toxtamni bikar qilmaq, tilxetni bikar qilmaq, ehdinamini bikar qilmaq, kélishimni bikar qilmaq – Uygur-Afşar süzlek – toxtamni bikar qilmaq, tilxetni bikar qilmaq, ehdinamini bikar qilmaq, kélishimni bikar qilmaq bütän süzleklärdä

“toxtamni bikar qilmaq, tilxetni bikar qilmaq, ehdinamini bikar qilmaq, kélishimni bikar qilmaq” Uygur-Afşar süzlektä

Uygurarrow-right-bold-outlineKıtay open-in-new
解约 jiě yuē
message-reply
italki