Перевести слова

Выбрать языки:

Перевести слово: Tatar - English.

#СловаИзВ
1авызны сегимTatarEnglishПеревести слово 'авызны сегим'
2авызынны сегимTatarEnglishПеревести слово 'авызынны сегим'
3hatınTatarEnglishПеревести слово 'hatın'
4AwrupaTatarEnglishПеревести слово 'Awrupa'
5Карак карганып, зиначы елап ышандырырTatarEnglishПеревести слово 'Карак карганып, зиначы елап ышандырыр'
6Яшьлеккə дə картлык бар, байлыкка да юклык барTatarEnglishПеревести слово 'Яшьлеккə дə картлык бар, байлыкка да юклык бар'
7Яшең җитмеш – эшең бетмешTatarEnglishПеревести слово 'Яшең җитмеш – эшең бетмеш'
8Яшең алтмышка басканда, алты яшьлек оныгың булсынTatarEnglishПеревести слово 'Яшең алтмышка басканда, алты яшьлек оныгың булсын'
9Яхшының дусты күп, яманның касды күпTatarEnglishПеревести слово 'Яхшының дусты күп, яманның касды күп'
10Яхшылыкның киртəсе юкTatarEnglishПеревести слово 'Яхшылыкның киртəсе юк'
11Яхшылык җирдə ятмасTatarEnglishПеревести слово 'Яхшылык җирдə ятмас'
12Яхшы хуҗа йорттан түгел, ə йортка ташыйTatarEnglishПеревести слово 'Яхшы хуҗа йорттан түгел, ə йортка ташый'
13Яхшыга тереклек юк, койтыга үлем юкTatarEnglishПеревести слово 'Яхшыга тереклек юк, койтыга үлем юк'
14Яхшы туса – кот, яман туса – йотTatarEnglishПеревести слово 'Яхшы туса – кот, яман туса – йот'
15Яхшы сүз – җан азыгы, яман сүз – баш казыгыTatarEnglishПеревести слово 'Яхшы сүз – җан азыгы, яман сүз – баш казыгы'
16Яхшы кеше – көмеш кашык, яман кеше – китек кашыкTatarEnglishПеревести слово 'Яхшы кеше – көмеш кашык, яман кеше – китек кашык'
17Яхшы булсаң – сөоярлəр, яман булсаң төярлəрTatarEnglishПеревести слово 'Яхшы булсаң – сөоярлəр, яман булсаң төярлəр'
18Яхшы башын иңкəйтер, яман артын түңкайтырTatarEnglishПеревести слово 'Яхшы башын иңкəйтер, яман артын түңкайтыр'
19Яхшы ат табуннан аерылмыйTatarEnglishПеревести слово 'Яхшы ат табуннан аерылмый'
20Яхшы ат ахырдан алдыраTatarEnglishПеревести слово 'Яхшы ат ахырдан алдыра'
21Яудан коры кайтканчы, яралы кайтTatarEnglishПеревести слово 'Яудан коры кайтканчы, яралы кайт'
22Яу юкта ярак күп, яу килгəндə таяк та табылмыйTatarEnglishПеревести слово 'Яу юкта ярак күп, яу килгəндə таяк та табылмый'
23Яу башлаган батыр булыр, дау башлаган хатын булырTatarEnglishПеревести слово 'Яу башлаган батыр булыр, дау башлаган хатын булыр'
24Яттан күрмə, үздəн күрTatarEnglishПеревести слово 'Яттан күрмə, үздəн күр'
25Ятсам йокы керми, капсам ашым үтмиTatarEnglishПеревести слово 'Ятсам йокы керми, капсам ашым үтми'
26Ят ярлыкамый, үз үтермиTatarEnglishПеревести слово 'Ят ярлыкамый, үз үтерми'
27Ярма кадере яңгырда беленерTatarEnglishПеревести слово 'Ярма кадере яңгырда беленер'
28Ярлы эше гайрəт белəн, байның эше кодрəт белəн бараTatarEnglishПеревести слово 'Ярлы эше гайрəт белəн, байның эше кодрəт белəн бара'
29Ярлы эше гайрəт белəн, байның эше кодрəт белəнTatarEnglishПеревести слово 'Ярлы эше гайрəт белəн, байның эше кодрəт белəн'
30Ярлы бурлыкка чыкса, ай болыттан чыгаTatarEnglishПеревести слово 'Ярлы бурлыкка чыкса, ай болыттан чыга'
31Ярлы башым – əрле башымTatarEnglishПеревести слово 'Ярлы башым – əрле башым'
32Яратуга тарыма, тарысаң арымаTatarEnglishПеревести слово 'Яратуга тарыма, тарысаң арыма'
33Ярасыз батыр булмас, дəвасыз яра булмасTatarEnglishПеревести слово 'Ярасыз батыр булмас, дəвасыз яра булмас'
34Яңа илəгем, сине кая илəемTatarEnglishПеревести слово 'Яңа илəгем, сине кая илəем'
35Яңгыр яуса - ялкауга ялTatarEnglishПеревести слово 'Яңгыр яуса - ялкауга ял'
36Яңгыр түгел, чыкның да шифасы барTatarEnglishПеревести слово 'Яңгыр түгел, чыкның да шифасы бар'
37Яңгыр – бай йөрəген яндырTatarEnglishПеревести слово 'Яңгыр – бай йөрəген яндыр'
38Яңгыр сүндергəндə таза сайламыйларTatarEnglishПеревести слово 'Яңгыр сүндергəндə таза сайламыйлар'
39Янгынга күрек белəн бармыйларTatarEnglishПеревести слово 'Янгынга күрек белəн бармыйлар'
40Янагынның алына карама – атасының малына караTatarEnglishПеревести слово 'Янагынның алына карама – атасының малына кара'
41Яманны тəнкыйть ит, яхшыга тəкълит итTatarEnglishПеревести слово 'Яманны тəнкыйть ит, яхшыга тəкълит ит'
42Яманны багавыл итсəң, яу килə дип кычкырырTatarEnglishПеревести слово 'Яманны багавыл итсəң, яу килə дип кычкырыр'
43Яманнан яман кем яман? - Ят явына юламан!TatarEnglishПеревести слово 'Яманнан яман кем яман? - Ят явына юламан!'
44Яман эт көндез өрерTatarEnglishПеревести слово 'Яман эт көндез өрер'
45Яман кешедəн ярты кашык аш калаTatarEnglishПеревести слово 'Яман кешедəн ярты кашык аш кала'
46Яман кешенең эче тулы зəhəр була, диTatarEnglishПеревести слово 'Яман кешенең эче тулы зəhəр була, ди'
47Яман кеше җан кызганмасTatarEnglishПеревести слово 'Яман кеше җан кызганмас'
48Яман кеше – кинəчелTatarEnglishПеревести слово 'Яман кеше – кинəчел'
49Яман илгə ясавыл булма, бөлгəн илгə бүкавыл булмаTatarEnglishПеревести слово 'Яман илгə ясавыл булма, бөлгəн илгə бүкавыл булма'
50Яман авыруга – яхшы ризыкTatarEnglishПеревести слово 'Яман авыруга – яхшы ризык'
51Яман авыруга – яхшы азыкTatarEnglishПеревести слово 'Яман авыруга – яхшы азык'
52Ялмап йотарTatarEnglishПеревести слово 'Ялмап йотар'
53Ялкауның атын алма, йөремсез булырTatarEnglishПеревести слово 'Ялкауның атын алма, йөремсез булыр'
54Ялкаулык – хурлык, тырышлык – зурлыкTatarEnglishПеревести слово 'Ялкаулык – хурлык, тырышлык – зурлык'
55Ялкау яр тапмасTatarEnglishПеревести слово 'Ялкау яр тапмас'
56Ялкау кызса, нык кызаTatarEnglishПеревести слово 'Ялкау кызса, нык кыза'
57Ялкау киндерəсен бəйлəгəнче, тырыш эшен бетерерTatarEnglishПеревести слово 'Ялкау киндерəсен бəйлəгəнче, тырыш эшен бетерер'
58Ялгыз тирəк пана булмасTatarEnglishПеревести слово 'Ялгыз тирəк пана булмас'
59Ялгыз булыр егеткə имгəк хатын туш булырTatarEnglishПеревести слово 'Ялгыз булыр егеткə имгəк хатын туш булыр'
60Ялгыз бəрəн бакравык булаTatarEnglishПеревести слово 'Ялгыз бəрəн бакравык була'
61Ялганчының гуаhы үзе белəнTatarEnglishПеревести слово 'Ялганчының гуаhы үзе белəн'
62Ялган – койты шəйдерTatarEnglishПеревести слово 'Ялган – койты шəйдер'
63Ялагай ялап туенырTatarEnglishПеревести слово 'Ялагай ялап туеныр'
64Ялагай дус елмагайTatarEnglishПеревести слово 'Ялагай дус елмагай'
65Якутлар табыла вакыт белəн, вакытлар табылмый якут белəнTatarEnglishПеревести слово 'Якутлар табыла вакыт белəн, вакытлар табылмый якут белəн'
66Язмышны маңгайдан сөртеп булмыйTatarEnglishПеревести слово 'Язмышны маңгайдан сөртеп булмый'
67Язмыш кочагына ташлауTatarEnglishПеревести слово 'Язмыш кочагына ташлау'
68Язмаганны таз укырTatarEnglishПеревести слово 'Язмаганны таз укыр'
69Язгы яңгыр – көзге муллыкTatarEnglishПеревести слово 'Язгы яңгыр – көзге муллык'
70Ябык ат олы тизəклиTatarEnglishПеревести слово 'Ябык ат олы тизəкли'
71Ябаганы мактау белəн тулпар булмас, ябалакны сыйпау белəн шонкар булмасTatarEnglishПеревести слово 'Ябаганы мактау белəн тулпар булмас, ябалакны сыйпау белəн шонкар булмас'
72Ябага тайны хурлама – язга чыкса ат булырTatarEnglishПеревести слово 'Ябага тайны хурлама – язга чыкса ат булыр'
73Юыклыкка юык, ара гына суыкTatarEnglishПеревести слово 'Юыклыкка юык, ара гына суык'
74Юханың кендеге булмасTatarEnglishПеревести слово 'Юханың кендеге булмас'
75Юсынлы кунакны югары утыртTatarEnglishПеревести слово 'Юсынлы кунакны югары утырт'
76Юсык кеше аякка карамас, йөзгə карарTatarEnglishПеревести слово 'Юсык кеше аякка карамас, йөзгə карар'
77Юрык белəн түгел, ə боерык белəнTatarEnglishПеревести слово 'Юрык белəн түгел, ə боерык белəн'
78Юртактан тир кипмəс, юбалгыдан чир китмəсTatarEnglishПеревести слово 'Юртактан тир кипмəс, юбалгыдан чир китмəс'
79Юргасына күрə дугасыTatarEnglishПеревести слово 'Юргасына күрə дугасы'
80Юргалы белəн юлдаш булма, надан белəн сердəш булмаTatarEnglishПеревести слово 'Юргалы белəн юлдаш булма, надан белəн сердəш булма'
81Юраганыгыз юш килсенTatarEnglishПеревести слово 'Юраганыгыз юш килсен'
82Юньcез юхалыкны да булдыра алмасTatarEnglishПеревести слово 'Юньcез юхалыкны да булдыра алмас'
83Юньcез мактаныр, юньле сакланырTatarEnglishПеревести слово 'Юньcез мактаныр, юньле сакланыр'
84Юньле кешедəн, юньле сүз чыгаTatarEnglishПеревести слово 'Юньле кешедəн, юньле сүз чыга'
85Юмарт кешедə мал тормасTatarEnglishПеревести слово 'Юмарт кешедə мал тормас'
86Юлчыга су бирү – юсын!TatarEnglishПеревести слово 'Юлчыга су бирү – юсын!'
87Юлтый юлламый тора алмыйTatarEnglishПеревести слово 'Юлтый юлламый тора алмый'
88Юлтый үз үлеме белəн үлми, диTatarEnglishПеревести слово 'Юлтый үз үлеме белəн үлми, ди'
89Юлдан алда юлчы, өйдəн алда күрше белешTatarEnglishПеревести слово 'Юлдан алда юлчы, өйдəн алда күрше белеш'
90Юлга чыксаң, юлдашың үзеңнəн əйбəт булсынTatarEnglishПеревести слово 'Юлга чыксаң, юлдашың үзеңнəн əйбəт булсын'
91Юлга чыксаң, юлдаш ал, кулыңа җаду таш алTatarEnglishПеревести слово 'Юлга чыксаң, юлдаш ал, кулыңа җаду таш ал'
92Юлбарыс арысланны баса, тəү басарTatarEnglishПеревести слово 'Юлбарыс арысланны баса, тəү басар'
93Юлəр хатыны белəн мактаныр. акыллы аты белəн мактанырTatarEnglishПеревести слово 'Юлəр хатыны белəн мактаныр. акыллы аты белəн мактаныр'
94Юл таныган ат булыр, дөнья таныган карт булырTatarEnglishПеревести слово 'Юл таныган ат булыр, дөнья таныган карт булыр'
95Юл газабы – гүр газабыTatarEnglishПеревести слово 'Юл газабы – гүр газабы'
96Юл азагы – юл башыTatarEnglishПеревести слово 'Юл азагы – юл башы'
97Юкка төмсəңмə дə, көрсенмə дəTatarEnglishПеревести слово 'Юкка төмсəңмə дə, көрсенмə дə'
98Юкка талашу харамTatarEnglishПеревести слово 'Юкка талашу харам'
99Югын барда - чебен бар, чебен барда – чирең барTatarEnglishПеревести слово 'Югын барда - чебен бар, чебен барда – чирең бар'
100Югарыга карап фикер ит, түбəнгə карап шөкер итTatarEnglishПеревести слово 'Югарыга карап фикер ит, түбəнгə карап шөкер ит'