Перевести слова

Выбрать языки:

Перевести слово: Tatar - English.

#СловаИзВ
1Карак карганып, зиначы елап ышандырырTatarEnglishПеревести слово 'Карак карганып, зиначы елап ышандырыр'
2Яшьлеккə дə картлык бар, байлыкка да юклык барTatarEnglishПеревести слово 'Яшьлеккə дə картлык бар, байлыкка да юклык бар'
3Яшең җитмеш – эшең бетмешTatarEnglishПеревести слово 'Яшең җитмеш – эшең бетмеш'
4Яшең алтмышка басканда, алты яшьлек оныгың булсынTatarEnglishПеревести слово 'Яшең алтмышка басканда, алты яшьлек оныгың булсын'
5Яхшының дусты күп, яманның касды күпTatarEnglishПеревести слово 'Яхшының дусты күп, яманның касды күп'
6Яхшылыкның киртəсе юкTatarEnglishПеревести слово 'Яхшылыкның киртəсе юк'
7Яхшылык җирдə ятмасTatarEnglishПеревести слово 'Яхшылык җирдə ятмас'
8Яхшы хуҗа йорттан түгел, ə йортка ташыйTatarEnglishПеревести слово 'Яхшы хуҗа йорттан түгел, ə йортка ташый'
9Яхшыга тереклек юк, койтыга үлем юкTatarEnglishПеревести слово 'Яхшыга тереклек юк, койтыга үлем юк'
10Яхшы туса – кот, яман туса – йотTatarEnglishПеревести слово 'Яхшы туса – кот, яман туса – йот'
11Яхшы сүз – җан азыгы, яман сүз – баш казыгыTatarEnglishПеревести слово 'Яхшы сүз – җан азыгы, яман сүз – баш казыгы'
12Яхшы кеше – көмеш кашык, яман кеше – китек кашыкTatarEnglishПеревести слово 'Яхшы кеше – көмеш кашык, яман кеше – китек кашык'
13Яхшы булсаң – сөоярлəр, яман булсаң төярлəрTatarEnglishПеревести слово 'Яхшы булсаң – сөоярлəр, яман булсаң төярлəр'
14Яхшы башын иңкəйтер, яман артын түңкайтырTatarEnglishПеревести слово 'Яхшы башын иңкəйтер, яман артын түңкайтыр'
15Яхшы ат табуннан аерылмыйTatarEnglishПеревести слово 'Яхшы ат табуннан аерылмый'
16Яхшы ат ахырдан алдыраTatarEnglishПеревести слово 'Яхшы ат ахырдан алдыра'
17Яудан коры кайтканчы, яралы кайтTatarEnglishПеревести слово 'Яудан коры кайтканчы, яралы кайт'
18Яу юкта ярак күп, яу килгəндə таяк та табылмыйTatarEnglishПеревести слово 'Яу юкта ярак күп, яу килгəндə таяк та табылмый'
19Яу башлаган батыр булыр, дау башлаган хатын булырTatarEnglishПеревести слово 'Яу башлаган батыр булыр, дау башлаган хатын булыр'
20Яттан күрмə, үздəн күрTatarEnglishПеревести слово 'Яттан күрмə, үздəн күр'
21Ятсам йокы керми, капсам ашым үтмиTatarEnglishПеревести слово 'Ятсам йокы керми, капсам ашым үтми'
22Ят ярлыкамый, үз үтермиTatarEnglishПеревести слово 'Ят ярлыкамый, үз үтерми'
23Ярма кадере яңгырда беленерTatarEnglishПеревести слово 'Ярма кадере яңгырда беленер'
24Ярлы эше гайрəт белəн, байның эше кодрəт белəн бараTatarEnglishПеревести слово 'Ярлы эше гайрəт белəн, байның эше кодрəт белəн бара'
25Ярлы эше гайрəт белəн, байның эше кодрəт белəнTatarEnglishПеревести слово 'Ярлы эше гайрəт белəн, байның эше кодрəт белəн'
26Ярлы бурлыкка чыкса, ай болыттан чыгаTatarEnglishПеревести слово 'Ярлы бурлыкка чыкса, ай болыттан чыга'
27Ярлы башым – əрле башымTatarEnglishПеревести слово 'Ярлы башым – əрле башым'
28Яратуга тарыма, тарысаң арымаTatarEnglishПеревести слово 'Яратуга тарыма, тарысаң арыма'
29Ярасыз батыр булмас, дəвасыз яра булмасTatarEnglishПеревести слово 'Ярасыз батыр булмас, дəвасыз яра булмас'
30Яңа илəгем, сине кая илəемTatarEnglishПеревести слово 'Яңа илəгем, сине кая илəем'
31Яңгыр яуса - ялкауга ялTatarEnglishПеревести слово 'Яңгыр яуса - ялкауга ял'
32Яңгыр түгел, чыкның да шифасы барTatarEnglishПеревести слово 'Яңгыр түгел, чыкның да шифасы бар'
33Яңгыр – бай йөрəген яндырTatarEnglishПеревести слово 'Яңгыр – бай йөрəген яндыр'
34Яңгыр сүндергəндə таза сайламыйларTatarEnglishПеревести слово 'Яңгыр сүндергəндə таза сайламыйлар'
35Янгынга күрек белəн бармыйларTatarEnglishПеревести слово 'Янгынга күрек белəн бармыйлар'
36Янагынның алына карама – атасының малына караTatarEnglishПеревести слово 'Янагынның алына карама – атасының малына кара'
37Яманны тəнкыйть ит, яхшыга тəкълит итTatarEnglishПеревести слово 'Яманны тəнкыйть ит, яхшыга тəкълит ит'
38Яманны багавыл итсəң, яу килə дип кычкырырTatarEnglishПеревести слово 'Яманны багавыл итсəң, яу килə дип кычкырыр'
39Яманнан яман кем яман? - Ят явына юламан!TatarEnglishПеревести слово 'Яманнан яман кем яман? - Ят явына юламан!'
40Яман эт көндез өрерTatarEnglishПеревести слово 'Яман эт көндез өрер'
41Яман кешедəн ярты кашык аш калаTatarEnglishПеревести слово 'Яман кешедəн ярты кашык аш кала'
42Яман кешенең эче тулы зəhəр була, диTatarEnglishПеревести слово 'Яман кешенең эче тулы зəhəр була, ди'
43Яман кеше җан кызганмасTatarEnglishПеревести слово 'Яман кеше җан кызганмас'
44Яман кеше – кинəчелTatarEnglishПеревести слово 'Яман кеше – кинəчел'
45Яман илгə ясавыл булма, бөлгəн илгə бүкавыл булмаTatarEnglishПеревести слово 'Яман илгə ясавыл булма, бөлгəн илгə бүкавыл булма'
46Яман авыруга – яхшы ризыкTatarEnglishПеревести слово 'Яман авыруга – яхшы ризык'
47Яман авыруга – яхшы азыкTatarEnglishПеревести слово 'Яман авыруга – яхшы азык'
48Ялмап йотарTatarEnglishПеревести слово 'Ялмап йотар'
49Ялкауның атын алма, йөремсез булырTatarEnglishПеревести слово 'Ялкауның атын алма, йөремсез булыр'
50Ялкаулык – хурлык, тырышлык – зурлыкTatarEnglishПеревести слово 'Ялкаулык – хурлык, тырышлык – зурлык'
51Ялкау яр тапмасTatarEnglishПеревести слово 'Ялкау яр тапмас'
52Ялкау кызса, нык кызаTatarEnglishПеревести слово 'Ялкау кызса, нык кыза'
53Ялкау киндерəсен бəйлəгəнче, тырыш эшен бетерерTatarEnglishПеревести слово 'Ялкау киндерəсен бəйлəгəнче, тырыш эшен бетерер'
54Ялгыз тирəк пана булмасTatarEnglishПеревести слово 'Ялгыз тирəк пана булмас'
55Ялгыз булыр егеткə имгəк хатын туш булырTatarEnglishПеревести слово 'Ялгыз булыр егеткə имгəк хатын туш булыр'
56Ялгыз бəрəн бакравык булаTatarEnglishПеревести слово 'Ялгыз бəрəн бакравык була'
57Ялганчының гуаhы үзе белəнTatarEnglishПеревести слово 'Ялганчының гуаhы үзе белəн'
58Ялган – койты шəйдерTatarEnglishПеревести слово 'Ялган – койты шəйдер'
59Ялагай ялап туенырTatarEnglishПеревести слово 'Ялагай ялап туеныр'
60Ялагай дус елмагайTatarEnglishПеревести слово 'Ялагай дус елмагай'
61Якутлар табыла вакыт белəн, вакытлар табылмый якут белəнTatarEnglishПеревести слово 'Якутлар табыла вакыт белəн, вакытлар табылмый якут белəн'
62Язмышны маңгайдан сөртеп булмыйTatarEnglishПеревести слово 'Язмышны маңгайдан сөртеп булмый'
63Язмыш кочагына ташлауTatarEnglishПеревести слово 'Язмыш кочагына ташлау'
64Язмаганны таз укырTatarEnglishПеревести слово 'Язмаганны таз укыр'
65Язгы яңгыр – көзге муллыкTatarEnglishПеревести слово 'Язгы яңгыр – көзге муллык'
66Ябык ат олы тизəклиTatarEnglishПеревести слово 'Ябык ат олы тизəкли'
67Ябаганы мактау белəн тулпар булмас, ябалакны сыйпау белəн шонкар булмасTatarEnglishПеревести слово 'Ябаганы мактау белəн тулпар булмас, ябалакны сыйпау белəн шонкар булмас'
68Ябага тайны хурлама – язга чыкса ат булырTatarEnglishПеревести слово 'Ябага тайны хурлама – язга чыкса ат булыр'
69Юыклыкка юык, ара гына суыкTatarEnglishПеревести слово 'Юыклыкка юык, ара гына суык'
70Юханың кендеге булмасTatarEnglishПеревести слово 'Юханың кендеге булмас'
71Юсынлы кунакны югары утыртTatarEnglishПеревести слово 'Юсынлы кунакны югары утырт'
72Юсык кеше аякка карамас, йөзгə карарTatarEnglishПеревести слово 'Юсык кеше аякка карамас, йөзгə карар'
73Юрык белəн түгел, ə боерык белəнTatarEnglishПеревести слово 'Юрык белəн түгел, ə боерык белəн'
74Юртактан тир кипмəс, юбалгыдан чир китмəсTatarEnglishПеревести слово 'Юртактан тир кипмəс, юбалгыдан чир китмəс'
75Юргасына күрə дугасыTatarEnglishПеревести слово 'Юргасына күрə дугасы'
76Юргалы белəн юлдаш булма, надан белəн сердəш булмаTatarEnglishПеревести слово 'Юргалы белəн юлдаш булма, надан белəн сердəш булма'
77Юраганыгыз юш килсенTatarEnglishПеревести слово 'Юраганыгыз юш килсен'
78Юньcез юхалыкны да булдыра алмасTatarEnglishПеревести слово 'Юньcез юхалыкны да булдыра алмас'
79Юньcез мактаныр, юньле сакланырTatarEnglishПеревести слово 'Юньcез мактаныр, юньле сакланыр'
80Юньле кешедəн, юньле сүз чыгаTatarEnglishПеревести слово 'Юньле кешедəн, юньле сүз чыга'
81Юмарт кешедə мал тормасTatarEnglishПеревести слово 'Юмарт кешедə мал тормас'
82Юлчыга су бирү – юсын!TatarEnglishПеревести слово 'Юлчыга су бирү – юсын!'
83Юлтый юлламый тора алмыйTatarEnglishПеревести слово 'Юлтый юлламый тора алмый'
84Юлтый үз үлеме белəн үлми, диTatarEnglishПеревести слово 'Юлтый үз үлеме белəн үлми, ди'
85Юлдан алда юлчы, өйдəн алда күрше белешTatarEnglishПеревести слово 'Юлдан алда юлчы, өйдəн алда күрше белеш'
86Юлга чыксаң, юлдашың үзеңнəн əйбəт булсынTatarEnglishПеревести слово 'Юлга чыксаң, юлдашың үзеңнəн əйбəт булсын'
87Юлга чыксаң, юлдаш ал, кулыңа җаду таш алTatarEnglishПеревести слово 'Юлга чыксаң, юлдаш ал, кулыңа җаду таш ал'
88Юлбарыс арысланны баса, тəү басарTatarEnglishПеревести слово 'Юлбарыс арысланны баса, тəү басар'
89Юлəр хатыны белəн мактаныр. акыллы аты белəн мактанырTatarEnglishПеревести слово 'Юлəр хатыны белəн мактаныр. акыллы аты белəн мактаныр'
90Юл таныган ат булыр, дөнья таныган карт булырTatarEnglishПеревести слово 'Юл таныган ат булыр, дөнья таныган карт булыр'
91Юл газабы – гүр газабыTatarEnglishПеревести слово 'Юл газабы – гүр газабы'
92Юл азагы – юл башыTatarEnglishПеревести слово 'Юл азагы – юл башы'
93Юкка төмсəңмə дə, көрсенмə дəTatarEnglishПеревести слово 'Юкка төмсəңмə дə, көрсенмə дə'
94Юкка талашу харамTatarEnglishПеревести слово 'Юкка талашу харам'
95Югын барда - чебен бар, чебен барда – чирең барTatarEnglishПеревести слово 'Югын барда - чебен бар, чебен барда – чирең бар'
96Югарыга карап фикер ит, түбəнгə карап шөкер итTatarEnglishПеревести слово 'Югарыга карап фикер ит, түбəнгə карап шөкер ит'
97Югалган малга кайгырмаTatarEnglishПеревести слово 'Югалган малга кайгырма'
98Юа башласаң, кер балалыйTatarEnglishПеревести слово 'Юа башласаң, кер балалый'
99Эштə акыл да кирəк, такыл да кирəкTatarEnglishПеревести слово 'Эштə акыл да кирəк, такыл да кирəк'
100Эшли белмəгəн кулга шырпы керерTatarEnglishПеревести слово 'Эшли белмəгəн кулга шырпы керер'