Rus-Uygur süzlektä цикличный süzneñ mäğnäse

цикличный

RusBaşkort
прил.
см. циклический 1
RusKırgız
цикличный, ­ая, -ое цикл-ге т.; циклдүү, цикл менен иштелүүчү; цикличная работа циклдүү иш.
RusTatar
-ая, -ое 1. [# см. циклический -> -ая, -ое 1. цикллы, цикллап [башкарыла торган]; цикл белән [кабатлана торган]; ~ ое развитие цикллы үсеш #]; 2. цикллап, цикл белән кабатлана (башкарыла) торган; ~ ая работа цикл белән башкарыла торган эш
RusKrım Tatar
цикл…