Alaş Kösemsözi: Jer Məselesi

Alğı söz ornına
«TÜRKISTAN UALAYaTINIÑ GAZETI»
«DALA UALAYaTINIÑ GAZETI» (1888–1902)
«QAZAQSTAN» GAZETI (1911–1913)
«AYQAP» JURNALI (1911–1915)
«QAZAQ» GAZETI (1913–1918)
«SARIARQA» GAZETI (1917–1919)
«AQ JOL» GAZETI (1920–1926)
«ŞOLPAN» JURNALI (1922–1923)
«SANA» JURNALI (1923–1924)
«TAÑ» JURNALI (1925)
«JAS TÜRKISTAN» JURNALI (1929–1939)