“azraq bir teripini körüpla, hemme tereplirini tehlil qilmaq” Uygur-Çince sözlüğünde

azraq bir teripini körüpla, hemme tereplirini tehlil qilmaq
azraq bir teripini körüpla, hemme tereplirini tehlil qilmaq (Latin)
略见一斑 lüè jiàn yī bān
message-reply
italki
Literatür Örnekleri
favicon
Anlam, resim veya ses ekle
“azraq bir teripini körüpla, hemme tereplirini tehlil qilmaq”nin Çince dilinde anlamı – 略见一斑 lüè jiàn yī bān, daha fazla bilgi edinin...
Tanım yoksa veya tanımlar yeterince açık değilse çeviri isteği "azraq bir teripini körüpla, hemme tereplirini tehlil qilmaq"?
"azraq bir teripini körüpla, hemme tereplirini tehlil qilmaq" kelimesiyle ilgili net olmayan bir şey varsa soru sorun.