27 Mayıs'tan 12 Mart'a - 1

Süzlärneñ gomumi sanı 3671
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2157
27.8 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
39.7 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
48.1 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
  Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır.
 
  Dizgi - Yayımlayan:
  Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş.
  Baskı: Çağdaş Matbaacılık ve Yayıncılık Ltd. Şti.
  Mayıs 2000
 
  NADİR NADİ
 
  27 MAYIS'TAN 12 MART'A
  (1961-1962)
 
 
  Cumhuriyet GAZETESİNİN
  OKURLARINA ARMAĞANIDIR.
 
 
  1961 YILI
 
 
  1.1.1961
 
  GİDEN VE GELEN
 
  Giden yılın Türk tarihinde şüphesiz unutulmaz bir yeri olacaktır. Çocuklarımız, 1960'ı tıpkı 1908 gibi 1923 gibi, 1938, ya da 1946 gibi millî kaderimizin nirengi noktalarından biri sayılacaklardır. Geçen yıl başarılan 27 Mayıs devrimi ile bu millet baskı idareleri önünde bundan böyle uzun bir süre boyun eğemeyeceğini ispat etmiştir. Türk Silâhlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü devrim hareketi bir askerî ayaklanmaya benzetilemez. 27 Mayıs günü düşük iktidarın beynine inen yumruk görünüşte ordumuzun koluna bağlı idi ise de o yumruğu bir yıldırım hızı ile hedefe yaptıran irade doğrudan doğruya milletten geliyordu. Gerçeğin bundan ibaret olduğunu anlamak içni 27 Mayıs'ı adım adım hazırlayan olayları hatırlamak ve 27 Mayıs'tan bu yana devrim sorumlularının davranışını gözönüne getirmek yeter. Düşük iktidarın anayasayı çiğneyen hukuk dışı yönetimi son aylarda artık dayanılmaz bir hal almıştı. Meşru tutanaklarını kaybeden hükümet artık herhangi bir tevil yolu aramaya da lüzum görmüyor, devlet idaresinde gayrimeşruluğu adeta normal işler bir sistem haline getirmeye çalışıyordu. Adalete, basına, üniversiteye, devletin nizam ve asayiş kuvvetlerine yapılan baskılar yetmez olmuş, son çare olarak Büyük Millet Meclisi'ni çalışamaz hale getirmek, böylece milleti sindirmek tedbirlerine başvurulmuştu. 27 Nisan'da yürürlüğe konan ''Tahkikat Komisyonunun yetkileri'' kanunu ile düşük iktidar, o zamana değin anayasaya karşı göze aldığı en ağır tecavüzü işliyor, kendini resmen millî iradenin üstünde gördüğünü ilân ediyordu.
  Bu hakaret karşısında aydın Türk gençliğinin hemen ertesi günü harekete geçerek gür sesini duyurması milletçe her zaman öğünmemiz gereken şerefli bir davranıştır. 28 Nisan'da İstanbul'da başlayan ve kısa zamanda yurt düzeyine yayılarak genişleyen nümayişleri görenler, bu halin böyle devam edemeyeceğini iyice anlamışlardı. Aklını başına toplayıp da bir türlü olup bitenleri kavramak istemeyen sadece düşük iktidardı.
  Nihayet beklenen gün geldi çattı. Tatlı vaatlerle oyunu çuvala doldurduktan sonra kıs kıs gülerek milleti hiç seyanlar aradıkları belâyı buldular, kendi deyimleri ile ''kazazede'' oldular.
  İlkbaharına devrim şartları içinde başladığımız 1960 yılını aynı şartlarla tamamladık. Bugün 1961 yılına yine devrim şartları içinde giriyoruz. Giden yıl soysuzlaşmış bir idareyi dünyaya örnek sayılacak bir başarı ile devirdiğimize tanık olmuştu. Gelen yıl boyunca, özlediğimiz hukuk devletini acaba kurabilecek miyiz?
  Bu sorunun cevabı, vatandaş olarak teker teker hepimizin davranışına bağlıdır. Devrim sorumunu taşıyan Millî Birlik Komitesi, bugüne kadar ki davranışları ile varlığında her türlü takdiri aşan bir iyi niyet ve sağduyu hazinesi sakladığını ispat etmiştir. Türk milleti adına kellelerini koltuğu alanlar, gasbedilmiş emaneti kurtardıktan sonra şimdi onu millete geri vermenin ve selâmetli yolunu hazırlıyorlar. 1961 yılında bütün ümitlerimiz Kurucu Meclis üzerine toplanmıştır. Bu meclisten vatandaş haklarını koruyacak uzun ömürlü bir Anayasa ve millî iradeye rahat nefes aldıracak iyi bir seçim kanunu bekliyoruz. Bu itibarla Kurucu Meclis'e seçilen sayın üyeler büyük bir sorum yüklendiklerini hiç unutmamalıdırlar. Son on yıl içinde siyasal hayatımız, zaman zaman milleti politikadan da, demokrasiden de tiksindirecek olaylarla geçmiştir. İşbaşına geçecek iktidarların bundan böyle millet kontrolünden kolayca sıyrılıvermesi ihtimalleri önlenmeli, insan hakları ve temel hürriyetlerin bir gün yeniden karaborsaya düşmesine mutlaka engel olunmalıdır.
  Hangi meslekten, hangi partiden olurlarsa olsunlar, Kurucu Meclisin sayın üyeleri önümüzdeki vazife ayları süresince mesleklerini de partilerini de arka plana atmak ve bütün varlıkları ile İkinci Cumhuriyetin temellerini güçlendirmeye çalışmak zorundadırlar. Böyleleri bizi daima yanlarında bulacaklardır.
  1961 yılının Türk milletine hayırlı olmasını yürekten dileriz.
  6.1.1961
 
  UMUT GÜNÜ
 
  Bugün Türk milleti büyük günlerinden birini yaşıyor. Bütün gözler Ankara'ya çevrilmiştir. Yürekler ümitle çarpmaktadır. İkinci Cumhuriyetin Kurucu Meclisi Başkentte ilk toplantısını yapıyor. Böylece şerefli tarihimizin yeni bir yaprağını milletçe açıyoruz. Şimdi tertemiz olan o yaprağı başarılı eserlerle doldurmak hepimizin yürekten amacımızdır. Geçmişten ders almasını bilir, geleceğin tehlikelerinden sakınma yollarını bulursak, amacımıza varmamak için ortada hiçbir sebep olmamak gerekir.
  Kurucu Meclis'ten neler beklediğimizi biliyoruz: Vatandaş hak ve hürriyetlerini koruyarak siyasal hayatımız düzen verecek bir Anayasa ile memleket bünyesine uygun bir seçim kanununu bir an önce hazırlayıp halk oyuna sunmak. Aslına bakılacak olursa, böyle sınırları belirli bir görevin kurucuları büyük güçlüklere uğratmayacağı düşünülebilir. Fakat politika ihtirasının kimi zaman insanları ne kadar şaşırttığını hatırlarsak, kötü ihtimalleri önlemek uğruna daima dikkatil bulunmamız gerektiğini de inkâr edemeyiz.
  Devlet idaresi sorumunu taşıyanlar hesabına en büyük hata bütün olayların mihveri olarak kendilerini görmek, her şeyin kendileriyle başladığı inancına saplanmaktır. Düşük iktidar bu hatayı işlemiş, Birinci Cumhuriyetin bir devamı olduğunu inkâr ederek 27 yıllık olumlu ve şerefli gayretleri toptan batırmak istemiştir. Ne hazin ve ibret verici bir sonuçtur ki Birinci Cumhuriyetin en öğüneceğimiz eserleri düşük iktidarın on yıl boyunca lekelemeye çalışmaktan usanmadığı o yirmiyedi yıl içinde başarılmıştır. Birinci Cumhuriyeti soysuzlaştıranlar, o Cumhuriyetin yaratıcılarına sırt çevirenler, daha açık bir deyimle Atatürk devriminin zaruretini, o devrimin tarihsel niteliğini kavrayamayanlardır. Hiçbir devlet adamı, hiçbir politika takımı, hiçbir iktidar bir milletin başına gökten zenbille inmez. Hiçbir devrim de keyif için yapılmaz. Tarihin kendine özgü şaşmaz bir mantığı vardır. Tarih yapan devlet adamları, masa başında roman hazırlayan yazarlara benzetilemez. Tarih yapmak demek, tarihsel akışın zaruretini görüp onun gereğini yerine getirmek demektir.
  Atatürk bundan elli yıl önce, gerçek Türk kurtuluşunun ne yolla başarılabileceğini görmüş ve anlamıştı: Bizim baş davamız her şeyden önce bir uygarlık (medeniyet) davası idi. Bağımsız bir millet ve hür insanlar olarak yaşayabilmemiz, Batı uygarlığı şartlarını benimsememize, Batı milletleri topluluğu içinde yerimizi almamıza, tam manasıyla onlardan biri olmamıza bağlı idi. İstiklâl Şavasından hemen sonra girişilen devrim hamlelerinin tek hedefi budur. Bugün aradan elli yıla yakın bir zaman geçmiştir. Atatürk'ün o zaman kavradığı tarihsel zarureti şimdi bir parçacık kafası işleyen her vatandaş artık gözleri önünde görmektedir. Bugün Türkiye için Batı milletler ailesi dışında hür ve bağımsız olarak yaşamak imkânı yoktur.
  - Batı ile işbirliği yapalım, eski hayatımızı yaşayalım. Batının tekniğini alalım, toplumsal düzenimizi koruyalım!
  Gibi düşünceler sadece boş lâftan ibarettir. Millet olarak tam güvene kavuşmamız yalnız tekniğimizle değil, hukukumuzla, ekonomimizle, sosyal müesseselerimizle, dünya görüşümüz ve insan anlayışımızla da Batılaşmamıza bağlıdır.
  Kurucu Meclis'ten beklediğimiz, anayasa çalışmalarını bu zihniyetle ele alması, yakın bir gelecekte kurulacak olan siyasal hayatımızı bu yöne hazırlamasıdır. Çok partili hayatın cilvelerini on yıl boyunca tecrübe ede ede gördük. Atatürk devriminin temel prensibini çiğnemekten çekinmeyenler, gericiler, kara aydınlar ve nemelâzımcılar elinde Birinci Cumhuriyet soysuzlaştı, gitti. İkinci kurarken çok dikkatli davranmak lüzumunu bir an unutmamalıyızdır. Kuruculara yürekten başarılar dileriz. Rehberleri Atatürk olsun!
  15.1.1961
 
  İSTEMEYİ BİLMEK
 
  Muhalefet yıllarında iken Türk işçisine bol keseden meydanlar dolusu grev hakkı adayan düşük iktidar, iş başına geçince bu konuyu bir yana bıraktı. Gerçi o, temel hürriyetlerimizle, ilgili hiçbir vaadini yerine getirmek niyetinde değildi. Fakat özellikle grev hakkını tanımaktan kaçınıyordu. Bir anlama, çalışan halk yığınlarının iktidarı yakından kontrolu demek olan bu hak, yurdumuzda bildiğini okumaya kararlı D.P. büyüklerinin işine gelmiyordu. Bir yanda, vaatlerine inanarak bu partiye yüz binlerce oy kazandırmış işçi temsilcileri vardı. Bunlar hükümet sorumlularının başını boş bırakmıyor, ikide bir Ankara'ya gidip milletvekillerini, bakanları sıkıştırıyorlardı. İşçileri oyalamak için mutlaka bir şey bulmak gerekti. D.P. büyükleri aradılar, taradılar, nihayet bula bula ücretli pazar tatili diye bir formül buldular. Bunun uzun boylu propagandası yapıldı. Türk işçisinin haftalık kazancı yedide bir oranında artacaktı. Bu, çok hayırlı, çok yararlı, grev hakkından daha önemli sosyal bir kazançtı.
  Ayıp değil a, ben o günedek ödemeli pazar tatili diye bir şeyden söz edildiğini duymamıştım. Bilgi dağarcığıma ve mantığıma dayanarak kendi kendime şu yargıya vardım: İşçiye verilecek böyle bir ek ücretin sosyal değeri sıfır olmalı idi. Bu, grev hakkı gibi temel hürriyetlerle uzaktan yakından ilgili bir müessese değil, düpedüz bir zam işleminden ibaretti. Çünkü çalışma saatleri ve hafta tatileri zaten kanunla düzenlenmişti. Asgarî ücretlerin tayininde ise bu hususlar elbette dikkate alınıyordu. Yani sekiz saat üzerinden ayda yirmi altı gün çalışacak bir işçinin aylık zarurî ihtiyacı, tatil günlerini de kapsayarak hesaplanmak gerekirdi. O halde bu haftalık ücretli izin formülü, tepkisini ergeç piyasada gösterecek bir enflasyon hamlesi idi. Netice itibariyle de zararı yine doğrudan doğruya işçiye dokunacak bir propaganda sloganından başka bir şey sayılamazdı.
  Bununla beraber, kendi kendime vardığım bu yargıya yekten güvenmedim. Bilginlere, uzmanlara danıştım, bu işin profesörleri ile konuştum. Hepsi, haklı olduğumu söylediler Aklımda yanlış kalmadı ise, yeryüzünde bu ödemeli hafta tatili usulünü kullanan bir tek devlet vardı, o da Albay Peron'un komutası altındaki Arjantin Cumhuriyeti idi. Hür milletlerden hiçbiri bunu bilmiyorlardı.
  O sıralarda İşçi Sigortaları Kurumu Başkanı bulunan arkadaşım Nüzhet Tekül, düşük Çalışma Bakanı Hulûsi Köymen tarafından meseleyi incelemek üzere görevlendirildi. Durumu hemen kavrayan Nüzhet dehşet içinde kaldı. Böyle bir zam yapıldığı takdirde yalnız devlet sektörüne binecek yıllık malî külfet, kırk milyonu aşıyordu. Elimden geldiğince ilgilileri uyarmaya çalıştım. 1951 ölçüleriyle kırk milyon lira saygı değer bir rakamdı. Onlar da başlarını kaşıdılar ve düşündüler. Ne yapabilirlerdi? Büyük Millet Meclisi'nde Çalışma Komisyonu günlerce bir çıkar yol aradı. Sonunda ödemeli hafta tatilini ikiye bölmeye karar verdiler. Büyük Millet Meclisi'nde Çalışma Komisyonu günlerce bir çıkar yol aradı. Sonunda ödemeli hafta tatilini ikiye bölmeye karar verdiler. İlkin işçilere yarım gündelik zam yapılacak, öteki yarısı da iki yıl sonra tamamlanacaktı.
  Düşük iktidar milletvekilleri ve işçi temsilcileri parlak nutuklar çektiler.Türk işçisinin refahı ve saadeti uğruna Demokrat Parti'nin göze aldığı bu yenilik her yerde alkışlandı. Kalabalık gözüne sevimsiz görünmekten ödü kopan Cumhuriyet Halk Partisi muhalefeti de kervana uydu, kanuna müspet oy kullandı.
  Bu sevinç ve neşe fırtınası ortasında zavallı ben olduğum yerde bir yağmur damlası gibi eridim, gittim. Durumun gelecekte milletimiz ve işçilerimiz aleyhine sonuç vereceğini kimseye anlatamadım. Dünyada böyle bir şey olmadığına dair yazdığı yazılar kötü tepki uyandırdı.
  - Dünyada yoksa biz icat ediyoruz işte dendi. İşçi haklarına karşı koyan bir adammışım gibi gösterilmek istendim.
  Sonra ne oldu? Aradan çok zaman geçmeden gerçek bütün çıplaklığı ile ortaya çıktı. Bir çığ gibi büyüyen enflasyon salgını yarım gündeliği de, bir gündeliği de gülünç hale getirdi. 1950 yılının ödemesiz pazar tatilini işçilerimiz ve milletimiz 1954 yılında özlemle anar oldu. Grev hakkı artık tarihe karışmıştı. Onu almak şöyle dursun, düşünmek bile hayaldi. Menderes rejimi her yanında basını kıskıvrak bağlamıştı.
  Bu hatırayı bugünkü davranışlarımızda bize belki azıcık ışık tutar ümidiyle buraya geçiriyorum. Kendimize göre usuller aramak hevesi ile demokrasi sisteminin temel prensiplerine sırt çevirmek, hatta o prensipleri ikinci plana atmak yanlış bir yoldur ve bizi daima aldatacaktır. Basını ile, üniversitesi ile, temel hakları ve hürriyetleri ile demokrasi bir bütündür. Eğer olduğu gibi istemesini bilemezsek her defasında onu elimizden kaçıracağızdır. Bunu böylece bilelim.
 
  22.1.1961
 
  ATATÜRK AKILCI VE GERÇEKÇİ İDİ
 
  Varlık dergisinde Melih Erçin'in ilginç bir yazısını okudum. Toplum yapımızın sağ, orta, sol yönlerini inceleyen, Atatürk ilkelerinin ne olduğu, ya da ne olması gerektiği üzerinde duran Sayın Erçin bu arada benden de söz ediyor. Bir yazımda Atatürk'ün halkçılık ilkesini demokrasi yerine kullanmışım. Yazar ise cumhuriyetçilik kelimesinin tüm demokrasiyi kapsadığını, yani bireyle ilgili hak ve hürriyetleri içine aldığını söylüyor. Halkçılık dendi mi, bundan bireye karşıt olarak, daha doğrusu bireyin üstünde halk yararına çalışmak anlamını çıkarmalıyızdır.
  Atatürk ilkelerini savunurken bu ilkeleri kavramakta Atatürkçülerin gösterdiği çalışmalara bakarak kaygılanan değerli yazara bana bugün bir kez daha Atatürk'ten söz etmek fırsatını verdiği için teşekkür borçluyum. Demokrasi deyimini hangi yazımda halkçılık anlamına kullandığımı şimdi hatırlayamıyorum. gerçi Yunanca (Demos=Halk) kökünden üretilen bu terimin açık karşılığı halk idaresi olmak gerekir; bu itibarla aslı Latinceden gelen ve ne halka, ne de bireye öncelik vermez görünen (Res publica=Genel şey) Republique kelimesinden farklı sayılabilir. Ama ben demokrasinin halkçılık anlamına gelemeyeceği hususunda sayın yazarla birlik olduğumu söylemeliyim. Zaman ve mekân şartları içinde değişik idare şekillerini ifadeye yarayan terimlerin eskidiği, güçten düştüğü, çeşitli anlamlara geldiği olağandır. Bu yüzden insanlar kendilerine yeni ifade araçları aramakta, çok kere de tuhaf deyimler bulmaktadırlar. Örneğin Demir Perde gerisinin meşhur halk demokrasilerini ele alalım. Bunlara Democraties populaires deniyor. Populaire sözcüğü halka ait dernek olduğuna göre, halka ait halk idareleridir bunlar. Şu halde Demir Perdenin öt yanında oturan idareciler beri yandaki demokrasileri halkın malı saymamakta, kendilerini bunlardan yalnız sınır karakolları ile değil, aynı zamanda anayasa terimleriyle de ayırmaya dikkat etmektedirler.
  Atatürk her şeyden önce akılcı ve gerçekçi bir liderdi. Akılcı ve gerçekçi olunca da ne bireyi, ne de halkı hiçe sayacağı, ya da birini ötekine üstün tutacağı düşünülemez. Bir ölçü ve denge adamı olarak o toplum içinde daima ahenkli düzen şartlarının hüküm sürmesine çalışmıştır. Bu bakımdan Atatürk'ün, gerçekleşmesi uzun süreli gayretlere bağlı uygarlık ülküsü ile, yaşadığı çağın siyasal gerekleri karşısındaki geçici davranışlarını birbirine karıştırmak doğru olmaz kanısındayım.
  Cumhuriyet Halk Partisi'nin programında yer alan altı ilkeyi bir bir Atatürk kendisi mi bulmuştur? bunlardan her birinin ifade ettiği gerçek anlamı kendisi mi ölçüp değerlendirmiştir? Ben bundan bile şüpheliyim. Cumhuriyetçi isek, ne kadar bireyciyiz? Halkçı isek ne kadar halkçıyız? Devletçiliğimizin sınırı nerede başlar, nerede biter? Devrimciliğimizin, layikliğimizin amacı nedir?
  Bu sorulara zaman ve mekân şartları dışında kalıplaşmış, dogmatik cevaplar bulmaya çalışmak bizi bir gün tehlikeli bir şekilde yanıltabilir. Birinci Cumhuriyetin ilk on beş yılı boyunca dünya birbirine karşıt ideoloji gruplarına bölünmüştü. Faşizm, Nasyonal Sosyalizm, Komünizm ve Liberalizm, eşi görülmedik bir cihan savaşının ön hazırlıkları içinde karşılıklı diş biliyorlardı. Bunlardan herhangi birinin peşine takılıp oyuna gelmek, Batı uygarlığına geçiş hamlesinin iç buhranlarını yaşayan Türkiyemiz için felâket olabilirdi. Altı okun o zamanki ifadesini bence o felâketi önleyebilecek bir fikir dengesini yurdumuzda yaratmak gayretinde aramalıdır. Bu, hiçbir zaman yarın daha devletçi, daha halkçı bir politika gütmemize engel olamayacaktır diye sırt çevirmeyelim. Zira, Atatürkçülüğün temel dayanağı akıldır. Bireyin ezildiği yerde ise akıl inkâr ediliyor demektir.
 
  24.1.1961
 
  ORTA KIVAM
 
  Kurulması beklenen üçüncü ve dördüncü partilerin şu günlerde birleşecekleri haber veriliyor. Sayın Ekrem Alican'ın temsilcileri ile Sayın Naci Bozkurt ve arkadaşları arasında yapılan görüşmeler sonunda bir anlaşmaya varılmasını bekleyebiliriz. Birleşme hakkında ileri sürülen gerekçe pek akla yatkın geldi bana: İki partinin programları birbirine uygun. Aynı cephelere bölünüp boş yere zayıf düşmektense güçleri birleştirmek, böylece seçim şanslarını arttırmak daha doğru olacaktır.
  Yalnız, bu mantığı biraz daha zorlarsak, yurdumuzdaki bütün siyasal kurulların tek parti halinde birleşmesi gerektiği sonucuna varmaz mıyız dersiniz. Öyle ya, üçüncü ve dördüncü partilerin programları arasında herhangi bir çelişme yok da bu sonuncuların ki ile birinci ve ikinci partilerin programları arasında temelli bir çelişme var mı? Olabilir mi?
  Normal bir hürriyet rejiminde parlamentonun genel manzarası bir gök kuşağını andırır. Sağdan sola doğru renk renk partilerin orada yeri vardır. Oysa biz, sağı solu belli olmayan bir milletiz. Siyasal anlamıyla sağ, yürürlükteki toplum düzeninin devamını isteyen, o düzeni savunan bir inanç ifadesidir. Sola doğru kayıldıkça, başka inançlar çıkar ortaya. Bunlar, derece derece birbirlerinden farklı olarak toplum düzeninin, özellikle topluma ait ekonomi düzeninin değişmesini isterler, o uğurda çalışırlar. Her biri millî gelirin artması, yurttaşlar arasında daha hakkaniyetli bir şekilde dağılması, sosyal adaletin gerçekleştirilmesi için kendi programını bir (deva-yi kül) olarak ileri sürer, sağcılar ise, bir Leibnitz iyimserliği ile ''mümkün olabilen dünyaların en mükemmelinde'' yaşanıldığı kanısındadırlar. Sosyal yapıda bir taşın yerinden oynatılmasına tahammül edemezler.
  Bizde öyle mi ya? Biz kırk yıldır bir devrimin içine girmişiz, boyuna değişiyoruz ve değişmek zorundayız da. Yürürlükteki toplum düzenini savunmak diye bir düşünce bizim hesabımıza anlamsız, hatta saçma olur. Biz, ancak devrim gereklerine bağlılıktan söz edebiliriz. Bunun ise sağcılıkta en ufak bir ilintisi yoktur. Batı parlamentolarında yürürlükteki toplum düzeninin daha da gerisine dönmeyi tasarlayan sağ kanatlar, uzun zamandan beri tarihe karışmıştır. Bunların tek tük ayakta kalan temsilcilerine artık sadee gülünüp geçiliyor. Oysa bizde, sağ dendi mi yalnız gericiler ve yobazlar geliyor akla. Bunlar henüz yerli yerine iyice oturmayan toplum düzenimizi yıkıp şimdi yüz elli yıl arkada bıraktığımız Tanzimat öncesi şartlarına dönmeyi özlemekteler. Meydanı boş buldular mı bunların yapmayacağı yoktur. Bundan ötürü de onlara meydan vermemekte haklıyızdır.
  Solculara gelince, biz bu kavramın içinde ışıldayan renkleri bir türlü sezemiyoruz. Tuhaf bir daltonisme illetine tutulmuş gibiyiz. Fransa'da, İngiltere'de, hatta Almanya'da pek ılımlı sayılacak bir sol düşünceyi benimsediğinizi, ya da beğendiğinizi söylemeye görünüz. Derhal komünist damgasını yersiniz. grev hakkını savunurken yemin billah komünist olmadığınızı haykıracaksınız (sanki Rusya'da grev hakkı varmış gibi). Toprak reformunun gerekliliğinden, tarım alanında kollektif çalışmaların yararlı olacağından söz açtınız mı, size kuşku ile bakarlar.
  Bu şartlar altında çok partili normal bir hürriyet rejimine ne zaman ve nasıl kavuşacağımız sorusu, daha uzunca bir süre çözümsüz bir bilmece olmaktan kurtulamayacağa benzer.
  Ayrılık noktaları sadece liderlerin kişiliğinde bulunan eşit programlı iki parti, biri iktidarda devrim prensiplerinden hız alarak iş görsün, öteki de muhalefette, yine devrim prensiplerine dayanarak onu denetleyebildiği kadar denetlesin.
  Şimdilik bu kadarını becerirsek ''ne mutlu bize'' diyeceğiz galiba.
 
  29.1.1961
 
  BÜYÜK DAVA
 
  İstanbul sınırları içinde kurulması kararlaştırılan 420 ders yerinden ilki valimiz Sayın General Refik Tulga'nın uğurlu elleriyle 1 şubatta kapılarını halka açacaktır. Böylece 27 Mayıs devriminin en olumlu, en umut verici hamlelerinden biri saydığımız eğitim davasında ileriye doğru yeni bir adım atmış olacağız.
  Milletçe kalkınıp bir an önce daha iyi hayat şartlarına kavuşmamızın bilgisizliği yenmeye bağlı bulunduğu bizde çok söylenmiştir. Bu uğurda ilk önemli hamleyi Atatürk'ün önderliği altında lâtin harflerini kabul ettiğimiz 1928 yılında başarmıştık. O zaman yurdumuzu baştan başa bir heyecan dalgası sarmış, yedisinden yetmişine her vatandaş bir okuma merakına tutulmuştu. O heyecan dalgası kısa sürmekle beraber harf devriminin bizdeki öğretim ve eğitim hevesinin büyük oranda artırdığına şüphe yoktur. Batı ölçüleriyle övünebileceğimiz değerlerin büyük kısmı o devrimden sonra yetişmiştir. Köylü vatandaş o devrimden sonra çocuğunu okutmakta her bakımdan yarar görmeye başlamıştır. Bir yandan halkevlerinin, bir yandan köy enstitülerinin yardımı ile bilgisizliğe karşı açılan savaş yurdumuzdaki karanlığı nerede ise sileyazdı. Aynı tempo ile sekiz on yıl koşabilseydik şimdi amaca varmış, kültür bayrağını yerine dikmiş olacaktık.
  Ne yazık ki araya demagoji ve oy avcılığı karıştı. O yüzden ayağımız sürçtü, tökezledik, hatta yer yer gerilemeye başladık. Köy enstitüleri yalnız adını değil, kılığını da değiştirdi, niteliğini yitirdi. Halkevleri, sanki düşman kalesi imişçesine düşük iktidar tarafından zaptedildi ve kapatıldı. Buna karşılık gelsin mahalle mektepleri, gelsin sağdan yazı, dendi. Kız çocuklarının okutulması günah sayıldı, oğlanlar da eski sistem yobaz eğitimine bağlı tutulmak istendi.
  27 Mayıs devrimi ile bu gericilik akımlarına da artık bir son verilmesini zaten bekliyorduk. Devrim, aslında bir iktidara, ya da bir hükümete karşı olmaktan ziyade bir zihniyete, bir acayip dünya görüşüne karşı idi. Yaşadığımız yüzyılın ikinci yarısında birtakım insanların, sırf devlet kuşunu başlarından uçurmamak kaygusu ile tüm milleti gericiler eline böylesine bırakabilmeleri havsalaya sığar mı idi?
  Şimdi bütün dileğimiz, bu seferki olumlu hamlenin artık hiç gevşemeden ve tökezlemeden sürüp gitmesidir. Şunu unutmayalım ki, dava büyüktür ve sonu belki hiçbir zaman gelmeyecektir. Okuma yazma bilmeyenlerimizin oranı, sıfıra indiği gün biz halk eğitimi konusunda ancak bir merhaleyi aşmış olmakla övünebiliriz. Çünkü biliriz ki, okuma yazma eğitim davasının sadece anahtarlarından biridir. Bu dava ise binbir gece masallarındaki saraylar gibi çok kapılıdır. Bu itibarla, ne kadar basite çevirmek istesek de eğitim konusunu bir tüm olarak gözden kaçırmamaya dikkat edelim. Bu uğurda bilimsel ve teknik imkânların her birinden ayrı ayrı yararlanmaya bakalım. Bilgi, aynı zamanda kişinin ekonomik değerini ve üretim gücünü artırmalıdır. Bu ise yalnız halkı okutmakla değil, ayrıca ona mesleği ile ilgili filmler göstermek, sergiler tertip etmek, anlayacağı dille radyodan konferanslar vermek yolu ile de başarılabilir.
  Herhalde ele aldığımız eğitim davasını bir daha elimizden bırakmamaya and içmeliyiz.
  6.2.1961
 
  BUGÜNÜN İŞİ YARINA KALMASIN!
 
  Üniversiteden uzaklaştırılan 147 öğretim üyesi memleket ölçüsünde bir meseleye yol açtı. Aylardan beri çözemediğimiz bu meseleye biz şimdilik sadece bir ad taktık: 147'ler diyoruz. Oldukça garip bir talihi var 147'ler meselesinin. En büyüğümüzden en küçüğümüze kadar hemen hepimiz yapılan işlemin doğru olmadığını kabul ediyoruz. Sorumlu olsun, sorumsuz olsun, kiminle konuşsanız alınan kararın fikir ve öğretim hürriyeti ile hiçbir şekilde bağdaşamayacağını, üniversite bağımsızlığını zedelemenin M.B.K. rejimine yakışmayacağını söylüyor ve genel seçimlerden önce hatayı mutlaka düzeltmek gerektiğine işaret ediyor. Fakat iş fiiliyata gelince kimsenin yerinden kımıldamayıp bir adım attığını göremiyoruz. Pek sıkıştılar mı, resmî kişiler kem küm ederek ''Hükûmetçe alınmış bu konu ile ilgili bir karar yoktur'' gibi yuvarlak lâflarla işi geçiştirmeye bakıyorlar.
  Sorumluların kapalı ve imalı sözlerine bakılırsa, üaniversiteye karşı işlenen haksızlığı düzeltmek isteyenler, daha önce orduda yapılan tasfiyeyi hatırlamakta ve iki konuyu birbirine karıştırarak birincisi ele alındığı takdirde ikincisine dokunmamanın yeni bir mesele yaratacağından korkmaktadırlar. 147'ler meselesinin sürüncemede kalması başlıca bu sebebe dayanıyor olmalıdır.
  Oysa, iki tasfiye hareketi arasında gerek prensip, gerek şekil yönünden herhangi bir bağlantı kurmaya imkân yoktur. Prensip itibarıyle üniversite bağımsız bir müessesedir, fikir ve öğretim hürriyeti çerçevesi içinde görevini başarmaktan sorumludur. Ordu ise yetkili devlet organlarının sürekli kontrolü altındadır. Pek değerli bir komutan, şu ya da bu düşünce ile görevinden alınabilir, vakitli vakitsiz tasfiyeye de uğrayabilir. Bu yüzden ortada bir zarar bile olsa, rejimin temel prensiplerine aykırılıktan söz edilemez. Bu, her yerde böyledir. Birinci Dünya Savaşı'nın büyük kahramanlarından Hindenburg, emekliye ayrıldıktan sonra Kaiser tarafından tekrar hizmete çağrılmış değil mi idi? Eğer aldanmıyorsam, İkinci Dünya Savaşında General Mac Arthur'un durumu da bundan pek farklı değildi. Evet, bir orduda en kabiliyetli elemanlara kadar herkes yönetim gücünün emrindedir. Fakat üniversitede durum apayrıdır. Hukuk devleti ve hürriyet rejiminin sınırları üniversite kapısına gelir ve orada durur. gerektiği zaman bir orgenerali haksız yere görevinden ayıran hükûmet, haklı da olsa, işe yaramaz bir pısırık hocaya dokunamaz. Bilim şerefini korumak, bilimsel düşünceyi geliştirmek ve gerektiği zaman kendi bünyesinde ayıklamalara başvurmak, doğrudan doğruya üniversitelere düşen bir görevdir. Kaldı ki orduda yapılan son tasfiye hareketinin nedenleri yetkililer tarafından halk efkârına uzun boylu açıklanmış, emekliye ayrılan subaylarımızın şeref ve haysiyetleri üzerine en ufak bir gölge bile düşürülmemesine dikkat edilmişti.
  147'ler meselesi ise bugüne değin izahsız kalmıştır. Bu öğretim üyelerini yerlerinden, yurtlarından olmaya zorlayan nedenler hâlâ kalın bir sis perdesi altında saklıdır. Sis bulunan yerde rahatsız edici birtakım dedikoduların eksik olmayacağını hep biliriz. Nitekim bu dedikodular aylardan beri ortalıkta dolaşmakta ve yurttaşları üzmektedir.
  Bu meselenin hep böyle çözümsüz duracağını sanmak yanlıştır. Bir gün elbette ortalık aydınlanacak, hata mutlaka düzeltilecek ve haksızlığa uğrayanlar mânen olsun tatmin edileceklerdir.
  27 Mayıs hareketinin özdenliğine yürekten inanan bizler, istiyoruz ki bu hatayı düzeltme işi gelecek seçimlerden sonraya bırakılmasın, şimdi yapılsın. M.B.K.'sinin iyi niyetlerinden kimse şüphelenmediği için de ortada tereddüde yer olmadığını söylüyoruz.
  4.3.1961
 
  MİLLET ÖNÜNDE VE AÇIK
 
  Anayasa Komisyonu çalışmalarını hemen hemen bitirdi. Kurucu Meclis pek yakında projeyi ele alacak ve halkoyuna sunulmak üzere ona son şeklini vermeye başlayacaktır. Böylece devletimizin temelini güçlendirmek sorumunu taşıyanlar için içinde bulunduğumuz intikal devrinin en önemli, en nazik anları gelmiş çatmıştır, diyebiliriz. Anayasa maddeleri arasında gözden kaçacak sürçmeler, çelişmeler, unutulacak eksiklikler, sosyal realitemize aykırı hükümler bulunursa ileride bunun acısını yine millet çekecektir. Herhalde bir kanunun aksayan taraflarını sonradan düzeltebilir, hatta gerekirse o kanunu toptan kaldırabiliriz. Fakat hukuk düzenimizin başlıca kaynağı demek olan Anayasayı sık sık ve kolayca değiştirmeye imkân yoktur. Bu itibarla sorumlular dikkat kesilmeli, bütün enerjilerini toplayarak projedeki son rötuşlarla ortaya kusursuz, hiç değilse mümkün olabildiği kadar az kusurlu bir eser çıkmasına yardım etmelidirler.
  Kimdir bu sorumlular?
  Eğer bana sorarsanız:
  - Derece derece hepimiz, bütün Türkler!
  Diyeceğim. gerçekten yüreğinde vatandaşlık duygusu çarpan, bu topraklar üzerinde hak tanır, medenî bir idare sisteminin uygulanmasını özleyen herkes, Anayasa çalışmalarıyla yakından ilgilenmeli, maddeler hakkında fikir edinmeli ve gerekirse düşüncelerini savunmak imkânını bulmalıdır. Bu da ancak yakında başlayacak Kurucu Meclis çalışmalarını her türlü yayın araçlarına başvurmak suretiyle en geniş bir ölçüde yurt düzeyine yaymakla mümkün olabilecektir. Kurucu Meclise sunulacak olan proje şimdiden çok sayıda bastırılmalı ve üniversitelere, gazetelere, çeşitli meslek kurullarına bol bol dağıtılmalıdır. Böylece Sayın M.B.K. üyeleri, Sayın Temsilciler Meclisi üyeleri kamuoyunun genel eğilimi hakkında bilgi edinmek ve yurt realitesine daha yakından değinmek fırsatını bulurlar.
Sez Törek ädäbiyättän 1 tekst ukıdıgız.
Çirattagı - 27 Mayıs'tan 12 Mart'a - 2
 • Büleklär
 • 27 Mayıs'tan 12 Mart'a - 1
  Süzlärneñ gomumi sanı 3671
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2157
  27.8 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  39.7 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  48.1 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • 27 Mayıs'tan 12 Mart'a - 2
  Süzlärneñ gomumi sanı 3728
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2180
  26.1 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  38.4 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  45.4 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • 27 Mayıs'tan 12 Mart'a - 3
  Süzlärneñ gomumi sanı 3732
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2165
  26.1 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  37.5 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  44.4 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • 27 Mayıs'tan 12 Mart'a - 4
  Süzlärneñ gomumi sanı 3711
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2095
  25.6 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  38.4 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  46.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • 27 Mayıs'tan 12 Mart'a - 5
  Süzlärneñ gomumi sanı 3658
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2108
  27.5 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  38.4 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  46.1 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • 27 Mayıs'tan 12 Mart'a - 6
  Süzlärneñ gomumi sanı 3790
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2129
  28.2 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  39.7 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  47.1 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • 27 Mayıs'tan 12 Mart'a - 7
  Süzlärneñ gomumi sanı 3805
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2172
  26.2 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  38.5 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  44.8 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • 27 Mayıs'tan 12 Mart'a - 8
  Süzlärneñ gomumi sanı 3704
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2203
  26.6 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  39.6 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  47.3 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • 27 Mayıs'tan 12 Mart'a - 9
  Süzlärneñ gomumi sanı 3787
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2188
  26.4 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  38.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  45.8 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • 27 Mayıs'tan 12 Mart'a - 10
  Süzlärneñ gomumi sanı 212
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 168
  44.5 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  58.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  64.9 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.