еллап – Tatari-Salar-sanakirja – еллап muissa sanakirjoissa
Tatariarrow-right-bold-outlineSalar Opi Tatari

Sanan еллап määritelmät Tatari-Salar-sanakirjassa

еллап (Cyrillic)
Tatariarrow-right-bold-outlineTatari open-in-new
рәвеш
1) Ел дәвамында, һәр ел саен. Еллап түгел, айлап көнләп алга
бара бит хәзер тормышыбыз.
Р.Төхфәтуллин
2) сир. к. еллыклап. [Шаһибәк] Юаш, акыллы күренгәнгә, аны [Бай морзалар]
кайтармыйлар, еллап хез мәткә яллыйлар.
Г.Ибраһимов
3) Саннар белән килгәндә, җөмләгә
«чама белән, якынча» дигән төшенчә өсти: «... ел чамасы», «... елга якын». Ниса
кайнанасы белән ике еллап яшәп калды.
М.Хуҗин. [Әти] Сигез еллап югалып
торган, әллә диңгез, океаннар кичеп йөргән инде.
Р.Кутуй. Башта Фәйзулла абый
үзе, аннан аның карчы гы вафат булганнан инде унбиш егер ме еллап вакыт узган.

Н.Хәсәнов
4) Ел буена, еллар буена
5) күчерелмә мәгънәдә Бик озак. [Шәмсия иренә:] Бар, алайса, еллап йөрмә, мин хәзер мичкә
ягам.
Т.Гыйззәт
message-reply
Tatariarrow-right-bold-outlineVenäjä open-in-new
наречие
1. около (до) года, почти (с) год 2. годами; в годах
message-reply