Teñiz qorqauı

BIRINŞI TARAU
EKINŞI TARAU
ÜŞINŞI TARAU
TÖRTINŞI TARAU
BESINŞI TARAU
ALTINŞI TARAU
JETINŞI TARAU
SEGIZINŞI TARAU
TOĞIZINŞI TARAU
ONINŞI TARAU
ON BIRINŞI TARAU
ON EKINŞI TARAU
ON ÜŞINŞI TARAU
ON TÖRTINŞI TARAU
ON BESINŞI TARAU
ON ALTINŞI TARAU
ON JETINŞI TARAU
ON SEGIZINŞI TARAU
ON TOĞIZINŞI TARAU
JİIRMASINŞI TARAU
JİIRMA BIRINŞI TARAU
JİIRMA EKINŞI TARAU
JİIRMA ÜŞINŞI TARAU
JİIRMA TÖRTINŞI TARAU
JİIRMA BESINŞI TARAU
JİIRMA ALTINŞI TARAU
JİIRMA JETINŞI TARAU
JİIRMA SEGIZINŞI TARAU
JİIRMA TOĞIZINŞI TARAU
OTIZINŞI TARAU
OTIZ BIRINŞI TARAU
OTIZ EKINŞI TARAU
OTIZ ÜŞINŞI TARAU
OTIZ TÖRTINŞI TARAU
OTIZ BESINŞI TARAU
OTIZ ALTINŞI TARAU
OTIZ JETINŞI TARAU
OTIZ SEGIZINŞI TARAU
OTIZ TOĞIZINŞI TARAU