Azerbaycan-Karaçay-Balkar süzlektä donub süzneñ mäğnäse

donub
Äsärlärdän ürnäklär
favicon
Mäğnäsen, räsemne ämma audionı kuşarga
"donub" süzneñ mäğnäläre bulmasa ämma mäğnäläre añlamaslık bulsa, tärcemäsen sorarga mı?
"donub" süz turında närsäder añlap betermäsägez söal sorarga bula.