toxtamni bikar qilmaq, tilxetni bikar qilmaq, ehdinamini bikar qilmaq, kélishimni bikar qilmaq – Уйгурский-Афшарский словарь – toxtamni bikar qilmaq, tilxetni bikar qilmaq, ehdinamini bikar qilmaq, kélishimni bikar qilmaq в других словарях

“toxtamni bikar qilmaq, tilxetni bikar qilmaq, ehdinamini bikar qilmaq, kélishimni bikar qilmaq” - Уйгурский-Афшарский словарь