Teksten en vertalingen

Vertaling van "Beni Çok Sev"

Bewerken Verwijderen
Vertaald: close
Turkish: Beni Çok Sev
Teksttaal: Turkish:
Teksttitel: Beni Çok Sev
Teksttitel: 2017
Vertaaltaal: Tatar
Titel van de vertaling: Mine nık itep yarat
Bir kavga nasılda hoyrat
Nindi açı sugış ta
Savaşırken savrulurken büyüttü hayat
Koräşterä, atıp bärä bärä usterde yazmış
Ben sensiz yapayalnızdım
Min sinsez yapa-yalgız idem
Suyum oldu, aşım oldu ama aşksızdım
Minem suım bar ide, aşım bar ide, ämma mäxäbbätsez idem
Bir vurgundu geçtiğim yollar
Sikältäle buldı yullarım
Düşe kalka yaşanır mı öğretir yıllar
Egıla kütärelä yäşärgä öyrätä uzgan yıllar
Ben sensiz her şeye sustum
Min sinsez äpä idem
Koca dünya dönüyordu içinde yoktum
Cir şarı äylänsä dä, min anıñ eçendä tugel idem
Sevdanı bulmak yıllar sürdü
Söygän yar tabu öçen küp yıllar kiräk buldı
Hoş geldin gönlüme kaderim güldü
Räxim it küñelemä diep yazmışım yılmaydı
Tut elimden beni çok sev kimseye verme
Tot (mine) kulımnan, mine nık itep yarat, ber kemgä dä birmä
Seveceksen ömürlük sev, bir günlük sevme
Yaratsañ mäñgegä yarat, ber köngä yaratma
İyi günde kötü günde
Yaxşı zamanda da, naçar zamanda da
Sakla göğsünde
Sakla küñeleñdä
Sen bu kalbe iyi geldin
Äldä kildeñ minem yörägemä
Benden hiç gitme
Minnän ber zaman da kitmä
Tut elimden beni çok sev
Tot (mine) kulımnan, mine nık itep yarat,
Kimseye verme
Ber kemgä dä birmä
Seveceksen ömürlük sev
Yaratsañ mäñgegä yarat,
Bir günlük sevme
Ber köngä yaratma
İyi günde kötü günde
Yaxşı zamanda da, naçar zamanda da
Sakla göğsünde
Sakla küñeleñdä
Sen bu kalbe iyi geldin
Äldä kildeñ minem yörägemä
Benden hiç gitme
Minnän ber zaman da kitmä
Bir sabahsız geceydi gönlüm
İrtänsez tön ide küñelem
Gün misali gözlerinde güneşi gördüm
Sineñ küzläreñdä köndezge koyaş nurlarım kürdem
Bir dertli rüzgardım estim
Ber kotırgan ixtıyarsız cil idem min
Umudum sen, huzurum sen yeniden doğdum
Ömetem sin, tınıçlıgım sin, yañadan tudım
Sevdanı bulmak yıllar sürdü
Söygän yar tabu öçen küp yıllar kiräk buldı
Hoş geldin gönlüme kaderim güldü
Räxim it küñelemä diyep yazmışım elmaydı
Tut elimden beni çok sev kimseye verme
Tot (mine) kulımnan, mine nık itep yarat, ber kemgä dä birmä
Seveceksen ömürlük sev, bir günlük sevme
Yaratsañ mäñgegä yarat, ber köngä yaratma
Klik of selecteer een woord of woorden om de definitie te doorzoeken