Fin äsärlärneñ isemlege

Aarniometsän sydän - 1
Süzlärneñ gomumi sanı 3507
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2159
17.9 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
25.9 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
30.9 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
Aarniometsän sydän - 2
Süzlärneñ gomumi sanı 3597
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2015
21.1 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
29.8 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
34.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
Aarniometsän sydän - 3
Süzlärneñ gomumi sanı 3657
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2061
20.9 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
29.3 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
33.9 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
Aarniometsän sydän - 4
Süzlärneñ gomumi sanı 3639
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1938
21.2 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
29.6 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
34.4 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
Aarniometsän sydän - 5
Süzlärneñ gomumi sanı 3626
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1980
20.6 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
29.8 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
36.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
Aarniometsän sydän - 6
Süzlärneñ gomumi sanı 3564
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2057
21.4 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
30.3 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
35.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
Aarniometsän sydän - 7
Süzlärneñ gomumi sanı 3667
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1946
24.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
33.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
38.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
Aarniometsän sydän - 8
Süzlärneñ gomumi sanı 3660
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1932
22.4 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
31.4 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
36.4 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
Aarniometsän sydän - 9
Süzlärneñ gomumi sanı 3689
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1946
23.7 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
32.5 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
37.5 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
Aarniometsän sydän - 10
Süzlärneñ gomumi sanı 3706
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1975
24.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
32.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
36.6 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
Aarniometsän sydän - 11
Süzlärneñ gomumi sanı 1025
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 632
29.2 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
38.3 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
42.7 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
Aatteiden mies: Piirteitä August Fredrik Soldanin elämästä - 1
Süzlärneñ gomumi sanı 3456
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1965
21.4 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
30.7 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
35.5 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
Aatteiden mies: Piirteitä August Fredrik Soldanin elämästä - 2
Süzlärneñ gomumi sanı 3546
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1954
23.6 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
33.3 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
38.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
Aatteiden mies: Piirteitä August Fredrik Soldanin elämästä - 3
Süzlärneñ gomumi sanı 3569
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2116
22.5 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
31.2 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
36.5 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
Aatteiden mies: Piirteitä August Fredrik Soldanin elämästä - 4
Süzlärneñ gomumi sanı 3728
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2057
23.9 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
34.1 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
40.5 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
Aatteiden mies: Piirteitä August Fredrik Soldanin elämästä - 5
Süzlärneñ gomumi sanı 3551
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2044
21.1 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
30.7 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
37.3 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
Aatteiden mies: Piirteitä August Fredrik Soldanin elämästä - 6
Süzlärneñ gomumi sanı 3601
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2028
23.9 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
33.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
38.5 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
Aatteiden mies: Piirteitä August Fredrik Soldanin elämästä - 7
Süzlärneñ gomumi sanı 3641
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1979
23.7 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
33.4 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
40.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
Aatteiden mies: Piirteitä August Fredrik Soldanin elämästä - 8
Süzlärneñ gomumi sanı 3555
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2044
24.3 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
33.7 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
39.7 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
Aatteiden mies: Piirteitä August Fredrik Soldanin elämästä - 9
Süzlärneñ gomumi sanı 3528
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1979
24.2 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
33.6 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
39.1 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
Aatteiden mies: Piirteitä August Fredrik Soldanin elämästä - 10
Süzlärneñ gomumi sanı 3640
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1953
24.9 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
35.3 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
41.2 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
Aatteiden mies: Piirteitä August Fredrik Soldanin elämästä - 11
Süzlärneñ gomumi sanı 3684
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1898
24.6 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
33.8 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
39.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
Aatteiden mies: Piirteitä August Fredrik Soldanin elämästä - 12
Süzlärneñ gomumi sanı 3675
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1911
22.2 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
30.5 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
35.9 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
Aatteiden mies: Piirteitä August Fredrik Soldanin elämästä - 13
Süzlärneñ gomumi sanı 3656
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2024
22.2 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
31.4 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
36.8 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
Aatteiden mies: Piirteitä August Fredrik Soldanin elämästä - 14
Süzlärneñ gomumi sanı 3635
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1868
22.4 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
31.1 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
37.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
Aatteiden mies: Piirteitä August Fredrik Soldanin elämästä - 15
Süzlärneñ gomumi sanı 3480
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1944
23.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
32.8 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
37.4 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
Aatteiden mies: Piirteitä August Fredrik Soldanin elämästä - 16
Süzlärneñ gomumi sanı 3565
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2021
22.1 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
32.5 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
36.8 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
Aatteiden mies: Piirteitä August Fredrik Soldanin elämästä - 17
Süzlärneñ gomumi sanı 3590
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1881
24.7 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
33.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
38.3 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
Aatteiden mies: Piirteitä August Fredrik Soldanin elämästä - 18
Süzlärneñ gomumi sanı 3518
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1978
21.9 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
31.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
36.1 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
Aatteiden mies: Piirteitä August Fredrik Soldanin elämästä - 19
Süzlärneñ gomumi sanı 3420
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2045
20.9 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
30.8 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
35.9 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
Aatteiden mies: Piirteitä August Fredrik Soldanin elämästä - 20
Süzlärneñ gomumi sanı 3254
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1952
18.1 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
27.1 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
33.8 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
Aatteiden mies: Piirteitä August Fredrik Soldanin elämästä - 21
Süzlärneñ gomumi sanı 3451
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1912
22.2 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
31.2 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
36.3 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
Aatteiden mies: Piirteitä August Fredrik Soldanin elämästä - 22
Süzlärneñ gomumi sanı 3515
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1729
21.2 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
30.9 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
36.4 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
Aatteiden mies: Piirteitä August Fredrik Soldanin elämästä - 23
Süzlärneñ gomumi sanı 3526
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1816
21.9 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
31.6 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
36.9 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
Aatteiden mies: Piirteitä August Fredrik Soldanin elämästä - 24
Süzlärneñ gomumi sanı 3563
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1802
23.5 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
33.6 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
38.9 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
Aatteiden mies: Piirteitä August Fredrik Soldanin elämästä - 25
Süzlärneñ gomumi sanı 3491
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1832
21.2 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
30.6 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
35.1 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
Aatteiden mies: Piirteitä August Fredrik Soldanin elämästä - 26
Süzlärneñ gomumi sanı 976
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 630
28.4 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
38.3 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
43.4 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
Adlercreutzin sanansaattaja: Tapaus Revonlahden tappelusta v. 1808 - 1
Süzlärneñ gomumi sanı 3512
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1975
24.3 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
33.5 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
40.1 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
Adlercreutzin sanansaattaja: Tapaus Revonlahden tappelusta v. 1808 - 2
Süzlärneñ gomumi sanı 3675
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1901
25.3 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
36.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
41.8 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
Adlercreutzin sanansaattaja: Tapaus Revonlahden tappelusta v. 1808 - 3
Süzlärneñ gomumi sanı 3583
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1921
25.5 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
34.9 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
39.4 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
Adlercreutzin sanansaattaja: Tapaus Revonlahden tappelusta v. 1808 - 4
Süzlärneñ gomumi sanı 966
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 639
32.8 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
42.8 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
47.8 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
Agnes - 1
Süzlärneñ gomumi sanı 3523
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1945
24.1 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
32.7 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
38.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
Agnes - 2
Süzlärneñ gomumi sanı 3511
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1943
24.2 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
34.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
39.2 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
Agnes - 3
Süzlärneñ gomumi sanı 3490
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1902
24.2 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
32.5 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
37.8 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
Agnes - 4
Süzlärneñ gomumi sanı 3485
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1861
23.7 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
34.1 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
39.5 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
Agnes - 5
Süzlärneñ gomumi sanı 2643
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1467
26.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
34.3 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
39.4 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
Agricola - 1
Süzlärneñ gomumi sanı 3311
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1966
19.7 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
28.8 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
35.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
Agricola - 2
Süzlärneñ gomumi sanı 3387
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1971
18.3 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
26.9 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
32.2 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
Agricola - 3
Süzlärneñ gomumi sanı 2495
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1582
19.8 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
28.8 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
34.5 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
Äidit: Romaani kansannaisista - 1
Süzlärneñ gomumi sanı 3951
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1700
29.7 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
40.4 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
45.3 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
Äidit: Romaani kansannaisista - 2
Süzlärneñ gomumi sanı 4015
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1595
30.5 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
41.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
46.1 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
Äidit: Romaani kansannaisista - 3
Süzlärneñ gomumi sanı 3989
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1641
31.3 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
41.2 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
46.6 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
Äidit: Romaani kansannaisista - 4
Süzlärneñ gomumi sanı 3864
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1656
30.7 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
42.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
47.5 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
Äidit: Romaani kansannaisista - 5
Süzlärneñ gomumi sanı 4032
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1513
33.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
43.9 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
49.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
Äidit: Romaani kansannaisista - 6
Süzlärneñ gomumi sanı 3824
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1550
31.9 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
42.3 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
48.1 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
Aikakausien vaihteessa: Historiallisia kertomuksia - 1
Süzlärneñ gomumi sanı 3496
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2020
20.7 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
31.3 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
36.4 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
Aikakausien vaihteessa: Historiallisia kertomuksia - 2
Süzlärneñ gomumi sanı 3553
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2019
21.4 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
30.3 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
36.3 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
Aikakausien vaihteessa: Historiallisia kertomuksia - 3
Süzlärneñ gomumi sanı 3524
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2041
21.9 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
32.5 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
38.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
Aikakausien vaihteessa: Historiallisia kertomuksia - 4
Süzlärneñ gomumi sanı 3522
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1928
22.7 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
31.8 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
36.9 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
Aikakausien vaihteessa: Historiallisia kertomuksia - 5
Süzlärneñ gomumi sanı 3544
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2021
22.4 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
30.6 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
35.4 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
Aikakausien vaihteessa: Historiallisia kertomuksia - 6
Süzlärneñ gomumi sanı 3573
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2067
22.4 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
32.1 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
37.8 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
Aikakausien vaihteessa: Historiallisia kertomuksia - 7
Süzlärneñ gomumi sanı 3541
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1996
22.7 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
31.9 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
37.3 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
Aikakausien vaihteessa: Historiallisia kertomuksia - 8
Süzlärneñ gomumi sanı 3709
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1965
22.3 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
31.3 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
36.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
Aikakausien vaihteessa: Historiallisia kertomuksia - 9
Süzlärneñ gomumi sanı 2111
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1238
24.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
33.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
38.4 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
Aikojen yöstä: Historiallisia kertomuksia IV - 1
Süzlärneñ gomumi sanı 3429
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1913
22.7 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
32.5 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
37.8 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
Aikojen yöstä: Historiallisia kertomuksia IV - 2
Süzlärneñ gomumi sanı 3472
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1922
23.7 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
33.4 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
39.8 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
Aikojen yöstä: Historiallisia kertomuksia IV - 3
Süzlärneñ gomumi sanı 3450
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1991
22.6 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
33.1 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
38.8 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
Aikojen yöstä: Historiallisia kertomuksia IV - 4
Süzlärneñ gomumi sanı 3407
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2046
21.7 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
31.1 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
36.3 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
Aikojen yöstä: Historiallisia kertomuksia IV - 5
Süzlärneñ gomumi sanı 3357
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2003
22.4 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
31.7 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
36.8 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
Aikojen yöstä: Historiallisia kertomuksia IV - 6
Süzlärneñ gomumi sanı 3480
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2042
22.6 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
31.6 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
36.6 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
Aikojen yöstä: Historiallisia kertomuksia IV - 7
Süzlärneñ gomumi sanı 3504
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1933
23.5 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
33.6 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
38.5 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
Aikojen yöstä: Historiallisia kertomuksia IV - 8
Süzlärneñ gomumi sanı 3310
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1971
23.6 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
33.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
38.2 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
Aikojen yöstä: Historiallisia kertomuksia IV - 9
Süzlärneñ gomumi sanı 3411
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2002
22.6 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
32.6 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
37.2 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
Aikojen yöstä: Historiallisia kertomuksia IV - 10
Süzlärneñ gomumi sanı 926
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 637
28.3 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
37.1 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
42.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
Alhaisolauluja - 1
Süzlärneñ gomumi sanı 2992
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1897
14.5 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
22.1 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
27.5 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
Alhaisolauluja - 2
Süzlärneñ gomumi sanı 3146
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1947
14.7 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
21.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
26.8 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
Alhaisolauluja - 3
Süzlärneñ gomumi sanı 3079
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1941
18.2 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
26.3 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
31.4 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
Alhaisolauluja - 4
Süzlärneñ gomumi sanı 948
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 668
20.1 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
28.3 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
31.7 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
Alla kasvon kaikkivallan: Mystillinen trilogia - 1
Süzlärneñ gomumi sanı 3406
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1739
22.1 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
31.3 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
35.9 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
Alla kasvon kaikkivallan: Mystillinen trilogia - 2
Süzlärneñ gomumi sanı 3398
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1719
21.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
29.4 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
34.1 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
Alla kasvon kaikkivallan: Mystillinen trilogia - 3
Süzlärneñ gomumi sanı 3560
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1714
24.2 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
34.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
39.5 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
Alla kasvon kaikkivallan: Mystillinen trilogia - 4
Süzlärneñ gomumi sanı 3466
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1727
23.7 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
32.8 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
36.9 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
Alla kasvon kaikkivallan: Mystillinen trilogia - 5
Süzlärneñ gomumi sanı 3468
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1857
22.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
29.6 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
35.1 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
Alla kasvon kaikkivallan: Mystillinen trilogia - 6
Süzlärneñ gomumi sanı 3559
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1916
23.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
32.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
36.9 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
Alla kasvon kaikkivallan: Mystillinen trilogia - 7
Süzlärneñ gomumi sanı 3503
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1832
21.7 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
30.1 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
34.8 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
Alla kasvon kaikkivallan: Mystillinen trilogia - 8
Süzlärneñ gomumi sanı 3553
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1735
25.2 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
33.4 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
37.6 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
Alla kasvon kaikkivallan: Mystillinen trilogia - 9
Süzlärneñ gomumi sanı 2674
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1402
25.1 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
33.8 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
38.6 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
Ange Pitou - 1
Süzlärneñ gomumi sanı 3273
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1821
23.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
33.9 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
39.6 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
Ange Pitou - 2
Süzlärneñ gomumi sanı 3326
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1657
24.2 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
34.5 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
40.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
Ange Pitou - 3
Süzlärneñ gomumi sanı 3315
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1606
25.5 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
36.5 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
42.3 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
Ange Pitou - 4
Süzlärneñ gomumi sanı 3293
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1716
24.1 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
34.7 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
40.4 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
Ange Pitou - 5
Süzlärneñ gomumi sanı 3359
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1652
25.5 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
36.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
42.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
Ange Pitou - 6
Süzlärneñ gomumi sanı 3336
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1684
24.6 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
35.1 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
42.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
Ange Pitou - 7
Süzlärneñ gomumi sanı 3395
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1776
24.7 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
35.4 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
41.3 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
Ange Pitou - 8
Süzlärneñ gomumi sanı 3461
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1681
25.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
33.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
39.2 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
Ange Pitou - 9
Süzlärneñ gomumi sanı 3372
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1722
25.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
34.6 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
40.9 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
Ange Pitou - 10
Süzlärneñ gomumi sanı 3314
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1854
24.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
34.6 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
40.3 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
Ange Pitou - 11
Süzlärneñ gomumi sanı 3365
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1737
24.7 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
35.9 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
40.8 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
Ange Pitou - 12