Latin

Qarağ, eller, çhal xüz eqeçh!

Sanojen kokonaismäärä on 271
Yksilöllisten sanojen kokonaismäärä on 192
0.0 sanoista on 2000 yleisimmän sanan joukossa
0.0 sanoista on 5 000 yleisimmän sanan joukossa
0.0 sanoista on 8 000 yleisimmän sanan joukossa
Jokainen rivi edustaa sanojen prosenttiosuutta 1000 yleisintä sanaa kohti.
ads place
Küre Melikan «Qul xüz eqeçh!» şiirdin s tshartshiv qadayval tükhürnavay i ever gun düşüşday aradal atanvaydi tuş. Qe çhal xün vatan xün qvan çetin hanva. Gavilyay Sthal Suleymanan rayondin çhalal qaru vekilri 2010-yisan 26-fevraldiz lezgi çhal xünin meseladiz taluqarna Qasumxürel tuxvay konferentsiyadal ihtin ever gun qabulnay.
Ina çhal xünin va vilikdi tuxunin myarekatar aradal atunik viçin tarix ava. 2007-yisuz Imam Yaraliev rayondin regbervile xkyağayla am lezgi çhalazni edebiyatdiz qethendakaz fikir guz egeçhna. Qulluğdal tayinarzavay gar sa kasdiz lezgi çhal va Sthal Suleymanan yaratmişunar, giç tahaytha adan sa şumud şiir ksandiz çir hana khanzavay. Ga ikh, rayonda viri myarekatar lezgidaldi tuxun adetdiz elqvena, idarayra lezgi çhalakay gegenşdiz menfyat qaçuz gathunna. Rayondin regberdi lezgi çhalaz khevelay qimet guz akurla çpik rüg akatay, viridalayni xtsidakaz aqvaznavaydi dided çhalan mesela tirdi qathay rayondin yaratmişday ksari taluq idarayrin khvalaxdarrik galaz sanal tejribadin konferentsiya tuxvana va rayonegliyriz juvan milli çhal xüniz ever gana.
Ilimdin alemda viçik çhexi nufuz avay çhalan alim Nariman Abdulmutalibova rayondiz regberval guz egeçhay sifte yiqalay çhalan meselayriz genani khevelay fikir gana va am vilik tuxun pataldi viri jüredin alakunar avuna. Adan teklifdaldi rayonda «Dided çhal xün, çirun va gegenşarun» thvar ganvay programma kardik kutuna. I programmadiv qadayval, gila baxçayra, mektebra va masa idarayra viri myarekatar dided çhalal tuxuzva. Rayonda lezgi çhal xüniz ever guzvay bannerrikay va lozungrikay gegenşdiz menfyat qaçuzva.
Rikh şadarday khvalaxrikay sadni ina gar yisuz lezgi rayonrin urtax ilimdinni tejribadin konferentsiyar tuxun ya. A konferentsiyrin materialar ktabar hiz çapday aqudzava va xalqdini aburukay gegenşdiz menfyat qaçuzva. «Qarağ, eller, çhal xüz eqeçh!» viri lezgi rayonar, viri lezgi xalq patal tükhürnavay ever gun ya. Şa çun viri xayi çhal xüz eqeçhin!

"SAMUR" gazet
Olet lukenut 1 tekstiä osoitteesta Lezgian kirjallisuutta.