News Kyrgyz news add news

Balanın jan düynösün tartkan sürötünön bilse bolot. Psihologdun 9 sürötkö analizi

Ata-ene üçün bala birinçi orunda. Zamanga şıltaybızbı, ubakıt jok deybizbi, aytor, bügünkü kündö çürpösünö tiyiştüü deñgeelde köñül bura albay jatkan adam köp. Psiholog balanın jan düynösün, süyünüçün, kaygı-kapasın, naarazıçılıgın tartkan sürötü körsötüp beret deyt.

Psihologdordun aytımında, köpçülük uçurda 7-8 jaşka çeyinki baldar özündögü bolup jatkan köygöydü aytıp bere albayt. Oşonduktan adister alarga üy-bülösün, aylanasın tartuunu sunuştayt. Bul psihodiagnostikalık ıkma dep atalat. Balanın özü menen tartkan sürötü tuurasında baarlaşuu da jemiştüü bolot.

Sputnik Kırgızstan agenttigi da baldardın öz üy-bülösü tuuraluu tartkan süröttörü arkıluu alardın jan düynösünö kızıgıp kördü. Psiholog, Tranzakttık analizdöö evropalık assotsiatsiyasının müçösü İldar Akbutin süröttördü karap, psihologiyalık analiz jasadı.

©

Sputnik / Tabıldı Kadırbekov Psiholog İldar Akbutin

Anın aytımında, süröttü tartkan böböktün özü menen baarlaşuu da köp maseleni açıktayt. Bul jerde psihologiyalık elementterdin maanisi karalat. Psiholog bul analiz 100 payız dal kelet dep ayta albay turganın, sebebi bul jerden balanın jaşoosunun bir gana bölügü tartılganın koşumçaladı.

©

Foto / risunok rebenka, predostavlennoe roditelyami dlya stati1-süröt (7 jaştagı kız)

— Süröttü tartkan kız böbögünö jakın turat. Apası menen da ortodo aralık bar. Al emi atası köp ubakıt jumuşta bolobu, je atasın az köröbü, aytor, mamile solgun sıyaktuu. Bul üy-bülö müçölörünün ortosunda mamile bar, birok anday tıgız emes eken. Ortodo kandaydır bir aralık barday. Baarı kol sunuşup turganı menen karmaşkan emes. Atası menen apasının közdörü çoñ jana bir az kararıp turat. Demek, üydö ata-enesinin taasiri çoñ. Üydün çatırın, eşiktin burçtarın abdan uçtuu tartıp, kızılga boyögon. Balanı tıyıp je köp uruşuşat okşoyt. Mından ulam al ızasın çıgara albay, içine toptoy beret. Baarının oozdoru kızıl, çoñ bolup tartılgan. Bul da balanın kandaydır bir deñgeelde özün jalgız sezerinen, ata-enesinin köñül buruusu jetişpey jatkandıgınan kabar beret.

©

Foto / risunok rebenka, predostavlennoe roditelyami dlya stati2-süröt (7 jaştagı kız)

— Bul süröttön kızıktay bir uçurdu baykoogo bolot. Ata-enesinin buttarı negedir uzun tartılgan. Al emi kiçine kız ayabay ele ıldıy jakta turat. Başkaça aytkanda, ata-enesinin kol jetkis bir biyiktikte, özün ıldıy jakta jalgız tartkan. Kız özün korgoosuz kalganday jalgız sezet okşoyt. Anan da apasının koluna sumka karmatıp koyuptur. Apası dayım jumuşta bolup, kolu boşoboyt öñdüü. Anan tüşüp jatkan jalbıraktardı tartıptır, birok alardın baarı uçtuu. Bul aylana-tegerekten kandaydır bir çoçuloosu bar ekeninen kabar berip turat.

©

Foto / risunok rebenka, predostavlennoe roditelyami dlya stati3-süröt (4 jaştagı kız)

— Baldar köp eken. Tartkan böbök özün belgilep koyso jakşı bolmok. Birok jalpısınan alganda baarının közdörün çoñ, kara kılıp tartıptır. Demek, bul üydö tınçsızdançu jagday bar sıyaktuu. Balada korkunuç barday tartıptır. Bul jerde da buluttar uçtuu bolup turat. Kee biröölör munu körköm obraz deşi mümkün. Birok biz balanın emne tartkanına emes, anı kantip tartkanına tayanabız. Eger bala katuu basıp tartıp, baraktın arkı betinde da tak kalsa, anda böbök bul süröttü rahattanıp tartkan emes. İçki çıñaluunu baykoogo bolot.

©

Foto / risunok rebenka, predostavlennoe roditelyami dlya stati4-süröt (5 jaştagı bala)

— 5 jaştagı bala üçün bul süröttö elementter, maalımat az. Albette, süröt tartkısı kelbey da koyuşu mümkün. Birok üy-bülö tuuraluu süröt tartıp jatkan bala özün tartpasa, demek, al özün keregi joktoy sezet. Keede baldar atasın tartpay koet, mında üy eesi üydö köp bolboşu mümkün je atasına taarınıçı bar bolot. Bala tartkan süröttö özün çetke tartıp koygonunun özü köñül burçu nerse. Bul jerde bala özün takır tartpay koygon.

©

Foto / risunok rebenka, predostavlennoe roditelyami dlya stati5-süröt (10 jaştagı kız)

— 10 jaştagı kızdın sürötü eken. Psihologdor bul jaştagı baldar menen süylöşüp jıyıntık çıgara alat. Baarı jakşınakay kiyiniptir, bul üy-bülö jetiştüü turmuşta jaşayt öñdönöt. Eger bala bul süröttögüdöy baarın tak, tuura tartkanga ötö ele arakettenip, ulam öçürüp kayra tartsa, anın başkalarga jaguuga, maktoogo arzuuga kaaloosu küç. Özünö jaguudan murda başkalarga jaguu al üçün maanilüü. Üydü tartkanın karagıla, kirpiçterin tizmektep, kıntıksız, uşunday araket menen tartkan. Köñül buruuga muktaj. Bul kız apasına jakın eken. Süröttö baarı kol kötörüp turat. Kötörülgön koldor köñül buruuga çakırgan kıykırık.

©

Foto / risunok rebenka, predostavlennoe roditelyami dlya stati6-süröt (7 jaştagı bala)

— Bul süröt abdan korkunuçtuu tartılıptır. Sebebi bala negedir baarınan korkot. Baarının közdörün çoñ, anan kara tartıptır. Mınday korkuu sezimi kaydan payda bolot? Birinçisi, kee birde ata-eneler tarbiyaloo maksatında balanı "ukpasañ böönü çakıram je biröö alıp ketet" dep korkutuşat. Korkutup, tıyıp koyuu menen oyundagıday kıldıruu ata-eneler üçün ıñgayluu. Aytılgandın baarın bala çın katarı kabıl alat, elestetet. Misalı, baldar jomoktu nege jakşı körüp, kızıgışat? Antkeni aga işenet. Baldardı özgöçö jeti jaşka çeyin korkutpoo kerek. Alardın fantaziyası ötö bay kelet. Bul süröttö üy-bülö müçölörünün ortosunda da aralık bar eken. Atasın da ayabay alıs tartıptır.

©

Foto / risunok rebenka, predostavlennoe roditelyami dlya stati7-süröt (6 jaştagı bala)

— Mında haos, çaçırandı elementter köp. İçki turuktuuluktun joktugunan kabar beret. Psihologiyada bul ambivalenttüülük dep atalat. İçki kanaattanuu, tınçtık jok. Ata-enesinin, üy-bülö müçölörünün bul balaga taasiri abdan çoñ. Balanın jan düynösündö abdan köp karama-karşılıktan ulam haos bolup turat. Mınday uçurda adamdın özünö işenimi jogolot. Bul baldarga köñül buruu jetişpeşi mümkün. Je giperaktivdüü bolup, oldokson, ıksız kıymıl-araketterdi jasap koyö beret. Apasının közün çoñ kılıp tartıptır, demek, korkot je al kişi köp tıyat okşoyt. Abdan çoñ üy-bülö eken. Birok ar kimisi özü menen özü sıyaktuu. Çaçkın. Bala kolun sunup turat. Demek, dagı da jakındarının köñül buruusun kütüüdö.

©

Foto / risunok rebenka, predostavlennoe roditelyami dlya stati8-süröt (5 jaştagı bala)

— Tınçı ketip turgan bala eken. Antkeni ştrihter köp, kıyma-çiyme tüşünüksüz boyölgon. Anan üydün jana maşinanın sürötün özgöçö çoñ kılıp tartkan. Demek, bul üydö uşul eki nerse tuuraluu köp söz bolot. Aytor, balanın añ sezimi bul üydö jaşagan adamdardan üy jana unaa maanilüü degen tüşünüktü kabıl alıp kalgan. Ata-enesinin "işteş kerek, üydün, unaanın kreditin tölöş kerek" degen sıyaktuu sözün köp uguşu mümkün.

©

Foto / risunok rebenka, predostavlennoe roditelyami dlya stati9-süröt (9 jaştagı kız)

— Jogorudagı süröttördün baarınan eñ pozitivdüüsü uşul süröt eken. Bul üydö birimdik, tıgız mamile bar ekeni körünüp turat. Birok birinçi atası, anan apası, ejesi bolup piramidaday baarı atasına ıktap turuşat. Atasının köñül buruusu üydö köp jetişpegendey. Baarının tizilgenine karaganda, bul üydö ayabay köp erejeler bar öñdüü. Baarı öz ubagında, ordu menen boluşu kerek degen ar kıl talaptar bar okşoyt. Kee bir ötö kurç öñdördü eske albaganda, bul üy-bülödö jıluuluk, ıntımak ornogon.


8 months ago
0 visists
Source: sputnik.kg