урезонить – Russisch-Kazachs woordenboek – урезонить in andere woordenboeken
Russischarrow-right-bold-outlineKazachs Leer Russisch

Definities van урезонить in Russisch-Kazachs woordenboek

урезонить
229142 meest voorkomende woord
Russischarrow-right-bold-outlineKirgizisch open-in-new
сов. кого, разг. акыл айтып тил алдыруу, эпке келтирүү, эпке көндүрүү.
message-reply
Russischarrow-right-bold-outlineBasjkirs open-in-new
ышандырыу
message-reply
Russischarrow-right-bold-outlineTataars open-in-new
сов. кого-что, [разговорное слово] күндерү, ышандыру, ризалату (төшендереп, аңлатып, дәлилләп)
message-reply
Russischarrow-right-bold-outlineAltai open-in-new
сов. кого-что; разг. кезем токтодып ийер (токтодып ий-); урезонить непослушного мальчика сöс укпас уулчакты кезем токтодып ийер
message-reply