Latin

Rikhel xkana

Jumlah total kata adalah 149
Jumlah total kata unik adalah 120
0.0 kata termasuk dalam 2000 kata yang paling umum
0.0 kata termasuk dalam 5000 kata yang paling umum
0.0 kata termasuk dalam 8000 kata yang paling umum
Setiap baris mewakili persentase kata per 1000 kata paling umum.
ads place
Xayi xalqdiz layixludakaz qulluğ avur, lezgi edebiyatdikni muzykadik çhexi pay kutur seyli kompozitor, şair, dramaturg, «Dağustandin xalqdin artist» thvar qaçur Asef Megman çi arada amaçiz sa yis hana. Yisar qvez alatda, anjax adan ekü qamat sadrani çi rikheray aqatdaç. Xalqdi adan thvar gamişa rikhel xkida, adaldi damaxda. Alay yisan 2-iyuldiz Ktshar şegerdin medeniyatdin khvale qile feyi myarekatdini ikh tirdi mad ğilera subutna.
Çi kamalegli rikhel xkuniz taluqarnavay mejlis gzaf gurludi hana. Asef Megmanakay raxay alimri, intelligentsiyadin vekilri va masa ksari senyatkardin yaratmişunriz çhexi tir qimet gana, adak galaz alaqalu agvalatar rikhel xkana. Şumudni sa ktabdin, 200-dalay gzaf maniyrin avtor tir Asef Megmanan gzaf maniyar xalqdin metse gatnava. Adan «Zi Sedef», «Şurşurali», «Xarubegni Tsharubeg» komediyar, «Qvantsin sandux» drama şumudra segnedal etsigna. Xalqdin patay gürmetdin lişan yaz Ktshar şegerdin küçeyrikay sadaz Asef Megmanan thvar ganva.
Myarekatdin exirda qile feyi kontsertda maniçiyri Asef Megmanan fadlay viriniz seyli tir maniyar lagana.

"Samur" gazet
Anda telah membaca teks 1 dari Lezgian literatur.