Vana Kannel - 16

Süzlärneñ gomumi sanı 3480
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1617
0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
italki

Nr. 297. Ikki peab ori ojuma. 147.
Tuleks või tulista lunda,
Sajaks raudasta raheta,
Tilguks tinavihmukesta:
Ikki peab ori ojuma,
Ikki vaene vanderdama,

Orjalaps läbi ojuma,
Palgapoiss läbi pugema.
Küll tien tüödä, ei tänätä,
Näen vaeva, vannutasse.


Nr. 298. Mail on kuri kubja põli. 148.
Meil on kuri kubja põli,
Vali vana härrä põli.
Kuri pantud kubijasse,
Vali valda valitsema.
Mehed mõiza'as alati,
Naezed käeväd mõiza tiedä,
Munakinda'ad käessä,
Hani hal'l'as alla hõlma,
Kana kallis kaindelassa,
Viiväd mesti meelitesse,
Linna härräl lepitädä:
Ehk siis meelis meie härrä,
Ehk siis lepis linna härrä,
Ehk siis vaikis vana härrä.


Nr. 299. Kurat pantud kubijasse. 149.
Teolapsed tillukezed,
Vaezed vallaneitsikezed!
Kurat pantud kubijasse,
Pagan valla päälikusse,
Saadan säetud kilterisse.
Mehed mõiza'as alati,
Tüdrekud käeväd teole‚
Naezed uksile huluvad,
Kanapaarid kaindelassa,
Hani hal'l'as alla hõlma.
Mehed pakussa paluvad:
Oh mo härtu härräkene!
Kuri meil pantud kubijasse,
Vali valla päälikusse,
Kibe pantud kilterisse!
Tüdiväd mehed tugevad,
Väziväd mehed vägeväd,
Miks siis ei tüdi tütärlapsed,
Vaibu vaeze me kanazed?
Küll mina tüdin tütärlapsi,
Vaibun vaeze me kanane.
Nägin aga saksa sõitevada,
Izi vasta palvelema:
Oh minu härtu härräkene,

Kuldakruoni prouakene!
Tõuzu üles tõllastagi,
Tõuzu üles tooli peältä,
Astu aknaraami peäle,
Vaata oma valla peäle,
Kudas so valda vaevatasse,
Pizukezi piinatasse!
Kuri meil pantud kubijasse,
Vali valla päälikusse,
Kibe säetud kilterisse.
Aab ta valla varda'asse,
Teolapsed teibä'ässe.
Oh mo härtu härräkene,
Kuldakruoni prouakene!
Pane kubjas kurgedesse,
Kilter adra kiiludesse‚
Valla päälik varda'asse,
Täägimiezi teibä'ässe.
Siis pääzes valda vaevastagi,
Pizukezed piinastagi.


Nr. 300. Käizin tilluke teole. 150.
Käizin tilluke teole,
Alati abivaemusse.
Kui mina küütsin vällä peäle,
Tulli kubjas mõiza puolta,
Kilter Kiima kõrtsi puolta,
Vedäs vemmältä järele,
Kandis kaegasta õlale,
Lõi mull pieni pihtu müödä,
Õhukeizi õlazid müödä.
Ma läksin mõiza kaibelema:
Oh mo härtu härräkene,
Kuldakruoni prouakene!
Tõuze üles tuoligtagi,
Astu aknaraami peäle,
Toeta nurga nõjale,
Vaata oma valla peäle,
Kudas so valda vaevatasse,
Pizukeizi piinatasse,
Valda aetasse vardasse,
Teopoissi teibä'ässe.


Nr. 301. Oh minu kubjas kullakene! 151.
Oh minu kubjas kullakene,
Kilter kirju linnukene,
Võta mo tütar teole!

Tullin izi tillukene.
Kubjas mõetis mõedumaada,
Tüki mõetis söödimaada,
Teeze tüki kütismaada.
Ärä mina veänzin värsi sarved,
Puestazin pulli sarved.
Kubjas tulli mõiza puolta,
Vedäs vemmältä järele
Minu vaeze turja tarvis.
Mina mõistsin, kohe kostsin:
Oh minu kulla kubjakene,
Kilter kirju linnukene!
Ärä mina veänzin värsi sarved,
Puestazin pulli sarved.
Oh minu kubjas kullakene,
Kilter kirju linnukene!
Laze lapsed lõune'elle,
Õiget aega õhta'alle!


Nr. 302. Ollin tilluke teole. 152.
Ollin tilluke teole,
Läksin rääguke rehele,
Väeti härrä vällä peäle:
Hästi küntsin härrä välläd,
Risti rästi Riia välläd.
Põigiti Põltsama välläd.
Tulli kubjas mõiza puolta,
Kilter Kiima kõrtsi puolta,
Vedäs vemmältä järele,
Kandis kaegast kaindelassa:
Viis olli vindunud pajozid,
Kümme turda toomingada,
Seetse lõi ta sellä peäle,
Kahessa lõi ta kaela peäle,
Kümme külle luie peäle.
Mina kubjast noogotama:
Uot, uot kubjas, no no kubjas!
Las tuleb lauba õhtukene,
Ma tahas härräle kaevata.
Kubjas pakku pannetasse,
Kilter kivikelderisse;
Kubjas saab mind siis paluma:
Tillukene teopoissi,
Peästä mull pakku jalusta,
Kilter kivikelderista!


Nr. 303. Kuu ma ollin kubja alla. 153.
Kuu ma ollin kubja alla,
Viizi kiltre vitsa alla.
Meie kubjas kullakene,
Kilter hellä linnukene:
Ärä ole mulle kurja,
Mulle kurja, vaezel valju!
Meil on kuri kubja põ1i,
Küll on kibe kiltre põli,
Vali vana härrä põli.
Kubjas kuri mõiza'assa:
Aab ta valla varda'asse,
Teolapsed teibä'ässe,
Pizikezed pilpa'asse.
Oh sa härtu härräkene,
Kuldakruoni prouakene!
Vaata vällä valla peäle,
Kudas sedä valda vaevatasse.
Mehed pakussa paluvad,
Naezed uksila huluvad.
Naezed käeväd mõiza tiedä,
Munakinda'ad käessä,
Lammas lauku vankerilla,
Hani hal'l'as alla hõlma,
Kana kal'l'is kaindelassa,
Viiväd meestest meeleheädä.
Mina kubjast haugutama:
Uot, uot, kubjas, no, no, kubjas!
Sull on aze ammu val'mis‚
Katel on val'mis valatud,
Põrgus val'mis vaskikatel.
Seäl sa kied kibedasti,
Teopoizid teeväd tulda,
Abivaemud aavad halgu,
Varized valuzamini.


Nr. 304. Püüdsin kubjale kalada. 154.
Kaua käizin karjassagi,
Kaua karja hoole peäle,
Tilluke käizin teole,
Alati abivaemusse.
Püütsin kubjale kalada,
Kilterille lutsuzida,
Et võizin võzas magada,
Rehe taga ringutada.
Ei mind tohtnud Toomas lüüä,

Egä Andres haugutada.
Ma püüän kubjale kalada,
Kilterille lutsuzida.


Nr. 305. Hanekarjane ja kubijas. 155.
Muele anti muida tüödä,
Mulle tüödä hõlbukesta:
Hanid hoida, kanad kaitse,
Varvasjalad vaigistada,
Lestäsjalad lepitädä.
Ajazin hanid ojale,
Lestäsjalad lepikusse.
Tulli kulli kurja küüzi,
Halli jõnni haavikusta,
Laia käppä laane alta.
Ajas mo hanid ojalta,
Keerutas kanad kezältä,
Lestäsjalad lepikusta.
Sain siis vaene mies valama,
Püksid põigiti peossa,
Kaltsud kaksiti õlale,
Sukad suus ja kaltsud kaelas,
Hame hammaste vahele.
Võtan küüri kõrtsi poole,
Võtan reizi rehe poole,
Mõtlen minnä mõiza'asse.
Võtsin kubjasta paluda:
Oh minu kubjas kullakene,
Kilter kirju linnukene!
Ajazin hanid ojale,
Keeräzin kanad kezäle,
Viibizin vilet ajama,
Pajopilli puhkumaie.
Tulli kuri kuuzikusta,
Halli jõnni haavikusta,
Laia käppä laane alta,
Ajas mo hanid ojasta,
Keeräs mo kanad kezältä.
Kubjas minda ähvärdämä,
Mina kubjast noogotama:
Uot, uot, kubjas, las, las kubjas,
Las tuleb lauba õhtukene,
Pühäbäne päeväkene, —
Põrgus valmis vaskikatel,
Seäl so kehä keedetässe,
Liha liipa lõegatasse,

Kondid kokko korjatasse,
Nööri otsa aetasse.


Nr. 306. Pühäbä pühä pidäzin. 156.

A.
Pühäbä pühä pidäzin,
Esmäbä une magazin,
Tõõziba läksin teole.
Kubjas mõetis mõedumaada:
Muele anti häidä maida,
Mulle anti ääremaida.
Seäl mina küntsin küüdu sarved,
Murtsin ärä musta sarved,
Küütu kündis‚ selgä nõkkus,
Val'gi vedäs, peä vabizes.
Tulli aga kubjas mõiza puolta,
Kilter kivivare puolta,
Vedäs vemmältä järele
Minu vaeze turja tarvis.
Mina kubjast palvelema:
Oh kubjas, kuldakepikene,
Kilter kirju linnukene!
Ärä mina küntsin küüdu sarved,
Murtsin maha musta sarved.
Kubjas aga keppi kõegutama,
Mina jalgu juhatama.
Juozin mõiza härrä ette,
Juozin mõiza proua ette,
Loto lõdizes käessä:
Oh mo härtu härräkene,
Kuldakruoni prouakene!
Ma tullin tänä teole:
Muele anti häidä maida,
Mulle anti ääremaida‚
Seäl mina küntsin küüdu sarved,
Murtsin maha musta sarved.
Härrä siis äkisti ähvärdäs,
Proua silmä pilgutas:
Viige sie lurjus vemmälille‚
Rohitsege roovi alla,
Parandage piitsalegi!


B.
Pühäbä pühä pidäzin,
Esmäbä une magazin,
Tõõziba läksin teole.

Istsin kõrtsi laua peäle:
Ei siis maksnud vähe viina.
Egä õiged õlletoobid.
Vaatsin vaskizid värävid,
Uuristatud uksezida.
Tulli kubjas mõiza puolta,
Kilter Kiima kõrtsi puolta‚
Vidäs vemmältä järele,
Kandis turda toomingada,
Kõik ollid minu turja tarvis.
Kust siis saks nied saapad sai,
Kilter omal kingäd jalga?
Peremehe perzenahast,
Teopoizi turja nahast.
Kubjas mõetis mõedumaada:
Muele andis muuda maada,
Mulle maada metsämaada,
Noore kuuziku alusta.
Seäl ma murtsin mustu sarved,
Kakestazin ruuna kaela.


Nr. 307. Härrad iksid ikke'essa. 157.
Teopoizid tillukezed,
Vallapoizid vaezukezed!
Läksite kõrta kündemaie,
Rukkiväl'l'ä vaotama, —
Härräd teil iksid ikke'essa,
Kubjad kurtsid kurgedessa,
Kubjanaene nabapulgas,
Kilter kiiksus kiiludessa,
Roua raksus ruomadessa,
Reili räksus rinnussesssa:
Oh sina kulla kündijäni,
Oh sina härgiajajani!
Peästä paelust, peästä kaelust,
Saada vangid vainijulle,
Köiealuzed koduje!
Mina siis mõistsin, kohe kostsin,
Teätsin targasti kõnelda:
Oh sa kulla kündijäni,
Hullu härgiajajani!
Künnä sina kõva söödimaada,
Söödimaada sikke'eda,
Metsämaada mätelikku,
Kõrvemaada künkelikku.
Aja sina ärä sõnni sarved,
Sõnni sarved, härjä ehted,

Kukutele kurekezed,
Rikutele roomakezed,
Riku rangirinnustagi,
Kihutele kiilukezed,
Napsatele nabapulgad.
Siis jäeb soiko sopsimene‚
Siis jäeb kojo kopsimene,
Siis pääzeb valda vaevastagi,
Siis pääzeb pere piinastagi,
Talu tule keske'elta.


Nr. 308. Ei enne pääze koduje. 158.
Tühi maksku Mardi kätte‚
Sunnik Söödi Jaagu kätte,
Kes mind mõistis mõiza'asse,
Tõrvakatsuja külässe,
Vaegusööjä vainu'elle!
Ei enne pääze koduje,
Ennegu kodo kosjasaani,
Värävis peiu hobone:
Siis ma pääzen mõiza'asta.
italki
Saan kodo, vaatan tagazi:
Vott, kus paestab põrguhauda,
Teopoeste tõrvatelki,
Vallalaste vaevatorni!


Nr. 309. Kui ma pääzen mõiza'asta. 159.
Kui ma pääzen mõiza'asta,
Siis ma pääzen põrgu'usta,
Pääzen kui soe suusta,
Lõvi lõugade vahelta,
Havi hammaste tagalta.
Ei vaadand mina tagazi,
Verstäl vaadazin tagazi:
Nägin mõiza'a põleva,
Kubja tua kõrvevada.
Kuri mingu kustutama,
Paha vetta viskamaie!
Kesse siis hõikus järele?
Kubijas hõikus järele,
Kilter kilgates järele,
Junkur juozis juhva jahva‚
Nuatupp lõi tuuzen teiben,
Karman karas kaksipidi.


Nr. 310. Sundija sulane. 160.
Ollin enne herrä poissi,
Kantsin herrä kannussida,

Vana herrä vammussida,
Noore herrä nuppusida.
Seält sain sundja sulazes.
Sundijal ollid suured ruunad,
Suured ruunad, kõrged kõrvid.
Nied tahtsid suvel sugeda,
Talve tallis tallitada,
Raudaharjale harida,
Vaskikammile kazida.


Nr. 311. Talupoeg olli tüöle tarka. 161.
Talupoeg olli tüöle tarka,
Saks olli tarka sundimaie.
Meie maa mehed madalad,
Kavalad atra kandema.
Suvel künnäb suured välläd,
Talvel taper kaindelassa;
Otsib häidä adrapuida,
Hästi häidä äkkepuida;
Otsib häidä odramaida,
Katsub häidä kaeramaida,
Roovib häidä rukkimaida.
Tegi siis rukkid ruuza peäle,
Odrad väl'l'ä orgodesse,
Linad väl'l'ä liivakulle,
Oõnad alla õueaida,
Tatar taha tammikusse,
Keeduvili kezet väl'l'ä.


Nr. 312. Ollin orjas, käizin karjas. 162.
Ollin orjas, käizin karjas,
Ollin Hollandi sulane,
Liiventandi lammerikku.
Holland tegi uue kuue,
Liiventant laia kazuka.
Seält sain, seält sain, ennäd vennäd,
Seält sain Sundija sulazes.
Sundijal ollid suured ruunad,
Suured ruunad, paksud kaelad:
Nied tahtsid suvel sugeda,
Talvel otsa tallitada.
Kui ep saanud suvel sugeda,
Talvel otsa tallitada,
Siis ollid pihas piitsahoobid,
Käzivarres varrehoobid.


Nr. 313. Peremies kündis põllul. 163.
Peremies kündis põllul,
Paar olli härgi tall iessä,
Teene paar olli täkkuzida,
Kolmas kõrviruunazida.
Ait sai harjani aganid,
Kirst sai kiilutud kivada.
Sulane kündis suossa,
Paar olli par’ta tall iessä,
Teene paar olli tetrezida,
Kolmas olli kukkezida.
Ait sai harjani teridä,
Kirst sai “kiilutud rahada.


Nr. 314. Perenaene pettis minda. 164.
Perenaene pettis minda,
Panni vetta piimä. sisse.
Mina aga tarka poizikene
Pet’sin jälle perenaista:
Läksin väl’l’ä kündemaie,
Aazin vao vainu poole,
Teeze vao teehe poole‚
Kolmandama külä poole;
Ei ma riku roho juurta,
Kaku kasteheenäkestä;
Ma. annan maada maltsal kasva,
Ohakal ul’a elädä,
SinililTele sigidä,
Kullerkupul kuuti lüüä.
Ohak olli laia, pal'l'u lapsi,
Malts olli mädä, murelene,
SiniliHe seavüöti,
Kullerkuppu kanapurtsu.


Nr. 315. Perepojad peksid minda. 165.
Perepojad peksid minda,
Orjapojad uhtsid minda,
Karjapoizid karustazid,
Lambalapsed mind laemazid,
Sigurikud kinni siduzid.
Juhtuzid juudid tulema:
Peästsid lahti laste käestä,
Otsid mulle orja kohta,
Orja kohta, perispaika,
Kus ma võin elu elädä,
Perispaika või pidädä.


Nr. 316. Lõõri, lõõri päeväkene! 166.
Lõõri, lõõri, päeväkene,
Lõõri, päevä, lõunäesse!
Keeri, keeri, päeväkene,
Keeri keskihommokusse!
Teezed sööväd teistä korda,
KodorahvasV kolmat korda:
Mina sirku söömätä,
Lõo ilma lõune'eta,
Pääzuke ilma. ivätä,
Tui tangu maitsemata.


Nr. 317; Veere, veere, päeväkene. 167.
A.
Veere, veere, päeväkene,
Veere, päevä, me väzime,
Kulu päevä, me kulume!
Väziväd mehed vägeväd,
Tüdiväd mehed tugevad:
Mis siis ei väzi väetimäd?
Veere, veere, päeväkene!
Ei ole aega päeväl veerdä:
Päev soeb sulaze peädä,
Kammib karjalaste päidä,
Hari kuldane käessä,
Peälauda lapilene.
Hari sulpsatas meresse,
Peälauda laine’esse,
Kuldakammi kaldaiasse.
Hüppä Anne, karga Kaie,
Tantsi. Tammiku Mareta!
Mine Pietri palvielle:
Kulla. Pieter, hellä Pieter,
Mine tuo hari meresta,
Peälauda laindesta,
Kuldakam-mi kalda
Ei olnud aega Pieterille,
Palju aega Paavelille,
Enäm aega Andressele.
Pieter tegi pingikeze,
Andres aluslauakeze,
Paavel peäle padjakeze.
Läksin izi tillukene,
Läksin ma vüöni vedeje‚
Kaelani kalaküdeje.
Mis mo silmile sajaksi,

Mis mo kaela kahvateles?
Vezi mo silmile sajaksi,
Kalad kaela kahvatazid.
Mis mo põlve puutunessa?
Mõeka mo põlve puutunessa.

B.
Veere, veere, päeväkene,
Veerdluoja, me yäzime,
Tötta alla, me tüdime!
Ei ole aega päeväl veerdä:
Päe soeb sulastegpäidä,
Kammib karjalaste päidä,
Hari kuldane käessä,
Hõbedane peälauda.
Hari aga sulpsatas meresse,
Peälauda laenetesse.

C'.
Veere luoja päeväkene,
Veere luoja vetta müödä,
Laze kaze latva müödä,
Veere otseti ojasse,
Lippi lappi laenetesse,
Kilpi kalpi kalda'asse!
Ei ole aega päeväl veerdä:
Päe soeb sulaste päidä,
Kammib karjalaste päidä,š
Vaeze lapse peä. vanunud,
Hari sulpsatas meresse,
Kuldakammi kalda'asse,
Peälauda laenetesse.
Ei ole aega Andresselle,
Pizut aega Pieterille,
Pal'l'u ep aega Paavelille.
Pieter tegi pingikeizi,
Andres aluslauakeizi,
Paavel peäle patjazida,
Veere ikki päeväkene,
Veere päevä, me väzime,
Kao päevä, me kaome,
Veere otseti ojasse,
Laze laenete seässe.


Nr. 318. Miks on ilmuke udune? 168.
A.
Miks on ilmuke udune,
Taevas laia laiegulene,
Pilved paksud vetta täigui?
Sestep ilmuke udune,
Taevas laia laegulene,
Pilved paksud vetta täizi:
Izät poega tappelezid,
Purelezidpuie peäle,
Maadelezid maie peäle,
Nurelezid nugade peäle.
Sest onilmuke udune,
Taevas laia laegulene,
Pilved paksud vetta. täizi:
Taati poega tappelezid,
Purelezid puie peäle,
Maadelezid metsä peäle,
Et olli kasnud kaazikmetsä,
Et ollid haavikud- ajanud,
Luodud lepäd leenälezed,
Kasnud kadakad karedad.
Sestep ilmuke udune,
Taevas laia laegnxlene,
Pilved paksud vdtta täizi:
Taati poegajtörelezid,
Tärelezid, purelezld,
Purelezidgjpuie peäle,
Maadelezid maie peäle,
Kakkelezid kadaka peäle.
Seältep kadakad karedad,
Lepäl leenä särgikene,
Haaval halli vaebakene,
Kuuzel kulda mütsikene,
Kazel kardane kazukas,
Pajol pikäd põlle paelad.

B.
Seli, seli, ilmakene,
Seli, ilma, selgemasse,
Vali, ilma, valgemasse!
Miks sie ilmake udune,
Taevas tahma lapilene?
Sest on ilmake udune,
Taevas tahma lapilene:

Sözarad on sõimelenud,
Vaderid on vaidelenuo,
Kälitsed kärä pidänud,
Ühe risti lapge päräst,
Ühe veeme vaka päräst,
Aiä kirstu kaane päräst.


Nr. 319. Satta vihmagkasta nuaida! 169.
Satta, satta, vihmakene,
Satta vihma, kasta muida,
Kasta muida karjatsida,
Jätä minda kastemata.
Mull põle kohta, kus ma kuevan,
Ei ole tare, kus tahenen,
Ei kueva särgi kol'kijada,
Ei valge särgi vaalijada.
Jumal mull kol'gib kuevad särgid,
Jumal vaalib valged särgid.


Nr. 320. Saja, saja, vihmakene! 170.
Saja, saja, vihmakene,
Saja vihma, saas magada!
Ei anta ju kueval magada,
Heledäl ei lmingästädä.
Kes mull, kes mull, neitsikezed,
Kes mull pezeb peene särgi?
Vihm mull pezeb peene särgi,
Lumivalge’ed küissed.
Tule, tule, tuulekenv,
Vii sa vihma Virmnaale,
Aja vihma Harjumaale,
Saada vihma Saksamaale!
Ku[ on vihma meie maale,
Kes mull kolgib kueva särgi?
Kuu mull kolgib kueva särgi.
Kes mull Vaalib valge särgi?
Päev mull vaalib valge särgi,
Lumivalgded käissed.


Nr. 321. Üle huogu, vihmakene. 171.
Üle huogu, vihmakene,
Üle huogu, kaste luogu,
Üle huogu, ma uotan,
Kaste luogu, ma kannatan!
Vii vihma Villändisse,
Aja huogu Harjumaale:
Harjumaal on mehed mustad,

Mehed mustad, naezed hallid,
Poizid kannu karvalezed,
Tüdrekud imeiluzad.


Nr. 322. Süö karja, sinetä karja! 172.
Süö lgarja, sinetä karja,
Juo karja, jumeta karjä,
Heädä karja hingämaie,
Puhukezes pubkamaie,
Raazukezes ramastama!
Süö siitä, kust ma söödän,
Juo siitäykust ma joodan,
Süö siitä söödi rohto,
Pure siitä puegu juürta,
Näri siitä nälgäheinä,
Seni kui tõuseb tõrvalille,
Ajab üles angerpüsti,
Pistäb üles piibelehte.

B.
Õitse meidä oodatasse,
Igarja meidä karjutasse,
Õitse meid hoboste piire,
Karja kõege karja piire.
Süö, süö, karjakene!
Süö karja! Kust ma söödän?
Juo karja! Kust ma joodan?
siitä söödi rohto,
Näri siitä nälgäheinä,
Kaku siitä kasteheinä,
Pure siitä puegu juurta,
Seni kui tõuseb tõrvalille,
Ajab üles angerpüsti,
Tärkftb üles tärnäheinä,
Pistäb väl'l’ä piibelehte.


Nr. 323. Lamhakarjane. 173.
A.
Karja meidä saadetasse,
Vitsa kätte valmistasse,
Pätsi põue pistetasse.
Oma memm tegi odrakaku,
Käli käänis kaerakaku.
Mina hoian memme ut’e,
Kaetsen taadi suure karja

Tua. taha tammikusse,
Suo taha sarapikku,
Väl’l’ä alla hanipajosse.
Tule, suzi, karja sekkä!
Vii metsä minijä lammas,
Kizu äräiämmä riimu,
Jätä jälle memme ut’t’e‚
Ärä murra taadi talle.
Memm tieb mulle uue kuue,
Taat tieb karvatse kazüka,
Punazille puhkudelle,
Sinizida säärisida.
Säeb säärile ehteksi.

B.
Mina hoian memme ut’e,
Mina kaetsen taadi karja.
Memm tieb mulle uue kuue,
Taat tieb karratud kazuka
Tua taha tammikusse,
Värävisse varvikusse,
Kivistiku keske’elle,
Laia lahu lahke’elle.
Karja minda saadetasse,
Vitsa kätte lõegatasse,
Pätsl põue pannetasse.
Oma memm tegi odrakaku,
Käli käänis kaerakaku.
Tule, suzi, karja sekkä!
Vii metsä nlinijä lammas,
Jätä jälle memme ut’t’e!


Nr. 324. Tusti, tusti seakene! 174.
Tusti, tusti seakene,
Tusti siga, toeda peädä,
Elätä oma peretä,
Kasvata oma kahessa poega;
Tusti kuuzed kummargille,
Laiad lepäd längäkille,
Kadakad kahele poole!
Pannin sea söödä peäle:
Ostsin vaka otrazida,
Teeze vaka herne'ida,
Kolmanda talinizuda,
Nel’l’äs vakka tatterida.
Süötsin kuu, süötsin kaksi,
Süötsin kuu kolmandalle,

Natukeze nel’l’ändälle..
Läksin siga katsumaie:
Kas on ju veri vedelä,
Kas'on ju siga siledä,
Kas on rasva raazukene,
Küünär pekki külle peäle?
Tooge nuad, nooredgnehed,
Tulge siga iapp-emaie!
Kut'sin orja otsa lüömä,
Päileze pähä lüömä.
Ori ei ozand otsa lüüä,
Päilexxe pähä lüüä:
Lõi ta, sea silmä peäle,
Vana kuldi kulmü peäle,
Orikalle otsa peäle.


Nr. 325. Kägu kukub kuuze otsas. 175.
Kari mull mängib kaazikussa,
Talled tantsvad tallermaale,
Izi mina mängiri mäjnnä, otsas,
Käo pojad põuessagi.
Kägu kukub kuuze otsas:
Kulla neiu, hellii neiu,
Anna mo pojad kädeje!
M5 tien sulle kolmed kingäd,
Ühed puezed, teezed luezed,
Kolmandad kivized kingäd.
Puezed tien majpulmes käiä,
Luezed ilma lusti lüüä‚
Kivized kirikus käiä.


Nr. 326. Kuku, kuku käokene! 176.
Kuku, kuku, käokene,
Helgi, hellä linnukene!
Egä kägu muele kuku:
Kägu kukub karjatselle,
Laalab lapsehoidijalle,
Helgib heenäniitejälle,
Paugub pajoraiujalle.


Nr. 327. Käi kodo karjakene! 177.
Käi kodo karjakene,
Käi kodo käskimätä,
Ilma vitsa. võttemata,
Kaze ladva laazimata,
Kuuze oksa kuorimata,
Lepäladva lõikamata.


Nr. 328. Sõeru, sõeru lehmäkene! 178.
Sõeru, sõeru, lehmäkene,
Anna piimä, lehmäkene!
Anna peästä, et oled päitsik,
Muista luista, et oled mustik,
Kinderkondist, et oled küüdik,
Anna puuzast, et oled pun’n’ik.
Anna piimä, lehmäkene!
Ei mina vahi vaadi täitä,
Ei mina tömma tõrre täitä,
Anna üks anuma täis,
Laze laia. kapa täis,
Mull tulli Virust võera'ida,
Saaremaalt tulli saksazida.
Nied tahavad võil võerutada,
Nied tahavad piimäl piinutada.
Alles mull kana kakkumata,
Hani tahab hal’l’as harida,
Pardi liha on pauni peäle.


Nr. 329. Ma kiidan oma hobostai 179.
Izä kiitis kimmelida,
Härrä häidä telderida,
Ma kiidan oma hobosta,
Vana vaevasta märädä:
Künnäb maad ja kannab varsad,
Maksab matti mölderille,
Külimittu kösterille,
Tuob memmele minijä,
Enezellez hellä naeze.


Nr. 330. Mull ollid targad tallipoizid. 180.
Mull ollid targad tallipoizid,
Hoolakad hobozepoizid,
Süötsid hobost otradella,
Kurekõrvi kaeradella.
Vana vares, kaval lindu,
Oodas mo hobo sureva,
Linalakka langeva,
Kurekõrvi kooleva.
Maha lõid poizid paha linnu‚
Kooletazid kurja linnu,
Matsid maha muru alla,
Peitsid ärä põõza alla.


Nr. 331. Lähme luhtaje luole. 181.
Lähme luhtaje luole,
Marijalle heenämälle,
Rihad kuilatsed käessä,
Hõbedazed hanguvarred.
Võtsin käare, võtsin kaksi,
Läksin kolmat võttemaie:
Mis olli kal'l'is kaare alla?
Hantsu kal’l’is kaare alla.
Mis seäl Hantsu hõlma alla?
Kirves Hantsu hõlma alla.
Mis seäl kirve silmä peäle?
Laast seäl kirve silmä peäle.
Missest laastust raiutasse?
Hantsul aita tehtänessä.
Mis sinna aita pantanessa?
Sängi aita pantanessa.
Mis sinne sängije säeti?
Õled sängije säeti.
Mis siis panti õlilegi?
Padjad panti õlilegi.
Mis aga panti patjadelle?
Neli nuorta neiukesta:
Uks seäl sidursiidipärgä,
Teene sidus niidivüödä,
Kolmas kudus kuldapoordi,
Nel'l’ä‚s nut’t'is nuorta miestä.

B.
Läksin metsä heenämälle,
Marijalle heenämälle,
Rihad kuldazed käessä,
Hõbedazed hanguvarred,
Vikat kuldane õlale.
Niitsin kaare, niitsin kaksi,
Niitsin kaare kolmandalle,
Natukeze nel’l’ändä‚lle,
Veidikeze viiendälle.
Mis ma leitsin kaare alta?
Leitsin kotka kaäre alta.
Mis seäl kotka tiiva. alla?
Kirves kotka tiiva alla
Mis seäl kirve silmä peäle?
Laastu kirve silmä peäle.
Missest laastust tehtänessä?

Hantsul aita raiutasse.
Mis sinna aita pandanessa?
Sängi aita pandanessa.
Mis sinna sängile säeti?
Padjad sängile säeti,
Lina padjule panneti.
Hants heitis õhta'alt magama,
Võt’t’is kaaza kaindelasse.
Kuipõlnd kaazat, vst’t’is kassi,
Kui põlnd hiirtä, olli ilma:
Võt’t’is kirbuga kõnelda,
Lutikaga elüüä lusti.


Nr. 332. Lähme põldu põimamaie. 182.
A.
Lähme põldu põimamaie‚
Lähme väl’l’ä. väärämaie.
Põllud nied pärätud pikäd:
Otsad joozevad ojesse,
Ääred järve kalde
Rannad joozevad rabasse.
Neiukezed, noorekezed!
Mis ma lõikan, sie ma keedän,
Sie ma vihkuje vidäzin,
Kuhelikku ma kogozin.
Tegin nabra kui sie naeze,
Kuheliku kui kuninga,
Haki kui Harju neitsikeze,
Rõugu kui Röngu nooremehef
Kuhel paist Kuramäele,
Hakki Harju tierajale,
Röuku Röngu mõizzßasse.
Pannin alla haava oksad,
Pannin peäle pärnä koored,
Vahele vana hõbeda,
Keske’elle keeru knlla.
Tulli tuuli, tõstis tormi:
Aas ta alta haava oksad,
Pildus peältä pärnä kdored,
Vahelta vana hõbeda,
Keske'e}ta keeru kulla,
Pikker põhjani põrutas.

B.
Mis ma lõikan, sie ma keedän,
Mis ma keitsin, sie kogozin,

Kogozin ja. kokko pannin,
Nabizin ja napra pannin,
Kuhelikku kukutaziri,
Vahelikku valmistazin.
Alla pannin haava oksad,
Peäle panpin pärnä koored,
Et ei läe alta hallitama,
Et'ei läe peältä päevätämäa,
Keskelt kuhel kopitama.
Tegin nabra kui sie naeze
Kuheliku kui emändä,
Vaheliku kui vanema,
Haki kui Harju neitsikeze;
Kuhel paist Kuramäele,
Hakki Harju tierajale,
Naber Narva uulitselle.
Viru neidissed vaatsid,
Harju kaazikud kaezid:
Vatt kus naber naeste tehtud,
Kuhel neidiste kogotud!
Tulli tuuli, tõstis tormi,
Ajas alta haava oksad,
Pildus peältä pärnä koored:
Siis läks alta hallitama,
Siis läks peältä päevätämä,
Keskelt kuhel kopitama.

C.
Mis ma lõiksin, sie ma keitsim
Kogozin ja kokko pannin,
Sie ma nabraje nabizin,
Kuhelikku kogozin.
Tegin nabra kui sie naeze,
Kuheliku kui kuninga,
Vaheliku kui vanema,
Rõugu kui Rõngu noore härrä.
Pannin alla haava oksad,
Keske’elle keeru kulla,
Vahele vana‚ hõbeda
Tuleb tuuli, tõstab tornli‚
Ajab alta haava oksad,
Keskdelta keeru kulla,
Vahelta vana hõbeda:
Siis läheb kulda. kopitanma,
Alta hõbe hallitama.
Vatt kus naber naeste tehtud,
Kuhel neidiste kogotud!


Nr. 333. Lõpe, lõpe põllukene! 183.

A.
Lõpe, lõpe, põllukene,
Vähäne väl'l'äkene,
Kahane kaerakenm,
Tua otsa odrakene!
Kui ei lõpe, siiä jätän,
Siiä jätän sirgu süüä,
Sirgu süüä, kärbe käiä,
Siiä kure kummardada,
Siiä lõo lõõritada,
Siiä pääzu peäle tulla.


B.
Lõpe, lõpe, põllukene,
Vähäne väl'l'äkene!
Kui ei lõpe, põllukene,
Siiä jätän, põllukene,
Siiä jätän sirgu süüä,
Sirgu süüä, kärbe käiä,
Siiä lõo lõõritada,
Siiä kure kummardada,
Pääzukezel peäle tulla.
Mis on jäänud jälgedelle?
Kure kuube, tedre tekki,
Hanide aluspalakas,
Lõokeze lõuarätte,
Pääzukse peäliniku.
Kurg tulli kuube kummardama,
Teder tekki tunnistama.


C.
Lõpe‚ lõpe, põllukene,
Vähäne väl'l'äkene,
Saa otsa saarekene,
Kuule, kulla nurmekene!
Kui ei lõpe, siiä jätän:
Siiä jätän sirgu süüä,
Sirgu süüä, virbe viiä,
Virbe viiä, kärbe käiä,
Siiä kure kummardada,
Siiä lõo lõõritada,
Pääzukezel peäle tulla,
Mõtussel mune muneda,
Tedrele tehä pezädä.
Siin on kuu olnud kurge,

Siin päevä olnud pääzu,
Aasta hani maganud:
Siiä jäänud kure kuube,
Kure kuube, tedre tpkki,
Haraka aluspalakas,
Varesse halli vaipa.
Kure kuube jutilene,
Tedre tekki täpilene.


Nr. 334. Lähme metsä kõndimaie! 184.
Lähme metsä kõndimaie,
Odramaada otsimaie,
Kaeramaada katsumaie,
Nizumaad nimetämaie,
Neidistel madaramaada.
Raiuge, raiuge, noored mehed,
Izäle härjä ikke puida,
Vennäl ratsu rangi puida,
Sõzaral kurika puida.


Nr. 335. Pudru nurgas raizin puida. 185.
Pudru nurgas raizin puida,
Aru rannas tegin hagu,
Kirves raius, ma laduzin,
Puud pikäd läksid pinusse,
Halud laiad astsid riita.
Läksin siis purjus puida tuoma,
Arust halguzid vedämä,
Pannin pal'l'u puida peäle‚
Viel enäm härjäd vedäzid,
Läksid möerätes mäele,
Izi hõezates järele.


Nr. 336. Läksin pikkä kuuzikmetsä. 186.
Läksin pikkä kuuzikmetsä,
Raizin maha märjä männä,
Märjä, männä ja jämedä,
Jätsin aga kazed kasvamaie,
Kaze oksad oigamaie.
Oksad oiazid izädä,
Lehed leenäzid emädä.
Läksin pikkä kuuzikmetsä,
Raizin maha pikä kuuze,
Pikä kuuze ja jämedä.
Sez Eston ädäbiyättän 1 tekst ukıdıgız.
Çirattagı - Vana Kannel - 17
 • Büleklär
 • Vana Kannel - 01
  Süzlärneñ gomumi sanı 3793
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1849
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Vana Kannel - 02
  Süzlärneñ gomumi sanı 3846
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1606
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Vana Kannel - 03
  Süzlärneñ gomumi sanı 3746
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1198
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Vana Kannel - 04
  Süzlärneñ gomumi sanı 3796
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1495
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Vana Kannel - 05
  Süzlärneñ gomumi sanı 3728
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2000
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Vana Kannel - 06
  Süzlärneñ gomumi sanı 3709
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1939
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Vana Kannel - 07
  Süzlärneñ gomumi sanı 3535
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1425
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Vana Kannel - 08
  Süzlärneñ gomumi sanı 3555
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1394
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Vana Kannel - 09
  Süzlärneñ gomumi sanı 3553
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1398
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Vana Kannel - 10
  Süzlärneñ gomumi sanı 3647
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1231
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Vana Kannel - 11
  Süzlärneñ gomumi sanı 3572
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1434
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Vana Kannel - 12
  Süzlärneñ gomumi sanı 3604
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1515
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Vana Kannel - 13
  Süzlärneñ gomumi sanı 3618
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1517
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Vana Kannel - 14
  Süzlärneñ gomumi sanı 3576
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1634
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Vana Kannel - 15
  Süzlärneñ gomumi sanı 3677
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1494
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Vana Kannel - 16
  Süzlärneñ gomumi sanı 3480
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1617
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Vana Kannel - 17
  Süzlärneñ gomumi sanı 3513
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1598
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Vana Kannel - 18
  Süzlärneñ gomumi sanı 3503
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1611
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Vana Kannel - 19
  Süzlärneñ gomumi sanı 3593
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1732
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Vana Kannel - 20
  Süzlärneñ gomumi sanı 3506
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1248
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Vana Kannel - 21
  Süzlärneñ gomumi sanı 3583
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1374
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Vana Kannel - 22
  Süzlärneñ gomumi sanı 3102
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1513
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.