Azerbaycan-Karaçay-Balkar sözlüğünde donub tanımları

donub
Literatür Örnekleri
favicon
Anlam, resim veya ses ekle
Tanım yoksa veya tanımlar yeterince açık değilse çeviri isteği "donub"?
"donub" kelimesiyle ilgili net olmayan bir şey varsa soru sorun.