Halkım öçen

Ap-ak altın cırlarımnı cırlamıym danlık öçen, Cırlıymın altın ilemçön, üz tugan halkım öçen. Saf kömeştik cırlarımnı cırlamıym altın öçen, Cırlayım tik saf kömeştik saf yöräk halkım öçen. Çäçkä tösle cırlarımnı cırlamıym zäükım öçen, Cırlayım tik çäçkädäy kızlarga bay halkım öçen. Därtle kaynar cırlarımnı cırlamıym därtem öçen, Cırlayım tik mäñge şat, därtle, köläç halkım öçen. Yığlamıym min könnärem sırgak, suık, salkın öçen, Yığlıyım tik yarlı, mesken, kızganıç halkım öçen. Yäş çagım, altın çagım, yalkın çagım bulsın fida Halkım aldında minem birgän taza antım öçen.