Ölü Erkek Kuşlar

  Ölü Erkek Kuşlar, bir kadının birine tutkulu bir aşk, ötekineyse köklü
bir sevgi ve evlilik bağıyla bağlandığı iki erkek arasındaki bölünmüşlüğünü
konu edinirken, bu üç kişinin çocukluktan kadın ve erkek olmaya giden yolda
kurallar, öngörmeler, koşullandırmalarla biçimlenişlerini irdeliyor. Bir
kadın ve iki erkek arasındaki ilişkilerin hem bireysel ve toplumsal yargıların
içinde barındırdığı katılık ve şiddet hem de belli bir tarihsel dönemin baskı
ortamında nasıl yorucu, yıpratıcı bir iletişimsizliği, uzlaşmazlık ve
çözümsüzlüğe dönüştüğünü gösteriyor. Bu karmaşa içesinde aşk, gerçekleşmeyecek
çocuksu bir düş, evlilikse düzen sanılan bir düzensizliktir.

İnci Aral ilk romanında bir kadının bağımsızlık ve mutluluğu umutsuzca
arayışını içtenlikle, ustalıkla anlatıyor.