toxtamni bikar qilmaq, tilxetni bikar qilmaq, ehdinamini bikar qilmaq, kélishimni bikar qilmaq – Oeigoers-Chinees woordenboek – toxtamni bikar qilmaq, tilxetni bikar qilmaq, ehdinamini bikar qilmaq, kélishimni bikar qilmaq in andere woordenboeken

“toxtamni bikar qilmaq, tilxetni bikar qilmaq, ehdinamini bikar qilmaq, kélishimni bikar qilmaq” in Oeigoers-Chinees woordenboek