айгыр куйсаң - өнледəн куй, кучкар куйсаң – йонлыдан куй – Tatari-serbia-sanakirja – айгыр куйсаң - өнледəн куй, кучкар куйсаң – йонлыдан куй muissa sanakirjoissa
Tatariarrow-right-bold-outlineserbia Opi Tatari Opi serbia

“айгыр куйсаң - өнледəн куй, кучкар куйсаң – йонлыдан куй” sanakirjassa Tatari-serbia

айгыр куйсаң - өнледəн куй, кучкар куйсаң – йонлыдан куй (Cyrillic)
Tatariarrow-right-bold-outlineVenäjä open-in-new
пословица
На племя оставь жеребца здорового (толстокожего), а барана (овцу) густошерстного (густошерстную)
message-reply
italki