Barısı konverterlar

Converting Uighur | Uyghur from cyrillic to latin

Tel: Uighur | Uyghur
Skriptlar: Uyghur Cyrillic, Uyghur Latin, English Alphabet, Turkic 1991, Turkic IPA ...
Alıştırırga:Alıştırırga:
Run yazuılar (İske Törki) häreflärne yökläü.
Tekst:Rezultat: