атты боғаллап ҡуйыу – Başkort-Kumık süzlek – атты боғаллап ҡуйыу bütän süzleklärdä

Başkort-Kumık süzlektä атты боғаллап ҡуйыу süzneñ mäğnäse

attı boğallap quyıu

атты боғаллап ҡуйыу (original yazıluı)

BaşkortRus
заарканить лошадь