shahrikazan.ru
News from the media of a non-democratic state - Russian Federation

Poçemu imenno seyças vacna drucba s Blicnim Vostokom?

Etot vopros lecit na poverhnosti, a vot otvet na nego - v novom vıpuske avtorskoy programmı Dinı Gazaliyevoy «Tatarstan Today. Otkrıtıy miru». İzvestnıy curnalist letala s delegatsiyey Tatarstana na etot raz v Bahreyn i vse uvidela svoimi glazami.

Source: shahrikazan.ru
Media: shahrikazan.ru - Russian Federation
shahrikazan.ru
News from the media of a non-democratic state - Russian Federation