Män yıglarmın, hämmä ğaläm köläder

Mänem canım säneñ gıyşkıñ belä(n)der,
Tänem gaciz, väli canım uladır[1].

Bu gıyşk gär bulmasa, män nitkäy irdem[2],
Kamug[3] ahım mänem gıyşkım kıladır.

Zihi hal[4], zihi hal, zihi hal! –
Män yıglarmın, hämmä ğaläm köläder.

Ğaşıyqdin sormañız[5] dönya vä gokba[6],-
Ğaşıyq mäğşukı öçen här däm uladır[7].

Ğaşıyqnı köyderer gıyşık utı,
Ğaşıyqlar gıyşık utiga möbtälyader[8].

Mäneñ sän bakmagıl bu surätemgä,
Yörägem kan bulıb, bäğrem suladır.

Ayırdı gıyşık mäne häyl-hişemdin[9],
Küzem yäşe akıb, mäñzem[10] suladır.

Küreñ: ni hälgä töşde Kol Söläyman[11],
Kamug gıyşkım mäneñ räncem beländer[12].

_________________________

[1] "Tänem köçsez, ämma canım bardır (yäşider)".
[2] Nitkäy yärdem – nişlär idem.
[3] Kamug – hämmä, barlık.
[4] Zihi hal (zähi häl ) – gacäyep häl.
[5] Sormañız – soramagız.
[6] Dönya vä gokba – dönyanı häm tege dönyanı; bu häm tege dönyanı.
[7] "Ğaşıyq (keşe) här sulışında (mizgeldä) üz söygäne öçender".
[8] "Ğaşıyqlar gıyşık utına duçardır".
[9] Häyl-hişemdin – tugan-tumaçamnan, dus-işlärdän.
[10] Mäñzem – yözem.
[11] Kol Söläyman – Söläyman Bakırganıynıñ ädäbi kuşamatı.
[12] "Barlık gıyşkım minem gazabımdadır" (yağni, gazaplarda kürenäder).

Click or select a word or words to search the definition