News Kyrgyz news add news

Uulubuz közübüz körbögönünö uyalçu. Bişkektegi özgöçö jubaylardın bayanı

Gülüm Kasımova menen joldoşu Baktiyar Mambetkaziev "Biz — ata-enebiz" rubrikasının alkagında mayıptıgı bar ekenine karabastan, iştep iygilik jaratıp da, bala tarbiyalap bakıtka balkıp da, aytor, toluk kanduu kantip ömür sürö bilgenderi tuuraluu aytıp berişti.

Adam balası toluk baktıluu bolo albayt eken. Dayım bir nersege je kimdir biröögö naarazı. Andıktan idealduu mamileni izdeştin kajeti da jok. Jaşooñ jarkın boluşu üçün özüñdü özüñdöy jana aylanañdı dal oşol kalıbında kabıldaganıñ jetiştüü. Kıyınçılıktar bolboy koyboyt eken turmuşta. Kol kuuşurup, baarı talkalanışına jol berebizbi je küröşüp, kıyınçılıkka bagınboogo tırışabızbı? Baarı bizdin çeçimibizge jaraşa...

Şıktandırıp, dem-küç berip, özüñüzgö bolgon işeniçti küçötüp jana kaysı bir nerselerge bölökçö karoogo türtö turgan "Özgöçö tügöylördün" bayanın nazarıñızdarga sunuştap turabız. Bakıt baylıkta emes, eger bir nerse koldon kelbey jatsa, künöölüünü izdeştin kajeti jok. Ar tañdın atışın, kündün batışın körö bilip, denibiz sak turup dele keede biz bakıttın daamın tatuunu unutkarabız. Gülüm menen Baktiyardan oşol biz unuta tüşkön üybülölük bakubattuuluktun formulası bul. Bir köz çaptırıñız.

— Baktiyar, jubayıñız çıgarmaçılık menen baldardı tarbiyaloonu kantip iygiliktüü aykalıştırıp kele jatat? Kıynalbaybı?

— Eñ mıktı ene. Kaçan jana kayda bolbosun, al özün kanday bolso oşondoy alıp jüröt. Irçılık çıyırı kafede ırdoo menen baştaldı. Oşondo bir balaluu bolup kalganbız. Al ırdayt, men sahnanın arkasında balanı kötörüp alıp kütçümün. Bir jakka barışı kerek bolso, eç kaçan aga joltoo bolboym.

©

Sputnik / Tabıldı Kadırbekov Baktiyar Mambetkaziev s OVZ

— Gülüm, özüñüz tuuraluu aytıp berseñiz. Muzıka jana ırga bolgon kızıguuñuz kandayça jaraldı?

— Tubasa azizmin. Körüü nervinin atrofiyası. Jeti jaşımda ata-enem borbor kalaadagı aziz jana naçar körgön baldar okugan atayın mektepke bergen. Bala çagımdan beri ırga kızıkçumun. Mekteptegi kontsertterge, ır sınaktarga katışçumun. Kıyaldar orundalat demekçi, mektepti ayaktaganda muzıkalık mektepke tapşırıp ötüp kettim.

Diagnoz öküm emes dep esepteym. Özümdü kanday jaralsam, oşondoy kabıldaym. Teskerisinçe, menin diagnozum maga küç beret, aldıga umtuluuga, jaşoogo, baldarımdı başkalarday, al tügül, andan da mıktı tarbiyaloogo şıktandırat.

— Menimçe, köpçülügübüz özübüzdü kanday bolsok, oşondoy kabıldoonu bilbeybiz. Turmuşta koomdogu kanday köndüm pikirler menen küröşüügö tuura kelet?

— Koş boyluuluk kanday öttü?

— Jeñil öttü, talgak bolgon jokmun, küyöömdü da, jakındarımdı da kıynaganım jok. Özüm tabiyatımdan abdan şaydoot janmın, balkim bul dagı taasir etti körünöt. Köz jargança iştedim. Restoran jana kafelerde ırdaçumun al kezde. Uulum 15-aprelde törölgön, andan eki kün murun — 13-aprelde ele ırdap çıkkam. Mınday aktivdüülügüm koş boyluuluktu tınç kötörüp, jeñil köz jaruuga jardamı tiydi okşoyt.

©

Sputnik / Tabıldı Kadırbekov Gulum Kasımova s OVZ

— Üylönüü çeçimiñizderdi jakındarıñızdar kanday kabıl aldı ele?

— Bizdin baş koşkonubuzdu algaç jaktırışkan emes. Ar bir ene öz uuluna eñ mıktı koluktu izdeyt. Adegende kaynenem maga ötö etiyat mamile kılıp jürdü. Başkalardagıday ele bizde da kır körsötmöy ubaktar baştan öttü. Jañı üy-bülögö könö albay kıynaldım. Birok azır baarı jakşı. Kaynenem ekööbüz biri-biribizge köndük, mamilebiz da abdan jakşırdı. Al maga, men aga işenem. Bir jakka jolgo çıksam, baldarımdı bagıp, küyöömö karalaşıp turuuga anı çakıram. Al üydö bolgondo menin köñülüm tok, sanaam tınç, antkeni kesibi boyunça medik, baldardı da jakşı karayt.

— Degele menin üylönüşüm boyunça maselege apam abdan kızganıç menen karagan. Kızdar menen taanıştırsam ele alar maga tatıksız ekenin ayta berçü. Men üy-bülö kuruunu ayabay samaçumun, oşonduktan bizdin bul boyunça sözübüz keede uruş menen bütçü. Oşogo karabay üylönüp, Gülüm menen birge jaşay baştaganıbızda apam, albette, anı daroo kabıl algan jok. Jubayım jumşartıp "kır körsötmöy" dep süröttöp jatpaybı, apam kadimkidey ele uruşçu kelinin. Ayalımdın oşondogu kötörümdüülügünö aligünçö tañ berem. Baarına çıdadı.

— Ekööñüzdördün ortoñuzdardagı tüşünüşüü go özünçö söz, baldar menen bul boyunça kıyınçılık jaralbaybı?

Baktiyar: — Baldarıbız eç kıntıksız sezilet maga. Çır salışpayt degele. Mınday baldar başkalarga karaganda erte jetilet okşoboybu. Bizge kiçinekey kezderinen beri kömöktöşüşöt, öz aldınçaluulukka könüşkön. Okugandı da, eseptegendi da tez üyrönüşkön.

©

Sputnik / Doshan NusupbekovÇlen perviçnoy organizatsii Kırgızskogo obşçestva slepıh i gluhih Bahtiyar Mambetkaziev

Gülüm: — Ooba, biz eñ jönököy işterde da öz baldarıbızdan jardamdaşıp koyuunu ötünöbüz. Misalı, but kiyimdi berip je kaysı bir buyumdu taap berüülörün suranabız. Alar bizge avtobus, marşrutkalardın nomerlerin aytıp berişet. Baldar menen köp baarlaşıp, köp nerselerdi tüşündüröbüz. Bizdin baldardın özgöçölügü — ata-enesinin bötönçölügü. Alar munu kenedeyinen ele tüşünüşöt. Bir nerseni bilüü üçün karmalap köröbüz, alar bizge mındayda da jardamga kelişet. Keede külkülüü da uçurlar bolot: televizor je telefondon bir nerseni körüp oturuşup ele "karmalap körsöñ, kanday kooz" dep koyuşat. Külkümdü tıyıp kolumdu tiygize "kooz eken" dep koem. Je kiçüü uulubuz çurkap kelip: "Karaçı, men jasabadımbı" deyt. Eger kolum boşoboy, karmalay albasam, anın oyunda denemdin kaysı bölügü bolbosun tiygizip koyso, karap körgön bolom. Oşondoy uçurlar jılmaytpay koyboyt. Baldarıbız menen mamilebiz özgöçö.

— Baldarga tarbiya berüüdö sizder üçün emne maanilüü jana printsipialduu masele?

Baktiyar: — Baldarıbızdın pikirin sıylaybız. Bir jakka baratkanıbızda da kanday kiyinüünü özdörü çeçişet. Bir nerse satıp aluuda da alar menen keñeşebiz. Dayım taptaza, tıkan jürüşü biz üçün abdan maanilüü, sebebi bala bakçada je mektepte "bulardın ata-enesinin közü körböyt, oşonduktan bular uşunday kir jürüşöt" deşkenin kaalabayt elek. Bizdin çürpölörübüzgö koom özgöçö köz salıp turat. Andıktan alardı tazalıkka jana kiçinekeyinen baştap öz aldınça boluuga üyrötöbüz. Erteñ kiyçü kiyimderin bügün keçten tarta dayardap, but kiyimderin tazalap koyuşat.

Gülüm: — Baldar menen üydögü işterdi birge atkaruuga araket kılabız. Misalı, uluu balam üydö maga çoñ kömökçü. Tamak jasoonu jakşı köröt, dastorkon jayat, jumurtkanı zamatta ele kuurup, salattı tuuray salat. Menimçe, çoguu emgektenüü ata-ene menen baldardı abdan jakındaştırat.

©

Foto / predostavleno Gulum KasımovoyGulum Kasımova s OVZ

— Baktıluuluk formulañızdar menen bölüşsöñüzdör. Sizderdi bekem, birdiktüü tutkan nerse emne?

Baktiyar: — Mayda-barat nerselerdi etibarga albay, biri-biribizdin aytkanıbızga könöbüz. Menin münözüm ötö kataal, oşonduktan köbünese jubayım menin aytkanıma könöt (külüp).

Gülüm: — Ooba, jubaylar biri-birinin aytkanı menen bolup, eriş-arkak jaşaşı zarıl. Jañjal jaralçuday jagdaylarda joop kaytargandan körö unçukpay koygon oñ. Bara-bara baylanış bekemdeyt, anan oyloruñ bir jerden çıga baştayt.

— Baktiyar, jubayıñızdın iygilikterine kanday karaysız, jigittik menmensinüü oygonup ketpeybi?

— Bizdin koomdo erkekter ayaldarının jetişkendigin körö albayt, köbüröök akça tapsa, andan beter kabıldagısı jok. Bul bolbogon pikir. Biz bir üy-bülöbüz, oşonduktan munun jaman nersesi jok. Menimçe, ayalın kızganıp, tıyuu sala bergen kişi özünö özü işene berbeyt.

— Jañıdan baş koşkon tügöylörgö, bizdin okurmandarga kanday kaloo-tilek aytar eleñizder?

— Arzışkan tügöylör baş koşup, dayım sıy mamileni saktap, biri-birin baalap jaşaşsın. Jigitter "men küyööñmün, men başkaram" debeşi kerek. Azır door bölök. Albette, bizdin joopkerçiligibiz köbüröök, köp nerse bizdin araketibizge jaraşa. Ayaldın opsuz nazına köñül bölböögö çakırar elem. Andan körö kaalaganın orundatıp koy, koluñdan kelbese, tamaşalardan aytıp jön gana köñülün kötörüp koy. Ayalıñ menen jañjaldaşkandın keregi ne, al senin eñ jakın adamıñ emespi.

Gülüm: — Biri-biriñerge bolgon süyüünü kemitpegile, kubanıç tartuulagıla, jürögüñördü açkıla. Kanday nerse bolso da jeñil kabıl alıp, ilgeri ümüt jana jılmayuu menen karasañız, jaşoo jeñildey tüşöt. Sebebi baarına oluttuu karay berseñ, jaşooñdu özüñdön özüñ tataaldantasıñ.

"Biz — ata-enebiz" — ata-ene boluu baktısı jana tarbiya tuurasındagı sotsialdık dolboor. Rubrikanın maksatı — üy-bülö kuruu, koş boyluuluktu plandoo jana törötkö kamınuu, baldardı zorduk-zombuluksuz tarbiyaloogo joopkerçiliktüü mamile kıluu jönündö kalktın maalımduulugun arttıruu. Kırgızstandıktardın ata-enelik vazıypası boyunça kızıktuu okuyalardan bayan salıp, kep-keñeşin ayabagan profildik adister (akuşer-ginekolog, pediatr, dietolog jana psihologdor) menen kurgan maekterdi jarıyalap turmakçıbız.


8 months ago
76 visists
Source: sputnik.kg