Ai qarañğysy

PROLOG
BIRINŞI TARAU
İeKINŞI TARAU
ÜŞINŞI TARAU
TÖRTINŞI TARAU
BESINŞI TARAU
ALTYNŞY TARAU
JETINŞI TARAU
SEGIZINŞI TARAU
TOĞYZYNŞY TARAU
ONYNŞY TARAU
ON BIRINŞI TARAU
ON İeKINŞI TARAU
ON ÜŞINŞI TARAU
ON TÖRTINŞI TARAU
ON BESINŞI TARAU
ON ALTYNŞY TARAU
ON JETINŞI TARAU
ON SEGIZINŞI TARAU
ON TOĞYZYNŞY TARAU
JİYRMASYNŞY TARAU
JİYRMA BIRINŞI TARAU
JİYRMA İeKINŞI TARAU
JİYRMA ÜŞINŞI TARAU
JİYRMA TÖRTINŞI TARAU
JİYRMA BESINŞI TARAU
JİYRMA ALTYNŞY TARAU
JİYRMA JETINŞI TARAU
JİYRMA SEGIZINŞI TARAU
JİYRMA TOĞYZYNŞY TARAU
OTYZYNŞY TARAU
OTYZ BIRINŞI TARAU
OTYZ İeKINŞI TARAU
OTYZ ÜŞINŞI TARAU
OTYZ TÖRTINŞI TARAU
OTYZ BESINŞI TARAU