სული - №249 kata yang paling umum di Georgia

Daftar berdasarkan karya sastra

Daftar kata dan frasa terpopuler dalam bahasa Georgia berdasarkan karya sastra.

ads place
#KataArtinya
Kartu Flash
249სული
250სიტყვა
251მარტინმა
252მით
253ნამდვილად
254ადრე
255გზა
256ფული
257ხომ არ
258რასაკვირველია
259პირველად
260იმავე
261ამიტომ
262გარდა
263შენს
264ყველანი
265ვთქვათ
266აღარც
267ქვეშ
268არავინ
269თვითონვე
270გვერდით
271როდესაც
272მეტად
273ვის
274თუ არ
275ესე
276ჰო
277გოგო
278თანაც
279ერთადერთი
280რომლის
281დიახ
282სამუდამოდ
283არასოდეს
284ვუთხარი
285შემთხვევაში
286რად
287დედის
288გულში
289მარტინი
290თითქმის
291ხნის
292სწორად
293სიცოცხლე
294რა თქმა
295კიდევ უფრო
296ჰკითხა
297უცხო
298ცხოვრების
299რამდენიმე
300მალე
301ფარნაოზი
302რა თქმა უნდა
303ამიტომაც
304სამი
305იცი
306მაგრამ მაინც
307შეიძლებოდა
308მოხდა
309ვიყავი
310და ბოლოს
311ისევე
312ჩემთვის
313ნამდვილი
314მთელ
315უბრალოდ
316ეტყობა
317თვალს
318დიდ
319არ ვიცი
320მაინცდამაინც
321ბოლო
322და ისევ
323ადამიანის
324ვინმე
325რომლებიც
326ფეხი
327ესეც
328სულაც
329და მხოლოდ
330ლამის
331შავი
332და მერე
333კარი
334არ იყოს
335პირველ
336დედას
337ის კი
338სხვათა
339ცდილობდა
340მთავარია
341ზედ
342კაცმა
343კაცის
344ქალმა
345და მისი
346დიდხანს
347იმან
348ერთნაირად