ﻗﺎﻟﺴﺎ ،ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺗﯩﺰﻻﺳﯜﭘﯩﺘﻰ ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﭗ
ﺋﻪﺧﻠﻪﺗﻜﻪ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﺎﺗﺘﻰ.
ﻣﺎﻱ ﺳﻮﺩﯨﮕﯩﺮﻯ ﺑﯘ ﻣﺎﮬﺎﺭﻩﺗﻨﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺧﯘﺷﺎﻝ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﺧﯩﻞ
ﺋﯘﺳﯘﻟﺪﺍ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺑﺎﻱ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﻮﻳﻼﭘﺘﯘ .ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﮬﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﮔﻪﭖ – ﺳﯚﺯ
ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻳﯧﺮﯨﻤﺪﯨﻦ ﻛﯚﭘﺮﻩﻙ ﺟﯘﻏﻼﻧﻤﺎ ﭘﯘﻟﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻳﯜﺯﺗﯘﯓ ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﺳﯩﺮ
ﺳﯧﺘﯩﯟﺍﭘﺘﯘ ،ﮬﻪﻣﺪﻩ ﺳﯩﺮ ﺩﻩﺭﯨﺨﻰ ﻳﻮﭘﯘﺭﻣﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻳﯜﺯ ﺗﯘﯓ ﺳﯩﺮﺩﻩﺭﯨﺨﻰ ﺑﻮﺗﻘﯩﺴﻰ ﻗﺎﻳﻨﯩﺘﯩﭙﺘﯘ،
ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﺳﯩﺮ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯘ ﺑﻮﺗﻘﯩﻼﺭﻧﻰ ﺋﺎﺭﻻﺷﺘﯘﺭﯗﭖ ﺳﺎﺗﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﭘﺘﯘ.
ﺳﯩﺮﺗﺘﯩﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺳﻮﺩﯨﮕﻪﺭﻟﻪﺭ ﻣﺎﻱ ﺑﻮﻳﺎﻗﻨﻰ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﻣﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﺋﯘ ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﻣﺎﻱ ﺑﻮﻳﺎﻗﻨﻰ
Sez Uygur ädäbiyättän 1 tekst ukıdıgız.
Çirattagı - Namratlar Qoy Tebeytlik - 1 - 08
 • Büleklär
 • Namratlar Qoy Tebeytlik - 1 - 01
  Süzlärneñ gomumi sanı 2812
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1376
  14.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  25.9 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  32.3 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Namratlar Qoy Tebeytlik - 1 - 02
  Süzlärneñ gomumi sanı 3412
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1777
  12.9 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  23.7 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  29.1 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Namratlar Qoy Tebeytlik - 1 - 03
  Süzlärneñ gomumi sanı 3421
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1623
  13.5 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  24.8 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  31.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Namratlar Qoy Tebeytlik - 1 - 04
  Süzlärneñ gomumi sanı 3429
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1627
  13.4 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  23.7 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  29.8 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Namratlar Qoy Tebeytlik - 1 - 05
  Süzlärneñ gomumi sanı 3388
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1633
  13.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  23.2 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  30.1 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Namratlar Qoy Tebeytlik - 1 - 06
  Süzlärneñ gomumi sanı 3497
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1639
  12.7 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  24.4 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  30.4 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Namratlar Qoy Tebeytlik - 1 - 07
  Süzlärneñ gomumi sanı 3387
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1555
  13.6 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  24.4 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  30.9 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Namratlar Qoy Tebeytlik - 1 - 08
  Süzlärneñ gomumi sanı 3488
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1609
  14.1 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  26.6 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  32.5 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Namratlar Qoy Tebeytlik - 1 - 09
  Süzlärneñ gomumi sanı 3520
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1656
  12.7 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  22.2 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  28.5 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Namratlar Qoy Tebeytlik - 1 - 10
  Süzlärneñ gomumi sanı 3472
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1698
  13.7 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  26.4 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  33.1 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Namratlar Qoy Tebeytlik - 1 - 11
  Süzlärneñ gomumi sanı 3407
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1579
  13.9 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  25.4 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  32.2 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Namratlar Qoy Tebeytlik - 1 - 12
  Süzlärneñ gomumi sanı 3406
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1580
  12.7 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  23.5 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  30.4 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Namratlar Qoy Tebeytlik - 1 - 13
  Süzlärneñ gomumi sanı 3393
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1613
  12.4 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  22.9 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  28.9 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Namratlar Qoy Tebeytlik - 1 - 14
  Süzlärneñ gomumi sanı 3403
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1581
  14.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  23.9 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  30.3 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Namratlar Qoy Tebeytlik - 1 - 15
  Süzlärneñ gomumi sanı 3361
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1588
  13.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  23.4 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  30.4 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Namratlar Qoy Tebeytlik - 1 - 16
  Süzlärneñ gomumi sanı 3447
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1596
  13.8 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  25.2 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  31.7 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Namratlar Qoy Tebeytlik - 1 - 17
  Süzlärneñ gomumi sanı 3546
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1581
  13.6 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  25.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  30.9 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Namratlar Qoy Tebeytlik - 1 - 18
  Süzlärneñ gomumi sanı 3343
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1624
  13.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  23.9 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  30.3 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Namratlar Qoy Tebeytlik - 1 - 19
  Süzlärneñ gomumi sanı 3453
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1586
  13.4 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  23.7 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  31.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Namratlar Qoy Tebeytlik - 1 - 20
  Süzlärneñ gomumi sanı 3465
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1597
  13.3 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  23.8 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  30.5 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Namratlar Qoy Tebeytlik - 1 - 21
  Süzlärneñ gomumi sanı 3316
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1646
  13.1 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  24.5 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  30.9 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Namratlar Qoy Tebeytlik - 1 - 22
  Süzlärneñ gomumi sanı 2330
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1200
  14.9 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  25.9 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  31.8 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.