Works of Muhammed Gali Gabdelsalih ulı Çokrı Al Bulgari