News Kyrgyz news add news

Putin menen Erdogan epke keldi. Makuldaşuu kantip işke aşat?

Rossiya menen Türkiyanın prezidentteri Siriyadagı soguştuk araketterdi toktotuunu makuldaşıştı. Birok köygöylüü maseleler dagı dele kalıp jatkanın askeriy ekspert Aleksey Podberezkin aytıp berdi.

Vladimir Putin menen Rejep Tayip Erdogandın süylöşüüsü altı saatka sozuldu. Natıyjada eki lider Siriyanın İdlib provintsiyasında soguştuk araketterdi toktotuunu çeçip, makuldaşuunun dolboorun eki ölkönün tışkı işter ministrleri taanıştırıştı.

Soguştuk araketter 6-marttın tününö tarta toktotuldu. Mından tışkarı, Moskva menen Ankara M-4 trassasının janınan koopsuzduk koridorun uyuşturmakçı. Anın tuurası tündük menen tüştüktü közdöy altı çakırımga sozulat. Al emi 15-marttan tarta birgeleşken közömöl baştalat.

MGİMOnun askeriy-sayasiy izildöö borborunun direktoru, tarıh ilimderinin doktoru Aleksey Podberezkin Sputnik radiosunun efirinde eki liderdin ortosundagı makuldaşuunun maanilüülügün aytıp berdi.

"Putin menen Erdogandın süylöşüüsü printsipialduu münözgö ee. Alardı işke aşıruu özünçö kep, ötö oor bolot. Putin Erdogan eköö çır-çatakka katıştıgı barlardın baarının joopkerçiligin özdörünö alıştı, bul ötö opurtalduu çeçim. İdlibdegi soguştun başka katışuuçuları Putin menen Erdogandın aytkanına könüp bereri arsar. Birok kırdaaldı Rossiyanın kuralduu küçtörünün közömöldöy turganı oluttuu maanige ee — bul eger kaaloo bolso ötö tataal maselelerdi çeçüügö bolot degendi tüşündüröt. Epke kelüünün özü abdan jakşı jetişkendik", — dedi Podberezkin.

İdlibdegi kırdaal

Joop iretinde Ankara Siriyanın tündük-batışında soguştuk operatsiya baştay turganın jar salgan. Buga çeyin RFtin TİM başçısı Sergey Lavrov Ankara İdlib boyunça bir katar mildettemelerin atkarbay koygonun aytkan bolçu. Mında Türkiya oppozitsiyanın ökmöt menen süylöşüügö dayar bölügün terrorçulardan bölböy koygonuna doomat koyuldu.


7 months, 3 weeks ago
45 visists
Source: sputnik.kg