TurkmenEnglish
anonymous added

"hoştaply"?

biz rumyn we turkmen halklarynyn arasyndaky gatanšyklarda hem bahar howasy dek sergininligin hoštaplygyñ höküm sürÿändigini nygtamakçy bolÿarys. <--trying to translate