Mädräsädän çıkkan şäkertlär ni dilär

1

Küp yattık bez
Mädräsädä
Añlamadık
Ber närsä dä;
Selkenmädek
Taş tösle bez,
Cilber-cilber
Cil bärsä dä.

2

Çarşau kordık,
Koyaş bezgä
Nurın çäçep
Cibärsä dä;
Karşı tordık,
Kudık, bezgä
Yaktılıktan
Ni kilsä dä.

3

Yurgan yabıp
Yoklap yattık,
Uyganmadık,
Tañ atsa da;
Uylanmadık!
Bähtemezneñ
Koyaşı bayıp batsa da.

4

Gamsez yattık,
Sası cirdä
Çergän tirestäy çersäk tä;
Çirkanmadık,
Bu hällärdän
Vakıtsız gürgä kersäk tä.
5

Kibep bettek,
Sargaydık bez,
Korıp bettek
Tayaklarday;
İsnäp näces
Läzzätländek
Bötenläy kırgayaklarday.

6
Ählak, vöcdan,
İnsaflarnı
Sörep çıgardık istän dä;
Bozıldık şulkadär naçar,
Uzdırdık bez
İblistän dä.

7
Aşsız-susız,
Utın-şämsez
Tar cirlärdä
Yattık sasıp;
Gayıtlärdä
Töş kürgändä,
Koyındık bez
Bozga basıp.

8

Kapçık yasap
Cilännärdän,
Baylar sayın
Teländek bez;
Uram sayın
Yögergäläp,
Kapka sayın
Teräldek bez.

9
Kürde millät
Arzan bezne
Agaçtan yäki taştan da;
Yaurupada[6]
Gaziz bit bez
Küz östendä- .
ge kaştan da.

10

Oyat satsak
ta, aç buldık,
Azgan-tuzgan
Kızlar tösle.
Betläp yattık
Açlıktan bez
Betlägän <...>
<...> tösle.

11

Ukıp mantıyk[7],
Buldık palaç,
Çäynäp sagızlar laç ta laç;
Ni on tügel,
Kamır tügel, —
Buldık bez peşmägän kalaç.

12

Yalkaulıkmı
Kiräk bezdä,
Añkaulıkmı
Kiräk bezdä;
Bulgan, peşkän,
Uñgan şäkert
Meñnän berdän
Siräk bezdä.

13

Yäş könnärne
Nadanlıkka
Korban ittek
tä çaldık bez;
Sugan sattık,
Borçak attık,
Bärbär buldık:[8]
Saç aldık bez.

14

Baylar itte
Büläk bezgä
Aksak-tuksak,
Kalgan kızın;
Şularga kol
Buldık, gallyamä[9] bulgaç, kiçen, köndezen.

15

Oçrasa bezgä tol karçık,
Hatınnar gär,
Yortka kerdek;
Gönah hiç kıylmasak ta, bez
Cähännämgä —
Utka kerdek.

16

Ni hurlıklar,
Ni zillätlär[10]
Kürmädek bez
Bu millättän;
Kürmi izde,
Miskin! bezne
Küzendä bulgan gıyllättän[11].

17

Hurlau tügel
Tatarlarnı
Bu süzlärdän
Bezneñ maksud;
Küzsez bulgaç,
Nişläsennär:
Dönyada yuk
Sukırga sud.

18

Süz yuk küzsez
Tatarlarga,
Süz bar küzle
Häzrätlärgä.
Çakırmıylar
Halıknı bezneñ hälne azmaz rätlärgä.

19

Kürdek aklardan tik korsak,
Alay borsak,
Bolay borsak;
Ay-hay, tirän
Birän korsak,
Tuymas korsak,
Tulmas korsak.

20

— İslah! — didek,
Küñel gärçä
İslah bulmasnı sizsä dä;
Kuzgalmadık
Poçmaklardan,
Cannar bik küptän bizsä dä.

21

Huş, huş! häzrätlär, bez kittek;
Sezdän izgeleklär köttek;
Kötmädek tügel, küp köttek;
Kittek şul bez,
İnde kittek.

22

Alga, alga!
Alga taban,
Alga, dustlar,
Basıyk taban;
Moñgar çaklı
Cähel bezne
Artka tartkan
da aldagan.

23

Äydä halıkka hezmätkä,
Hezmät eçendä yözmäkkä;
Bu yulda härtörle hurlıkka, zorlıklarga tüzmäkkä!

_________________
[6]Yaurupa — Evropa.
[7]Mantıyk — formal logika.
[8]Bärbär — parikmaher.
[9]Gallyamä — bik belgeç.
[10]Zillät — tübänlek, mäshärä itelü.
[11]Gıyllät — avıru.

Click or select a word or words to search the definition