Учиться читать yarning léwidin atning tiz ginini tartmaq; yaman yoldin qaytmaq; xeterdin özini tartmaq; hoshini tapmaq; xeterlik ishtin qol üzmek - Уйгурский

“yarning léwidin atning tiz ginini tartmaq; yaman yoldin qaytmaq; xeterdin özini tartmaq; hoshini tapmaq; xeterlik ishtin qol üzmek” в толковом словаре – Уйгурский язык

yarning léwidin atning tiz ginini tartmaq; yaman yoldin qaytmaq; xeterdin özini tartmaq; hoshini tapmaq; xeterlik ishtin qol üzmek (Latin)

Скрипты

Нажмите на букву, если вы не знаете, что это за буква

yarning léwidin atning tiz ginini tartmaq; yaman yoldin qaytmaq; xeterdin özini tartmaq; hoshini tapmaq; xeterlik ishtin qol üzmek

Текст и транскрипция

yarning léwidin atning tiz ginini tartmaq; yaman yoldin qaytmaq; xeterdin özini tartmaq; hoshini tapmaq; xeterlik ishtin qol üzmek
yarning léwidin atning tiz ginini tartmaq; yaman yoldin qaytmaq; xeterdin özini tartmaq; hoshini tapmaq; xeterlik ishtin qol üzmek