テキストと翻訳

の翻訳 "Doymaz Hiç"

編集 消去
翻訳済み: close
Turkish: Doymaz Hiç
テキスト言語: Turkish:
テキストタイトル: Doymaz Hiç
テキストタイトル: 2020
翻訳言語: Tatar
翻訳タイトル: Tuymas Hiç
Gözüm doymaz hiç
Küzem tuymas hiç
Çünkü açtım öncesi
Çönki açtım elgäre
Ruhum doymaz hiç
Ruhım tuymas hiç
Çünkü öldü çok kişi
Çonki ülde küp keşe
Kalanlar bilir yea
Kalgannar beler yea
Yıkılamam ki
Yıgıla almıym ki
Görenler bilir
Kürgännär beler
Yaşadık hepsini
Yäşädek barısın
Serilmez öne tepsi
Suzılıp kitmäs aldına askuyma
Ava çık gece vakti
Auga çık tön vakıtı
Yaşıyoz yok hiç taktik
Yäşärgä yuk hiç taktik
Paralar değil taksit
Akşalar tügel tüläülär
Hepsine geçir lastik
Barısına kider rezinanı
Boynuna geçir daha büyük
Muyınına kider böyegräk
Değişiyo hayat git gide
Üzgärü häyät kitä bara
Dönüşü olamaz hiçte
Borılış bulmas hiç tä
Zoruna mı he, gidiyo ki he
Kiräkkä me he, kitä ki he
Paralar bizde hep ve büyüyo diye mi he
Akşalar bezdä böten häm arta di me he
Dengim olamaz hiçte, yaramaz şımarık itler
Tınıçlıgım bulmas hiç tä, yaraksız irkäläp bozılgan etlär
Nefretini başka, başka öteye gönder
Näfrätenne başka, başka yagına künder
Bilekler freezed yeah, ısınmaz hiç yeah
Beläzek freezed (öşede) yeah, cılınmas hiç yeah
Yok ki stilist yeah, tak takıştır git yeah
Yuk ki stilist yeah, şak yakalaştır kit yeah
Hatununu kimse, tutamıyo gibi
Hatınıñnı hiçkem, tota almıy kebek
Şartlar çok değişti
Şartlar küp almaştı
Estiği yöne, rüzgârın sesini dinle
Karşı yünäleşkä, cilneñ tavışnı tıñla
Köşeler bizimle, para akar gündüz gece
Poçmaklar bezneñ belän, akşa agar köndez tönlä
Gözüm doymaz hiç
Küzem tuymas hiç
Çünkü açtım öncesi
Çönki açtım elgäre
Ruhum doymaz hiç
Ruhım tuymas hiç
Çünkü öldü çok kişi
Çonki ülde küp keşe
Kalanlar bilir yea
Kalgannar beler yea
Yıkılamam ki
Yıgıla almıym ki
Görenler bilir
Kürgännär beler
Yaşadık hepsini
Yäşädek barısın
Serilmez öne tepsi
Suzılıp kitmäs aldına askuyma
Ava çık gece vakti
Auga çık tön vakıtı
Yaşıyoz yok hiç taktik
Yäşärgä yuk hiç taktik
Paralar değil taksit
Akşalar tügel tüläülär
Hepsine geçir lastik
Barısına kider rezinanı
Boynuna geçir daha büyük
Muyınına kider böyegräk
Değişiyo hayat git gide
Üzgärü häyät kitä bara
Dönüşü olamaz hiçte
Borılış bulmas hiç tä
Riske attım her şeyi şimdi bingo
Riskka attım här äyberne häzer bingo
Kaybedecek neyim vardı sanki bilmiyon
Yugaltırga ni buldı güyä belmim
Aklıma gelmeyen onca zir zop
Akılıma kilmäün anıñça sataşu
Tek başıma tırmandım dostum da çok ama
Tik başıma tırnadım dusım da bik ämma
Sonuna kadar burda benle bir kalana
Soñına kadär monda minem belän ber kalganga
Kaldır kadeh hepsi için havaya
Kaldır bokal barısı öçen havaga
Dostlarım var yatan bi ton ceza hala daha
Duslarım bar yatkan ber tonallek caza äle häzer dä küp
Sokaklar sorar he hesap dilerse ee?
Uramlar sorar he hisap dilärsä ee?
9’luk tabancam yine belimde ee?
9'lık revolverım yañadan bilemdä ee?
Adresi soranlara verin öylece ee
Adresnı soraganlarga bir genä ee
Mermiden kaçan daha göremedi kimse
Patronnan kaçkannı äle kürä almadı hiçkem
Rahat uyursun işte he
Rähät yoklarsıñ şul he
Gözüm doymaz hiç
Küzem tuymas hiç
Çünkü açtım öncesi
Çönki açtım elgäre
Ruhum doymaz hiç
Ruhım tuymas hiç
Çünkü öldü çok kişi
Çonki ülde küp keşe
Kalanlar bilir yea
Kalgannar beler yea
Yıkılamam ki
Yıgıla almıym ki
Görenler bilir
Kürgännär beler
Yaşadık hepsini
Yäşädek barısın
Serilmez öne tepsi
Suzılıp kitmäs aldına askuyma
Ava çık gece vakti
Auga çık tön vakıtı
Yaşıyoz yok hiç taktik
Yäşärgä yuk hiç taktik
Paralar değil taksit
Akşalar tügel tüläülär
Hepsine geçir lastik
Barısına kider rezinanı
Boynuna geçir daha büyük
Muyınına kider böyegräk
Değişiyo hayat git gide
Üzgärü häyät kitä bara
Dönüşü olamaz hiçte
Borılış bulmas hiç tä
定義を検索するには、単語をクリックまたは選択します