toxtamni bikar qilmaq, tilxetni bikar qilmaq, ehdinamini bikar qilmaq, kélishimni bikar qilmaq – Uygur-Afşar sözlük – diğer sözlüklerde toxtamni bikar qilmaq, tilxetni bikar qilmaq, ehdinamini bikar qilmaq, kélishimni bikar qilmaq

“toxtamni bikar qilmaq, tilxetni bikar qilmaq, ehdinamini bikar qilmaq, kélishimni bikar qilmaq” Uygur-Afşar sözlüğünde

Uygurarrow-right-bold-outlineÇince open-in-new
解约 jiě yuē
message-reply
italki