Süzne tärcemä itü

Tellär saylau:

Süzne Tatar teldän English telgä tärcemä itü.

#SüzlärMonnanŞuña
1авызны сегимTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'авызны сегим'
2авызынны сегимTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'авызынны сегим'
3hatınTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'hatın'
4AwrupaTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Awrupa'
5Карак карганып, зиначы елап ышандырырTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Карак карганып, зиначы елап ышандырыр'
6Яшьлеккə дə картлык бар, байлыкка да юклык барTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Яшьлеккə дə картлык бар, байлыкка да юклык бар'
7Яшең җитмеш – эшең бетмешTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Яшең җитмеш – эшең бетмеш'
8Яшең алтмышка басканда, алты яшьлек оныгың булсынTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Яшең алтмышка басканда, алты яшьлек оныгың булсын'
9Яхшының дусты күп, яманның касды күпTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Яхшының дусты күп, яманның касды күп'
10Яхшылыкның киртəсе юкTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Яхшылыкның киртəсе юк'
11Яхшылык җирдə ятмасTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Яхшылык җирдə ятмас'
12Яхшы хуҗа йорттан түгел, ə йортка ташыйTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Яхшы хуҗа йорттан түгел, ə йортка ташый'
13Яхшыга тереклек юк, койтыга үлем юкTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Яхшыга тереклек юк, койтыга үлем юк'
14Яхшы туса – кот, яман туса – йотTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Яхшы туса – кот, яман туса – йот'
15Яхшы сүз – җан азыгы, яман сүз – баш казыгыTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Яхшы сүз – җан азыгы, яман сүз – баш казыгы'
16Яхшы кеше – көмеш кашык, яман кеше – китек кашыкTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Яхшы кеше – көмеш кашык, яман кеше – китек кашык'
17Яхшы булсаң – сөоярлəр, яман булсаң төярлəрTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Яхшы булсаң – сөоярлəр, яман булсаң төярлəр'
18Яхшы башын иңкəйтер, яман артын түңкайтырTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Яхшы башын иңкəйтер, яман артын түңкайтыр'
19Яхшы ат табуннан аерылмыйTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Яхшы ат табуннан аерылмый'
20Яхшы ат ахырдан алдыраTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Яхшы ат ахырдан алдыра'
21Яудан коры кайтканчы, яралы кайтTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Яудан коры кайтканчы, яралы кайт'
22Яу юкта ярак күп, яу килгəндə таяк та табылмыйTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Яу юкта ярак күп, яу килгəндə таяк та табылмый'
23Яу башлаган батыр булыр, дау башлаган хатын булырTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Яу башлаган батыр булыр, дау башлаган хатын булыр'
24Яттан күрмə, үздəн күрTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Яттан күрмə, үздəн күр'
25Ятсам йокы керми, капсам ашым үтмиTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Ятсам йокы керми, капсам ашым үтми'
26Ят ярлыкамый, үз үтермиTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Ят ярлыкамый, үз үтерми'
27Ярма кадере яңгырда беленерTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Ярма кадере яңгырда беленер'
28Ярлы эше гайрəт белəн, байның эше кодрəт белəн бараTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Ярлы эше гайрəт белəн, байның эше кодрəт белəн бара'
29Ярлы эше гайрəт белəн, байның эше кодрəт белəнTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Ярлы эше гайрəт белəн, байның эше кодрəт белəн'
30Ярлы бурлыкка чыкса, ай болыттан чыгаTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Ярлы бурлыкка чыкса, ай болыттан чыга'
31Ярлы башым – əрле башымTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Ярлы башым – əрле башым'
32Яратуга тарыма, тарысаң арымаTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Яратуга тарыма, тарысаң арыма'
33Ярасыз батыр булмас, дəвасыз яра булмасTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Ярасыз батыр булмас, дəвасыз яра булмас'
34Яңа илəгем, сине кая илəемTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Яңа илəгем, сине кая илəем'
35Яңгыр яуса - ялкауга ялTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Яңгыр яуса - ялкауга ял'
36Яңгыр түгел, чыкның да шифасы барTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Яңгыр түгел, чыкның да шифасы бар'
37Яңгыр – бай йөрəген яндырTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Яңгыр – бай йөрəген яндыр'
38Яңгыр сүндергəндə таза сайламыйларTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Яңгыр сүндергəндə таза сайламыйлар'
39Янгынга күрек белəн бармыйларTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Янгынга күрек белəн бармыйлар'
40Янагынның алына карама – атасының малына караTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Янагынның алына карама – атасының малына кара'
41Яманны тəнкыйть ит, яхшыга тəкълит итTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Яманны тəнкыйть ит, яхшыга тəкълит ит'
42Яманны багавыл итсəң, яу килə дип кычкырырTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Яманны багавыл итсəң, яу килə дип кычкырыр'
43Яманнан яман кем яман? - Ят явына юламан!TatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Яманнан яман кем яман? - Ят явына юламан!'
44Яман эт көндез өрерTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Яман эт көндез өрер'
45Яман кешедəн ярты кашык аш калаTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Яман кешедəн ярты кашык аш кала'
46Яман кешенең эче тулы зəhəр була, диTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Яман кешенең эче тулы зəhəр була, ди'
47Яман кеше җан кызганмасTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Яман кеше җан кызганмас'
48Яман кеше – кинəчелTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Яман кеше – кинəчел'
49Яман илгə ясавыл булма, бөлгəн илгə бүкавыл булмаTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Яман илгə ясавыл булма, бөлгəн илгə бүкавыл булма'
50Яман авыруга – яхшы ризыкTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Яман авыруга – яхшы ризык'
51Яман авыруга – яхшы азыкTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Яман авыруга – яхшы азык'
52Ялмап йотарTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Ялмап йотар'
53Ялкауның атын алма, йөремсез булырTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Ялкауның атын алма, йөремсез булыр'
54Ялкаулык – хурлык, тырышлык – зурлыкTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Ялкаулык – хурлык, тырышлык – зурлык'
55Ялкау яр тапмасTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Ялкау яр тапмас'
56Ялкау кызса, нык кызаTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Ялкау кызса, нык кыза'
57Ялкау киндерəсен бəйлəгəнче, тырыш эшен бетерерTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Ялкау киндерəсен бəйлəгəнче, тырыш эшен бетерер'
58Ялгыз тирəк пана булмасTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Ялгыз тирəк пана булмас'
59Ялгыз булыр егеткə имгəк хатын туш булырTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Ялгыз булыр егеткə имгəк хатын туш булыр'
60Ялгыз бəрəн бакравык булаTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Ялгыз бəрəн бакравык була'
61Ялганчының гуаhы үзе белəнTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Ялганчының гуаhы үзе белəн'
62Ялган – койты шəйдерTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Ялган – койты шəйдер'
63Ялагай ялап туенырTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Ялагай ялап туеныр'
64Ялагай дус елмагайTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Ялагай дус елмагай'
65Якутлар табыла вакыт белəн, вакытлар табылмый якут белəнTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Якутлар табыла вакыт белəн, вакытлар табылмый якут белəн'
66Язмышны маңгайдан сөртеп булмыйTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Язмышны маңгайдан сөртеп булмый'
67Язмыш кочагына ташлауTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Язмыш кочагына ташлау'
68Язмаганны таз укырTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Язмаганны таз укыр'
69Язгы яңгыр – көзге муллыкTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Язгы яңгыр – көзге муллык'
70Ябык ат олы тизəклиTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Ябык ат олы тизəкли'
71Ябаганы мактау белəн тулпар булмас, ябалакны сыйпау белəн шонкар булмасTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Ябаганы мактау белəн тулпар булмас, ябалакны сыйпау белəн шонкар булмас'
72Ябага тайны хурлама – язга чыкса ат булырTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Ябага тайны хурлама – язга чыкса ат булыр'
73Юыклыкка юык, ара гына суыкTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Юыклыкка юык, ара гына суык'
74Юханың кендеге булмасTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Юханың кендеге булмас'
75Юсынлы кунакны югары утыртTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Юсынлы кунакны югары утырт'
76Юсык кеше аякка карамас, йөзгə карарTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Юсык кеше аякка карамас, йөзгə карар'
77Юрык белəн түгел, ə боерык белəнTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Юрык белəн түгел, ə боерык белəн'
78Юртактан тир кипмəс, юбалгыдан чир китмəсTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Юртактан тир кипмəс, юбалгыдан чир китмəс'
79Юргасына күрə дугасыTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Юргасына күрə дугасы'
80Юргалы белəн юлдаш булма, надан белəн сердəш булмаTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Юргалы белəн юлдаш булма, надан белəн сердəш булма'
81Юраганыгыз юш килсенTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Юраганыгыз юш килсен'
82Юньcез юхалыкны да булдыра алмасTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Юньcез юхалыкны да булдыра алмас'
83Юньcез мактаныр, юньле сакланырTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Юньcез мактаныр, юньле сакланыр'
84Юньле кешедəн, юньле сүз чыгаTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Юньле кешедəн, юньле сүз чыга'
85Юмарт кешедə мал тормасTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Юмарт кешедə мал тормас'
86Юлчыга су бирү – юсын!TatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Юлчыга су бирү – юсын!'
87Юлтый юлламый тора алмыйTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Юлтый юлламый тора алмый'
88Юлтый үз үлеме белəн үлми, диTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Юлтый үз үлеме белəн үлми, ди'
89Юлдан алда юлчы, өйдəн алда күрше белешTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Юлдан алда юлчы, өйдəн алда күрше белеш'
90Юлга чыксаң, юлдашың үзеңнəн əйбəт булсынTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Юлга чыксаң, юлдашың үзеңнəн əйбəт булсын'
91Юлга чыксаң, юлдаш ал, кулыңа җаду таш алTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Юлга чыксаң, юлдаш ал, кулыңа җаду таш ал'
92Юлбарыс арысланны баса, тəү басарTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Юлбарыс арысланны баса, тəү басар'
93Юлəр хатыны белəн мактаныр. акыллы аты белəн мактанырTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Юлəр хатыны белəн мактаныр. акыллы аты белəн мактаныр'
94Юл таныган ат булыр, дөнья таныган карт булырTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Юл таныган ат булыр, дөнья таныган карт булыр'
95Юл газабы – гүр газабыTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Юл газабы – гүр газабы'
96Юл азагы – юл башыTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Юл азагы – юл башы'
97Юкка төмсəңмə дə, көрсенмə дəTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Юкка төмсəңмə дə, көрсенмə дə'
98Юкка талашу харамTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Юкка талашу харам'
99Югын барда - чебен бар, чебен барда – чирең барTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Югын барда - чебен бар, чебен барда – чирең бар'
100Югарыга карап фикер ит, түбəнгə карап шөкер итTatarEnglishSüzne tärcemä itärgä 'Югарыга карап фикер ит, түбəнгə карап шөкер ит'