Barısı konverterlar

Converting Tatar from arabic to latin

Tel: Tatar
Skriptlar: Tatar Imla (Iske & Yana), Tatar Latin 2020, Tatar Yana Imla 1920, Tatar Iske Imla, Tatar Cyrillic ...
Alıştırırga:Alıştırırga:
Run yazuılar (İske Törki) häreflärne yökläü.
Tekst:Rezultat: