Barısı konverterlar

Converting Karachay-Balkar from cyrillic to latin

Tel: Karachay-Balkar
Scripts: Karachay-Balkar Cyrillic, Karachay-Balkar Latin, English Alphabet, Turkic 1991, Turkic IPA ...
Alıştırırga:Alıştırırga:
Run yazuılar (İske Törki) häreflärne yökläü.
Tekst:Rezultat: