Süzne tärcemä itü

Tellär saylau:

Süzne Tatar teldän English telgä tärcemä itü.

#SüzlärMonnanŞuña
1Карак карганып, зиначы елап ышандырырTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Карак карганып, зиначы елап ышандырыр'
2Яшьлеккə дə картлык бар, байлыкка да юклык барTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Яшьлеккə дə картлык бар, байлыкка да юклык бар'
3Яшең җитмеш – эшең бетмешTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Яшең җитмеш – эшең бетмеш'
4Яшең алтмышка басканда, алты яшьлек оныгың булсынTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Яшең алтмышка басканда, алты яшьлек оныгың булсын'
5Яхшының дусты күп, яманның касды күпTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Яхшының дусты күп, яманның касды күп'
6Яхшылыкның киртəсе юкTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Яхшылыкның киртəсе юк'
7Яхшылык җирдə ятмасTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Яхшылык җирдə ятмас'
8Яхшы хуҗа йорттан түгел, ə йортка ташыйTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Яхшы хуҗа йорттан түгел, ə йортка ташый'
9Яхшыга тереклек юк, койтыга үлем юкTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Яхшыга тереклек юк, койтыга үлем юк'
10Яхшы туса – кот, яман туса – йотTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Яхшы туса – кот, яман туса – йот'
11Яхшы сүз – җан азыгы, яман сүз – баш казыгыTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Яхшы сүз – җан азыгы, яман сүз – баш казыгы'
12Яхшы кеше – көмеш кашык, яман кеше – китек кашыкTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Яхшы кеше – көмеш кашык, яман кеше – китек кашык'
13Яхшы булсаң – сөоярлəр, яман булсаң төярлəрTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Яхшы булсаң – сөоярлəр, яман булсаң төярлəр'
14Яхшы башын иңкəйтер, яман артын түңкайтырTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Яхшы башын иңкəйтер, яман артын түңкайтыр'
15Яхшы ат табуннан аерылмыйTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Яхшы ат табуннан аерылмый'
16Яхшы ат ахырдан алдыраTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Яхшы ат ахырдан алдыра'
17Яудан коры кайтканчы, яралы кайтTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Яудан коры кайтканчы, яралы кайт'
18Яу юкта ярак күп, яу килгəндə таяк та табылмыйTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Яу юкта ярак күп, яу килгəндə таяк та табылмый'
19Яу башлаган батыр булыр, дау башлаган хатын булырTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Яу башлаган батыр булыр, дау башлаган хатын булыр'
20Яттан күрмə, үздəн күрTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Яттан күрмə, үздəн күр'
21Ятсам йокы керми, капсам ашым үтмиTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Ятсам йокы керми, капсам ашым үтми'
22Ят ярлыкамый, үз үтермиTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Ят ярлыкамый, үз үтерми'
23Ярма кадере яңгырда беленерTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Ярма кадере яңгырда беленер'
24Ярлы эше гайрəт белəн, байның эше кодрəт белəн бараTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Ярлы эше гайрəт белəн, байның эше кодрəт белəн бара'
25Ярлы эше гайрəт белəн, байның эше кодрəт белəнTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Ярлы эше гайрəт белəн, байның эше кодрəт белəн'
26Ярлы бурлыкка чыкса, ай болыттан чыгаTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Ярлы бурлыкка чыкса, ай болыттан чыга'
27Ярлы башым – əрле башымTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Ярлы башым – əрле башым'
28Яратуга тарыма, тарысаң арымаTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Яратуга тарыма, тарысаң арыма'
29Ярасыз батыр булмас, дəвасыз яра булмасTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Ярасыз батыр булмас, дəвасыз яра булмас'
30Яңа илəгем, сине кая илəемTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Яңа илəгем, сине кая илəем'
31Яңгыр яуса - ялкауга ялTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Яңгыр яуса - ялкауга ял'
32Яңгыр түгел, чыкның да шифасы барTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Яңгыр түгел, чыкның да шифасы бар'
33Яңгыр – бай йөрəген яндырTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Яңгыр – бай йөрəген яндыр'
34Яңгыр сүндергəндə таза сайламыйларTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Яңгыр сүндергəндə таза сайламыйлар'
35Янгынга күрек белəн бармыйларTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Янгынга күрек белəн бармыйлар'
36Янагынның алына карама – атасының малына караTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Янагынның алына карама – атасының малына кара'
37Яманны тəнкыйть ит, яхшыга тəкълит итTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Яманны тəнкыйть ит, яхшыга тəкълит ит'
38Яманны багавыл итсəң, яу килə дип кычкырырTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Яманны багавыл итсəң, яу килə дип кычкырыр'
39Яманнан яман кем яман? - Ят явына юламан!TatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Яманнан яман кем яман? - Ят явына юламан!'
40Яман эт көндез өрерTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Яман эт көндез өрер'
41Яман кешедəн ярты кашык аш калаTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Яман кешедəн ярты кашык аш кала'
42Яман кешенең эче тулы зəhəр була, диTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Яман кешенең эче тулы зəhəр була, ди'
43Яман кеше җан кызганмасTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Яман кеше җан кызганмас'
44Яман кеше – кинəчелTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Яман кеше – кинəчел'
45Яман илгə ясавыл булма, бөлгəн илгə бүкавыл булмаTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Яман илгə ясавыл булма, бөлгəн илгə бүкавыл булма'
46Яман авыруга – яхшы ризыкTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Яман авыруга – яхшы ризык'
47Яман авыруга – яхшы азыкTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Яман авыруга – яхшы азык'
48Ялмап йотарTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Ялмап йотар'
49Ялкауның атын алма, йөремсез булырTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Ялкауның атын алма, йөремсез булыр'
50Ялкаулык – хурлык, тырышлык – зурлыкTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Ялкаулык – хурлык, тырышлык – зурлык'
51Ялкау яр тапмасTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Ялкау яр тапмас'
52Ялкау кызса, нык кызаTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Ялкау кызса, нык кыза'
53Ялкау киндерəсен бəйлəгəнче, тырыш эшен бетерерTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Ялкау киндерəсен бəйлəгəнче, тырыш эшен бетерер'
54Ялгыз тирəк пана булмасTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Ялгыз тирəк пана булмас'
55Ялгыз булыр егеткə имгəк хатын туш булырTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Ялгыз булыр егеткə имгəк хатын туш булыр'
56Ялгыз бəрəн бакравык булаTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Ялгыз бəрəн бакравык була'
57Ялганчының гуаhы үзе белəнTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Ялганчының гуаhы үзе белəн'
58Ялган – койты шəйдерTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Ялган – койты шəйдер'
59Ялагай ялап туенырTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Ялагай ялап туеныр'
60Ялагай дус елмагайTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Ялагай дус елмагай'
61Якутлар табыла вакыт белəн, вакытлар табылмый якут белəнTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Якутлар табыла вакыт белəн, вакытлар табылмый якут белəн'
62Язмышны маңгайдан сөртеп булмыйTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Язмышны маңгайдан сөртеп булмый'
63Язмыш кочагына ташлауTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Язмыш кочагына ташлау'
64Язмаганны таз укырTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Язмаганны таз укыр'
65Язгы яңгыр – көзге муллыкTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Язгы яңгыр – көзге муллык'
66Ябык ат олы тизəклиTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Ябык ат олы тизəкли'
67Ябаганы мактау белəн тулпар булмас, ябалакны сыйпау белəн шонкар булмасTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Ябаганы мактау белəн тулпар булмас, ябалакны сыйпау белəн шонкар булмас'
68Ябага тайны хурлама – язга чыкса ат булырTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Ябага тайны хурлама – язга чыкса ат булыр'
69Юыклыкка юык, ара гына суыкTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Юыклыкка юык, ара гына суык'
70Юханың кендеге булмасTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Юханың кендеге булмас'
71Юсынлы кунакны югары утыртTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Юсынлы кунакны югары утырт'
72Юсык кеше аякка карамас, йөзгə карарTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Юсык кеше аякка карамас, йөзгə карар'
73Юрык белəн түгел, ə боерык белəнTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Юрык белəн түгел, ə боерык белəн'
74Юртактан тир кипмəс, юбалгыдан чир китмəсTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Юртактан тир кипмəс, юбалгыдан чир китмəс'
75Юргасына күрə дугасыTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Юргасына күрə дугасы'
76Юргалы белəн юлдаш булма, надан белəн сердəш булмаTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Юргалы белəн юлдаш булма, надан белəн сердəш булма'
77Юраганыгыз юш килсенTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Юраганыгыз юш килсен'
78Юньcез юхалыкны да булдыра алмасTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Юньcез юхалыкны да булдыра алмас'
79Юньcез мактаныр, юньле сакланырTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Юньcез мактаныр, юньле сакланыр'
80Юньле кешедəн, юньле сүз чыгаTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Юньле кешедəн, юньле сүз чыга'
81Юмарт кешедə мал тормасTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Юмарт кешедə мал тормас'
82Юлчыга су бирү – юсын!TatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Юлчыга су бирү – юсын!'
83Юлтый юлламый тора алмыйTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Юлтый юлламый тора алмый'
84Юлтый үз үлеме белəн үлми, диTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Юлтый үз үлеме белəн үлми, ди'
85Юлдан алда юлчы, өйдəн алда күрше белешTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Юлдан алда юлчы, өйдəн алда күрше белеш'
86Юлга чыксаң, юлдашың үзеңнəн əйбəт булсынTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Юлга чыксаң, юлдашың үзеңнəн əйбəт булсын'
87Юлга чыксаң, юлдаш ал, кулыңа җаду таш алTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Юлга чыксаң, юлдаш ал, кулыңа җаду таш ал'
88Юлбарыс арысланны баса, тəү басарTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Юлбарыс арысланны баса, тəү басар'
89Юлəр хатыны белəн мактаныр. акыллы аты белəн мактанырTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Юлəр хатыны белəн мактаныр. акыллы аты белəн мактаныр'
90Юл таныган ат булыр, дөнья таныган карт булырTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Юл таныган ат булыр, дөнья таныган карт булыр'
91Юл газабы – гүр газабыTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Юл газабы – гүр газабы'
92Юл азагы – юл башыTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Юл азагы – юл башы'
93Юкка төмсəңмə дə, көрсенмə дəTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Юкка төмсəңмə дə, көрсенмə дə'
94Юкка талашу харамTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Юкка талашу харам'
95Югын барда - чебен бар, чебен барда – чирең барTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Югын барда - чебен бар, чебен барда – чирең бар'
96Югарыга карап фикер ит, түбəнгə карап шөкер итTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Югарыга карап фикер ит, түбəнгə карап шөкер ит'
97Югалган малга кайгырмаTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Югалган малга кайгырма'
98Юа башласаң, кер балалыйTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Юа башласаң, кер балалый'
99Эштə акыл да кирəк, такыл да кирəкTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Эштə акыл да кирəк, такыл да кирəк'
100Эшли белмəгəн кулга шырпы керерTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Эшли белмəгəн кулга шырпы керер'