Aty joq əŋgime

Aty joq əŋgime
Aqküşik
«Aiğyrkisi»
Arhitektor
BATYR
Beiğam dünie
Bir qiiär, i̇eki jūmyrtqa, Botabai
DUDARAİ
Jalğyzilik
Jürekke tigen oq
Məkeŋder, Malsekeŋder, zaman
Kögildir köilekti kelinşek
Kökmoinaqtan şyqqan «kökjal»
Körbai
Qūmğa qaşqan qūiyn
Leninniŋ moinyna mingen adam
Minez
Qanqyzyl jalqyn…
Öneş, Kombinator, aljapqyş
Repetitsiiä
Tilalşaq
Şal

Click or select a word or words to search the definition