utopiarako - №4664 mot le plus courant dans Basque

La liste basée sur les œuvres littéraires

La liste des mots et expressions les plus populaires de dans la langue de Basque, basée sur des œuvres littéraires.

#MotSignification
Carte mémoire
4664utopiarako
4665leiteke
4666hei
4667hartarat
4668bañian
4669eta gaur
4670iesus krist
4671ametsen txokoan
4672nere anima
4673arazten
4674zaintzen
4675edozer
4676kultura
4677galduta
4678bart
4679yakon
4680luzatzen
4681lar
4682trebe
4683kopeta
4684lepotik
4685badio
4686diotela
4687diña
4688azkarra
4689piska
4690segitu
4691odolaren
4692gogua
4693gomuta
4694luzaz
4695eutsazan
4696jinko
4697jiten
4698handirekin
4699athea
4700ezin egin
4701zuzen ere
4702bizi dira
4703heldu ziren
4704san juan
4705kartzelako
4706ospatu
4707zeinetan
4708ikasleak
4709bira
4710ontzeko
4711sor
4712zeregin
4713loak
4714ikasia
4715langilleak
4716barreneko
4717kontrara
4718onegaz
4719bai zera
4720da gero
4721eta zeren
4722eta berehala
4723zeren eta
4724egun guziez
4725esan nai du
4726loreak
4727beregana
4728egunaren
4729ibil
4730izarra
4731nekea
4732lanaren
4733jakintsuak
4734agustiñe
4735mas
4736jaungoikua
4737zato
4738ditake
4739barkha
4740amudio
4741euskal herrian
4742utzi behar
4743baizik eta
4744jakin bear
4745feminista da
4746hartzea
4747nahian
4748onartu
4749antolatu
4750dabiltzanak
4751erosten
4752hotza
4753banatu
4754lapurrak
4755onenak
4756kontura
4757gurari
4758zeñen
4759itzatzu
4760txanton
4761donde
4762barnetik
4763libera